Strona 5 z 15

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 22:04
przez Włóczykij
magdam napisał(a):Myśli:
I tak:

Art. 37h u.s.p.
§ 1a. Prezes sądu okręgowego sporządza informację roczną o działalności sądów, działających na obszarze okręgu, w zakresie powierzonych mu zadań, którą po zaopiniowaniu przez zgromadzenie ogólne sędziów okręgu przedkłada prezesowi sądu apelacyjnego.

O tym, że opinia zgromadzenia dotyczy wykonywania funkcji przez prezesów sadów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych w zakresie administrowania sądami świadczą m.in.:

• umieszczenie tego przepisu w rozdziale "Wewnętrzny i zewnętrzny nadzór administracyjny nad działalnością administracyjną sądów", przepisy te dot. m.in. nadzoru Ministra Sprawiedliwości nad prezesem sądu (wykładnia systemowa).

• wyrok TK z 7.11.2013 r. K 31/12: "Minister Sprawiedliwości, w ramach sprawowanego nadzoru, analizuje informacje roczne o działalności sądów, o których mowa w art. 37h § 1 p.u.s.p. (...) dotyczące oceny działań prezesa danego sądu, w zakresie powierzonych mu zadań, tj. kierowania sądem i wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądu określoną w art. 8 pkt 2 p.u.s.p. (...). Tak samo problematykę tą ujęto w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie u.s.p. ogłoszonej 28 lipca 2017 r. (Dz.U. 2017 r., poz. 1452).

• zwroty użyte w przepisie, np: § 1 "Prezes sądu apelacyjnego sporządza informację roczną o działalności sądów, działających na obszarze apelacji, w zakresie powierzonych mu zadań". Gdyby chodziło o ocenę działalności sądów z obszaru apelacji, to ustawodawca użyłby zwrotu "w zakresie powierzonych im zadań.". To samo wynika z pozostałych paragrafów tego przepisu (wykładnia literalna).

• komentarz Barbary Godlewskiej-Michalak (dostępny w programie Lex): "Określenie „w zakresie zadań powierzonych prezesowi" oznacza ograniczenie treści informacji do zakresu obowiązków prezesa."


• pierwotne brzmienie przepisu 37h § 2 u.s.p. (w brzmieniu wg u.s.p. z 2011 r. Dz.U z 2011, Nr 203, poz. 1192): "§ 2. Jeżeli z informacji, o której mowa w § 1, wynika, że prezes sądu apelacyjnego nie podejmował w okresie sprawozdawczym niezbędnych czynności zmierzających do usunięcia uchybień w działalności administracyjnej sądów (...)". Trybunał Konstytucyjny w dniu 7.11.2013 r. sprawie K 31/12 uchylił ten przepis uznając go za "niekonstytucyjny w zakresie w jakim nie przewiduje możliwości odwołania się od odmowy przyjęcia przez organ władzy wykonawczej - Ministra Sprawiedliwości informacji rocznej o działalności sądów, działających na obszarze apelacji, w zakresie powierzonych prezesowi zadań".

• § 11 i § 12 "Dokonanie negatywnej oceny może być połączone z obniżeniem dodatku funkcyjnego w stopniu odpowiadającym wadze uchybienia, w granicach od 15% do 50%", "W przypadku dokonania przez Ministra Sprawiedliwości oceny pozytywnej z wyróżnieniem może on podwyższyć dodatek funkcyjny prezesa do wysokości 150% maksymalnej wysokości tego dodatku" - celem tego uregulowania było zmotywowanie prezesów do efektywnego zarządzania sądem w zakresie wewnętrznego nadzoru administracyjnego.


Jeśli referujesz, to rzetelnie , bo się już dość nasłuchałam pani z SA w Łodzi referującej sprawę Volvera na zebraniu IS. Powinszowania dla stron, gdy sędzia II instancyjny w ich sprawach tak "rzetelnie" referuje. Ale to nieustanna promocja ave prezesa IS dla tej pani, więc taki zarząd mamy ( i redakcję Kwartalnika).

Akcent w przepisie jest na przedłożenie informacji (prezes jest tylko bardziej protokolantem faktów, które nastąpiły i sprawozdawcą).
Taka informacja, to naturalny podsumowanie roczne. Normalne, że jednostka organizacyjna, co jakiś ustalony okres dokonuje przeglądu swej pracy, by stwierdzić, co było, co korygować. Rutyna działalności.
I tu należy przypomnieć, jakie są tryby powoływania i odwoływania prezesa, by stwierdzić, czy i co można z taką opinią. Negatywna opinia to tylko zabawa tą instytucją i uczciwsze jest, gdy obok oceny podejmowana jest osobna uchwała, że nie chcemy prezesa. I wtedy widać faktyczną możność wypowiadania się ogółu na temat tego, czy mogę mieć widoczny wpływ na wybór prezesa czy nie. Jak wiemy prezes to częściowo przedstawiciel nadzoru i nie jest wybierany przez sędziów. Skoro ustawodawca nie widzi roli sędziów, to wybór ustawodawcy. Sędziowie już nie tak byli ograniczani w swym statusie wpływu na sąd, by teraz wypadali wiarygodni, że uskuteczniają bunt, bo nie podobają im się określone porządki. Oczywiście można pisać, uchwalać, wypowiadać się, ale powstaje pytanie o podstawę prawną skuteczności tych działań, a zaraz zasadność podejmowania takich działań i ich ocenę.

i ta wybiórcza przypadłość:
komentarz Barbary Godlewskiej-Michalak (dostępny w programie Lex): "Określenie „w zakresie zadań powierzonych prezesowi" oznacza ograniczenie treści informacji do zakresu obowiązków prezesa."


tu jest napisane, że prezes jest tym protokolantem-sprawozdawcą (odpowiada, by sporządzić i przedstawić, a nie odpowiada za to co w środku)
gdyby odpowiadał, to należałoby napisać, że zebranie udziela absolutorium lub inne podobne (a nie napisali, bo nie dali sędziom takiej kompetencji, by mieli instrumenty formalne wpływ na decyzje kadrowe co do prezesa)

zatem to jak w firmie, gdy pracownicy mówią - szef nam się nie podoba
firma jest państwowa, bo co można z tym zrobić w prywatnej ?

i dalej TK wypowiedział się na temat

a na koniec !!! dopiero jest ważny punkt o dodatku i tu dopiero można myśleć nad argumentem w całej tej słabej konstrukcji
i dochodzimy do absurdu - zebranie ocenia, że menadżer slaby, a on nadal na funkcji, a tylko ma parę stówek mniej
i to taka wielka samorządność ? dokopać na te parę stówek, a takiej osobie i tak się będzie opłacało hołubić tych, z którymi sobie stale jakąś funkcje zapewni ? no bo co innego może wyrażać głosowanie o całości, skoro wyniki są w ramach jak zwykle, sprawy administracyjne są procedowane, jakoś się toczy

reasumując ? jakiś pomysł na instytucję, ale fikcja z tego wychodzi ?
powinny być plany naprawcze skoro jest źle i rozliczanie prezesa z wdrożenia ich i wtedy można mówić o skutku, ale on tego nie zrobi, bo przecież te parę stówek i takie ot kółeczko szczytnej samorządności

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 22:07
przez Włóczykij
censor napisał(a):
jak2006 napisał(a):Dzisiaj Prezes SO w Warszawie nie uzyskala, jak to określa MS "swoistego wotum zaufania" sędziów warszawskich- będzie rezygnacja?
A co, zgłaszasz się na ochotnika do funkcji? W ogóle Cię to cieszy? Znasz kulisy głosowania? Masz wiedzę, że była nadzwyczaj merytoryczna dyskusja zwieńczona bardzo merytoryczną oceną wyrażoną w głosowaniu? Wiesz, że każdy z głosujących miał uzasadnione zastrzeżenia do pracy Pani Prezes?
Weź lepiej nie drwij sobie.


w znanej mi sytuacji to akurat znam absurd, że co są odpowiedzialni za słaby wynik pracy opiniowali negatywnie
chwała praworządnym ...

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 22:08
przez Michał 007
Magdam.
I co z tego, że ustalił MS? Dane są jaki są, nijak dotyczące w większości zadań prezesa. przytoczenie przepisu i komentarza nie czyni Twojej argumentacji bardziej merytorycznej. Poczucie wyższości przez Ciebie przemawia, wiec koncze dyskusję bo w tej sytuacji nie widzę jej celu.

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 22:17
przez magdam
@Michał - przedstawiłam analizę przepisu. Sorry, ale nie będę dokonywała wykładni przepisu przez pryzmat konstrukcji sprawozdania (jak dokładnie przeczyta się to co należy tam przedstawić, to również nie ma wątpliwości co do tego, że dot. ono zarządzania sądem przez prezesa).

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 22:19
przez Włóczykij
magdam napisał(a):@Michał - przedstawiłam analizę przepisu. Sorry, ale nie będę dokonywała wykładni przepisu przez pryzmat konstrukcji sprawozdania.


ale ono doprecyzwuje, co oceniamy, więc doprecyzowuje przepis *


* to się nazywa wykładania prawa (taka instytucja z fachu prawników)

ps. i nawiążę do cytatu, czytelnego dla pewnego czytelnika - owszem teraz też nie mam czasu na czytanie regulaminu, ale i poprzednio miało to sens, bo on dopisywał wprost to co wynikało z wykładni. Niestety niektórzy piszą monografie, profesorowie i wszyscy święci im to zaklepują, a praktyk widzi słabości i luki.

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 22:21
przez magdam

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 22:24
przez Włóczykij
magdam napisał(a):O najnowszym prezesie:
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onec ... ry/blsq3sl


w innym mieście jest do niedawna referendarz
ale akurat to nie ja wiem, dlaczego był to najlepszy kandydat w tym jakże ciekawym regionie kraju ...

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 22:36
przez Dreed
magdam napisał(a):O najnowszym prezesie:
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onec ... ry/blsq3sl ... ry/blsq3sl


Zaskakujące to prawda, ale jak zawsze zabrakło rzetelności dziennikarskiej, czyli informacji, że wybór nastąpił spośród 6-ciu osób, bo cały ten sąd jest 7-mio osobowy, a poprzedni prezes pewnie nie mógł z mocy ustawy być kolejną kadencję oraz drugiej ważnej informacji, czy w ogóle inne osoby były zainteresowane...No ale to onet <luzik>

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 22:48
przez sebus
Dreed napisał(a):
magdam napisał(a):O najnowszym prezesie:
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onec ... ry/blsq3sl ... ry/blsq3sl ... ry/blsq3sl


Zaskakujące to prawda, ale jak zawsze zabrakło rzetelności dziennikarskiej, czyli informacji, że wybór nastąpił spośród 6-ciu osób, bo cały ten sąd jest 7-mio osobowy, a poprzedni prezes pewnie nie mógł z mocy ustawy być kolejną kadencję oraz drugiej ważnej informacji, czy w ogóle inne osoby były zainteresowane...No ale to onet <luzik>


Weź przestań, po 3 tygodniach od nominacji prezes :?: Z łapanki :?: Dziwny ten świat ...

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 23:04
przez efa
Dreed napisał(a):
magdam napisał(a):O najnowszym prezesie:
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onec ... ry/blsq3sl ... ry/blsq3sl ... ry/blsq3sl ... ry/blsq3sl


Zaskakujące to prawda, ale jak zawsze zabrakło rzetelności dziennikarskiej, czyli informacji, że wybór nastąpił spośród 6-ciu osób, bo cały ten sąd jest 7-mio osobowy, a poprzedni prezes pewnie nie mógł z mocy ustawy być kolejną kadencję oraz drugiej ważnej informacji, czy w ogóle inne osoby były zainteresowane...No ale to onet <luzik>

Rafał, proszę Cię ..... Rok temu z mojego, średniej wielkości Sądu, zabrano koleżankę na Prezesa Sądu dwa razy większego. Teraz od nas wzięto kolejną na Wiceprezesa tego samego, dwa razy większego Sądu. Rozumiemy i akceptujemy, że wśród kilkudziesięciu sędziów sąsiedniego Sądu nie znaleziono osób z odpowiednimi kwalifikacjami zarządczymi i wytypowano koleżanki od nas. To dla nas powód do dumy. O ile wiem, podobnie jest w kierowanym przez Ciebie Sądzie Okręgowym - wśród Sędziów tego Sądu nie znalezio osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zarządczymi, więc zaproponowano Tobie. Jest jak jest, też uważam, że nie każdy nadaje się na Prezesa.
Ale bądźmy konsekwentni.

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 23:06
przez kaos
ale to onet :roll: i tak bez przerwy: ale to GW ale to TVN ale to oko, szkoda że nic w"cośtam" bo to rzetelnie by było

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 23:10
przez violan
Dreed napisał(a):
magdam napisał(a):O najnowszym prezesie:
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onec ... ry/blsq3sl ... ry/blsq3sl ... ry/blsq3sl


Zaskakujące to prawda, ale jak zawsze zabrakło rzetelności dziennikarskiej, czyli informacji, że wybór nastąpił spośród 6-ciu osób, bo cały ten sąd jest 7-mio osobowy, a poprzedni prezes pewnie nie mógł z mocy ustawy być kolejną kadencję oraz drugiej ważnej informacji, czy w ogóle inne osoby były zainteresowane...No ale to onet <luzik>


Jak Ty wszystko potrafisz gładko wyjaśnić. Jestem pełna podziwu :shock:

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 23:20
przez Geralt
magdam napisał(a):Michał, to jest ocena pracy prezesa w zakresie powierzonych mu zadań związanych z zarządzaniem sądem.

To nie jest ocena pracy własnej i kolegów.

Nawet w MS-ie to wiedzą :mrgreen:
Nie. Jest to ocena sprawozdania rocznego sporządzonego przez prezesa.

Sprawozdanie dotyczy pracy całego sądu (okręgu). Prezesa też, ale również jest to samoocena innych sędziów.

Wyciąganie dalej idących wniosków jest nieuprawnione. Także przez MS.

Fakt, że obecnie używa się tego narzędzia jako formy dezaprobaty dla obecnej władzy ale to równie bezsensowne jak odmowa opiniowania kandydatów.

Wysłane z mojego LM-X410.FN przy użyciu Tapatalka

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 23:23
przez Geralt
jak2006 napisał(a):To nie ja zacząłem, to nasz kochany Minister mówiąc o wotum zaufania!
Uważasz, że MS ma zawsze rację?

Wysłane z mojego LM-X410.FN przy użyciu Tapatalka

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 23:33
przez Dreed
sebus napisał(a):
Dreed napisał(a):
magdam napisał(a):O najnowszym prezesie:
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onec ... ry/blsq3sl ... ry/blsq3sl ... ry/blsq3sl ... ry/blsq3sl


Zaskakujące to prawda, ale jak zawsze zabrakło rzetelności dziennikarskiej, czyli informacji, że wybór nastąpił spośród 6-ciu osób, bo cały ten sąd jest 7-mio osobowy, a poprzedni prezes pewnie nie mógł z mocy ustawy być kolejną kadencję oraz drugiej ważnej informacji, czy w ogóle inne osoby były zainteresowane...No ale to onet <luzik>


Weź przestań, po 3 tygodniach od nominacji prezes :?: Z łapanki :?: Dziwny ten świat ...


Nie znam szczegółów tego Sądu ale znam kilka innych historii dotyczących małych jednostek (wydziałów i sądów) gdzie na zasadzie na złość mamie odmrożę sobie uszy i swoistej walki z MS były postawy dwojakiego rodzaju. Jedna albo Pan X i nikt inny, a my solidarnie nie przyjmujemy propozycji albo nikt nie chciał brać odpowiedzialności i nie było żadnego wyrażającego zgodę. Wtedy zostaje albo osoba z innego terenu albo ktoś nowy, nawet jeśli jest aż tak nowy.
Z punktu widzenia zarządzania mnie to wcale nie dziwi. Różne rzeczy można robić ale jednostka organizacyjna musi działać.

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 23:33
przez Geralt
Włóczykij napisał(a):
magdam napisał(a):O najnowszym prezesie:
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onec ... ry/blsq3sl ... ry/blsq3sl


w innym mieście jest do niedawna referendarz
ale akurat to nie ja wiem, dlaczego był to najlepszy kandydat w tym jakże ciekawym regionie kraju ...
Kiedyś miałem kontakt z Działdowem. Byliśmy połączeni po Gowinie. Spróbuję zobaczyć o co tam chodzi. Bo rzeczywiście wygląda to trochę dziwnie.

Wysłane z mojego LM-X410.FN przy użyciu Tapatalka

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 23:43
przez Kynas
Czy nikt nikt nie doczytał do końca tego "ale to onet jest"?
"Jak mówi Onetowi rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak, problem z objęciem funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie powstał po rezygnacji dotychczasowego prezesa. - Sędzia, która przejęła tymczasowo jego obowiązki, nie zadeklarowała chęci pełnienia tej funkcji po 1 kwietnia. W sądzie tym pracuje jeszcze tylko kilku sędziów. Dwóch ma postępowania dyscyplinarne, a pozostała dwójka także nie zgłosiła chęci objęcia funkcji prezesa - wyjaśnia. - W tej sytuacji Minister Sprawiedliwości zdecydował o powierzeniu funkcji prezesa innemu, niedawno powołanemu sędziemu."
<luzik>

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: środa, 13 marca 2019, 23:46
przez efa
Kynas napisał(a):Czy nikt nikt nie doczytał do końca tego "ale to onet jest"?
"Jak mówi Onetowi rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak, problem z objęciem funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie powstał po rezygnacji dotychczasowego prezesa. - Sędzia, która przejęła tymczasowo jego obowiązki, nie zadeklarowała chęci pełnienia tej funkcji po 1 kwietnia. W sądzie tym pracuje jeszcze tylko kilku sędziów. Dwóch ma postępowania dyscyplinarne, a pozostała dwójka także nie zgłosiła chęci objęcia funkcji prezesa - wyjaśnia. - W tej sytuacji Minister Sprawiedliwości zdecydował o powierzeniu funkcji prezesa innemu, niedawno powołanemu sędziemu."
<luzik>

powtórzę - jest wiele sądów różnych szczebli (od rejonowych, poprzez okręgowe po apelacyjne) gdzie funkcję prezesa pełni Sędzia z innego Sądu. Więc albo stawiamy na wybitne kompetencje i nie patrzymy na kadrę danego Sądu, albo na siłę wybieramy spośród danego Sądu. Wybierzmy jakąś drogę. Konsekwentnie.

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: czwartek, 14 marca 2019, 09:15
przez Volver
violan napisał(a):
Dreed napisał(a):
magdam napisał(a):O najnowszym prezesie:
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onec ... ry/blsq3sl ... ry/blsq3sl ... ry/blsq3sl ... ry/blsq3sl


Zaskakujące to prawda, ale jak zawsze zabrakło rzetelności dziennikarskiej, czyli informacji, że wybór nastąpił spośród 6-ciu osób, bo cały ten sąd jest 7-mio osobowy, a poprzedni prezes pewnie nie mógł z mocy ustawy być kolejną kadencję oraz drugiej ważnej informacji, czy w ogóle inne osoby były zainteresowane...No ale to onet <luzik>


Jak Ty wszystko potrafisz gładko wyjaśnić. Jestem pełna podziwu :shock:


Lecz i tak trudno walczyć z dezinformacją,która przeraża co poniektórych sędziów, ktorym brakuje sił lub zwyczajnej ludzkiej odwagi.

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: czwartek, 14 marca 2019, 11:31
przez Geralt
Kynas napisał(a):Czy nikt nikt nie doczytał do końca tego "ale to onet jest"?
"Jak mówi Onetowi rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości Jan Kanthak, problem z objęciem funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Działdowie powstał po rezygnacji dotychczasowego prezesa. - Sędzia, która przejęła tymczasowo jego obowiązki, nie zadeklarowała chęci pełnienia tej funkcji po 1 kwietnia. W sądzie tym pracuje jeszcze tylko kilku sędziów. Dwóch ma postępowania dyscyplinarne, a pozostała dwójka także nie zgłosiła chęci objęcia funkcji prezesa - wyjaśnia. - W tej sytuacji Minister Sprawiedliwości zdecydował o powierzeniu funkcji prezesa innemu, niedawno powołanemu sędziemu."
<luzik>


Czyli jednak... Nie było sensownych chetnych na miejscu... a i na dojeżdżanie podejrzewam, że mało kto by się zgodził...

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: czwartek, 14 marca 2019, 13:32
przez magdam
Sensowni byli, został ten, kto miał zostać.

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: czwartek, 14 marca 2019, 13:37
przez censor
magdam napisał(a):Sensowni byli, został ten, kto miał zostać.
Sensowni byli ci co mają dyscyplinarki czy ci co nie chcieli objąć funkcji?

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: czwartek, 14 marca 2019, 16:57
przez chomik

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: czwartek, 14 marca 2019, 17:39
przez Geralt
Konstatacja dość oczywista, choć w dzisiejszych czasach lepiej, że takie zapewnienie pada.

Wysłane z mojego LM-X410.FN przy użyciu Tapatalka

Re: Piszą o nas w marcu 2019r.

PostNapisane: czwartek, 14 marca 2019, 19:59
przez rosan
nie zauważacie,że to jest łotrowstwo?