Oceny okresowe cd.

Tutaj możemy podzielić się informacjami z MS, tym co nas czeka, wszczętymi postępowaniami itp itd

Oceny okresowe cd.

Postprzez Dreed » piątek, 24 maja 2013, 21:10

No to mamy już projekt formularza ocen okresowych..

Zapraszam do zapoznania się i dyskusji - jak powinniśmy działać..Ja na chwilę obecną wstrzymam się od dłuższego komentarza, oprócz jednego zdania: panaceum na wszystko w tym MS-sie jest statystyka :oops:

LINK DO FORMULARZA
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8420
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez Dred » piątek, 24 maja 2013, 21:13

otwiera się i widać robaczki, mimo tego, że mam Worda
Dred
 

Re: Odp: Oceny okresowe cd.

Postprzez Dreed » piątek, 24 maja 2013, 21:17

U mnie jest ok, może brak licencji?

Taptap tapatalk z mojego cuda Galaxy N7100
"Staramy się być prawdziwi, mili i przyjaźni dla ludzi, ale czasem zdarzają się osoby, które potrafią to wykorzystać." -
Layne Staley
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8420
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez rosan » piątek, 24 maja 2013, 21:19

a u nas zaczęło się-w księgach
...I ta myśl niech pocieszy, że w istocie eiπ + 1 = 0.
Avatar użytkownika
rosan
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1719
Dołączył(a): czwartek, 27 grudnia 2007, 19:31

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez romanoza » piątek, 24 maja 2013, 21:20

Ja mam z licencją z całą pewnością, otwiera się yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
δоκει δε μоι και Кαρχεδονα μη ειναι
Avatar użytkownika
romanoza
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 12499
Dołączył(a): środa, 19 grudnia 2007, 10:48
Lokalizacja: lubelskie

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez adela » piątek, 24 maja 2013, 21:25

Robiłam kopiuj wklej,
tabeli nie widać ale widać kryteria (mam nadzieję)

Rozporządzenie
Ministra Sprawiedliwości
z dnia ………..
w sprawie określenia arkusza oceny pracy sędziego oraz arkusza indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego.


Na podstawie art. 106e ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 427 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1 Wprowadza się następujący arkusz oceny pracy sędziego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. Wprowadza się następujący arkusz indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ………………..Załącznik nr 1
Arkusz oceny pracy sędziego.
Dane sędziego podlegające ocenie:
Imię i nazwisko:
Wydział lub wydziały:
Funkcja lub funkcje:
Inne powierzone zadania:

Okres objęty oceną:

Inne informacje dotyczące warunków pełnienia urzędu na stanowisku sędziego istotne dla oceny (zwłaszcza szczególne kategorie rozpoznawanych spraw, specjalizacje, sytuacja sądu lub wydziału, obciążenie sądu lub wydziału, liczba personelu pomocniczego, a także ewentualne zmniejszenie albo zwiększenie wymiaru obowiązków orzeczniczych)
W wypadku sędziów pełniących funkcje -warunki pełnionej funkcji
W wypadku sędziów wykonujących inne powierzone zadania - warunki wykonywania tych zadań

Dane statystyczne:

Wielkość referatu na początku i końcu ocenianego okresu z rozbiciem na sprawy rejestrowane w poszczególnych repertoriach i wykazach
Średnia miesięczna liczba załatwień z rozbiciem na sprawy rejestrowane w poszczególnych repertoriach i wykazach
Średni miesięczny wpływ spraw z rozbiciem na sprawy rejestrowane w poszczególnych repertoriach i wykazach
Liczba orzeczeń zaskarżonych w ocenianym okresie z rozbiciem na sprawy rejestrowane w poszczególnych repertoriach i wykazach
Procent orzeczeń uchylonych z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania w relacji do zaskarżonych z rozbiciem na sprawy rejestrowane w poszczególnych repertoriach i wykazach
Procent orzeczeń zmienionych w relacji do zaskarżonych z rozbiciem na sprawy rejestrowane w poszczególnych repertoriach i wykazach
Procent orzeczeń, co do których nie uwzględniono środka odwoławczego z rozbiciem na sprawy rejestrowane w poszczególnych repertoriach i wykazach
Procent orzeczeń, co do których na skutek wniesienia środka odwoławczego wydano inne rozstrzygnięcie
Ewentualne inne dane statystyczne istotne dla oceny

1. Ocena sprawności i efektywności sędziego przy rozpoznawaniu spraw - w szczególności w sprawach „starych” i objętych nadzorem – (w tym wskazanie i omówienie ewentualnych zwróceń uwagi w trybie art. 37 § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, ocena respektowania terminów instrukcyjnych, przyczyn uchybień tym terminom, omówienie spraw, w których stwierdzono naruszenie prawa strony do rozpoznania jej sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki) oraz przy wykonywaniu funkcji lub powierzonych zadań (w szczególności respektowanie terminów ustawowych, w tym instrukcyjnych, przyczyny uchybień tym terminom)


2. Ocena kultury urzędowania:

2.1 Ocena kultury osobistej (w tym omówienie uznanych za zasadne skarg w tym zakresie)
2.2 Ocena kultury organizacji pracy przy rozpoznawaniu spraw, pełnieniu funkcji lub wykonywaniu innych powierzonych zadań
2.3 Ocena poszanowania praw stron lub innych uczestników postępowania przy rozpoznawaniu spraw, pełnieniu funkcji lub przy wykonywaniu innych powierzonych zadań (w tym omówienie uznanych za zasadne skarg stron w tym zakresie)

3. Ocena sposobu formułowania wypowiedzi przy wydawaniu i uzasadnianiu orzeczeń (w szczególności precyzji orzeczeń oraz w odniesieniu do ich uzasadnień - zwięzłości i zrozumiałości dla osób nie posiadających wykształcenia prawniczego)


4. Ocena procesu doskonalenia zawodowego (w szczególności odbyte szkolenia, nieobecności na szkoleniach o charakterze obowiązkowym i ich przyczyny, podjęte, kontynuowane lub ukończone w ocenianym okresie studia podyplomowe, uzyskane w tym okresie tytuły lub stopnie naukowe)

Podsumowanie wyników oceny (w szczególności określenie czy ocena jest pozytywna czy negatywna, zwięzłe uzasadnienie oceny oraz wskazanie ewentualnych innych istotnych dla oceny informacji)
Imię, nazwisko, funkcja osoby dokonującej oceny oraz jej podpisPodsumowanie ostateczne - sporządzone w trybie art. 106c § 3 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (w szczególności określenie czy ocena jest pozytywna czy negatywna, zwięzłe uzasadnienie oceny oraz wskazanie ewentualnych innych istotnych dla oceny informacji)
Imię, nazwisko, funkcja osoby dokonującej ostatecznego podsumowania i jej podpis


Załącznik nr 1
Arkusz indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego.
Dane sędziego, którego dotyczy indywidualny plan rozwoju zawodowego
Imię i nazwisko
Wydział lub wydziały:
Funkcja lub funkcje:
Inne powierzone zadania:
Okres, na który sporządzono plan
Wyniki realizacji wcześniejszego indywidualnego planu rozwoju zawodowego o ile był sporządzony
Działania zmierzające do podnoszenia kwalifikacji zawodowych (w szczególności propozycje szkoleń, kursów) oraz podnoszenia jakości wykonywania powierzonych obowiązków, w tym wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości stwierdzonych przy dokonywaniu ostatniej oceny okresowej pracy sędziego
Imię, nazwisko, funkcja osoby sporządzającej plan oraz jej podpis
Avatar użytkownika
adela
Moderator
Moderator
 
Posty: 6126
Obrazy: 0
Obrazy: 0
Dołączył(a): poniedziałek, 25 lutego 2008, 19:32
Lokalizacja: Warszawa

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez adela » piątek, 24 maja 2013, 21:27

Piszcie uwagi. We wtorek jest spotkanie w MS w tej sprawie. Idzie Joasia.
Avatar użytkownika
adela
Moderator
Moderator
 
Posty: 6126
Obrazy: 0
Obrazy: 0
Dołączył(a): poniedziałek, 25 lutego 2008, 19:32
Lokalizacja: Warszawa

Re: Odp: Oceny okresowe cd.

Postprzez Dred » piątek, 24 maja 2013, 21:30

Dreed napisał(a):U mnie jest ok, może brak licencji?

Taptap tapatalk z mojego cuda Galaxy N7100

służbowy laptop ze Starterem 2010 :mrgreen:
Dred
 

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez Ama » piątek, 24 maja 2013, 21:34

a gdzie jest ten arkusz? może wklei ktoś link jakiś <prosi> żeby nie szukać ...

edycja: widzę już ... w poście Dreeda ... wcześniej nie było ... albo nie widziałam :oops:
edycja 2: mam też jak romi yyyyyyyyyyy .... (czyli w języku młodego Winetu)
Avatar użytkownika
Ama
Moderator
Moderator
 
Posty: 5775
Dołączył(a): piątek, 14 marca 2008, 20:36

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez ropuch » piątek, 24 maja 2013, 21:36

Hej hej czy mnie pamiec nie myli czy miało nie byc ocen "pozytywna" "negatywna". Nie wiem jak jest ostatecznie w usp ale jak nie ma tam takich okresleń to jest to wyjście ponad ustawę.
ropuch
 

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez Dreed » piątek, 24 maja 2013, 21:38

Faktycznie są jakieś problemy z kodowaniem ... u mnie idzie ok, ale z lapka małżonki już też yyyyyyyyy

Dlatego wrzuciłem plik na zewnętrzny serwer - trzeba poczekać 15 sekund :/:

LINK - formularz


ropuch napisał(a):Hej hej czy mnie pamiec nie myli czy miało nie byc ocen "pozytywna" "negatywna". Nie wiem jak jest ostatecznie w usp ale jak nie ma tam takich okresleń to jest to wyjście ponad ustawę.


I całe szczęście, że zarząd IS zdecydował, że w żadnym razie nie weźmie udziału w tej imprezie i tylko będzie obserwatorem.. Teraz niestety biedne Themis musi czytać w uzasadnieniu, że brali udział w konsultacjach <radocha>
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8420
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez Ama » piątek, 24 maja 2013, 21:42

I pięknie ... teraz wszystko działa :cool:
Avatar użytkownika
Ama
Moderator
Moderator
 
Posty: 5775
Dołączył(a): piątek, 14 marca 2008, 20:36

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez Ama » piątek, 24 maja 2013, 21:44

do tego to chyba potrzebne będą ankiety od stron procesu ;)
Ocena poszanowania praw stron lub innych uczestników postępowania przy rozpoznawaniu spraw, pełnieniu funkcji lub przy wykonywaniu innych powierzonych zadań (w tym omówienie uznanych za zasadne skarg stron w tym zakresie)
Ocena sposobu formułowania wypowiedzi przy wydawaniu i uzasadnianiu orzeczeń (w szczególności precyzji orzeczeń oraz w odniesieniu do ich uzasadnień - zwięzłości i zrozumiałości dla osób nie posiadających wykształcenia prawniczego)
Avatar użytkownika
Ama
Moderator
Moderator
 
Posty: 5775
Dołączył(a): piątek, 14 marca 2008, 20:36

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez adela » piątek, 24 maja 2013, 21:45

Przecież żywcem wam to skopiowałam w poście powyżej :roll:
Avatar użytkownika
adela
Moderator
Moderator
 
Posty: 6126
Obrazy: 0
Obrazy: 0
Dołączył(a): poniedziałek, 25 lutego 2008, 19:32
Lokalizacja: Warszawa

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez ropuch » piątek, 24 maja 2013, 21:47

Sprawdziłem. W usp nie ma okresleń o pozytywnej i negatywnej ocenie. Moim zdaniem wpisanie tego w rozporzadzeniu jest przekroczeniem delegacji ustawowej.
ropuch
 

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez Ama » piątek, 24 maja 2013, 21:47

adela napisał(a):Przecież żywcem wam to skopiowałam w poście powyżej :roll:

dopóki nie otworzyłam arkusza nie wiedziałam, że skopiowałaś ;)
Avatar użytkownika
Ama
Moderator
Moderator
 
Posty: 5775
Dołączył(a): piątek, 14 marca 2008, 20:36

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez adela » piątek, 24 maja 2013, 21:47

A uzasadnienie to Dreedzie, chyba przegapiłam.
Avatar użytkownika
adela
Moderator
Moderator
 
Posty: 6126
Obrazy: 0
Obrazy: 0
Dołączył(a): poniedziałek, 25 lutego 2008, 19:32
Lokalizacja: Warszawa

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez Mira » piątek, 24 maja 2013, 23:22

przedwczoraj odbyła sie konferencja państw niemieckojęzycznych odnośnie ocen okresowych w Niemczech, Holandii, Luksemburgu i Szwajcarii. Dzisiaj zebrałam materiały , ale są tylko po niemiecku. Od poniedziałku zabiorę się za tłumaczenia i porównanie z naszymi ocenami i postaram sie zrobić jakąś kompilację.
Prezentowałam dzisiaj nasza sytuację w sprawie ocen. Do końca maja napiszę cały raport ze spotkania EAJ i wyślę do kwarty.
Mira
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1684
Dołączył(a): poniedziałek, 26 maja 2008, 21:16
Lokalizacja: Bydgoszcz

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez Ama » piątek, 24 maja 2013, 23:29

super Miro, będziemy czekać :-)
Avatar użytkownika
Ama
Moderator
Moderator
 
Posty: 5775
Dołączył(a): piątek, 14 marca 2008, 20:36

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez amelius » sobota, 25 maja 2013, 00:49

ropuch napisał(a):Sprawdziłem. W usp nie ma okresleń o pozytywnej i negatywnej ocenie. Moim zdaniem wpisanie tego w rozporzadzeniu jest przekroczeniem delegacji ustawowej.Ja uważam, że te kryteria:

Procent orzeczeń uchylonych z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania w relacji do zaskarżonych z rozbiciem na sprawy rejestrowane w poszczególnych repertoriach i wykazach
Procent orzeczeń zmienionych w relacji do zaskarżonych z rozbiciem na sprawy rejestrowane w poszczególnych repertoriach i wykazach
Procent orzeczeń, co do których nie uwzględniono środka odwoławczego z rozbiciem na sprawy rejestrowane w poszczególnych repertoriach i wykazach
Procent orzeczeń, co do których na skutek wniesienia środka odwoławczego wydano inne rozstrzygnięcie


również są przekroczeniem delegacji ustawowej.
amelius
 

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez Morg » sobota, 25 maja 2013, 03:23

ropuch napisał(a):Sprawdziłem. W usp nie ma okresleń o pozytywnej i negatywnej ocenie. Moim zdaniem wpisanie tego w rozporzadzeniu jest przekroczeniem delegacji ustawowej.

Niestety nie wydaje mi się:

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/ ... e/1189.pdf
„Art. 106e. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór arkusza oceny pracy sędziego, w tym podsumowania jej wyników, mając na względzie konieczność sprawnego i rzetelnego dokonania oceny oraz dostosowania metodyki jej przeprowadzania do zakresu analizy pracy sędziego;
2) wzór arkusza indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego, mając na uwadze konieczność uwzględniania w takim planie indywidualnych predyspozycji sędziego, a także potrzeb wymiaru sprawiedliwości w zakresie stałego podnoszenia jakości wykonywania przez sędziów powierzonych im obowiązków.”

Choć w sumie jest to niejednoznaczne…
„The courts must declare the sense of the law; and if they should be disposed to exercise WILL instead of JUDGMENT, the consequence would equally be the substitution of their pleasure to that of the legislative body.”
Avatar użytkownika
Morg
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3086
Dołączył(a): wtorek, 9 sierpnia 2011, 01:09
Lokalizacja: Sz-n/Kraków/Stolica

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez EW » sobota, 25 maja 2013, 08:59

te kryteria są niezgodne z usp a co do delegacji ustawowej - niestety nikogo nie było przy wprowadzaniu zmian do 106e usp pomimo, że pisałam o tej zmianie w "deregulacji asystentów"
EW
 

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez promo » sobota, 25 maja 2013, 09:34

amelius napisał(a):
ropuch napisał(a):Sprawdziłem. W usp nie ma okresleń o pozytywnej i negatywnej ocenie. Moim zdaniem wpisanie tego w rozporzadzeniu jest przekroczeniem delegacji ustawowej.Ja uważam, że te kryteria:

Procent orzeczeń uchylonych z przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania w relacji do zaskarżonych z rozbiciem na sprawy rejestrowane w poszczególnych repertoriach i wykazach
Procent orzeczeń zmienionych w relacji do zaskarżonych z rozbiciem na sprawy rejestrowane w poszczególnych repertoriach i wykazach
Procent orzeczeń, co do których nie uwzględniono środka odwoławczego z rozbiciem na sprawy rejestrowane w poszczególnych repertoriach i wykazach
Procent orzeczeń, co do których na skutek wniesienia środka odwoławczego wydano inne rozstrzygnięcie


również są przekroczeniem delegacji ustawowej.


Zgadzam się, że rozporządzenie w tej części wykracza poza delegację ustawową...
Ale niezależnie od tego badanie tych procentów - nie ma sensu. Procent zależy od ilości zaskarżeń, na co sędzia nie ma żadnego wpływu (znany sądowy przypadek - jedna sprawa zaskarżona - uchylona - 100% uchylonych...).
Poza tym z punktu widzenia sędziego odwoławczego- sprawy są nieporównywalne, nie zawsze oddalenie apelacji świadczy o "kunszcie" sądu I instancji i odwrotnie - sprawa uchylona do ponownego rozpoznania nie może być traktowana jako "negatywna ocena" rozstrzygnięcia (na przykład inny pogląd sądu II instancji na kwestię przedawnienia, albo strony w I instancji w SO złożyły wniosek o zaniechanie orzekania o winie -co wiąże sąd - a w apelacji cofnęły zgodę co zazwyczaj powoduje automatyczne uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania).A jak można oceniać sędziów II instancji, którzy orzekają w składach trzyosobowych....

To zresztą są rzeczy oczywiste.
Nie wyobrażam sobie, żeby sędziego oceniać "statystycznie" - zgodnie z tym, co zawiera rozporządzenie. <nerwus>

Warto też podnieść, że armia sędziów zostanie oddelegowana do sporządzania tych ocen - z pewnością "zaangażowani" zostaną nie tylko wizytatorzy ale i wielu innych... To na pewno pozytywnie wpłynie na szybkość postępowania sądowego. <wnerw>
promo
 

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez EW » sobota, 25 maja 2013, 09:56

A co znaczy inne istotne informacje? Czemu do oceny okręgowej podaje sie personel pomocniczy jak to nazwali? Wylicza średnia tego personelu? Zsumuja asystenta z urzędnikiem? A może 1/4 asystenta z jednym sekretarzem?

Poza tym w odwolawczym nie ma uchylow, bo to II instancja, więc zawsze bedzie 100% dobrze...
EW
 

Re: Oceny okresowe cd.

Postprzez EW » sobota, 25 maja 2013, 10:01

I jeszcze mnie natchnelo czy przypadkiem w ten sposób nie chcą wprowadzić oceny stosowania prawa przez sądy ?!
EW
 

Następna strona

Powrót do Nowinki z MS...

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron