Strona 1 z 1

czy kierownik sekretariatu będzie archiwizował?

PostNapisane: piątek, 23 listopada 2012, 16:06
przez RogerMortimer
nie mogę się doszukać tego zapisu w projektach instrukcji. czy ktoś wie, co z tym zapisem?

Re: czy kierownik sekretariatu będzie archiwizował?

PostNapisane: piątek, 23 listopada 2012, 19:14
przez jano1976
A ja właśnie dostałem zakres obowiązków i jednym z punktów jest archiwizowanie :mrgreen:

Re: czy kierownik sekretariatu będzie archiwizował?

PostNapisane: piątek, 23 listopada 2012, 23:29
przez romanoza
jano1976 napisał(a):A ja właśnie dostałem zakres obowiązków i jednym z punktów jest archiwizowanie :mrgreen:
Tak szczegółowo macie :shock: Ja z każdym zakresem wyrzucam jeden albo dwa punkty z poprzedniego ;)

Re: czy kierownik sekretariatu będzie archiwizował?

PostNapisane: piątek, 23 listopada 2012, 23:47
przez RogerMortimer
no a podstawa prawna jest jakaś? czy tylko zarządzenie? miała być zmiana w instrukcji...

Re: czy kierownik sekretariatu będzie archiwizował?

PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 00:05
przez Włóczykij
chyba jednak chodziło o regulamin i chyba od początku roku, ale może ktoś się nad nami zlituje i napisze :)
ps. ja mam w pracy w szufladzie w biurku, ale mam nadzieję, że ktoś to czyta w Wydziale :)

Re: czy kierownik sekretariatu będzie archiwizował?

PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 11:26
przez RogerMortimer
w instrukcji nie ma tej zmiany na pewno. zlitowania się upraszam również ;)

Re: czy kierownik sekretariatu będzie archiwizował?

PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 11:39
przez kzawislak
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 5 marca 2004 r.
w sprawie przechowywania akt spraw sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia


§ 26. 1. Po zakończeniu postępowania sądowego przewodniczący rozprawy lub posiedzenia zalicza akta do odpowiedniej kategorii i wskazuje okres ich przechowywania.

2. Zaliczenia do kategorii A akt wymienionych w § 7, 10, 13, 17 i 20 dokonuje co 5 lat sędzia wyznaczony do tej czynności przez prezesa sądu.

3. Akta spraw o uznanie i wykonanie orzeczeń sądów zagranicznych oraz ugód zawartych przed takimi sądami kwalifikuje się, biorąc pod uwagę przedmiot orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed takim sądem.


§ 27. 1. Zarządzenie o przekazaniu akt do właściwego archiwum lub do zniszczenia wydaje prezes sądu.

2. Przed przekazaniem akt do zniszczenia prezes sądu powołuje komisję w celu przeprowadzenia czynności związanych z brakowaniem akt. Komisji przewodniczy sędzia.

3. Komisja może w uzasadnionych wypadkach dokonać zmiany kwalifikacji akt kategorii B na kategorię A lub przedłużyć ustalony pierwotnie czas przechowywania akt kategorii B. Komisja nie może natomiast dokonać zmiany kwalifikacji akt zaliczonych do kategorii A.

4. Z przeprowadzonych prac komisja sporządza protokół i przedstawia prezesowi do zatwierdzenia.

5. Protokół, o którym mowa w ust. 4, zalicza się do kategorii A.

Re: czy kierownik sekretariatu będzie archiwizował?

PostNapisane: sobota, 24 listopada 2012, 15:29
przez Włóczykij
dzięki <luzik>
ja dotarłam do szuflady, ale jej ład uległ zachwianiu, więc tylko w biegu doszukałm info, że /ale już w Lexie tez do znalezie/ :
Dz.Urz.MS.2012.157
ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 września 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej
(Dz. Urz. MS z dnia 1 października 2012 r.)
Na podstawie art. 148 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 5, poz. 22, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

ale tu jest o niunasach z transkrypcją i o tych pismach z akt bez deyczji sędziego, ale o powyższym temacie nie stwerdzam.

no i nadal w zarządzeniu
§ 43. 1. Na zarządzenie przewodniczącego wydziału, wydane po zakończeniu czynności sądowych związanych z wykonaniem orzeczenia, akta przekazuje się do archiwum zakładowego.
2. Przewodniczący wydziału może zarządzić wcześniejsze przekazanie akt do archiwum zakładowego i założenie akt zastępczych. Akta zastępcze po ustaniu przyczyny ich założenia dołącza się do akt właściwych.
3. Akta należy przekazywać do archiwum zakładowego co najmniej raz na pół roku, w terminach uzgodnionych z kierownikiem archiwum.
4. Szczegółowe zasady przejmowania dokumentacji aktowej przez archiwum zakładowe sądu określają odrębne przepisy.czyli tak jak Kasia napisała

Re: czy kierownik sekretariatu będzie archiwizował?

PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 01:28
przez markosciel
romanoza napisał(a):
jano1976 napisał(a):A ja właśnie dostałem zakres obowiązków i jednym z punktów jest archiwizowanie :mrgreen:
Tak szczegółowo macie :shock: Ja z każdym zakresem wyrzucam jeden albo dwa punkty z poprzedniego ;)


To w zasadzie taki krypto-d...chron. Wielu funkcyjnym wydaje się, że jeżeli zakresem obowiązków przerzucą swoje zadania na sę <dokuczacz> <dokuczacz> <figielek> dziów - to w razie jakichś uchybień będą kryci

Re: czy kierownik sekretariatu będzie archiwizował?

PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 11:49
przez RogerMortimer
no tak... to skąd te ploty, że teraz miał to robić sekretariat? tylko projekty chyba... :x

Re: czy kierownik sekretariatu będzie archiwizował?

PostNapisane: niedziela, 25 listopada 2012, 12:35
przez Włóczykij
no coś wyszło, że propaganda sukcesu :roll:
a z klazulami do tej pory nie dali rady, więc o czym my mówimy :roll:
/tę zmianę co cytowałam to rozpropagowywał pismem obecny notariusz.../

Re: czy kierownik sekretariatu będzie archiwizował?

PostNapisane: wtorek, 27 listopada 2012, 17:23
przez Joasia
Ploty stąd, że w lipcu przyszedł do konsultacji projekt zmiany instrukcji, w którym stało, że przechodzi to na kierownika sekretariatu. Nasze kierownictwo projekt zaopiniowało negatywnie. :mrgreen: Był to chyba jedyny projekt, który doczekał się opinii Kierownictwa. :mrgreen:
W uzasadnieniu tego projektu zresztą jest takie fajne wyliczenie, ile czasu - zdaniem Ministarstwa - zajmuje sędziemu archiwizacja i ile pensji sędziego na to idzie - a ile będzie szło pensji kierownika sekretariatu, krtóremu w związku z tym zwiększeniem zakresu czynności nie planuje sie podnieśc pensji. Urocze to było :evil: .