Kolejna wielka nowela w cywilnym

Tutaj zamieszczamy informacje o różnych projektach

Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez Joasia » niedziela, 31 maja 2015, 17:50

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2678_u.htm

Czy ktoś z Iustitii tam był? 28 maja poszło do senatu. Czy ktoś od nas tam będzie?

Projekt w zakresie kpc jest m.zd. chyba dobry, spełnia wiele naszych postulatów i rzeczywiście może przyspieszyć postępowanie.
Jednak zmiany w egzekucji idą nie zawsze we właściwą stronę - dotyczy to zwłaszcza tej nieszczęsnej sprzedaży komisowej i licytacji ruchomości, oraz skarg na komornika. Jeżeli skargę na zaniechanie będzie można wnosić tyko do komornika, to wiele tych skarg nie trafi nigdy do sądu - właśnie przez zaniechanie. Powinna być pozostawiona furtka. I kwestia wniosku o wstrzymanie czynności egzekucyjnych lub zawieszenie egzekucji - jeśli skarga wpływa od razu do komornika, to zanim trafi do sądu, może być nieraz za późno na wstrzymanie (np. eksmisji).
Także w sprawach działowych - nakaz zamieszczania obligatoryjnej eksmisji w postanowieniu działowym bez zabezpieczenia praw eksmitowanych nie będących uczestnikami działu - jest co najmniej dyskusyjny; z kolei wzywanie ich do działu tylko dlatego, że mieszkają na dzielonej nieruchomości na wszelki wypadek, bo może współwłaściciel, od którego wywodzą tytuł do mieszkania, może nie otrzymać nieruchomości - wydaje się trącić paranoją.
Co do zmian w kc - się nie wypowiadam, bo jak ktoś nie umie przez 4 lata zmienić jednego artykułu w dziedziczeniu tak, żeby nie rozbić jeszcze w trakcie vacatio legis jednej poprawki, a i tak potem jest wymagana kolejna - to nie powinien się brać do tworzenia kodeksów. Forma dokumentowa - to oznacza Wielkie Kłopoty dla sądów i morze nowych procesów. No ale to jest tak strasznie przesądzone, że co tu pisać, nie ma sensu.
Natomiast w kpc może by się dało umieścić na etapie senatu jakieś sensowne korekty - nie trzeba ich wiele, to jest m.zd. naprawdę niezłe. Pewnie część przepisów padnie potem przed TK (umorzenie bez wzywania do uzupełnienia braków czy opłaty, być może niestety także wyrok na niejawnym), ale co zdążymy na nich popracować, to zdążymy :) .
Joasia
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 7143
Dołączył(a): czwartek, 10 stycznia 2008, 20:24

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez promo » poniedziałek, 1 czerwca 2015, 21:49

Joasia napisał(a):ale co zdążymy na nich popracować, to zdążymy :) .


<radocha> <radocha> <radocha>
promo
 

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez Hammurabi » poniedziałek, 1 czerwca 2015, 23:25

„Art. 1481 § 1 Sąd może rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznał powództwo lub gdy po złożeniu przez strony pism procesowych i dokumentów, w tym również po wniesieniu zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty albo sprzeciwu od wyroku zaocznego, sąd uzna − mając na względzie całokształt przytoczonych twierdzeń i zgłoszonych wniosków dowodowych − że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, sąd wydaje postanowienia dowodowe na posiedzeniu niejawnym.".


Przyznać się, co za karnik to projektował...? ;)
Avatar użytkownika
Hammurabi
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1961
Dołączył(a): niedziela, 10 sierpnia 2014, 19:53
Kim jestem ?: Born to be online

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez abak » wtorek, 2 czerwca 2015, 07:42

forma dokumentowa mi się bardzo podoba .......... co to jest w ogóle, nośnik informacji umożliwiający zapoznanie się z jego treścią to znaczy płytka CD, pen drive? masakra jakaś, znaczy się mailem tekst w Wordzie przesłany? kogoś chyba pogięło
BOSKO czyli chodzi o to to by wszystko co nie podpisane jednak było uznawane PIĘKNE
A TO Z UZASADNIENIA PROJEKTU
5. Termin „dokument” jest używany w przepisach prawa cywilnego do określenia różnorodnych dokumentów zarówno pod względem rodzajowym, jak i pod względem realizowanych funkcji. Ten stan rzeczy dodatkowo potęguje fakt, że ustawodawca na równi z pojęciem dokumentu używa wielokrotnie takich wyrażeń, jak np. „pismo”, „pisemna forma czynności prawnej”, „pokwitowanie” „akt notarialny”. Wprowadzenie ustawowej definicji dokumentu, przez ustalenie znaczenia jednego z podstawowych terminów prawa cywilnego, realizuje cele porządkowe, a przy okazji jednoznacznie zrywa z tradycyjnym rozumieniem tego pojęcia jako informacji utrwalonej wyłącznie w postaci pisma, dając w ten sposób wyraz szerokiemu ujęciu dokumentu.
Projektowana regulacja definiująca dokument w art. 772 sformułowana została przy zastosowaniu kryterium mieszanego, przedmiotowo-funkcjonalnego.
Przede wszystkim nawiązuje ona do ujęcia dokumentu jako przekazu woli ludzkiej (informacja możliwa do odtworzenia), co bazuje na etymologii słowa documentum, stanowiącego połączenie łacińskich wyrazów: do, dare − dawać, przekazywać, i mens − oznaczających myśl, zamiar. Konstytutywną cechą dokumentu w świetle projektowanego przepisu jest zatem jego intelektualna zawartość, czyli informacja – treść obejmująca różnego rodzaju oświadczenia, w tym oświadczenia woli. Treść ta musi zostać odpowiednio utrwalona w sposób umożliwiający jej odtworzenie. W takim ujęciu, dla bytu dokumentu nie ma znaczenia to, czy jest on podpisany. Podpis nie jest zatem koniecznym elementem dokumentu.
Pod względem sposobu sporządzenia dokumentu, zaproponowana definicja jest technologicznie neutralna. Treść dokumentu może zostać zatem dowolnie ujawniona (np. znaki graficzne, dźwięk, obraz), a także utrwalona na dowolnym nośniku (np. papier lub plik) i za pomocą dowolnych środków (pióro, komputer, telefon komórkowy). Granicę tej neutralności wyznacza jednak realizowana przez dokument funkcja dowodowa, która wymaga, aby sposób utrwalenia informacji umożliwiał jej zachowanie i odtworzenie.
Aby informacja mogła zostać odtworzona, musi zostać odpowiednio zapisana. Oba elementy razem, tj. informacja możliwa do odtworzenia oraz nośnik, stanowią dokument. Informacja bez nośnika nie jest dokumentem. Nie jest nim też niezapisany informacją nośnik. Definicja nie przesądza o rodzaju nośnika, uwzględniając nowoczesne nośniki zapisu. W odniesieniu do dokumentów mających postać elektroniczną należy odróżnić nośnik, w którym jest zapisana informacja, od informatycznego nośnika danych, na którym jest zapisany dokument. W odniesieniu do dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej nośnikiem jest plik, czyli jednostka zapisu i przechowywania informacji. Natomiast informatyczny nośnik danych, na którym utrwalono (zapisano) taki dokument, należy (posługując się terminologią dotyczącą dokumentów tradycyjnych) traktować jako kopertę lub teczkę, w której znajduje się dokument. Dokument może być zatem zapisany na jednym informatycznym nośniku danych. Może on być jednak zapisany na wielu informatycznych nośnikach danych, z których każdy może zawierać tylko część dokumentu, a jego odczytanie i odtworzenie nastąpi przy użyciu odpowiedniego oprogramowania importującego dane z tych informatycznych nośników danych. Z taką sytuacją mamy do czynienia chociażby przy interoperacyjności (ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne), gdzie dane są zapisywane w wielu miejscach i tylko za pośrednictwem odpowiednich systemów teleinformatycznych jest możliwe ich odtworzenie. W przypadku konieczności badania dokumentu przez biegłego (informatyka) konieczna może być analiza wielu informatycznych nośników danych zawierających poszczególne dane składające się na jeden dokument. Takie ujęcie dokumentu odpowiada nowoczesnemu zapisywaniu danych zawierających informację.Sens tej regulacji polega na ustaleniu konstytutywnych cech, jakimi powinien odznaczać się każdy dokument
a to jest jeden z lepszych smaczków
. Nie ulega natomiast wątpliwości, że w pewnych sytuacjach, z uwagi na określony kontekst prawny, sporządzenie dokumentu może wymagać zachowania określonej postaci. Na przykład w przypadku sporządzenia oświadczenia woli w formie pisemnej dokument będzie musiał przybrać postać pisma, na którym będzie umieszczony własnoręczny podpis osoby dokonującej czynności prawnej.
Est modus in rebus, sunt certi denique fines
Horacy Satyry
abak
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3724
Dołączył(a): poniedziałek, 14 lipca 2008, 14:32
Lokalizacja: śląskie
Kim jestem ?: RACZEJ KIM NIE JESTEM? :(, sędzią :(

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez Orlando » wtorek, 2 czerwca 2015, 09:10

Zwracam też uwagę na znaczne poszerzenie kompetencji referendarzy. Ja bym chętnie wszystkie z tych spraw oddał referendarzom, tylko najpierw chciałbym mieć komu. Kompetencje w kpc to jedno, a brak etatów referendarskich to drugie. Zob. np. http://referendarz.pl/298-ministerstwo-sprawiedliwosci-wnioski-o-udzielenie-informacji-publicznej (nie mogę znaleźć wpisu o odpowiedzi MS, ale raczej nie dawała nadziei). Z drugiej strony odpadną zbiegi egzekucji i bte, co być może uczyni pewne rezerwy osobogodzin. Ciekawe czy ktoś to policzył. ;)

Druga sprawa to wykładnia nowych przepisów. Czy jesteście gotowi uznać że "czynności w postępowaniu upominawczym" to także odrzucenie sprzeciwu i przekazanie sprawy według właściwości (w e-sądzie nie mają co do tego wątpliwości), albo uchylenie nakazu i zawieszenie postępowania?
"To do our work, we all have to read a mass of papers. Nearly all of them are far too long. This wastes time, while energy has to be spent in looking for the essential points." (W. Churchill, Brevity. Memorandum by the Prime Minister, 9-08-1940)
Orlando
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 481
Dołączył(a): piątek, 29 lipca 2011, 10:20
Lokalizacja: Warszawa

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez adela » wtorek, 2 czerwca 2015, 10:43

mpałka napisał(a):Druga sprawa to wykładnia nowych przepisów. Czy jesteście gotowi uznać że "czynności w postępowaniu upominawczym" to także odrzucenie sprzeciwu i przekazanie sprawy według właściwości (w e-sądzie nie mają co do tego wątpliwości), albo uchylenie nakazu i zawieszenie postępowania?


Tak.

A art. 148 (1) gorąco popieram. Funkcjonowało to w starej procedurze gospodarczej i się sprawdziło.
Avatar użytkownika
adela
Moderator
Moderator
 
Posty: 6126
Obrazy: 0
Obrazy: 0
Dołączył(a): poniedziałek, 25 lutego 2008, 19:32
Lokalizacja: Warszawa

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez Joasia » wtorek, 2 czerwca 2015, 14:03

Bardzo mi się podoba oddanie brakowania wpływu referendarzom. Wraz z rozdziałem spraw wg kolejności na biurze podawczym spowoduje to, że PW odpadnie 1/3 czynności. Co przełożyć się powinno na zwiększenie ich referatów a zmniejszenie liniowych.
Joasia
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 7143
Dołączył(a): czwartek, 10 stycznia 2008, 20:24

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez falkenstein » wtorek, 2 czerwca 2015, 14:09

Nie. Przełoży się na zintensyfikowanie nadzoru nad sprawnością postępowań, bo PW będzie miał więcej czasu
To, co zaakceptowano nie żądając dowodów, może być odrzucone bez przedstawiania dowodów - Christopher Hitchens
mój blog: http://sub-iudice.blogspot.com
moje fotki: http://www.garnek.pl/falky/a
moje filmiki: http://www.youtube.com/user/FalkySubIudice#p/a
Avatar użytkownika
falkenstein
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 11597
Dołączył(a): sobota, 5 stycznia 2008, 21:32
Lokalizacja: Warszawa

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez Joasia » wtorek, 2 czerwca 2015, 18:12

No nie wiem, nie wiem. Nasz obecna władza zarządziła zwiększenie referatów zastępcom PW. Nie ustąpiła, nawet gdy niektórzy zrezygnowali z funkcji.
Joasia
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 7143
Dołączył(a): czwartek, 10 stycznia 2008, 20:24

Re: Odp: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez inger » wtorek, 2 czerwca 2015, 19:45

Nie przecenialabym tej zmiany. Braki robię sama (i podobno trend robienia przez liniowych się nasila) i tak wolę, bo jak dostanę sprawę od kogoś, często czegoś jeszcze brakuje. A nawet jeśli będą mogli robić to referendarze - to co z tego, już teraz dużo mogą, ale nie robią, bo jest ich za mało. Może w dużych miastach jest pod tym względem lepiej, ale zważywszy i na nowe kompetencje - w sprawach karnych - wątpię by dało radę scedować na nich wszystkie czynności z zakresu ich uprawnień.
inger
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3713
Dołączył(a): piątek, 18 lutego 2011, 23:47

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez Gotka » środa, 3 czerwca 2015, 07:49

dlaczego w Warszawie PW wzywa o braki???? :shock: po co Zastępca PW miał zmniejszony wpływ????

warszawskie sądy same tworzą dziwadła i problemy, które usiłuje się rozwiązać przez narzucanie wszystkim nowych regulacji, gdzie indziej niepotrzebnych
Bądź wierny Idź
Avatar użytkownika
Gotka
VIP
VIP
 
Posty: 3535
Dołączył(a): czwartek, 1 października 2009, 21:16
Lokalizacja: Wroclove

Re: Odp: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez inger » środa, 3 czerwca 2015, 08:40

Dlatego, że regulamin mówi, że przewodniczący wzywa. To chyba relikt czasów, gdy się zakładało, że pw winien znać każdą sprawę i co tydzień robić narady dotyczące orzecznictwa.
inger
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3713
Dołączył(a): piątek, 18 lutego 2011, 23:47

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez kam » środa, 3 czerwca 2015, 09:39

Gotka napisał(a):po co Zastępca PW miał zmniejszony wpływ????

gdyż ogrom ich zadań (np. sekcja nakazowa, postępowania zażaleniowe czy tym podobne zadania) nie pozwala na poświęcanie się tak przyziemnej czynności jak orzekanie w pełnym wymiarze
kam
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 2275
Dołączył(a): wtorek, 15 stycznia 2008, 08:37
Lokalizacja: niedaleko Warszawy

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez Gotka » środa, 3 czerwca 2015, 10:20

kam napisał(a):
Gotka napisał(a):po co Zastępca PW miał zmniejszony wpływ????

gdyż ogrom ich zadań (np. sekcja nakazowa, postępowania zażaleniowe czy tym podobne zadania) nie pozwala na poświęcanie się tak przyziemnej czynności jak orzekanie w pełnym wymiarze

no właśnie, a we Wro zastępca pw też ma swoje zadania, a orzeka w pełnym wymiarze
czyli można
Bądź wierny Idź
Avatar użytkownika
Gotka
VIP
VIP
 
Posty: 3535
Dołączył(a): czwartek, 1 października 2009, 21:16
Lokalizacja: Wroclove

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez kam » środa, 3 czerwca 2015, 10:27

nie rozumiesz specyfiki warszawskich sądów :-P
kam
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 2275
Dołączył(a): wtorek, 15 stycznia 2008, 08:37
Lokalizacja: niedaleko Warszawy

Re: Odp: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez Joasia » środa, 3 czerwca 2015, 18:28

inger napisał(a):A nawet jeśli będą mogli robić to referendarze - to co z tego, już teraz dużo mogą, ale nie robią, bo jest ich za mało. Może w dużych miastach jest pod tym względem lepiej


E, lepiej to nie jest, my np. mamy pół referendarza...
Joasia
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 7143
Dołączył(a): czwartek, 10 stycznia 2008, 20:24

Re: Odp: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez inger » czwartek, 4 czerwca 2015, 01:01

Nie jestem pewna na 100 proc., ale u nas w analogicznej jednostce nie ma raczej nigdzie żadnego, nie słyszałam :)
inger
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3713
Dołączył(a): piątek, 18 lutego 2011, 23:47

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez gonzo » wtorek, 9 czerwca 2015, 21:55

Projektowany 148 (1) kpc również bardzo mi się podoba, rzeczywiście był w gospodarczym, gdzie była również możliwość wydania wz na niejawnym, gdy pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew. Mogli to też dodać.
Zwięzłość jest siostrą talentu - Anton Pawłowicz Czechow
gonzo
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 724
Dołączył(a): wtorek, 6 stycznia 2015, 14:24
Kim jestem ?: cywilistą

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez Joasia » poniedziałek, 15 czerwca 2015, 20:28

E, nie musieli - bo projektowany przepis jest szerszy. Można wyrok na niejawnym, jeśli sędzia uzna, że ma wystarczający materiał, a strony nie zażądają rozprawy.

Dziś się dowiedziałam, że w senacie na komisji Helsińska starsznie protestowala, że to niekonstytucyjne :) bo narusza zasadę jawności sądów :) :)
Ale udało się przekonać senatorów, w szczególności udało się to Łukaszowi, i zostawili. Tra la la ... :)
Joasia
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 7143
Dołączył(a): czwartek, 10 stycznia 2008, 20:24

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez M.P. » poniedziałek, 15 czerwca 2015, 21:01

Nie wiem, czy była poruszana sprawa ustalania właściwości sądu spadku, w związku z nową treścią aktu zgonu, w którym nie zamieszczono ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Czy wnioskodawca ma udowadniać właściwość sądu, notariusz odbierający oświadczenie o przyjęciu/odrzuceniu spadku także. Będzie z tym zamieszanie :(
M.P.
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 449
Dołączył(a): poniedziałek, 7 stycznia 2008, 17:54

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez kam » poniedziałek, 15 czerwca 2015, 21:17

Tyle że w starym odpisie też raczej było miejsce zameldowania, a nie zamieszkania...
Poza tym jak nie będzie sporu, to co udowadniać? A jak ktoś bardzo chce, to ma PESEL.
kam
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 2275
Dołączył(a): wtorek, 15 stycznia 2008, 08:37
Lokalizacja: niedaleko Warszawy

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez falkenstein » poniedziałek, 15 czerwca 2015, 21:29

Ja to w ogóle myślę, że w księgach stanu cywilnego powinien byc odnotowywany fakt stwierdzenia nabycia spadku, tak jak odnotowują rozwód. Wiele by to uprościło
To, co zaakceptowano nie żądając dowodów, może być odrzucone bez przedstawiania dowodów - Christopher Hitchens
mój blog: http://sub-iudice.blogspot.com
moje fotki: http://www.garnek.pl/falky/a
moje filmiki: http://www.youtube.com/user/FalkySubIudice#p/a
Avatar użytkownika
falkenstein
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 11597
Dołączył(a): sobota, 5 stycznia 2008, 21:32
Lokalizacja: Warszawa

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez zawadiaka » czwartek, 18 czerwca 2015, 23:31

Już widzę na kanwie takiego rozwiązania spór prawny o to, czy wyłącznym dowodem nabycia spadku jest odpis z akt stanu cywilnego, czy odpis postanowienia stwierdzającego nabycie spadku... no i nabycie spadku to żaden stan cywilny, tylko majątkowy.
Prawnik nie powinien ograniczać się do wskazania, co jest zgodne z ustawą, lecz powinien rozważyć: czy to, co nakazuje ustawa jest rzeczywiście prawem?
Immanuel Kant
Avatar użytkownika
zawadiaka
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 77
Dołączył(a): poniedziałek, 11 sierpnia 2014, 17:25

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez kam » środa, 25 listopada 2015, 07:12

Co oznacza przepis przejściowy ustawy z 10 lipca 2015 roku, że Przepisy ustaw zmienianych w art. 2 i art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do postępowań wszczętych po wejściu w życie niniejszej ustawy. na gruncie postępowania egzekucyjnego (np skarg na czynności komornika). Chodzi o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, czy postępowania w sądzie?

Nie uważacie, że wprowadzenie w postępowaniu egzekucyjnym niezaskarżalnych postanowień referendarza rozstrzygających o skardze na komornika (art.767[3a] w nowym brzmieniu) poszło trochę za daleko?
kam
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 2275
Dołączył(a): wtorek, 15 stycznia 2008, 08:37
Lokalizacja: niedaleko Warszawy

Re: Kolejna wielka nowela w cywilnym

Postprzez Hammurabi » środa, 25 listopada 2015, 11:01

kam napisał(a):Nie uważacie, że wprowadzenie w postępowaniu egzekucyjnym niezaskarżalnych postanowień referendarza rozstrzygających o skardze na komornika (art.767[3a] w nowym brzmieniu) poszło trochę za daleko?


Ciekawe zagadnienie. Z jednej strony mamy art. 177 Konstytucji RP, wedle którego sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości we wszystkich sprawach, z wyjątkiem spraw ustawowo zastrzeżonych dla właściwości innych sądów, z drugiej zaś art. 77 ust. 2, wedle którego ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw, zaś nie mamy wątpliwości, że rozpoznanie skargi przez referendarza sądowego zakłada milcząco stwierdzenie drogi sądowej w rozumieniu art. 2 k.p.c.
Oznacza to, że pewnie można by dokonać takiej ekwilibrystyki na gruncie Konstytucji, by uznać, że przepis nie jest z nią niezgodny, ale mimo wszystko uważam, że niebezpieczny precedens. Jestem za ograniczaniem w miarę możliwości postępowań do postępowań jednoinstancyjnych, ale niech to będą postępowania przed sądem.
Avatar użytkownika
Hammurabi
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1961
Dołączył(a): niedziela, 10 sierpnia 2014, 19:53
Kim jestem ?: Born to be online

Następna strona

Powrót do Projekty

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość