Kwota bazowa dla biegłych

Tutaj możemy dyskutować bardzo szeroko na wszelkie tematy związane z opiniami biegłych sądowych

Dział dostępny do czytania bez konieczności logowania się

Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez molier » poniedziałek, 7 stycznia 2013, 14:47

Może to banalne pytanie, ale w postępowaniu cywilnym jaką stosujecie obecnie kwotę bazową będącą podstawą obliczenia wynagrodzenia biegłych za wykonaną pracę?
Pytam w związku z tym, że z dniem 5 listopada 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012., poz. 1101), a zmiana dotyczy m.in. wysokości podstawy do obliczenia wynagrodzenia biegłych: za podstawę przyjęto ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa (art. 618f § 3 cytowanej ustawy). Aktualnie jest to kwota 1766,46 zł.

Sam nie wiem skąd we mnie watpliwości. Wydaje się, że to oczywiste, że od 5 listopada 2012 r., tj. od daty wejścia w życie zmiany, należy stosowac nowa kwote bazową. Ale utwierdźcie mnie proszę w tym przekonaniu, bo dziś w ogóle nie mogę zebrac myśli.
molier
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 132
Dołączył(a): poniedziałek, 10 maja 2010, 22:56

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez Johnson » poniedziałek, 7 stycznia 2013, 14:48

Utwierdzam.
Johnson
VIP
VIP
 
Posty: 9684
Dołączył(a): czwartek, 10 stycznia 2008, 16:44
Lokalizacja: dziki kraj
Kim jestem ?: nieważne

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez molier » poniedziałek, 7 stycznia 2013, 14:57

Dziękuję Johnson.
molier
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 132
Dołączył(a): poniedziałek, 10 maja 2010, 22:56

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez meluzyna » poniedziałek, 7 stycznia 2013, 21:15

i tym samym ponownie obniżono stawki :( , teraz konkretnie stawki za godzinę są takie:
Biegli lekarze 1,2%-1,7% - 21,20 – 30,03 zł
Doktor 2,40% - 42,40 zł
Docent 2,90% - 51,22 zł
Avatar użytkownika
meluzyna
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3305
Dołączył(a): czwartek, 21 lutego 2008, 15:09

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez jano1976 » poniedziałek, 7 stycznia 2013, 23:11

A prokuratorzy, którzy się nie zorientowali są wzywani do zwrotu na rzecz PR różnicy między kwotą przyznaną a obecnie należną w ramach not obciążeniowych :mrgreen:
jano1976
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1277
Dołączył(a): czwartek, 7 stycznia 2010, 18:16

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez meluzyna » poniedziałek, 7 stycznia 2013, 23:24

Nie strasz ludzi :mrgreen: :mrgreen:
Avatar użytkownika
meluzyna
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 3305
Dołączył(a): czwartek, 21 lutego 2008, 15:09

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez TDK » wtorek, 8 stycznia 2013, 10:15

molier napisał(a):Pytam w związku z tym, że z dniem 5 listopada 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2012., poz. 1101), a zmiana dotyczy m.in. wysokości podstawy do obliczenia wynagrodzenia biegłych: za podstawę przyjęto ułamek kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa ustawa budżetowa (art. 618f § 3 cytowanej ustawy). Aktualnie jest to kwota 1766,46 zł.

Sam nie wiem skąd we mnie watpliwości. Wydaje się, że to oczywiste, że od 5 listopada 2012 r., tj. od daty wejścia w życie zmiany, należy stosowac nowa kwote bazową.


Było to dla mnie oczywiste, że cichcem kolejny raz obcięli mi nam wynagrodzenie. Pisałem o tym w innym wątku jeszcze przed wejściem w życie nowelizacji.

Jednak zaraz po 5 listopada kilka rachunków wg starej stawki bazowej 1873,84 – z ciekawości – co będzie.
Oto efekty

Rachunek wystawiony 13 listopada 2012 wg stawki bazowej 1873,84

POSTANOWIENIE

Dnia 20 listopada 2012r.

Sąd (...)
postanawia:
przyznać biegłemu sądowemu (...) wynagrodzenie w kwocie (...) za wydanie opinii pisemnej uzupełniającej w niniejszej sprawie.

UZASADNIENIE

Sąd zlecił biegłemu opracowanie opinii pisemnej uzupełniającej na okoliczność jak w zarządzeniu z dnia 12.06.2012r.
Biegły sporządził opinię i przedłożył rachunek na kwotę (...) zł.
Jak stanowi art. 288 kpc biegły ma prawo żądać wynagrodzenia za stawiennictwo do sądu i wykonaną pracę. Zgodnie z treścią art. 1 ° ust. 1 dekretu z dnia 26 października 1950r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. Nr 49, poz. 445), wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę określa sąd, uwzględniając wymagane od biegłego kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii nakład pracy i poświęcony czas, a także w miarę potrzeby pokrycie wydatków niezbędnych do wykonania zleconej pracy.
Biorąc powyższe pod uwagę, uwzględniając kwalifikacje biegłego, czas i nakład pracy potrzebnej dla wydania opinii, na podstawie wskazanych wyżej przepisów orzeczono jak w postanowieniu, uznając za uzasadnione przyznanie wynagrodzenia biegłemu za sporządzoną opinię w kwocie zgodnej z przedłożonym rachunkiem. /~


Przyznano zgodnie z żądaniem …


A to, że powołano się na nieobowiązujący już dekret ….. No cóż…. Nie będę narzekał..

A tu bardzo ciekawy przykład:

Rachunek wystawiony 7 listopada 2012 na kwotę : 101,88zł


W tym 3godz. x 31,86zł/godz. = 95,58
Do tego 6,30zł koszty.
POSTANOWIENIE

Dnia 04 grudnia 2012 r.

Sąd (...)
postanawia:

przyznać biegłemu sądowemu (...) wynagrodzenie w kwocie 96,39 zł (dziewięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy) za sporządzenie pisemnej opinii uzupełniającej w sprawie;

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 9 i 10 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym (Dz. U. 1950r. nr 49, poz. 445) biegłemu powołanemu przez sąd służy prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę, którego wysokość określa sąd, uwzględniając wymagane od biegłego kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii nakład pracy i poświęcony czas, a także w miarę potrzeby pokrycie wydatków niezbędnych do wykonania zleconej pracy..
Przepis § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975r. w sprawie kosztów przeprowadzania dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym (Dz. U. 1975r. nr 46, poz. 254) stanowi, iż wynagrodzenie biegłego za wykonaną pracę wynosi za godzinę pracy od 1,2% do 1,7% kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej. Z kolei zgodnie z treścią art. 13 ust. 2a ustawy budżetowej na rok 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 273) kwota bazowa dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1.766,46 zł. Ustawa ta weszła w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 01 stycznia 2012 r. (art. 44 tejże ustawy).
Wynagrodzenie biegłych za wykonaną pracę obejmuje należność za czynności przygotowawcze i badawcze, łącznie z zapoznaniem się z aktami sprawy oraz za opracowanie opinii wraz z uzasadnieniem (§ 5 w/w rozporządzenia). Tak obliczone wynagrodzenie podwyższa się o stawkę podatku od towarów i usług, jeżeli biegły jest podatnikiem tego podatku (art. 10 ust. 2a dekretu).
Niezależnie od wynagrodzenia za wykonaną pracę, biegłym przysługuje zwrot kosztów zużytych materiałów oraz innych wydatków niezbędnych do wydania opinii (§ 13 ust. 1 w/w rozporządzenia).
Biegły - w odpowiedzi na zarzuty strony pozwanej z dnia 15.10.2012 r. - sporządził pisemną opinię uzupełniającą i przedłożył rachunek, w którym wyszczególnione zostało wynagrodzenie oraz wydatki potrzebne do wydania opinii. Wynagrodzenie oraz wydatki do sporządzenia opinii wskazane w rachunku zostały jednak określone przy zastosowaniu nieaktualnej w roku 2012 r. kwoty bazowej 1.873,84 r. zamiast prawidłowej 1.766,46 zł.
Wobec tego należało stwierdzić, że wynagrodzenie biegłego przy zastosowaniu 1,7% aktualnej kwoty bazowej tj. 30,03 zł - wynosi 96,39 zł (3 x 30,03 zł + 6,30 zł = 96,39 zł).
W związku z powyższym Sąd uznając, że określone w przedstawionym rachunku wynagrodzenie nie jest wygórowane, na podstawie art. 288 k.p.c. i art. 9 i 10 dekretu oraz § 2 ust. 1, § 5, § 10 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym, zgodnie z przedłożoną kartą pracy, należało przyznać biegłemu wynagrodzenie w wysokości jak w sentencji.


Obcięto mi całe 5,49 zł powołując się na nieobowiązujący już dekret, a do tego wskazano błędną stawkę bazową, bo .... <figielek> ze znowelizowanej po 5 listopada ustawy. <zalamka>
Krew we wmnie wzburzyła :[ w myślach zacząłem już pisać zażalenie ... jednak pieczenie świątecznych pierniczków przyniosło ukojenie <glupek>

O czym myślał asystent piszący to uzasadnienie ? <mysli> Pewnie o nadchodzących Świętach …. <wysmiewacz>

Księgowość napisała, że stawka powinna być 1.766,46 zł. ?? <mysli> dopisało się zdanie do szymelka i tak poszło... ??I jak tu żyć Panie Premierze, jak żyć …???? <stres> <zalamka> <luzik>
TDK
 

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez Włóczykij » wtorek, 8 stycznia 2013, 19:03

TDK, ale wydaje mi się po datach postanowień, że chodziło o zlecenia sprzed 5 listopada i stąd stosowano dotychczasowe reguły wynagradzania ; ja tak robię tyle, że w uzasadnieniu zaznaczam, dlaczego jeszcze dotychczasowe przepisy /oczywście można dokładniej uzasadniać przez przepisy uznawane za międzczasowe, czyli przep. wpr. kc itd./, z tego co kojarzę, ale teraz "ręki sobie uciąć nie dam" - nowelizacja nie ma przepisów międzyczasowych /często dodaje się w proceduralnych, że do czasu zakończenia w danej instancji dotychczasowe/
powyższe można rozwijać szerzej argumantacją prawną, wydaje mi się, że na forum też były głosy, że do zleceń sprzed nowelizacji stosować dotychczasowe przepisy
coż zapewnie księgowość u mnie będzie mieć zgrzyt, ale póki co za krótko na sygnał od nich ...
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów (art. 54 Konstytucji RP)
Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei (art. 10 EKPC)

? http://www.rp.pl/Opinie/304129969-Gwiaz ... w-KRS.html
? https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/ ... eniem.html
Avatar użytkownika
Włóczykij
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 20668
Dołączył(a): środa, 6 maja 2009, 18:46
Kim jestem ?: sobą

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez TDK » czwartek, 10 stycznia 2013, 10:19

Włóczykijko!

Przepisów przejściowych niestety nie dodali.

Będzie istnieć kilka sytuacji:
1. Zlecenie sprzed 5 listopada i rachunek wystawiony przed 5 listopada, a postanowienie po 5 listopada.
2. Zlecenie sprzed 5 listopada a rachunek po 5 listopada
3. Zlecenie po 5 listopada

Wiem, że sąd MOŻE wywodzić, ale o to „może” się sprawa rozbija...

Od kolegów słyszałem, że w niektórych sądach „obiecano” że za wcześniej zlecone opinie będą płacić „po staremu”, ale też w wielu wydaje się postanowienia „po nowemu”.

W Sądzie w Wa-wie wisi jednoznacznie 1 766,46 zł
http://www.warszawa.so.gov.pl/biegli-sadowi.html

Sędziowie wyżej się wypowiadający też są podobnego zdania….

Moje opinie były rzeczywiście zlecone przed 5 listopada,

Ale poczytaj jeszcze raz drugie postanowienie – tam powołując się na dekret – wskazuje się stawkę 1 766,46 zł,
czyli ze znowelizowanej ustawy. <szok>

Jak by powołano się na znowelizowaną ustawę o o kosztach w sprawach – to bym słowa nie pisnął ... <milczek>
TDK
 

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez promo » czwartek, 10 stycznia 2013, 10:30

niektóre sądy napisały na swoich stronach od kiedy stosują nowe stawki ( w SO w Lublinie decyduje data powołania)
http://lublin.so.gov.pl/biegli-sadowi.html
promo
 

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez Włóczykij » czwartek, 10 stycznia 2013, 19:14

TDK, a co Ty na stawki używania samochodu ? bo albo uległy zmianie, albo błąd pisarski, albo uznają stawki ustanowione u siebie wew. nie z ogólnych przepsiów (albo ja źle zapamiętałam, co wpisywałam w postanowienie przedwczoraj :D )
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów (art. 54 Konstytucji RP)
Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei (art. 10 EKPC)

? http://www.rp.pl/Opinie/304129969-Gwiaz ... w-KRS.html
? https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/ ... eniem.html
Avatar użytkownika
Włóczykij
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 20668
Dołączył(a): środa, 6 maja 2009, 18:46
Kim jestem ?: sobą

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez Rafalski » czwartek, 10 stycznia 2013, 19:33

Ksiądz wini pana, pan księdza, a nam biegłym zewsząd nędza... ;)
Żeby sobie nieco ją umniejszyć, wydałem wewnętrzne zarządzenie i powołując się na stosowny przepis, mówiący o możliwości podwyższenia stawki do 50% jeśli ma się dyplom ukończenia wyższych studiów (no mam, dość zakurzony) oraz jest się biegłym co najmniej jedną kadencję (jestem, nawet czwartą), podniosłem sobie od Nowego Roku stawkę za godzinę do 40 zł. Na rachunku widnieje odpowiednie wyjaśnienie. A teraz spokojnie czekam co będzie.
Rafalski
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 58
Dołączył(a): środa, 8 października 2008, 22:32
Lokalizacja: Gdańsk
Kim jestem ?: Jestem fanem tego forum :)

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez promo » czwartek, 10 stycznia 2013, 19:48

Rozumiem, że przesłankę "złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii" też dało się wykazać...
promo
 

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez TDK » czwartek, 10 stycznia 2013, 22:02

Włóczykij napisał(a):TDK, a co Ty na stawki używania samochodu ? bo albo uległy zmianie, albo błąd pisarski, albo uznają stawki ustanowione u siebie wew. nie z ogólnych przepsiów (albo ja źle zapamiętałam, co wpisywałam w postanowienie przedwczoraj :D )


Widziałem, widziałem ... zarządzeniem przepis ustawowy się zmienia. A, co .... <rotfl>

I tak nie źle , na Śląsku zarządzono stawkę 0,40zł/km i ...... każdorazowo trza na pismie o zgodę wystapić <rotfl>

U nas też z rok temu w kilku sądach też było podobne zarządzenie, że stawka jest połowa stawki, z wyjątkiem geoodetów.

A do zlecenia druczki dołączali, w którym trzeba było prośbę do refetenta wnieść o zgodę ,
aaaa ... na dole jeszcze piknie uzasadnić.

Kiedyś tu treść zapodałem...

Ale ten "przepis" jakoś się ..... u nas nie przyjął.

Raz nawet taki wniosek wypełniłem, piękne uzasadnienie wysmoliłem ..... i nic, żadnej odpowiedzi nie dostałem <wnerw>
TDK
 

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez Rafalski » czwartek, 10 stycznia 2013, 22:18

promo napisał(a):Rozumiem, że przesłankę "złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii" też dało się wykazać...

W każdej jednej sprawie. "Na szczęście" wypadki drogowe są z gruntu złożone i nikt z tym raczej nie dyskutuje...
Rafalski
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 58
Dołączył(a): środa, 8 października 2008, 22:32
Lokalizacja: Gdańsk
Kim jestem ?: Jestem fanem tego forum :)

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez jano1976 » piątek, 11 stycznia 2013, 08:38

Meluzyno, nie straszę, tak było. Co do rachunków sprzed 5 listopada ja wydaję postanowienie w oparciu o nowe przepisy ale przyznaję żądaną kwotę, pisząc, że biegły składając rachunek, będąc dopuszczony przed zmianą przepisów ma prawo oczekiwać wynagrodzenia w stawkach wówczas obowiązujących. Na razie nikt mi nie kazał zwracać różnicy :mrgreen:
jano1976
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 1277
Dołączył(a): czwartek, 7 stycznia 2010, 18:16

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez TDK » piątek, 11 stycznia 2013, 10:57

Rafalski napisał(a): W każdej jednej sprawie. "Na szczęście" wypadki drogowe są z gruntu złożone i nikt z tym raczej nie dyskutuje...


Tiaaaaa....

Dla biegłego mającego tak długie doświadczenie zawodowe i będącego już biegłym sądowym czwartą kadencję, w ocenie Sądu, nie powinno sprawiać problemu odtworzenie przebiegu wypadku drogowego, gdyż czynności te wykonuje na co dzień .... <figielek>


albo

Należy zgodzić się w twierdzeniem biegłego, że opinia miała charakter złożony, lecz w ocenie Sądu, stawkę wynagrodzenia należy podwyższyć o 20% ,a nie o 50% jak wnosił biegły .... <figielek>


To tak z pamięci, w oparciu o moje doświadczenia z podwyższaniem.....

Oczywiście są to złośliwie wybrane wyjątkowe przypadki.... ale tak też bywa.
TDK
 

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez Rafalski » piątek, 11 stycznia 2013, 22:12

TDK - traktuję to co napisałeś, jako swego rodzaju "dobrotliwą złośliwość". Czytałem na tyle dużo twoich postów, w tym ostatnich w dyskusji ze mną, że jestem przekonany, iż także nie dajesz sobie w kaszę dmuchać i próbujesz o swoje walczyć.Alternatywą jest nie robić nic i nadstawiać kolejne policzki (ile to już ich było...).
Z każdą tezą można dyskutować, oczywiście ja też bym podjął temat :)
"To że się jest biegłym czwartą czy n-tą kadencję nie oznacza, że kolejną ekspertyzę sporządza się rutynowo, nie przykładając się zbytnio. Wierzę głęboko, że nie tego Sąd ode mnie oczekuje, a zlecając wykonanie ekspertyzy właśnie mnie, spodziewa się adekwatnego do mojego wieloletniego doświadczenia, umiejętności i wykształcenia poziomu jej realizacji. Każda sprawa wymaga tyle pracy ile wymaga, by być dobrze opracowaną, a wieloletnie doświadczenie wysoko wykwalifikowanego biegłego pozwoli ją wykonać lepiej, pełniej, dokładniej i uniknąć pułapek, w jakie może wpaść ktoś mniej doświadczony. Po to przez lata inwestowałem w siebie, doskonaląc swój warsztat - wciąż zresztą to robię - i za to właśnie oczekuję nieco większych niż ów młodszy gratyfikacji proszę Sądu. Z góry dziękuję za zrozumienie."
Rafalski
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 58
Dołączył(a): środa, 8 października 2008, 22:32
Lokalizacja: Gdańsk
Kim jestem ?: Jestem fanem tego forum :)

Re: Kwota bazowa dla biegłych

Postprzez TDK » piątek, 11 stycznia 2013, 23:40

Rafalski napisał(a):TDK - traktuję to co napisałeś, jako swego rodzaju "dobrotliwą złośliwość".


Trafnie to ująłeś.... ;)

Niedawno prowadziłem szkolenie dla kolegów po fachu na temat wynagrodzeń biegłych.

Poniżej moje przemyślenia i praktyka

W razie złożoności problemu (po spełnieniu pozostałych warunków) – możemy złożyć wniosek o podwyższenie stawki do 50%, gdy:
 opinia jest z kilku dziedzin,
 jest to kolejna opinia w sprawie,
 sprawa jest „w wieku przedszkolnym”.

A to dlaczego?

Przepis § 2 ust.3 rozporządzenia z dnia 18 grudnia 1975 w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym mówi, że:

„w razie złożonego charakteru problemu będącego przedmiotem opinii ....”

W rozporządzeniu ani w ustawie nie ma definicji legalnej określenia : „złożony charakter problemu”.
Sięgamy zatem do słownika języka polskiego PWN

A wiec:
złożony
1. «składający się z części, elementów»
2. «obejmujący wiele aspektów i trudny do zrozumienia»

Opinia złożona to składająca się z kilku elementów, jak u mnie, np. z zakresu geodezji oraz wycena albo określenie stawek czynszów, lub też wycena w kilku różnych podejściach – jak czasami życzy sobie sąd.

Opinią złożoną będzie też opinia obejmująca wiele aspektów, np. ustalenie (złożonego) stanu prawnego (który nie został ustalony przez sąd), lub też (złożonego) przeznaczenia, czy też rozstrzygnięcie problemu w oparciu o wiele przepisów prawnych – wiele jest takich opinii – trochę interdyscyplinarnych – jak cały mój zawód.

Złożony charakter będzie miała też opinia kolejna opinia w sprawie,
gdyż widocznie zawiera trudny do zrozumienia problem, skoro już kilku biegłych się wypowiadało i nie rozwiali wątpliwości sądu (stron).
Z drugiej jednak strony większość spraw wydaje się oczywistych jak je już sądowi (i stronom) wyłożę. ;-)

Jeżeli sprawa jest "w wieku przedszkolnym" to..... musi być baaaaaardzo złożona i trudna – skoro sąd już ponad trzy lata deliberuje ;)
Jednak podnoszenie na wstępie, że problem jest złożony, bo sąd już kilka lat ją sądzi, chyba nie jest najlepszym pomysłem. <luzik>
Ale w przypadku uznania przez referendarza czy sąd I instancji, że problem nie był złożony – taki argument z zażaleniu na postanowienie czasami mi się zdarzał.

Sam staram się nie przesadzać w składaniu takich wniosków o podwyższenie, jeżeli przedmiotem opinii jest sprawa prosta. W takich sprawach sąd może uznać, że problem nie był złożony – i już.


I tak nie trafisz, kiedy argument „załapie” .... wszystko zależy od ..... no wiadomo :) <milczek>
TDK
 


Powrót do Biegli sądowi

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 2 gości