Strona 1 z 1

nowy projekt nadzoru

PostNapisane: wtorek, 24 września 2013, 22:36
przez EW
czy ktoś z IS bierze udział w pracach dotyczących tego:

"Potwierdza, że resort pracuje obecnie nad projektem ustawy, która ma w sposób całościowy regulować m.in. kwestie objęte inicjatywą poselską.

– Jest jednak zasadnicza różnica. Projekt ten wypracowywany jest przy udziale m.in. przedstawicieli środowiska sędziowskiego i ma obejmować zmiany wynikające z analizy praktycznego funkcjonowania znowelizowanych w sierpniu 2011 roku przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych – wskazuje rzeczniczka".

czyli tak co swego czasu Wam mówiłam... że jeszcze wszystko przed Wami i ten rok może Was zaskoczyć... czy środowiska sędziowskie to Themis i delegowani do MS... ??

Re: nowy projekt nadzoru

PostNapisane: środa, 25 września 2013, 09:33
przez jp
Pracuje ten zespół

Pozycja nr 231 - Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Re: nowy projekt nadzoru

PostNapisane: środa, 25 września 2013, 11:33
przez amelius
A wiadomo, kto wchodzi w jego skład?

Re: nowy projekt nadzoru

PostNapisane: środa, 25 września 2013, 11:52
przez kropek
Wojciech Hajduk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Waldemar Szmidt – Dyrektor Departamentu Sądów, Organizacjii Analiz Wymiaru
Sprawiedliwości
Jakub Kornecki – Ekspert w Departamencie Sądów, Organizacji i Analiz Wymiaru
Sprawiedliwości
Ryszard Iwankiewicz – Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie
Krzysztof Józefowicz – Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Michał Kłos – Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi
Marcin Gubała – Naczelnik Wydziału Prawa Konstytucyjnego w Departamencie Prawa
Karnego
Szymon Ruman – Naczelnik Wydziału Prawa o Ustroju Sądów w Departamencie Prawa
Cywilnego
źródło: Dz. U. M. S. z 9 lipca 2013, poz. 231; http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_ ... df#zoom=90

Re: nowy projekt nadzoru

PostNapisane: środa, 25 września 2013, 12:03
przez amelius
A zatem możemy spać spokojnie... :/:

Re: nowy projekt nadzoru

PostNapisane: środa, 25 września 2013, 12:23
przez Volver
EW napisał(a):czy ktoś z IS bierze udział w pracach dotyczących tego:

"Potwierdza, że resort pracuje obecnie nad projektem ustawy, która ma w sposób całościowy regulować m.in. kwestie objęte inicjatywą poselską.

– Jest jednak zasadnicza różnica. Projekt ten wypracowywany jest przy udziale m.in. przedstawicieli środowiska sędziowskiego i ma obejmować zmiany wynikające z analizy praktycznego funkcjonowania znowelizowanych w sierpniu 2011 roku przepisów ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych – wskazuje rzeczniczka".

czyli tak co swego czasu Wam mówiłam... że jeszcze wszystko przed Wami i ten rok może Was zaskoczyć... czy środowiska sędziowskie to Themis i delegowani do MS... ??


ależ zawsze i wszystko będzie przed nami, ponieważ to głos ludu (tłumu,) społeczeństwa,obywatelstwa,decyduje jakie inicjatywy ustawodawcze podejmie ta czy inna opcja polityczna celem "zreformowania" czy też reformowania sądownictwa.

Jednakże czy ktoś może mi odpowiedzieć na pytanie na ile możliwe jest, aby wnioskować ,aby opisany wyżej zespół poszerzyć o przedstawiciela Stowarzynia SP Iustitia a nie osobę np ustitianina iksa ygreka?

Wedle mojej wiedzy, bardziej skuteczną okazuje się zatem akcja sędziów nie- z Iustiti(patrząc na skład Zespołu) niż tych zrzeszonych w Stowarzyszeniu, przy czym nie można abstrahować od niewątpliwego faktu, jakim było przedstawienia przez SSP Iustitia negatywnego stanowiska wobec instytucji nadzoru w proponowanych kształcie.
Jednak zarówno "tamci sędziowie" czy "Iusticjańscy" sędziowie raz mają sukcesy, kiedy zwracają na niedopuszczalność pewnych rozwiązań, a raz nie.To wszystko nie jest czarno- białe.
Jasną jest jedynie tendencja, aby zrobić to, co sugerował poseł Kozdroń.Tendencja jest jasna, ponieważ znajduje poklask ludu, tłumu, społeczeństwa, wyborców.
Dlatego Iustitia musi i powinna dobijać się do tego Zespołu.I powiem , że jak Zarzad coś nie wymyśli w tym zakresie(ewentualnie nie wymyslimy "my"), to znów wejdziemy na "pozamiatane".Jednak nie uważam, iż ma się to odbywac na zasadzie potrząsania szabelką, tylko powinno zostać niezwłocznie przygotowane wedle różnych wariantów.O tyle popieram EWu w jej trosce i apelu, aby "nie spać", co ironicznie podkreśla amelius, mówiąc o nas.

Re: nowy projekt nadzoru

PostNapisane: środa, 25 września 2013, 13:16
przez EW
To ciekawe, bo np. Zespół ds ustawy o pracownikach ma przedstawicieli organizacji społecznych a np. Ja jako przedstawiciel OSAS zostałam doproszona, zreszta ten skład chyba nie do końca zgodny jest z zarządzaniem MS o legislacji w tym ministerstwie

Re: nowy projekt nadzoru

PostNapisane: środa, 25 września 2013, 13:50
przez Volver
EW napisał(a):To ciekawe, bo np. Zespół ds ustawy o pracownikach ma przedstawicieli organizacji społecznych a np. Ja jako przedstawiciel OSAS zostałam doproszona, zreszta ten skład chyba nie do końca zgodny jest z zarządzaniem MS o legislacji w tym ministerstwie


o rozważenie spowodowania "doproszenia" SSP Iustitia do Zespołu Ministerialnego można by zabiegać, choć nie ma ścisłej analogii pomiędzy OSAS a SSP Iustitia
organizacją społeczną SSP Iustitia nie jest.

Re: nowy projekt nadzoru

PostNapisane: środa, 25 września 2013, 14:15
przez EW
A czym jest Volver ?? W kontekście konsultacji społecznych? Albo przystepowania do rożnych postępowań sądowych?

Re: nowy projekt nadzoru

PostNapisane: środa, 25 września 2013, 14:30
przez Volver
W tym sensie tak.
Korzyści z uczestniczenia w takim procesie są.