Strona 1 z 1

Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty ry

PostNapisane: piątek, 29 maja 2015, 13:13
przez Cezary Orłowski
Link do projektu ustawy. W pliku PDF na końcu znajduje się również opinia BAS
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/druk.x ... 510039B079 ... 510039B079

W mojej ocenie to zbyt pochopnie zaproponowana regulacja związana zarówno z problemami osób, które zaciągnęły kredyt w CHF, ostatnimi problemami w SKOKach, a zapewne także z trwającą i gorącą kampanią wyborczą. Jest to propozycja stosunkowo rewolucyjna, a ja jestem raczej zwolennikiem naprawy poprzez przemyślaną, celną i skuteczną reformę. Projekt niestety nie uwzględnia wypracowanych przez wiele lat rozwiązań, które się już w praktyce sprawdziły. Wydaje się, że szersze poznanie doświadczeń instytucji Rzecznika Ubezpieczonych, działającego już 20 lat, mogłoby być pomocne przy pracach nad ochroną interesów klientów pozostałych instytucji finansowych.

Rzecznik finansowy to nowa instytucja, która ma zastąpić obecnego Rzecznika Ubezpieczonych. Termin wejścia w życie nowych przepisów to 14 dni od ich publikacji. Biuro Rzecznika Ubezpieczonych to zespół 40 pracowników, w tym 14 prawników. Przyjęcie nowych ogromnych obowiązków przez tenże zespół w terminie 14 dni jest nierealne i w praktyce doprowadzi do wielomiesięcznego paraliżu tejże instytucji. A przecież rozwiązanie jest takie proste. Obok obecnie funkcjonującego Rzecznika Ubezpieczonych można stworzyć drugą instytucję - Rzecznika finansowego, po czym gdy proces organizacyjny będzie ukończony, można te instytucje połączyć.
Jedyne skuteczne uprawnienie Rzecznika Ubezpieczonych, tj. prawo do złożenia wniosku do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie rozbieżności w wykładni prawa – zostanie mu odebrane.
Pozostałe uprawnienia Rzecznika finansowego są nadal iluzoryczne. Brakuje jakiejkolwiek sankcji dla instytucji finansowej: za stwierdzone przez Rzecznika naruszenie praw lub interesów klienta instytucji finansowej, za nieudzielenie Rzecznikowi informacji lub wyjaśnień, za nieudostępnienie akt lub dokumentów. W praktyce Rzecznik finansowy będzie prowadzić dziesiątki tysięcy spraw, których skutek będzie jeden – wyprodukowanie ton papieru, które będą mogły co najwyżej służyć statystykom państwowym o niezwykle licznych naruszeniach praw rzeszy konsumentów i naruszeniach przepisów tejże nowej ustawy.
Postępowanie mediacyjne ma na celu jedynie przedłużenie dochodzenia praw przez konsumenta. W razie niezakończenia sporu w toku mediacji, postępowanie kończy się spisaniem protokołu, z którego nic nie wynika – brakuje oceny stanu faktycznego i prawnego sprawy wyrażonej przez samego Rzecznika, co mogłoby pomóc konsumentowi w dochodzeniu praw w sądzie.
Prawo do wytaczania powództw na rzecz konsumentów – klientów instytucji finansowych jest nadal fikcją, ponieważ Rzecznik finansowy – tak jak i obecnie Rzecznik Ubezpieczonych - nie będzie zwolniony z kosztów postępowania sądowego.
Przy konstruowaniu nowych pro-konsumenckich przepisów można przecież odnieść się do rozwiązań funkcjonujących w innych krajach Unii, które mają dłuższa tradycję rozwiązywania konfliktów pomiędzy konsumentami i instytucjami finansowymi. Otóż w Wielkiej Brytanii istnieje urząd Rzecznika Usług Finansowych (Financial Ombudsman Service), którego kompetencje oprócz usług ubezpieczeniowych obejmują również produkty bankowe oraz produkty inwestycyjne. Rzecznik, po rozpoznaniu sprawy, wydaje wiążącą dla obu stron decyzję, a więc może nakazać wypłatę odszkodowania bądź uznać skargę za niezasadną. Od decyzji Rzecznika strony mogą odwołać się do sądu. Dlaczego w Polsce takie logiczne rozwiązanie nie jest możliwe? Dodatkowo, aby zrozumieć skalę problemów organizacyjnych, którym obecny urząd Rzecznika Ubezpieczonych będzie musiał podołać w terminie 14 dni, należy wskazać, że do brytyjskiego Rzecznika wpłynęło w 2010 roku łącznie 163 012 skarg, z tego 50 168 dotyczyło usług ubezpieczeniowych. (informacje na stronie internetowej Rzecznika Ubezpieczonych: http://rzu.gov.pl/publikacje/artykuly-p ... racownikow ... racownikow).
Niewątpliwie poszerzenie kompetencji Rzecznika Finansowego do tych na wzór rozwiązań brytyjskich odciążyłoby znacząco również sądy powszechne.
Niestety poprzez tryb poselskiego projektu wykluczono zupełnie możliwość przeprowadzenia konsultacji społecznych. W dniu 11 czerwca o godzinie 14:00 odbędzie się I czytanie ustawy. Tak więc w trybie pilnym następuje proces uchwalenia ustawy, co mniej więcej nastąpi pod koniec czerwca 2015 r. Zatem zapewne już w lipcu będziemy mieli w Polsce Rzecznika Finansowego. Konieczny w tej sytuacji jest głos rozsądku. Prawo nie może być stanowione w ten sposób.

Re: Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot

PostNapisane: sobota, 30 maja 2015, 11:02
przez Joasia
Ten projekt trzeba storpedować ze wszystkich sił, ale nie wiem, czy to coś da... Za duże pieniądze wchodzą w grę.
Rząd chce po prostu pozbyć się niewygodnego rzecznika ubezpieczonych. Prowadzi on proces przed UOKiKiem, do którego po przeciwniej stronie przystąpiła KNF.
Niestety, KNF wydawała (w jakim trybie? - za skarby świata nie wiem) ubezpieczycielom ściśle tajne zaświadczenia, że umowy polisolokat są OK, jeszcze zanim zaczęli je stosować, po przesłaniu do KNF projektu owu i tektów tych umów. Gdyby teraz się okazało, że to jednak nie było OK, to boją się regresu od ubezpieczycieli.
Może jakiś dziennikarz by się tym zajął, bo bez tego cienko widzę szanse powodzenia...

Szacunek dla Rzecznika. :)

Re: Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot

PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 11:16
przez Cezary Orłowski
Najnowszy Raport Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym – część II zawiera opis aktualnej linii orzeczniczej, w której poruszono zasadnicze problemy procesowe i dowodowe.

http://www.rf.gov.pl/sprawy-biezace/II_ ... wym__22289 ... wym__22289 ... wym__22289

Re: Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot

PostNapisane: poniedziałek, 4 kwietnia 2016, 23:57
przez beta
fajnie, że ten link wkleiłeś... poczytam ;)

Re: Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmiot

PostNapisane: środa, 3 sierpnia 2016, 21:59
przez PeTeWu
Każda procedura reklamacyjna jest pożądana