wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa

Tutaj możemy dyskutować bardzo szeroko na wszelkie tematy związane z opiniami biegłych sądowych

Dział dostępny do czytania bez konieczności logowania się

wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa

Postprzez kam » poniedziałek, 4 lipca 2011, 17:33

W przypadku opinii psychiatry i psychologa w postępowaniu cywilnym (zdolność testowania) płacicie według stawki godzinowej, czy w widełkach określonych przez załącznik numer 1 do rozporządzenia?
Moim zdaniem zastosowanie znajdzie załącznik, ale coraz bardziej szkoda mi biegłych, którzy się napracują i dostaną niewielkie pieniądze (szczególnie jeśli porównuję to z biegłymi innych specjalności...).
kam
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 2421
Dołączył(a): wtorek, 15 stycznia 2008, 08:37
Lokalizacja: niedaleko Warszawy

Postprzez Gotka » poniedziałek, 4 lipca 2011, 18:00

według stawki godzinowej
Bądź wierny Idź
Avatar użytkownika
Gotka
VIP
VIP
 
Posty: 3535
Dołączył(a): czwartek, 1 października 2009, 21:16
Lokalizacja: Wroclove

Postprzez Joasia » poniedziałek, 4 lipca 2011, 21:14

też.
Joasia
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 7229
Dołączył(a): czwartek, 10 stycznia 2008, 20:24

Postprzez meluzyna » poniedziałek, 4 lipca 2011, 22:25

dzięki kam ( w imieniu rady zakładowej :mrgreen:), w cywilu od dawna piszemy rachunki godzinowe. Płacą. :mrgreen:
Avatar użytkownika
meluzyna
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3305
Dołączył(a): czwartek, 21 lutego 2008, 15:09

Postprzez kam » wtorek, 5 lipca 2011, 08:28

podziękowania mogą być przedwczesne, nadal płacę wg załącznika :oops:
kam
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 2421
Dołączył(a): wtorek, 15 stycznia 2008, 08:37
Lokalizacja: niedaleko Warszawy

Postprzez Gotka » wtorek, 5 lipca 2011, 08:33

kam napisał(a):nadal płacę wg załącznika

to się popraw
Bądź wierny Idź
Avatar użytkownika
Gotka
VIP
VIP
 
Posty: 3535
Dołączył(a): czwartek, 1 października 2009, 21:16
Lokalizacja: Wroclove

Postprzez Włóczykij » wtorek, 16 października 2012, 20:41

http://prawo.rp.pl/artykul/792777,94173 ... dzana.html
nie poruszyliśmy chyba na forum tej nowinki
tylko, że ja jakoś tu nowinki nie widzę, ale może ktoś mnie oświeci
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów (art. 54 Konstytucji RP)
Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei (art. 10 EKPC)

? http://www.rp.pl/Opinie/304129969-Gwiaz ... w-KRS.html
? https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/ ... eniem.html
Avatar użytkownika
Włóczykij
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 20648
Dołączył(a): środa, 6 maja 2009, 18:46
Kim jestem ?: sobą

Postprzez meluzyna » środa, 17 października 2012, 18:00

ostatnio zapoznawałam się z roboczą wersją ustawy z dnia 31.08.2012 o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych ustaw. W ustawie tej wprowadzono artykuł 89 i 90, który dotyczy biegłych sądowych i tłumaczy. Ustawa ta w art. 11 stwierdza, iż „traci moc dekret z dnia 26.10.1950 roku o należnościach świadków i biegłych i stron w postępowaniu sądowym.
art. 89 pkt. 3, podaje nieokreślony „… ułamek kwoty bazowej”. Czyli może to być każdy ułamek. to jest słabość tego dokumentu....

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu
USTAWA z dnia 31 sierpnia 2012 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
..... Art. 11.
Traci moc dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445, z 2004 r. Nr 273, poz. 2702, z 2009 r. Nr 221, poz. 1739 oraz z 2011 r. Nr 72, poz. 389)....
Avatar użytkownika
meluzyna
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3305
Dołączył(a): czwartek, 21 lutego 2008, 15:09

Postprzez CR » czwartek, 18 października 2012, 11:40

No właśnie o tym dyskutujemy TU.
(poza tym chyba jednak należałoby to przenieść do tutejszego tematu albo do wątku o wynagrodzeniach biegłych)
"Magna est vis conscientiae - wielka jest siła opinii"
Avatar użytkownika
CR
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 630
Dołączył(a): poniedziałek, 9 czerwca 2008, 11:23
Kim jestem ?: biegłym

Postprzez meluzyna » czwartek, 18 października 2012, 11:48

juz o tym pisałam...... żeby przenieść dla porządku... :D

[ Dodano: Pon Lis 12, 2012 10:07 pm ]
no i jest na piśmie kim biegli są....


.......§ 3. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa.
.......
2) ustala się kwoty bazowe dla:
a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1 766,46 zł,
Avatar użytkownika
meluzyna
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3305
Dołączył(a): czwartek, 21 lutego 2008, 15:09

Re: wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa

Postprzez meluzyna » czwartek, 17 stycznia 2013, 14:08

Interpelacja nr 9114
do ministra sprawiedliwości
w sprawie terminów zapłaty wynagrodzenia biegłych sądowych
Szanowny Panie Ministrze! W czasie rozmów z przedstawicielami biegłych sądowych dowiedziałyśmy się o istotnym problemie, jakim jest brak jakichkolwiek terminów zapłaty za sporządzone przez nich opinie sądowe, co prowadzi do tego, że termin zapłaty należnego im wynagrodzenia w rzeczywistości przypada nierzadko nawet po roku od wydania opinii.
Tak odległe terminy płatności wynikają z przyczyn, które nie są zależne od wykonawcy usługi, składającego zlecającemu fakturę lub rachunek i oczekującego zapłaty. Należy również podnieść i tę kwestię, że przy tak odległych terminach płatności, w skrajnym przypadku, biegły może zostać pozbawiony jakiegokolwiek wynagrodzenia. W myśl uregulowania zawartego w art. 92 ust. 3 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1398), roszczenie o zwrot należności przedawnia się z upływem lat trzech, licząc od dnia powstania tego roszczenia. Równocześnie jednak dla biegłego wyznaczany jest krótki okres na złożenie wniosku o zapłatę - w terminie 3 dni od daty wykonania czynności (art. 92 ust. 2), przy braku wskazania terminu, w którym biegły może oczekiwać tej zapłaty. Krótkie terminy zawarte są również w wielu innych przepisach, np. w Kodeksie postępowania cywilnego, np. wg art. 130 § 1 sąd (przewodniczący) wzywa stronę do uiszczenia należnej opłaty w terminie tygodniowym. Jednostronne żądania przez sąd zapłaty na jego rzecz określonych opłat w krótkim terminie, niezależnie od powodów, które są jak najbardziej słuszne, w przypadku świadczenia w drugą stronę są inne i nieokreślone.
Racjonalne i oczekiwane jest wprowadzenie takiego rozwiązania, w którym zlecające wykonanie opinii sądy i inne organy zostaną zdyscyplinowane poprzez wskazanie ściśle określonego i w konsekwencji egzekwowanego terminu płatności wynagrodzenia. Wydaje się, że termin płatności, wynoszący 14 dni lub 30 dni, byłby wystarczającym okresem na sprawdzenie rachunku oraz przekazanie dyspozycji do banku celem dokonania przelewu środków na rachunek wykonawcy. Sąd rozpoznający sprawę zwyczajowo uzależnia przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego od uiszczenia przez strony zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego. W takim przypadku po złożeniu przez biegłego rachunku lub faktury i braku kwestionowania przez strony samej opinii sąd mógłby żądać od stron wpłacenia pozostałego wynagrodzenia biegłego sądowego, a następnie w orzeczeniu kończącym dane postępowanie orzec o obowiązku rozliczenia stron także w zakresie kosztów postępowania.
W związku z powyższym prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy ministerstwo dostrzega ten problem, zwłaszcza że w obrocie gospodarczym, przy podobnym wykonaniu usług, płatności dokonywane są w ciągu kilku dni od daty jej złożenia, i czy planowane jest wprowadzenie przepisów regulujących przedmiotową kwestię.
Z poważaniem
Posłanki Iwona Kozłowska
i Domicela Kopaczewska
Warszawa, dnia 12 września 2012 r.

Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości - z upoważnienia ministra -
na interpelację nr 9114
w sprawie terminów zapłaty wynagrodzenia biegłych sądowych
Szanowny Panie Marszałku! W odpowiedzi na interpelację pań posłanek Iwony Kozłowskiej i Domiceli Kopaczewskiej z dnia 11 września 2012 r. przekazaną przy piśmie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 września 2012 r., nr SPS-023-9114/12, w sprawie terminów zapłaty wynagrodzenia biegłych sądowych uprzejmie przedstawiam, co następuje.
Zasady przyznawania biegłym wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów sporządzenia opinii zostały uregulowane w przepisach ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. Nr 90, poz. 594 z 2010 r., z poźn. zm. - dalej u.k.s.s.c.). Zgodnie z art. 89 ww. ustawy biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje zwrot kosztów podróży, innych wydatków koniecznych związanych ze stawiennictwem w sądzie oraz wynagrodzenie za wykonaną pracę. Z mocy art. 90 u.k.s.s.c. wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę określa się, uwzględniając wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków niezbędnych do wykonania czynności - na podstawie złożonego rachunku. Zgodnie z art. 92 ust. 1 i 2 ww. ustawy przyznanie wynagrodzenia i zwrot kosztów następują na wniosek złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy. Wniosek, o którym mowa, składa się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni po wykonaniu czynności.
Wykładnia ww. przepisów daje podstawę do stwierdzenia, iż zawarta w nich regulacja precyzyjnie określa termin złożenia przez biegłego wniosku o przyznanie wynagrodzenia i zwrot kosztów, a jednocześnie milczy na temat terminu, w którym sąd wypłaca przyznane wynagrodzenie lub zwrot kosztów.
Uzasadnieniem dla takiego stanu rzeczy nie jest przyznanie sądowi uprzywilejowanej pozycji w stosunku do biegłego, lecz tryb, w jakim dochodzi do przyznania biegłemu należnych mu świadczeń. Procedura ta uniemożliwia zakreślenie cezury czasowej przez wskazanie konkretnej liczby dni, w których winna nastąpić wypłata ww. świadczeń.
Tryb, o którym mowa, składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie sąd przyznaje wynagrodzenie lub zwrot kosztów biegłemu. Etap ten ma charakter judykacyjny - sąd wydaje zaskarżalne orzeczenie o przyznaniu biegłemu wynagrodzenia lub zwrotu kosztów. Po nim następuje etap drugi, polegający na wykonaniu orzeczenia sądu, tj. wypłacie biegłemu przez służby księgowe sądu uprzednio przyznanego wynagrodzenia.
Zgodnie z ww. przepisami sąd przyznaje biegłemu wynagrodzenie oraz zwrot kosztów sporządzenia opinii na podstawie złożonego przez biegłego wniosku i rachunku. Sąd, dokonując oceny zasadności wniosku biegłego, nie tylko analizuje treść wniosku przez pryzmat zgodności żądanego wynagrodzenia z obowiązującymi stawkami, rzeczywistym nakładem i czasem pracy niezbędnym do sporządzenia opinii, lecz także, co istotne, pod kątem rzetelności sporządzenia opinii. W praktyce wymiaru sprawiedliwości zdarzają się bowiem przypadki, w których sporządzona opinia jest pod wieloma względami wadliwa. Bez wątpienia w takim przypadku, gdy sporządzona opinia z uwagi na jej nierzetelność nie może być wykorzystana w sprawie, biegły nie powinien otrzymać wynagrodzenia lub wynagrodzenie powinno być w istotny sposób obniżone. Z uwagi na fakt, iż opinie wydaje się dla stwierdzenia okoliczności wymagających wiadomości specjalnych, których sędzia nie posiada, ocena rzetelności sporządzonej opinii może nastąpić dopiero po zajęciu w tej kwestii stanowiska przez strony postępowania. To m.in. na podstawie zgłoszonych do opinii zarzutów sąd jest w stanie ocenić, czy opinia została sporządzona rzetelnie. Częstokroć ocena zasadności zgłoszonych do opinii zarzutów wymaga powołania kolejnego biegłego. Dopiero po ustaleniu ww. okoliczności możliwa jest prawidłowa ocena złożonego przez biegłego wniosku o przyznanie wynagrodzenia lub zwrot kosztów sporządzenia opinii.
Opisany wyżej tryb, w jakim dochodzi do weryfikacji wniosku biegłego o przyznanie wynagrodzenia lub zwrotu kosztów sporządzenia opinii, powoduje, iż nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu do wydania postanowienia rozstrzygającego o zasadności takiego wniosku.
Dodatkową kwestią, która uniemożliwia precyzyjne określenie terminu, w którym winna nastąpić wypłata należnych biegłemu świadczeń, jest zaskarżalność postanowienia sądu o przyznaniu biegłemu wynagrodzenia lub zwrotu kosztów sporządzenia opinii.
Wynagrodzenie biegłego należy do kategorii wydatków w ramach kosztów sądowych, których wysokość ma znaczenie dla stron postępowania. Kwota przyznanego biegłemu wynagrodzenia, jak też zwrotu należnych mu kosztów za sporządzenie opinii, jest następnie rozliczana między stronami w orzeczeniu kończącym postępowanie (art. 108 § 1 K.p.c.).
Uwzględniając powyższe uwarunkowania, nie jest możliwe precyzyjne określenie terminu, w którym od chwili złożenia wniosku biegły winien otrzymać należne mu świadczenie. Nie ma bowiem możliwości ustalenia, w jakiej chwili uprawomocni się postanowienie sądu o przyznaniu biegłemu wynagrodzenia. Przyjmowanie regulacji, zgodnie z którą sąd ma obowiązek wypłacić biegłemu należne mu świadczenia w określonym terminie mimo nieprawomocności postanowienia o ich przyznaniu, byłoby niezasadne. Może bowiem zdarzyć się tak, że na skutek zaskarżenia postanowienia biegłemu zostanie przyznane niższe wynagrodzenie niż to, które zostało orzeczone w zaskarżonym postanowieniu.
Oczywiście opisane wyżej przeszkody do wypłaty biegłemu wynagrodzenia i zwrotu kosztów sporządzenia opinii nie występują po uprawomocnieniu się postanowienia o ich przyznaniu. Wypłata przyznanego wynagrodzenia ma charakter wyłącznie techniczny i winna być dokonana niezwłoczne.
Występujące nieraz w praktyce niczym nieuzasadnione zwlekanie z wypłatą należnych biegłemu świadczeń nie wynika z ułomności przepisów prawa, lecz z opieszałości sądu w wydaniu orzeczenia o przyznaniu wynagrodzenia biegłemu czy też jego wykonania przez właściwe służby księgowe sądu. Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje starania celem wzmocnienia etatowego i organizacyjnego sądów, tak aby przyspieszyć i usprawnić postępowanie w sprawach rozpoznawanych przez sądy. Osiągnięcie tego celu niewątpliwie przyczyni się również do uniknięcia w przyszłości sytuacji opisanych w interpelacji.
Z powyższych względów, odpowiadając na pytanie zawarte w interpelacji, uprzejmie informuję, iż analiza opisanego w interpelacji problemu nie uzasadnia potrzeby zmiany obowiązujących przepisów prawa. Niezbędnie jest natomiast usprawnienie pracy wymiaru sprawiedliwości, co dla ministra sprawiedliwości ma znaczenie priorytetowe i jest sukcesywnie realizowane.
Z poważaniem
Podsekretarz stanu
Wojciech Hajduk
Warszawa, dnia 9 października 2012 r.
Avatar użytkownika
meluzyna
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3305
Dołączył(a): czwartek, 21 lutego 2008, 15:09

Re: wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa

Postprzez Włóczykij » czwartek, 17 stycznia 2013, 21:21

opinię ocenia i wynagrodzenie przyznaje sąd, a zatem nie musi czekać na stanowiska stron, acz bywa to naturalne, by niekiedy w razie wątpliwości wstrzymać się i bym nie uważała za złą metodyki pracy sędziego, który bywa, że wstrzyma się z orzeczeczeniem o wynagrodzeniu, ale - co zaryzykowałbym, co do zasady jednak sędzia juz po zapoznaniu się z opinią może stwierdzić, czy przyznać wynagrodzenie

czym innym jest nierzetelna opinia, a czym innym jest kwestia oceny opinii w ramach oceny materiału dowodowego
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów (art. 54 Konstytucji RP)
Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei (art. 10 EKPC)

? http://www.rp.pl/Opinie/304129969-Gwiaz ... w-KRS.html
? https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/ ... eniem.html
Avatar użytkownika
Włóczykij
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 20648
Dołączył(a): środa, 6 maja 2009, 18:46
Kim jestem ?: sobą

Re: wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa

Postprzez Ptaszek Pitu-Pitu » piątek, 18 stycznia 2013, 01:45

Na stronie internetowej gliwickiego sądu okręgowego jest pewien okólnik (sygn. XI WW 022/1-12). W sprawach cywilnych zaleca się przyznawać wynagrodzenie biegłym dopiero po nadesłaniu przez strony uwag do opinii. Sędziowie wizytatorzy uzasadniają to tak (pisownia oryginalna):
Jednak po nadesłaniu opinii przez biegłego zgodność tę Sąd może ocenić jedynie w takim zakresie w jakim umożliwia mu to sama opinia tj. w zakresie przydatności merytorycznej opinii dla sprawy i terminowości jej sporządzenia. Dalej idącą zgodność wyrażającą się przykładowo w zagwarantowaniu zleconej przez Sąd obecności stron podczas oględzin w terenie, czy też objęciu opinią wszystkich przedmiotów oceny - możliwe jest wyłącznie po weryfikacji dokonanej przez same strony.

Weryfikacji tej nie można jednak utożsamiać ze stanowiskiem merytorycznym samych stron, zajmowanym po zapoznaniu się z opinią, a tym bardziej oczekiwać z przyznaniem wynagrodzenia biegłemu do zakończenia wymiany korespondencji pomiędzy stronami, wywołanej samą merytoryczną treścią opinii. Należy bowiem odróżnić zarzuty merytoryczne od formalnych i tylko od upływu terminu zakreślonego stronom dla zgłoszenia tych ostatnich uzależnić wypłatę wynagrodzenia biegłemu.

Ilekroć próbuję prześledzić logikę tej argumentacji, tylekroć dostaję kręćka.
Ptaszek Pitu-Pitu
 

Re: wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa

Postprzez CR » piątek, 18 stycznia 2013, 13:05

Z odpowiedzi MS na interpelację:
Z uwagi na fakt, iż opinie wydaje się dla stwierdzenia okoliczności wymagających wiadomości specjalnych, których sędzia nie posiada, ocena rzetelności sporządzonej opinii może nastąpić dopiero po zajęciu w tej kwestii stanowiska przez strony postępowania. To m.in. na podstawie zgłoszonych do opinii zarzutów sąd jest w stanie ocenić, czy opinia została sporządzona rzetelnie. Częstokroć ocena zasadności zgłoszonych do opinii zarzutów wymaga powołania kolejnego biegłego. Dopiero po ustaleniu ww. okoliczności możliwa jest prawidłowa ocena złożonego przez biegłego wniosku o przyznanie wynagrodzenia lub zwrot kosztów sporządzenia opinii.

Jeśli założyć, że biegły jest usługodawcą działającym w tym przypadku na rzecz usługobiorcy, którym jest organ procesowy, taka sytuacja wprowadza nierówność w traktowaniu usługodawcy w porównaniu z sytuacją na otwartym rynku usług. W przypadku wydania opinii na potrzeby sądu wypłata wynagrodzenia jest odraczana (powodując już przez samo to stratę dla biegłego) przez wprowadzenie tak naprawdę zasady domniemania nierzetelności opinii.
Istotnie, kwota na rachunku za opinię (usługę) ma znaczenie dla strony postepowania, jednakże wydaje mi się, że strona taka obciążona kosztem wadliwej, nierzetelnej opinii, może dochodzić roszczeń od biegłego na drodze cywilnej, podobnie, jak każdy klient niezadowolony z usługi. (proszę mnie poprawić, jeżeli jestem w blędzie, ale słyszałem, że zdarzają się takie procesy przeciwko biegłym). Według stanowiska MS terminowość wypłaty wynagrodzenia biegłego nie podlega natomiast żadnej ochronie przed np. manipulacją strony, która usiłuje przynajmniej odroczyć zwrot kosztów postępowania obejmujących koszty wydania wcale nie wadliwej, ale niekorzystnej dla siebie opinii.
Przytoczony wyżej tok rozumowania MS prowadzi do wniosku, że najlepiej z wypłatą wynagrodzenia biegłego zaczekać na prawomocne orzeczenie kończące postępowanie, a w trakcie budowy domu poszczególnym wykonawcom należałoby zapłacić dopiero po odbiorze budynku przez nadzór budowlany.
"Magna est vis conscientiae - wielka jest siła opinii"
Avatar użytkownika
CR
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 630
Dołączył(a): poniedziałek, 9 czerwca 2008, 11:23
Kim jestem ?: biegłym

Re: wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa

Postprzez Włóczykij » piątek, 18 stycznia 2013, 19:54

od jednak długiego czasu zasadą jest, że nie ma wytycznych (ewentualnie coś typu autorytet wyższej instancji, ale jak wiemy i SN zdanie zmienia)
no i jednak - z całym szacunkiem - wytyczne SN to było coś
a tak mamy przepisy i dointerpretowywanie z nich wstrzymanie się z przyznaniem wynagrodzenia jako reguły - oparte jest jednak na zbyt dużym rzeźbieniu, by przyjąc to za regułę, przy tym jak kojarzę na przestrzeni wielu lat, a przepisy się tu nie zmieniały, by tego typu wykładania zachodziła, a więc uważam powyższe za jakiś przejaw chwili historycznej

przede wszystkim to uzasadnienie praktyczne za tym nie przemawia, bo kwestinowanie wynagrodzenia biegłego nie jest zbyt częstu, acz może w istocie są tu jakieś historie dzielnicowe ...

przez wiele lata wynagrodznie wbrew kpc przyznawano zarządzeniem, potem u nas dla przyzwoitości weszliśmy na drogę postanowienia z szablownym uzasadnieniem, potem MS poprzez księgowość wymusił, by wynagrodzenie płacić dopiero jak postnoawienie jest prawomocne (a skuteczność i wykonalność postanowienia z chwilią podpisania ..., ale wzgędy praktczne ....) , no a niedawno u nas II zarzuciła, że my tak za krótko uzasadniamy te postanowienia ... no coż jak się ma czas, to poprzez asystentów można kopij - wklej Lex ćwiczyć /sorry za sarkazm, ale źle znoszę nadintepretacje utrudniające zwykłe życie - dla mnie jest to urzędniczenie /
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów (art. 54 Konstytucji RP)
Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei (art. 10 EKPC)

? http://www.rp.pl/Opinie/304129969-Gwiaz ... w-KRS.html
? https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/ ... eniem.html
Avatar użytkownika
Włóczykij
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 20648
Dołączył(a): środa, 6 maja 2009, 18:46
Kim jestem ?: sobą

Re:

Postprzez promo » piątek, 18 stycznia 2013, 21:50

kam napisał(a):podziękowania mogą być przedwczesne, nadal płacę wg załącznika :oops:


Przykro mi, ale moim zdaniem - również wg załącznika. Nie wiem, jak uzasadnić odstąpienie od zastosowania przepisu, że "wynagrodzenie biegłych z zakresu medycyny za wykonaną pracę określa się według taryfy stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia".
promo
 

Re: wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa

Postprzez M.A.E. » piątek, 18 stycznia 2013, 22:02

Ustanowienie górnej granicy wynagrodzenia dla biegłego z zakresu medycyny za wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy jest niezgodne z konstytucją.

9 maja 2012 r. o godz. 8.30 Trybunał Konstytucyjny na podstawie art. 59 ust. 2 ustawy z 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym oraz § 48 Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego z 3 października 2006 r. w sprawie Regulaminu Trybunału Konstytucyjnego ogłosił wyrok wydany na posiedzeniu niejawnym w sprawie dotyczącej kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych (ustanowienie granicy wynagrodzenia biegłego z zakresu medycyny).
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym w związku z regulacją zawartą w załączniku nr 1 lp. 11 do tego rozporządzenia w zakresie, w jakim ustanawia górną granicę wynagrodzenia dla biegłego z zakresu medycyny za wydanie opinii wyłącznie na podstawie akt sprawy, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w związku z art. 32 oraz art. 2 konstytucji.
M.A.E.
 

Re: wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa

Postprzez promo » piątek, 18 stycznia 2013, 22:35

Szkoda, że nie zostały zaskarżone pozostałe przepisy ograniczające wysokość wynagrodzenia biegłych sądowych z zakresu medycyny. To jest zupełnie niezrozumiałe, że honoraria tych biegłych tak rażąco "odstają" od wynagrodzeń biegłych innych specjalności. :/:
promo
 

Re: wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa

Postprzez Włóczykij » piątek, 18 stycznia 2013, 23:00

par. 4 ust. 2 rozp. w sprawie wynagrodzeń biegłych: jeżeli rodzaj wykonanej przez biegłego pracy nie jest wymieniony w taryfie, przy określeniu wynagrodzenia stosuje się stawkę w tarfyfie za pracę podobną do pracy wykonanej przez biegłego.
ust. 3 W razie niemożności określenia wynagrodzenia biegłego według taryfy wymienionej w ust. 1 stosuje się stawkę wynagrodzenia za godzinę pracy.

generalnie widać, że załacznik nr 1 został przygtowany na okoliczność, że lekarz bada pacjenta i wydaje opinię (jakby pisał rozpoznanie w leczeniu), a tymczasem w sprawch cywilnych, gdzie generalnie lekrze opiniują u mnie w zadośćuczynieniach czy sporach z ubezpieczycielami na kanwie umów itp. - lekarz zapoznanaje się z aktami, w tym z postępowanie dowodowym, stanowiskami stron i stąd akceptuję rozliczanie godzinowe jako za bardziej właściwie - bo nie chodzi tylko o postawienie diagnozy, ale szersze badania sprawy /uważam, że tak też jest sprawiedliwiej dla biegłych, często opinia jest w tej sytuacji bez potrzeby badania chorego, a same stawki załącznika (jak i określenie czynności) - wg mnie też potwierdzają, że ta odmienność co do tej grupy biegłych wynikała z innego podeścia do ich pracy, czyli jako tej pracy diagnostycznej, a nie pełnowymiarowej opinii poprzez dostarczenie wiadomości specjalnych dla potrzeb oceny zebranego materiału)
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów (art. 54 Konstytucji RP)
Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei (art. 10 EKPC)

? http://www.rp.pl/Opinie/304129969-Gwiaz ... w-KRS.html
? https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/ ... eniem.html
Avatar użytkownika
Włóczykij
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 20648
Dołączył(a): środa, 6 maja 2009, 18:46
Kim jestem ?: sobą

Re: wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa

Postprzez promo » piątek, 18 stycznia 2013, 23:10

W sprawach odszkodowawczych, szczególnie, gdy żądamy wypowiedzenia się nie tylko co do stanu zdrowia, ale także dodatkowych kwestii np. zakresu koniecznej opieki nad poszkodowanym - zgoda, ale w innych - już problematyczne.
Pytanie z postu dotyczyło oceny zdolności testowania - trudno powiedzieć, czy biegły wykazałby inne czynności niż diagnoza stanu zdrowia. W sprawach o ubezwłasnowolnienie - też mam wątpliwości, czy można przyznać wynagrodzenie wg stawki godzinowej.
promo
 

Re: wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa

Postprzez Włóczykij » piątek, 18 stycznia 2013, 23:12

generalnie w ubezpieczeniach społecznych są standardowe przypadki opimowania pod załącznik oraz karnych
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów (art. 54 Konstytucji RP)
Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei (art. 10 EKPC)

? http://www.rp.pl/Opinie/304129969-Gwiaz ... w-KRS.html
? https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/ ... eniem.html
Avatar użytkownika
Włóczykij
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 20648
Dołączył(a): środa, 6 maja 2009, 18:46
Kim jestem ?: sobą

Re: wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa

Postprzez meluzyna » piątek, 26 kwietnia 2013, 16:43

wchodzi ustawa o terminach zapłaty

http://finanse.wp.pl/kat,61158,title,Wc ... omosc.html
czy ta nowa ustawa może również dotyczyć rozliczeń między biegłymi a Sądami?
Avatar użytkownika
meluzyna
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3305
Dołączył(a): czwartek, 21 lutego 2008, 15:09

Re: wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa

Postprzez Morg » piątek, 26 kwietnia 2013, 16:51

meluzyna napisał(a):wchodzi ustawa o terminach zapłaty

http://finanse.wp.pl/kat,61158,title,Wc ... omosc.html

czy ta nowa ustawa może również dotyczyć rozliczeń między biegłymi a Sądami?

Niestety nie, bo
Art. 4. ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) transakcja handlowa – umowę, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2, zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością;

biegły nie zawiera umowy.
„The courts must declare the sense of the law; and if they should be disposed to exercise WILL instead of JUDGMENT, the consequence would equally be the substitution of their pleasure to that of the legislative body.”
Avatar użytkownika
Morg
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3086
Dołączył(a): wtorek, 9 sierpnia 2011, 01:09
Lokalizacja: Sz-n/Kraków/Stolica

Re: wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa

Postprzez Dred » piątek, 26 kwietnia 2013, 16:54

Nie zawiera umowy? Zlecam biegłemu sporządzenie opinii, biegły daje mi opinię i otrzymuje za to wynagrodzenie.
Dred
 

Re: wynagrodzenie biegłego psychiatry i psychologa

Postprzez Morg » piątek, 26 kwietnia 2013, 16:58

Powiedziałbym raczej że powołujesz biegłego do sporządzenia opinii (biegły, formalnie rzecz ujmując, co do zasady nie ma tu nic do gadania - a więc nie mamy konsensualnego charakteru zobowiązania), a jemu w związku z tym przysługuje wynagrodzenie na podstawie ustawy.
„The courts must declare the sense of the law; and if they should be disposed to exercise WILL instead of JUDGMENT, the consequence would equally be the substitution of their pleasure to that of the legislative body.”
Avatar użytkownika
Morg
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3086
Dołączył(a): wtorek, 9 sierpnia 2011, 01:09
Lokalizacja: Sz-n/Kraków/Stolica

Następna strona

Powrót do Biegli sądowi

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości