Kara za brak numerku na drzwiach

Tutaj zapraszamy każdego po rejestracji - przedstawiamy się, poznajemy

Dział dostępny do czytania bez konieczności logowania się

Kara za brak numerku na drzwiach

Postprzez adammada » czwartek, 13 stycznia 2011, 13:29

Witam,

zaznaczę na początku - nie mam nic wspólnego z sądami. Po prostu interesuje mnie obowiązujące prawo, sposób jego stanowienia i interpretacje. Przeczytałem regulamin - nigdzie nie było wprost napisane, że ktoś "z zewnątrz" nie może napisać.

Trochę o mnie: użytkownik forumprawne.org (nick adammada) od 2005 roku
Użytkownik vagla.pl od chyba 2007 roku, oraz ifp.pl też od 2007 roku.


Do zarejestrowania tutaj pchnęła mnie sprawa "mandatu za brak numerku na drzwiach":

http://www.tvn24.pl/12690,1687733,0,1,n ... omosc.html

Z IFP wiadomo, już:
Sąd 3 stycznia skazał panią za niemanie numerka. Sąd stwierdził, że mieszkanie jest wyodrębniona nieruchomością i musi być oznaczone numerem...


czy ktoś mógłby się pochylić nad tą sprawą i przetłumaczyć obywatelowi, na jakiej podstawie była taka decyzja?

Bo ja rozumiem to tak:
Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.


Obowiązek który należy dopełnić jest nałożony tutaj:
http://isip.sejm.gov.pl/Download?id=WDU ... 287&type=1
a konkretnie w artykule 47b, którego nie wkleję jako tekst, bo nasze państwo uznało za konieczne zabezpieczyć ten PDF przed kopiowaniem(chore):
Obrazek

Z podkreśleniem na ścianie frontowej budynku - zresztą cała ustawa mówi o numeracji budynków, a nie poszczególnych lokali.


Zresztą - podobnie ciekawie jest z:
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.


Gdzie ten obowiązek był nałożony w:
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 czerwca 1968 r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. z 1968 r. Nr 23, poz. 151):
§ 12. 3. Tabliczki z numerami porządkowymi powinny być utrzymywane stale w należytym stanie. W miastach i osiedlach tabliczki z numerami porządkowymi umieszczone na budynkach powinny być od zmroku do świtu oświetlone.

które to rozporządzenie zostało uchylone przez:
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (DzU z 2004 r. nr 243, poz. 2432)
gdzie już o oświetleniu nie ma mowy. To rozporządzenie też jest już nieaktualne zresztą, ale w wciąż nigdzie (w znowelizowanej ustawie, którą wyżej cytuję).

Analogiczna sprawa jest zresztą tutaj:
http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/05B82B6A
Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji - z upoważnienia ministra -

na zapytanie nr 7000

w sprawie tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości

Szanowny Panie Marszałku! W nawiązaniu do pisma z dnia 27 maja 2010 r. (sygn. SPS-024-7000/10) przekazującego zapytanie posła na Sejm RP pana Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie tabliczek z numerami porządkowymi nieruchomości, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Na wstępie wskazać należy, iż przedmiotem ochrony w art. 64 Kodeksu wykroczeń jest prawo do uzyskania należytej informacji w zakresie nazw ulic, placów i miejscowości oraz o numerach porządkowych nieruchomości. Strona przedmiotowa wykroczenia z art. 64 § 1 K.w. polega na niedopełnieniu obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu lub utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, natomiast wykroczenia z art. 64 § 2 K.w. na niedopełnieniu obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. Zasady ustalania i umieszczania numeracji porządkowej nieruchomości w miejscowościach regulują przepisy ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.). Zgodnie z art. 47b ust. 1 przywołanej ustawy właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu (art. 47b ust. 4 ww. ustawy).

Przywołane powyżej regulacje prawne istotnie nie nakładają na właścicieli czy zarządców nieruchomości obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym. Wspomnieć przy tym jedynie wymaga, że przedmiotowy obowiązek wynikał z nieobowiązującego już zarządzenia ministra administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska z dnia 28 lutego 1982 r. w sprawie zakresu obowiązków dozorców domów (M.P. Nr 9, poz. 62), które zobowiązywało dozorców m.in. do zapalania latarek z oznaczeniem numeru porządkowego nieruchomości i nazwy ulicy (§ 1 pkt 11 zarządzenia).

Niemniej jednak w opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie można zgodzić się z przytoczonym w wystąpieniu poglądem, zgodnie z którym przepis art. 64 § 2 K.w., z uwagi na brak korelacji z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest przepisem martwym.

Zgodnie z art. 64 § 2 Kodeksu wykroczeń niedopełnienie obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości jest wykroczeniem ściganym z urzędu. Oznacza to, iż straż gminna (miejska) jako organ powołany do ochrony porządku publicznego na terenie gminy, uprawniony na mocy art. 17 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego oraz, na podstawie art. 56 § 2 K.p.w. do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia obowiązana jest do ujawniania i ścigania sprawców wykroczeń, w tym wykroczenia określonego w art. 64 § 2 K.w. Ponadto na uprawnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenie określone w art. 64 K.w. wskazuje expressis verbis § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208, poz. 2026, z późn. zm.).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, iż straż gminna (miejska) ma prawny obowiązek respektowania obowiązującego porządku prawnego, w tym również przepisów wyrażonych w Kodeksie wykroczeń.

Jednocześnie wskazać należy, że organem właściwym do podjęcia inicjatywy ustawodawczej w zakresie ewentualnej zmiany przepisów Kodeksu wykroczeń jest minister sprawiedliwości.

Z poważaniem

Podsekretarz stanu

Adam Rapacki

Warszawa, dnia 17 czerwca 2010 r.


Wystąpienie posła pokazuje dokładnie mój pogląd (jest zdefiniowana sankcja, ale znikł przepis nakładający obowiązek), a odpowiedź MSWiA sprowadza się do "nie można zgodzić się":

Niemniej jednak w opinii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nie można zgodzić się z przytoczonym w wystąpieniu poglądem, zgodnie z którym przepis art. 64 § 2 K.w., z uwagi na brak korelacji z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jest przepisem martwym.


ale, dlaczego- uzasadnienia brak.


Proszę o nie banowanie mnie z miejsca i nie zignorowanie, naprawdę się naprodukowałem aby znaleźć materiały i to tutaj przedstawić.

P.S.
Nie mam dostępu do właściwych działów, więc tutaj piszę łącznie z przedstawieniem się.
adammada
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 316
Dołączył(a): czwartek, 13 stycznia 2011, 12:45

Postprzez romanoza » czwartek, 13 stycznia 2011, 13:42

Dopóki nie łamiesz regulaminu nie masz co obawiać się zbanowania. Przedstawiony przez Ciebie problem jest ciekawy i chyba coś było w teleexpresie na ten temat, o ile mnie pamięć nie myli, ktoś tam nawet nagrał policjanta na komórkę.
δоκει δε μоι και Кαρχεδονα μη ειναι
Avatar użytkownika
romanoza
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 12499
Dołączył(a): środa, 19 grudnia 2007, 10:48
Lokalizacja: lubelskie

Postprzez adammada » czwartek, 13 stycznia 2011, 15:28

To się cieszę. Można znaleźć też wywiad w tym temacie, ale chyba bardziej pomocne będą te dane:

Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto - Wydział VIII Grodzki - sygn. akt 6473559/11

Na wniosek Komisariatu Policji Suchy Las. wyrok w trybie nakazowym, obwiniona została uznana winną i otrzymała karę nagany.Tryb nakazowy, i chyba nie było odwołania - zwłaszcza jak tylko nagana. Ale tryb nakazowy też chyba zobowiązuje do sprawdzenia czy na pewno podstawy prawne podane przez Policję są prawidłowe?
adammada
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 316
Dołączył(a): czwartek, 13 stycznia 2011, 12:45

Postprzez Johnson » czwartek, 13 stycznia 2011, 15:38

adammada napisał(a):sygn. akt 6473559/11


Straszny wpływ mają w tym roku :mrgreen:
Johnson
VIP
VIP
 
Posty: 10206
Dołączył(a): czwartek, 10 stycznia 2008, 16:44
Lokalizacja: dziki kraj
Kim jestem ?: nieważne

Postprzez Dede_ » czwartek, 13 stycznia 2011, 21:59

Noooooooo, ale....... ja cię nie mogę..... Wpływ powalający...
Avatar użytkownika
Dede_
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 588
Dołączył(a): czwartek, 28 stycznia 2010, 14:37
Lokalizacja: Lublin

Postprzez markosciel » czwartek, 13 stycznia 2011, 22:18

I jak go we 3 osoby obrabiają - to nie dziwię się, że nakazy wydają bez zastanowienia :twisted: ;p
Do tego, żeby żyć normalnie, trzeba mieć wiele odwagi - Søren Kierkegaard
Avatar użytkownika
markosciel
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 2727
Dołączył(a): czwartek, 31 stycznia 2008, 02:05

Postprzez ossa » czwartek, 13 stycznia 2011, 22:48

adammada napisał(a):Tryb nakazowy, i chyba nie było odwołania - zwłaszcza jak tylko nagana. Ale tryb nakazowy też chyba zobowiązuje do sprawdzenia czy na pewno podstawy prawne podane przez Policję są prawidłowe?


Tak dla porządku, od każdego wyroku nakazowego służy odwołanie w formie sprzeciwu, o czym owa pani była pouczona i nie zależy to od kary jaką wymierzono wyrokiem nakazowym.

Trzeba było wnieść sprzeciw!!!!!
Avatar użytkownika
ossa
VIP
VIP
 
Posty: 4380
Dołączył(a): poniedziałek, 7 kwietnia 2008, 12:20
Lokalizacja: dokąd???!!!!!

Postprzez adammada » piątek, 14 stycznia 2011, 10:01

6473559/11

To czy sygnatura jest prawidłowa mam nadzieję się wyjaśni.

Tak dla porządku, od każdego wyroku nakazowego służy odwołanie w formie sprzeciwu, o czym owa pani była pouczona i nie zależy to od kary jaką wymierzono wyrokiem nakazowym.

Trzeba było wnieść sprzeciw!!!!!


Niby tak - ale, jak to było (z doniesień prasowych):

- dzielnicowy szukał pani, aby jej pismo doręczyć. Jak w końcu znalazł, to był na tyle wkurzony tym, że trafić nie mógł, że powiedział iż ma obowiązek mieć numerek na drzwiach. I wróci za 2 tygodnie sprawdzić.
- pani zrobiła wielkie oczy i zadzwoniła aż do komendanta wojewódzkiego zapytać się - czy naprawdę. Wojewódzki na to, że nie można jej ukarać, to jakieś śmieszne.
- policjant wrócił i zaproponował mandat 250 zł, który nie został przyjęty
- pani zwróciła się do mediów, które cytowały takie poglądy:
http://www.tvn24.pl/12690,1687733,0,1,n ... omosc.html

Policyjni eksperci również uznali, że mandat lokatorce się należał. - Na drzwiach mieszkania powinien znajdować się numer, ponieważ mieszkanie jest nieruchomością lokatorską, ma administracyjnie nadane numery i te numery powinny być widoczne na drzwiach - wyjaśnia podinspektor Andrzej Borowiak z Komendy Głównej Policji w Poznaniu.


Takiej pewności nie ma jednak poproszony o komentarz ekspert. - To absurdalne - mówi mecenas Maciej Łuczak. Przyznaje, że przepis nakazujący numerację nieruchomości dotyczyć może tylko tego mieszkania, które ma własną księgę wieczystą. Violetta Franaszek takiej księgi nie ma. - Jeśli tego typu mieszkanie nie jest w prawie polskim traktowane jako odrębna nieruchomość, w mojej opinii nie ma obowiązku numerowania - dodaje Łuczak.


Policyjni eksperci, prawnicy się wypowiadają - żaden nie patrzy na to, że przepis nie definiuje sam w sobie obowiązku tylko sankcję za nie dopełnienie obowiązku z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozbijają przepis KW na atomy, aby dojść co jest nieruchomością (starczy KW, a może coś takiego jak "abstrakcyjna nieruchomość jak napisał EKSPERT policyjny, a może "wyodrębniona nieruchomość" wg poznańskiego sądu, chociaż akurat to mieszkanie nie było wykupione i nie miało KW).

- sąd wydaje wyrok - uznaje panią winną, ale kary która by bolała coś innego niż dumę nie nakłada. Więc pani się nie odwołuje - bo po co? Więcej straci czasu i pieniędzy na dojazdy i pisma, niż może zyskać.


Rezultat: policjanci są przekonani, że mają rację. W końcu sąd się z nimi zgodził. Robią nawet akcję uświadamiania obywateli w blokach, że muszą mieć numerki...

A co ma pomyśleć ktoś, kto czyta to z boku?
Że policjanci nie lubią wyglądać poza KK i KW - wiadomo, zresztą dzielnicowy nie musi być alfą i omegą, nie wymagam tego od niego.
Że "policyjny ekspert" też zamiast sprawdzić jakieś komentarze czy coś, od razu daje swoje przemyślenia na temat rozumienia przepisu - to już trochę straszno.
Że prawnik komentujący sprawę idzie dokładnie tą samą drogą - a przecież wypowiada się z imienia i nazwiska w mediach, więc chyba powinien dbać o reprezentowanie własnej korporacji i siebie - hmmm. może jednak nie mam racji?

Ostatecznie sąd zaklepuje taką interpretację (tu nie ma żadnych biegłych, dowodów - chodzi tylko i wyłącznie o rozumienie prostego w sumie przepisu) - albo ja mam rację, a wszyscy którzy pokończyli odpowiednie szkoły i biorą od państwa pieniądze za interpretacje tej racji nie mają, albo ci wszyscy biorący pieniądze od państwa nie tyle nie zgadzają się ze mną, co kompletnie olali sprawę i stąd taki rezultat, albo po prostu ja nie mam racji.

W każdym razie informacja w świat poszła- IFP jest miejscem wymiany wiedzy i już policjanci wiedzą - sąd uważa, że nie posiadanie numerka na drzwiach mieszkania to wykroczenie. Sami doszli do tego, że ten numerek musi być też oświetlony, bo w końcu tak mówi przepis. Pamiętać o oświetleniu na klatce...


Pani sprzeciwu nie wniosła - nie jest jej zadaniem dbanie o edukację policjantów/prawników. Za to ja naprawdę chciałbym wiedzieć, czy to ja zwariowałem, czy jednak reszta świata :mrgreen: . Dla odmiany z uzasadnieniem...
adammada
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 316
Dołączył(a): czwartek, 13 stycznia 2011, 12:45

Postprzez TDK » piątek, 14 stycznia 2011, 11:01

Pan podsekretarz stanu, Adam Rapacki w odpowiedzi z dnia 17 czerwca 2010 r.

Dokonał nadinterpreatcji, czy jak kto woli - wykładni prawotwórczej :-P

Art. 47b upgik nakłada obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem wyłącznie na właścicieli nieruchomości zabudowanych.

A taką, z całą pewnością, nie jest nieruchomość lokalowa.

Ponadto, w przypadku nakładania na obywateli jakichkolwiek obowiązków, żadna wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna :twisted: - prawda? - Państwo Sędziowie. :]
Ostatnio edytowano piątek, 14 stycznia 2011, 11:06 przez TDK, łącznie edytowano 1 raz
TDK
 

Postprzez romanoza » piątek, 14 stycznia 2011, 11:04

TDK napisał(a):żadna wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna :twisted:
Ja bym powiedział, że każda ;)
δоκει δε μоι και Кαρχεδονα μη ειναι
Avatar użytkownika
romanoza
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 12499
Dołączył(a): środa, 19 grudnia 2007, 10:48
Lokalizacja: lubelskie

Postprzez TDK » piątek, 14 stycznia 2011, 11:08

romanoza napisał(a):
TDK napisał(a):żadna wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna :twisted:
Ja bym powiedział, że każda ;)


Masz rację KAŻDA :oops: - sypię głowę popiołem <bezradny>

Przez chwilę sam się poczułem jak przestępca ;) - bo nie mam numerka na drzwiach biura :oops:

Już myślałem "kiedy przyjdą po mnie" <rotfl> przypomniało mi się powiedzenie zza komuny, że Polacy dzielą się na tych co: siedzieli, siedzą, lub będą siedzieć .... <beczy>

Szybki rzut do ustawy - czyżbym czegoś nie wiedział??? - i ulga ;p <radocha> <luzik>
Ostatnio edytowano piątek, 14 stycznia 2011, 11:33 przez TDK, łącznie edytowano 1 raz
TDK
 

Postprzez adammada » piątek, 14 stycznia 2011, 11:23

Pan podsekretarz stanu, Adam Rapacki w odpowiedzi z dnia 17 czerwca 2010 r.

Dokonał nadinterpreatcji, czy jak kto woli - wykładni prawotwórczej :-P

Art. 47b upgik nakłada obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem wyłącznie na właścicieli nieruchomości zabudowanych.

A taką, z całą pewnością, nie jest nieruchomość lokalowa.


Tj nie do końca tak - w tej odpowiedzi była mowa o obowiązku oświetlania numerka (bez wskazania czy na mieszkaniu, czy na budynku, przyjmijmy, że tam gdzie ten numerek prawidłowo ma być). Przytoczyłem tutaj, bo MSWiA uznało, że art 64 KW § 2 jest "samowystarczalny" - definiuje i nakłada obowiązek oświetlania. A wszyscy interpretujący § 1 poszli tą samą drogą - też uznali, że sam fakt istnienia tego paragrafu nakłada konieczność numerowania NIERUCHOMOŚCI (bo tak jest w tym przepisie) i co najwyżej można dyskutować co jest nieruchomością.
adammada
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 316
Dołączył(a): czwartek, 13 stycznia 2011, 12:45

Postprzez TDK » piątek, 14 stycznia 2011, 12:42

Jakiekolwiek obowiązki na obywateli można nałożyć jedynie ustawą i obowiązek ten musi być nałożony wprost, a nie przez interpretację, czy domniemanie.

Eksperci chyba nie przeczytli tego co wymyślili - według nich na wszystkich drzwiach lokali (nieruchomosci lokalowych) powinny być oświetlone tabliczki z numerkami <rotfl> <rotfl> <rotfl>

Jeśli przyjąć ich interpretację do na każdych drzwiach lokalu nie wystarczy samo posiadanie numerka - numerek musi być na tabliczce <radocha> i musi być oświetlony <lol> - już się biorę za pisanie zawiadomień o wykroczeniach.

Będę miał tego do napisania z ... 10 mln ?? ?? - zacznę od nielubianych sąsiadów. ;p <rotfl>


Jakie nieruchomości powinny posiadać tabliczki z numerem określiły ustawy właściwe - upgik w art. 47b a sposób ich numeracji i sposób umieszczania tabliczek rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości z dnia 28 października 2004 r.
TDK
 

Postprzez ossa » piątek, 14 stycznia 2011, 13:11

Zupełnie na gorąco - myslę, że właściciel mieszkania w bloku, czy wieżowcu nie ma obowiązku miec numerka na drzwiach, bo ustawodawcy chodziło o nieruchomość jako taką, a nie tytuł własności, czy księgę wieczystą etc. Ale nie mam czasu dokładnie tego przeanalizować, bo mam drogi adammmado jakieś 90 spraw do przejrzenia i wydania ewentualnych wyroków nakazowych i choć bym nie wiem jak się starała istnieje jakieś ryzyko, że w tej masie coś m i umknie. :| ;)

Jak będę miała taką sprawę to przyjrze się jej dokładnie!!! :cool:

A na marginesie to Ci powiem, że jak jest dobra współpraca policji z sądem, to zawsze zapytają zanim zacząną wnosić o ukaranie za "wątpliwe" wykroczenia.

A i jeszcze Ci powiem, że może tamten sąd poprostu uważa, że to jednak jest wykroczenie i umiałby to świetnie uzasadnić. Kto to wie? :-D
Avatar użytkownika
ossa
VIP
VIP
 
Posty: 4380
Dołączył(a): poniedziałek, 7 kwietnia 2008, 12:20
Lokalizacja: dokąd???!!!!!

Postprzez adammada » piątek, 14 stycznia 2011, 14:38

Poprawne (mam nadzieję) dane:
Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto Wydział Grodzki sygn. akt VIII W 3113/10 z dnia 3.01.2011 r. Sędzia Sądu Rejonowego ....


Jak to jest z możliwością zajrzenia do takiej sprawy? W sumie mieszkam w Poznaniu, więc kiedyś przy okazji mógłbym do sądu zajrzeć, tylko czy mam jakieś szanse na dostęp do informacji o wyroku/uzasadnieniu/akt?

edytowano przez usunięcie nazwiska przewodniczącego składu.

an.
Ostatnio edytowano piątek, 14 stycznia 2011, 15:29 przez adammada, łącznie edytowano 2 razy
adammada
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 316
Dołączył(a): czwartek, 13 stycznia 2011, 12:45

Postprzez ossa » piątek, 14 stycznia 2011, 15:04

po pierwsze:
a) nie wymieniamy na tym forum danych ani sędziów, ani stron, ani adwokatów, ani ani....

po drugie:
b) wgląd do akt osobom, które nie są stronami postepowania, może nastapić jedynie za zgodą przewodniczącego wydziału lub sędziego referenta
Avatar użytkownika
ossa
VIP
VIP
 
Posty: 4380
Dołączył(a): poniedziałek, 7 kwietnia 2008, 12:20
Lokalizacja: dokąd???!!!!!

Postprzez adammada » piątek, 14 stycznia 2011, 15:12

Aaa, przepraszam. Tak się właśnie zastanawiałem czy mogę podać, ale pomyślałem sobie, że w końcu wyrok jest jawny, więc prawa nie naruszę.

Nie zdawałem sobie sprawy z istnienia takiej zasady na tym forum. Nie mogę już zedytować.

Tak właśnie czytałem z tymi aktami. A co z samą treścią wyroku/uzasadnieniem? Znalazłem:

Wyrok sądowy jako informacja publiczna

http://www.monitorprawniczy.pl/index.ph ... 20&id=2809

może by wystarczył email w trybie UDIP?
adammada
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 316
Dołączył(a): czwartek, 13 stycznia 2011, 12:45

Postprzez Jarosiński » piątek, 14 stycznia 2011, 16:03

art. 47b. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.
2. Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.
3. Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.
4. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania tych baz, a także wzór wniosku, o którym mowa w art. 47a ust. 6, mając na uwadze zachowanie w jak najszerszym zakresie dotychczasowych danych adresowych, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, potrzebę harmonizacji zbiorów danych tej ewidencji ze zbiorami innych rejestrów publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1a i 1b, a także usprawnienie obsługi obywateli.
informacje o jednostce
Nie ma nic o oświetleniu a tu jest wskazany obowiązek ustawowy [Prawo geodezyjne i] jak też o numerach mieszkań - na ścianie frontowej budynku;

[ Dodano: Pią Sty 14, 2011 3:20 pm ]
Artykuł 64 § 2 typizuje wykroczenie polegające na niedopełnieniu obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości. W obecnym stanie prawnym obowiązek opisany w dyspozycji analizowanego przepisu wynika, jedynie z jego treści, ale już nie w sposób wyraźny z żadnego przepisu administracyjnego. Co prawda zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) stwierdza się, że wejście do budynku, klatki schodowej powinno mieć elektryczne oświetlenie zewnętrzne, to jednak - jak wskazują niektórzy autorzy - nigdzie nie ma nakazu jego włączenia (zob. Bojarski, Radecki, Kodeks, s. 385). Z drugiej jednak strony skoro zgodnie z ustawą wydano akt wykonawczy zakładający wymóg zastosowania oświetlenia, to naturalne jest, że uczyniono tak nie po to, aby nie było ono używane, a tym samym ratio legis nakazywałoby uwzględnienie powyższego przepisu wykonawczego od strony celowościowej.

ten §2 to chyba jakiś przeoczony dinozaur
Jarosiński
 

Postprzez adammada » piątek, 14 stycznia 2011, 16:27

ten §2 to chyba jakiś przeoczony dinozaur


Ja tam sobie wolałem to uzasadnić w ten sposób:a może rada gminy może taki obowiązek uchwalić, wtedy sankcja ze nieprzestrzeganie jak znalazł.
adammada
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 316
Dołączył(a): czwartek, 13 stycznia 2011, 12:45

Postprzez Jarosiński » środa, 26 stycznia 2011, 17:39

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 25 czerwca 1968 r.
w sprawie numeracji nieruchomości.
(Dz. U. z dnia 10 lipca 1968 r.)
Na podstawie art. 9 ust. 2 rozporządzenia z dnia 24 października 1934 r. o ustaleniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości (Dz. U. z 1934 r. Nr 94, poz. 850 i z 1948 r. Nr 36, poz. 251) zarządza się, co następuje:

§ 12. 1. Właściciele i zarządcy nieruchomości zabudowanych i nieruchomości ogrodzonych, przeznaczonych pod zabudowę, obowiązani są w terminie do dwóch tygodni od dnia otrzymania zawiadomienia o oznaczeniu nieruchomości numerem porządkowym umieścić w miejscu widocznym na budynkach położonych na nieruchomości lub na ogrodzeniach tabliczki z wyraźnymi numerami porządkowymi nieruchomości (budynku). W miejscowościach posiadających ulice z nazwami na tabliczce, powinna być podana ponadto nazwa ulicy, a w miejscowościach bez ulic lub posiadających ulice nie oznaczone nazwami - nazwa miejscowości.
2. Jeżeli budynek jest położony w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od ulicy (drogi), wówczas niezależnie od tabliczki umieszczonej na budynku należy umieścić również tabliczkę na ogrodzeniu.
3. Tabliczki z numerami porządkowymi powinny być utrzymywane stale w należytym stanie. W miastach i osiedlach tabliczki z numerami porządkowymi umieszczone na budynkach powinny być od zmroku do świtu oświetlone.
§ 13. Traci moc rozporządzenie Ministra Administracji Publicznej z dnia 31 stycznia 1950 r. w sprawie numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 3, poz. 28).
§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
USTAWA
z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych1)
(Dz. U. z dnia 22 września 2003 r.)
Art. 15. Traci moc rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nieruchomości (Dz. U. Nr 94, poz. 850, z 1948 r. Nr 36, poz. 251, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 oraz z 1990 r. Nr 34, poz. 198).

Uważam, że od 2003r. nie ma obowiązku oświetlania tabliczek; skoro uchylono w/w rozporządzenie to i nie obopwiązują już wydane na jego podstawie akty wykonawcze. Ustawa z 2003r. wprowadziła zmiany do prawa geodezyjnego i kartograficznego w części dotyczącej oznaczania nieruchomości ale w tej zmianie nie ma już nic o oświetlaniu
MAła poprawka Ustawa z 2003r. stanowi:
Art. 14. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie, jednak nie dłużej niż przez rok od dnia wejścia w życie ustawy, zachowują moc przepisy wydane na podstawie rozporządzenia wymienionego w art. 15.

[ Dodano: Sro Sty 26, 2011 5:01 pm ]
Art. 16. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Ogłoszono ją 23.09.2003r.
Jarosiński
 

Re: Kara za brak numerku na drzwiach

Postprzez NatTadi23 » wtorek, 16 września 2014, 13:52

Czy jeśli nie mam numeru na domu również mogę otrzymać mandat.
NatTadi23
aplikant
aplikant
 
Posty: 3
Dołączył(a): wtorek, 16 września 2014, 12:31
Kim jestem ?: Jestem fanem tego forum :) Interesuje mnie tematyka związana z sądem.

Re: Kara za brak numerku na drzwiach

Postprzez JoaGall24 » piątek, 26 września 2014, 13:46

Myślę, że tak ale pewien nie jestem.
JoaGall24
aplikant
aplikant
 
Posty: 3
Dołączył(a): piątek, 26 września 2014, 09:55
Kim jestem ?: Jestem fanem tego forum :) Okryłam go przez przypadek i chciałabym móc udzielać się na forum.

Re: Kara za brak numerku na drzwiach

Postprzez rudy » wtorek, 24 lutego 2015, 15:53

A jeśli nie mam oświetlenia numeru domu a lampa uliczna oświetla elewacje z numerem domu? to dostane mandat?
rudy
aplikant
aplikant
 
Posty: 3
Dołączył(a): sobota, 1 grudnia 2012, 18:12
Kim jestem ?: Kurator zawodowy

Re: Kara za brak numerku na drzwiach

Postprzez romanoza » wtorek, 24 lutego 2015, 16:03

rudy napisał(a):A jeśli nie mam oświetlenia numeru domu a lampa uliczna oświetla elewacje z numerem domu? to dostane mandat?
Dopiero jak będzie awaria oświetlenia ulicznego.
δоκει δε μоι και Кαρχεδονα μη ειναι
Avatar użytkownika
romanoza
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 12499
Dołączył(a): środa, 19 grudnia 2007, 10:48
Lokalizacja: lubelskie

Re: Kara za brak numerku na drzwiach

Postprzez bebek4 » wtorek, 24 lutego 2015, 17:11

A straż miejska da radę spisać protokół po ciemku ;)
bebek4
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 544
Dołączył(a): wtorek, 5 lutego 2008, 00:57

Następna strona

Powrót do Poznajemy się

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość