Kodeks karny

Tutaj zamieszczamy informacje o różnych projektach

Kodeks karny

Postprzez Modern_judge » czwartek, 12 kwietnia 2018, 11:11

Umarłem. Kochani, umarłem... <idiota>

Projekt Platformy Obywatelskiej. Widać, że był w zamrażarce partyjnej, bo nawet zapomnieli zmienić roku na wstępie... <wysmiewacz>

USTAWA
z dnia …………………… 2017 r.
o zmianie ustawy - Kodeks karny

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137 oraz z 2017 r. poz. 773) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 127 dodaje się art. 127a w brzmieniu:
„Art. 127a. Kto, mając na celu zmianę konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej w sposób sprzeczny lub niezgodny z Konstytucją RP, podejmuje samodzielnie lub w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio lub pośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.”.
2) po art. 128 dodaje się art. 128a w brzmieniu:
„Art.128a. Kto kandyduje, lub wyraża zgodę na wybór, powołanie albo mianowanie na stanowisko w centralnym, konstytucyjnym organie państwa, opróżnione w sposób niezgodny z Konstytucją RP, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności od roku do lat 3.”
3) po art. 247a dodaje się art. 247b w brzmieniu:
„Art. 247b. Kto kandyduje, lub wyraża zgodę na wybór, powołanie albo mianowanie na stanowisko sędziego, opróżnione w sposób niezgodny z Konstytucją RP, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności, albo pozbawienia wolności od roku do lat 3.
Art. 2. Ustawa wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

UZASADNIENIE
1. Potrzeba i cel projektu ustawy
Głównym celem przedmiotowego projektu jest penalizacja w Kodeksie karnym czynności polegających na naruszeniu konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej. Projekt zawiera określenie dwóch zasadniczych czynów zabronionych oraz ich sankcji. Pierwszym z nich jest dokonanie zmiany konstytucyjnego ustroju państwa wbrew lub z pominięciem przepisów obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Do tej pory art. 127 Kodeksu karnego penalizował działanie polegające na zmianie ustroju z wykorzystaniem siły lub przemocy. Niniejsza nowelizacja ma za zadanie zapobiegać zmianom ustroju, które dokonywane są metodami na pozór demokratycznymi, tj. w formie ustaw uchwalanych przez Sejm i Senat, natomiast w sposób sprzeczny z ustawą zasadniczą. Ponadto, zgodnie z przedmiotową nowelizacją, czynem zabronionym uczyniono kandydowanie oraz wyrażenie zgody na wybór, powołanie albo mianowanie na stanowisko w centralnym, konstytucyjnym organie państwa, opróżnione w sposób niezgodny z Konstytucją RP, a także kandydowanie, wyrażenie zgody na wybór, powołanie albo mianowanie na stanowisko sędziego opróżnione w sposób niezgodny z Konstytucją RP.
Przedmiotowe zmiany są konieczne ze względu na całokształt procedowanych obecnie przepisów dotyczących funkcjonowania państwa, przede wszystkim sądownictwa, a w szczególności Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych. Wprowadzenie zmian dotyczących sądownictwa, w procedowanym kształcie, stanowić będzie naruszenie podstawowych wartości demokratycznego państwa prawnego w postaci niezależnego i niezawisłego wymiaru sprawiedliwości.
Zaproponowane zmiany dotyczące organizacji władzy sądowniczej, a przede wszystkim powodujące wygaśnięcie kadencji centralnych, konstytucyjnych organów państwa,
a także usunięcie ze stanowisk sędziów, którzy z natury i istoty funkcji sędziego są niezawiśli, a co za tym idzie nieusuwalni (art. 180 ust. 1 Konstytucji RP). Projektowana nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym czyni SN organem podległym politykom oraz władzy wykonawczej w osobie Ministra Sprawiedliwości.
Niniejsze zmiany w oczywisty sposób dążą do ominięcia przepisów Konstytucji i zawartych w niej gwarancji niezależności i niezawisłości sądownictwa. Skoro zatem niemożliwym jest zatrzymanie tego procederu odgórnie, w sposób instytucjonalny, bowiem przepisy Konstytucji nie w obecnej sytuacji są dla zachowania niezależnego sądownictwa wystarczające, należy wprowadzić inne gwarancje demokratycznego i prawnego ładu Rzeczypospolitej Polskiej.
Przedmiotowa nowelizacja kodeksu karnego ma za zadanie penalizację kandydowania oraz wyrażenia zgody na wybór, powołanie albo mianowanie na stanowisko w centralnym, konstytucyjnym organie państwa, opróżnione w sposób niezgodny z Konstytucją RP, a także wyrażenia zgody na wybór, powołanie albo mianowanie na stanowisko sędziego opróżnione w sposób niezgodny z Konstytucją RP. Niniejsze ma za zadanie niedopuszczenie do obsadzenia opróżnionych niezgodnie z Konstytucją stanowisk, a zatem zagwarantowanie niezależności i niezawisłości sądownictwa.
Zgodnie z niniejszym projektem, karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności od roku do lat 3, podlegać mają osoby, które kandydują lub wyrażają zgodę na wybór, powołanie albo mianowanie na stanowisko w centralnym, konstytucyjnym organie państwa, opróżnione w sposób niezgodny z Konstytucją RP, a także kandydują lub wyrażają zgodę na wybór, powołanie albo mianowanie na stanowisko sędziego opróżnione w sposób niezgody z Konstytucją.
Zmiana ustroju Rzeczypospolitej w sposób sprzeczny, lub z pominięciem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, została usankcjonowana karą co najmniej 5 lat pozbawienia wolności.
2. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana oraz różnica pomiędzy dotychczasowym, a projektowanym stanem prawnym
Obecnie Kodeks karny nie penalizuje tego typu zachowań. Ustawodawca do tej pory nie musiał wprowadzać norm prawnych o charakterze karnym zapobiegających niezgodnym z Konstytucją zmianom ustroju państwa, a także zmianom personalnym wśród sędziów oraz w centralnych, konstytucyjnych organach państwa.
3. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i źródła finansowania
Proponowane zmiany mają za zadanie zagwarantować podtrzymanie dotychczasowych, konstytucyjnych zasad demokratycznego państwa prawnego, którego jednym z gwarantów jest niezależne i niezawisłe sądownictwo.
Niezależny od władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, a także przede wszystkim woli politycznej osób sprawujących kierownicze funkcje w państwie wymiar sprawiedliwości jest gwarancją realizacji i przestrzegania konstytucyjnych praw i wolności człowieka i obywatela. Z tego względu, niniejszy projekt ma niebagatelne skutki społeczne, gdyż zachowanie niezależnego i niezawisłego sądownictwa leży w interesie każdego członka społeczności pozostającego pod jurysdykcją polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Co więcej, obecne rozwiązania ustrojowe, wprowadzone Konstytucją z 1997 r. zostały poprzedzone ogólnokrajowym referendum, w którym tekst ustawy zasadniczej został przez większość obywateli przyjęty. W konsekwencji, zmiana ustroju państwa, oraz rządzących nim zasad i praw, może być dokonana tylko i wyłącznie w sposób określony w Konstytucji. Pozakonstytucyjne zmiany ustroju są niedopuszczalne, a dokonujący ich ludzie winni w ocenie Projektodawcy podlegać odpowiedzialności karnej.
4. Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej
Przedmiot projektu niniejszej ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Ważne są tylko czyny odważne.
Modern_judge
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3753
Dołączył(a): poniedziałek, 5 października 2009, 22:40
Kim jestem ?: Modern_judge

Re: Kodeks karny

Postprzez Modern_judge » czwartek, 12 kwietnia 2018, 11:50

Tak się zastanawiam, czy napisali ten projekt pod siebie, gdy będą "opróżniali"? <rotfl3> Przecież prawo wstecz nie działa. Jest nawet taka paremia lex retro non agit, czy jakoś tam... <bezradny>
Ważne są tylko czyny odważne.
Modern_judge
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3753
Dołączył(a): poniedziałek, 5 października 2009, 22:40
Kim jestem ?: Modern_judge

Re: Kodeks karny

Postprzez bratwojt » czwartek, 12 kwietnia 2018, 11:53

chyba tak
bratwojt
bratwojt
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 130
Dołączył(a): czwartek, 12 czerwca 2008, 13:44

Re: Kodeks karny

Postprzez Modern_judge » czwartek, 12 kwietnia 2018, 12:01

bratwojt napisał(a):chyba tak


Chociaż... <mysli> Zaraz, zaraz: "Kto kandyduje, lub wyraża zgodę na wybór, powołanie albo mianowanie na stanowisko sędziego, opróżnione w sposób niezgodny z Konstytucją RP"

Czyli kandydowanie na wyższe stanowisko sędziowskie przed niekonstytucyjną KRS = "będziesz siedział, będziesz siedział" <beczy>

I czy sędziego można mianować? <mysli>

Jakiś harcerzyk chyba to pisał...
Ważne są tylko czyny odważne.
Modern_judge
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3753
Dołączył(a): poniedziałek, 5 października 2009, 22:40
Kim jestem ?: Modern_judge

Re: Kodeks karny

Postprzez bratwojt » czwartek, 12 kwietnia 2018, 12:15

opróżnione..co za język
bratwojt
bratwojt
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 130
Dołączył(a): czwartek, 12 czerwca 2008, 13:44

Re: Kodeks karny

Postprzez regis » czwartek, 12 kwietnia 2018, 12:22

Art. 247b. Kto kandyduje, lub wyraża zgodę na wybór, powołanie albo mianowanie na stanowisko sędziego, opróżnione w sposób niezgodny z Konstytucją RP

ale co oznacza opróżnione ? jak jest etat ogłoszony i ja na niego się zgłoszę to wyczerpuje znamiona ? czy ma to dotyczyć "opróżnien" w SN ? i czy jeśli tylko kandyduje a nie zostanę wybrany to też ?? już teraz jak słyszałem na ogłoszone wolne stanowiska jest po kilku chętnych wiec będzie tego spora ilość tj sędziów do pierdla <figielek>
i co oznacza "niezgodny z konstytucją " ?/ przecież są różne wykładnie ,interpretacje i chyba mimo wszystko mamy organ (TK) który takie spory rozstrzyga a nie niewiadomo kto

ma rację modern..to raczej projekt publicystyczno-partyjny
Avatar użytkownika
regis
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1495
Dołączył(a): środa, 1 lutego 2017, 12:06

Re: Kodeks karny

Postprzez Włóczykij » czwartek, 12 kwietnia 2018, 12:39

w tym momencie powinni przeprosić legislatorów tego bubla od IPN, bo tu to jest dopiero brak techniki

a to nie jest jakis fake news? bo to wydaje się tak kosmiczne, że gł.prezes kraju wychodzi na człowieka mającego kontakt z życiem

szkoda, że kabaraciarze nie czują tego klimatu, bo dla prawnika stopień piramidalności ma tu klimat

ps. i znowu wpis jak te netowe hejty, ale jak tu można na poważnie.
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów (art. 54 Konstytucji RP)
Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei (art. 10 EKPC)

? http://www.rp.pl/Opinie/304129969-Gwiaz ... w-KRS.html
? https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/ ... eniem.html
Avatar użytkownika
Włóczykij
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 19144
Dołączył(a): środa, 6 maja 2009, 18:46
Kim jestem ?: sobą

Re: Kodeks karny

Postprzez Modern_judge » czwartek, 12 kwietnia 2018, 13:28

Włóczykij napisał(a):w tym momencie powinni przeprosić legislatorów tego bubla od IPN, bo tu to jest dopiero brak techniki

a to nie jest jakis fake news? bo to wydaje się tak kosmiczne, że gł.prezes kraju wychodzi na człowieka mającego kontakt z życiem

szkoda, że kabaraciarze nie czują tego klimatu, bo dla prawnika stopień piramidalności ma tu klimat

ps. i znowu wpis jak te netowe hejty, ale jak tu można na poważnie.


Co do tego harcerskiego projektu nawet poprzednia KRS wyraziła negatywne stanowisko. Opinie są na stronie Sejmu.
Ważne są tylko czyny odważne.
Modern_judge
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3753
Dołączył(a): poniedziałek, 5 października 2009, 22:40
Kim jestem ?: Modern_judge

Re: Kodeks karny

Postprzez censor » czwartek, 12 kwietnia 2018, 19:12

A kto będzie ustalał aktualność w realiach konkretnej sprawy znamienia czynu zabronionego opróżnienia urzędu niezgodnie z Konstytucją?
To jakiś szantaż jest.
Ocen okresowych sędziów nie wymyśliły nawet władze PRL. To zamach na niezawisłość sądów. Za wszelką cenę i wszelkimi sposobami nie można dopuścić do ich wprowadzenia. Ostatnie odkrycie kart potwierdziło: to rezygnacja z zasady nieusuwalności sędziów.
censor
VIP
VIP
 
Posty: 8656
Dołączył(a): wtorek, 1 kwietnia 2008, 13:48

Re: Kodeks karny

Postprzez Włóczykij » czwartek, 12 kwietnia 2018, 21:33

a ja rozważam między słowem teza a hipoteza taką opinię;

można by rzec, że za taki pomysł jak ten projekt powinna być penalizacja
gdyby nie, że w kk jest już stosowana regulacja...
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów (art. 54 Konstytucji RP)
Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei (art. 10 EKPC)

? http://www.rp.pl/Opinie/304129969-Gwiaz ... w-KRS.html
? https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/ ... eniem.html
Avatar użytkownika
Włóczykij
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 19144
Dołączył(a): środa, 6 maja 2009, 18:46
Kim jestem ?: sobą

Re: Kodeks karny

Postprzez abak » piątek, 13 kwietnia 2018, 10:37

ta a kto będzie oceniał że nastąpiło to w sposób sprzeczny i niezgodny z Konstytucją??? albo, że stanowisko zostało opróżnione (brrr) w sposób niezgodny z Konstytucją RP, zdaje się że nadal zasada domniemania konstytucyjności przepisów obowiązuje <mysli> czy już nie nie mówiąc już o lex retro (...).
Ale tam PO dojdzie do władzy uchwali zmianę KK i zrobi przepisy przejściowe, że nowe przepisy mają zastosowanie do czynów po dniu czy od dnia nie wiem 12 sierpnia 2017 r. <rotfl>
Est modus in rebus, sunt certi denique fines
Horacy Satyry
abak
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3724
Dołączył(a): poniedziałek, 14 lipca 2008, 14:32
Lokalizacja: śląskie
Kim jestem ?: RACZEJ KIM NIE JESTEM? :(, sędzią :(

Re: Kodeks karny

Postprzez regis » piątek, 13 kwietnia 2018, 10:55

Modern_judge napisał(a):
Co do tego harcerskiego projektu .....


jako były harcerz protestuję przeciw określaniu projektu jako "harcerski" :[
Avatar użytkownika
regis
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1495
Dołączył(a): środa, 1 lutego 2017, 12:06

Re: Kodeks karny

Postprzez jaro123 » piątek, 13 kwietnia 2018, 19:08

A ja mam takie przeczucie, że projekt został opracowany przez "wybitne autorytety prawnicze" pewnego stowarzyszenia. Język dość charakterystyczny, chociaż mogę się mylić, gdyby nie to coś..... a może jednak????
A poza tym uważam, że tylko spłaszczenie struktury sądów powszechnych i zrównanie w statusie wszystkich sędziów sądów powszechnych są w stanie zmienić na lepsze polskie sądownictwo.
jaro123
VIP
VIP
 
Posty: 5483
Dołączył(a): niedziela, 21 października 2007, 16:02
Lokalizacja: lubuskie

Re: Kodeks karny

Postprzez jaro123 » piątek, 13 kwietnia 2018, 19:11

regis napisał(a):
Modern_judge napisał(a):
Co do tego harcerskiego projektu .....


jako były harcerz protestuję przeciw określaniu projektu jako "harcerski" :[


O tak, protest słuszny, bo w ustawie pobrzmiewa świeży ton komsomolskich ideałów, a jak wiadomo komsomoł z harcerstwem miał niewiele wspólnego.
A poza tym uważam, że tylko spłaszczenie struktury sądów powszechnych i zrównanie w statusie wszystkich sędziów sądów powszechnych są w stanie zmienić na lepsze polskie sądownictwo.
jaro123
VIP
VIP
 
Posty: 5483
Dołączył(a): niedziela, 21 października 2007, 16:02
Lokalizacja: lubuskie

Re: Kodeks karny

Postprzez rosan » piątek, 13 kwietnia 2018, 21:06

jaro123 napisał(a):
regis napisał(a):
Modern_judge napisał(a):
Co do tego harcerskiego projektu .....


jako były harcerz protestuję przeciw określaniu projektu jako "harcerski" :[


O tak, protest słuszny, bo w ustawie pobrzmiewa świeży ton komsomolskich ideałów, a jak wiadomo komsomoł z harcerstwem miał niewiele wspólnego.
mylisz się,przynajmniej do czternastolatków
...I ta myśl niech pocieszy, że w istocie eiπ + 1 = 0.
Avatar użytkownika
rosan
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1450
Dołączył(a): czwartek, 27 grudnia 2007, 19:31


Powrót do Projekty

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość