Powody naszych protestów...

Tutaj zamieszczamy informacje o proteście i jego powodach. DZIAŁ PRZEKAZU....

Postprzez jankal » piątek, 29 sierpnia 2008, 20:29

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów [/u]- na interpelację nr 1485
w sprawie podwyżek płac w sferze budżetowej
Szanowny Panie Marszałku! W związku z zobowiązaniem ministra finansów do udzielenia odpowiedzi, w porozumieniu z zainteresowanymi członkami Rady Ministrów, na przekazaną przy piśmie z dnia 11 marca 2008 r. nr DSPA-4401-1212/08 interpelację pani poseł Anny Sobeckiej w sprawie podwyżek płac w sferze budżetowej - uprzejmie informuję, co następuje: Nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że w 2008 r. nastąpił 25-procentowy wzrost wynagrodzeń sędziów. Środki na wynagrodzenia osobowe zaplanowane w ustawie budżetowej na 2008 r. dla sędziów w części 15: Sądy powszechne wzrosły o 6,24% w porównaniu do roku 2007.
Natomiast obecnie trwają prace nad przepisami, które przewidują 25-procentowy wzrost wynagrodzeń sędziów, ale dopiero od roku 2009....
Sekretarz stanu
Elżbieta Suchocka-Roguska
Warszawa, dnia 27 marca 2008 r.

Obecnie MS proponuje podwyżki w wysokości 20% i to tylko w odniesieniu do wynagrodzenia sędziów sądów rejonowych. Czyż w związku z tym, odpowiedź na interpelację nie była zwykłą dezinformacją posłów, oraz sędziów i czy nie powinniśmy domagać się w tej sprawie wyjaśnień.
Jednocześnie przypominam, iż podniesienie kwoty bazowej o 25 proc. od stycznia 2009 r. spowodowałaby, że sędzia sądu rejonowego otrzymałby w 2009 roku nieco ponad 200 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a więc zdecydowanie mniej niż w 1997 roku. (Wówczas sędzia sądu rejonowego zarabiał 230 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,) Mówienie w tej sytuacji o znacznej podwyżce jest nieporozumieniem.
Powinniśmy żądać najpierw wyrównania wynagrodzenia do poziomu z 1997 r. a następnie w związku z wieloletnim wzrostem gospodarczym znaczącego wzrostu wynagrodzeń.
jankal
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 29
Dołączył(a): piątek, 4 kwietnia 2008, 18:25

Postprzez Dreed » wtorek, 9 września 2008, 18:45

argumentem dla dnia bez wokand powinien być projekt budżetu i przewidziane podwyżki...
tu jest źródło
http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const ... 5&typ=news

Art. 16.
1. Zgodnie z art. 91 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.5)) ustala się kwoty bazowe dla:
1) sędziów – w wysokości 1.523,29 zł;
2) asesorów sądowych – w wysokości 1.873,84 zł;

Jak widzicie - juz chyba tylko skorzystanie z inych grup zawodowych i ich form protestu nam zostaje.... Kpina z sędziów w żywe oczy !!!!!!! Gratuluję pomysłowości obecnej władzy i wyczucia, że sędziowie nie będą potrafili uderzyć i sparaliżować tego kraju...tylko tym razem, MF przesadził z wyceną art. 178 ust 2 Konstytucji... Myślę, że ta wiadomość sprawi, że wszyscy sędziowie zrozumieją, że jeśli się zatrzymamy to zostaniemy sprowadzeni do roli bardziej niż podrzędnych urzędników
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8422
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Dreed » środa, 17 września 2008, 10:51

Przypomnę niektórym osobom, że sędziowie domagają się już prawie rok przedłożenia projektów ustaw, które kompleksowo i systemowo rozwiążą palące potrzeby, jak np. dostępu do zawodu, awansów oraz ich statusu. U podstaw protestu sędziów leży permanentne lekceważenie ich postulatów, dotyczących zapewnienia tak instytucjonalnych, jak i materialnych gwarancji niezawisłości sędziowskiej oraz brak jakiejkolwiek woli politycznej przyjęcia konkretnych rozwiązań legislacyjnych dostosowujących ich pozycję do wzorców konstytucyjnych oraz standardów międzynarodowych.

Ponieważ niestety protest sędziów jest sprowadzany tylko i wyłącznie do kwestii naszych wynagrodzeń, pozwolę sobie odnieść się tylko do tych spraw.....


Przyszłoroczna podwyżka dla sędziów i prokuratorów jest niepewna.
Zapowiadana podwyżka o 1039 zł znalazła miejsce w projekcie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Nie ma żadnych gwarancji, że ustawa wejdzie w życie w przedstawionym kształcie, a tym samym podwyżka może pozostać iluzoryczna. W założeniach na 2010 rok minister sprawiedliwości zapowiada wprowadzenie docelowych zmian systemowych w wynagrodzeniach, które miałyby być powiązane z minimalnym lub średnim wynagrodzeniem za pracę w gospodarce narodowej. Jednocześnie w tym samym oświadczeniu czytamy, że przewiduje się osiem stawek wynagrodzenia zasadniczego od 5,3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Mitem staje się żądane przez sędziów powiązanie ich z obiektywnym czynnikiem, jakim jest średnie wynagrodzenie. Środowisko wielokrotnie podnosiło, iż sędziowie i prokuratorzy nie mają swoich przedstawicielstw w Komisji Trójstronnej, a tym samym najniższe wynagrodzenie zawsze pozostanie quasi-kwotą bazową. Sprawdzając założenia na 2010 rok, wykonajmy proste przeliczenie - 5,3-krotność najniższego wynagrodzenia daje nam kwotę 5967,80 zł brutto. Przy aktualnie obowiązujących przepisach sędzia (prokurator) uzyskuje dochód - 4928,28 zł. Różnica to kwota 1039,52 złote. Kwota, która według oceny ministra finansów pozwala na realne wyrównanie spadku wartości nabywczej naszych wynagrodzeń na przestrzeni ostatnich lat. Należy wątpić w przypadkowość zbieżności przejściowej podwyżki na 2009 rok oraz docelowej w 2010 roku. Na pewno nie będzie ona spełniać wymogu godziwego wynagrodzenia.

Niezależnie od różnic w statusie protest przynajmniej w aspekcie wynagrodzeń musi być kontynuowany wspólnie przez sędziów i prokuratorów. Pozostaje mieć wiarę, że aktywność prokuratorów w proteście nie sprowadzi się jedynie do zapewnienia sobie wynagrodzeń równych ze środowiskiem sędziowskim.
Źródło GP z 16/0/2008


Tym samym nie budzi chyba naszego zadowolenia poniższa informacja PAP:

W przyszłym roku wynagrodzenia sędziów "niezależnie od rozwiązań systemowych" wzrosną o tysiąc złotych brutto - zapowiedział rząd w komunikacie wydanym po wtorkowym posiedzeniu.

W przyszłym roku wynagrodzenia sędziów "niezależnie od rozwiązań systemowych" wzrosną o tysiąc złotych brutto - zapowiedział rząd.

Rada Ministrów odniosła się w ten sposób do skierowanego do niej pod koniec lipca przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka dezyderatu dotyczącego wysokości zarobków sędziowskich.

"Rząd uważa, że system wynagradzania sędziów wymaga zmian, dlatego przewiduje przyjęcie odpowiednich ustaw" - głosi rządowy komunikat. Dodano w nim, iż środki na podwyżki zostały zagwarantowane w projekcie ustawy budżetowej.

Rząd podkreślił także, że zapewnienie wynagrodzenia i warunków pracy odpowiadającego godności funkcji sędziego "łączy się z wysokimi wymaganiami zawodowymi i etycznymi wobec tej grupy zawodowej".

"Aktualne wynagrodzenia sędziów nie odpowiadają godności sprawowanego przez nich urzędu oraz zakresowi ich obowiązków"

W swym lipcowym dezyderacie sejmowa komisja zaznaczyła, że aktualne wynagrodzenia sędziów "nie odpowiadają godności sprawowanego przez nich urzędu oraz zakresowi ich obowiązków". "Komisja postuluje także, aby wskaźniki wynagrodzeń sędziowskich nie były zależne w jakimkolwiek stopniu od czynnika politycznego i administracyjnego" - dodali posłowie.

W dezyderacie podkreślono też, że aktualne płace sędziów (w przypadku sądów rejonowych początkowo ponad 4,4 tys. zł, w przypadku okręgowych ponad 5,6 tys. zł brutto) nie odpowiadają zapisom konstytucji i apelowano o ich podniesienie.

We wrześniu podwyżki planowane w przyszłorocznym budżecie o ponad tysiąc złotych brutto dla wszystkich sędziów i prokuratorów zapowiadał już minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski.


Podkreślam jeszcze raz - podwyżka cieszy, ponieważ nasze uposażenia sa już na żenująco niskim poziomie w kraju należącym do UE, ale nie tylko tego się domagają sędziowie RP !!!
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8422
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Paweł » środa, 17 września 2008, 11:59

Myśle, że wszyskie osoby, które bedą się wypowiadać dla mediów w czasie dni wokandy powinny dobitnie podkreslać, że suma 1000 zł nie wyrownuje nawet w pełni realnej obniżki wynagrodzeń w ciagu ostatnich 10 lat oraz to , że domagamy się przedstawienia juz teraz konkretnych projektów rozwiązań systemowych a nie tylko zapowiedzi i kolejnych "pomysłów".
Paweł
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 186
Dołączył(a): piątek, 11 stycznia 2008, 11:58

Postprzez Dreed » czwartek, 18 września 2008, 21:30

praefectus napisał(a):Spełniając prośbę kolegi sędziego, który aktualnie nie ma czasowo dostępu do internetu, zamieszczam wyniki jego li tylko pobieżnej analizy w zakresie dynamiki zmian wynagrodzeń sędziowskich oraz przeciętnego wynagrodzenia oraz przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

-------
Garść danych na temat dynamiki zmian wynagrodzenia sędziów i reszty społeczeństwa od 2005 roku do chwili obecnej:

a) Sędziowie:
Ostatnie podwyżki sędziowie otrzymali w 2005 roku. W roku 2006 roku w ogóle nie podwyższono wynagrodzeń sędziów, tak samo jak w roku 2007. W styczniu 2008 roku wynagrodzenia sędziów zostały zwaloryzowane o 2,2 %. Zatem w ciągu ostatnich ponad trzech i pół roku wynagrodzenia sędziów wzrosły o 2,2 % .

b) Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw:

W lutym 2005 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 2411, 49 złotych (Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 marca 2005 roku opublikowane w Dzienniku Urzędowym GUS z dnia 21 marca 2005 roku). W lipcu 2008 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3228,98 złotych (www.stat.gov.pl). Zatem w okresie trzech i pół roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 33,8 % .

c) Przeciętne wynagrodzenie:

W drugim kwartale 2005 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2318, 53 złotych brutto (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 09 sierpnia 2008 roku opublikowany w Monitorze Polski numer 48, poz. 665 z dnia 18 sierpnia 2005 roku). W drugim kwartale 2008 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2951,36 złotych brutto (Monitor Polski nr 61, poz. 546). Zatem w okresie trzech lat przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 27,4 %.

Według większości ekonomistów wynagrodzenia będą w dalszym ciągu znacząco rosły w ostatnich kilku miesiącach 2008 roku oraz w roku 2009.

Rząd jednocześnie twierdzi, iż w budżecie nie ma środków na znaczące podwyżki dla sędziów. Tymczasem Ministerstwo Finansów podało, iż w ciągu ośmiu pierwszych miesięcy 2008 roku deficyt budżetowy wyniósł 325, 3 milionów złotych, zaś według pierwotnego harmonogramu deficyt budżetu po sierpniu miał ukształtować się na poziomie 15,6 miliardów złotych. ( Dziennik Polska Świat Europa, dodatek The Wall Street Journal z dnia 16 września 2008 roku, str 10). Zatem deficyt budżetu po ośmiu miesiącach 2008 roku jest o ponad 15, 2 miliarda złotych niższy od deficytu pierwotnie zakładanego.

W 2008 roku przykładowo lekarze zatrudnieni w publicznych szpitalach uzyskali bardzo znaczne podwyżki sięgające czasami nawet kilkuset procent. Pieniądze na podwyżki dla lekarzy pochodziły ze środków publicznych.
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8422
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Dreed » wtorek, 23 września 2008, 12:09

2008-01-25
Komunikat w sprawie wynagrodzeń sędziów


Minister Sprawiedliwości ze zrozumieniem przyjmuje krytyczną ocenę, wyrażaną przez środowisko sędziów sądów powszechnych, co do aktualnego poziomu wynagrodzeń sędziów.
Podkreślić należy, że sędziowie są jedyną grupą zawodową, co do której zasady wynagradzania określone zostały w Konstytucji (art. 178 ust. 2 ).
Jest oczywiste, że obowiązujący standard konstytucyjny zobowiązuje państwo do zapewnienia sędziom warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
W ocenie Ministra Sprawiedliwości obecny poziom wynagrodzeń sędziów nie odpowiada temu wymogowi.

Zauważyć należy, że w projekcie budżetu na 2008 r. zostały zaplanowane środki, przeznaczone na zwiększenie – od dnia 1 lipca 2008 r. – wynagrodzeń sędziów. Wobec planowanego wzrostu stawki podstawowej wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów rejonowych (podniesienie wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej o 0,3) w projekcie budżetu w części 15. „Sądy Powszechne” na 2008 r., przewidziano środki w wysokości 36 130 tys. zł. Niestety podczas toczących się prac nad projektem ustawy budżetowej na 2008 r. projekt budżetu w części 15. został zmniejszony o kwotę niezbędną na pokrycie środków przeznaczonych na realizację zmiany zasad wynagradzania sędziów.
Podjęte decyzje odbiły się szerokim echem wśród sędziów, którzy w licznych wypowiedziach zdecydowanie negatywnie ocenili deprecjonowanie ich materialnego statusu, zwłaszcza, że ten stan rzeczy utrzymuje się od wielu lat.
Mając na uwadze potrzebę zagwarantowania sędziom takiego poziomu wynagrodzeń, który będzie odpowiadał godności urzędu sędziego oraz zakresowi obowiązków, Minister Sprawiedliwości podjął decyzję o rozpoczęciu prac legislacyjnych w celu nowej kompleksowej regulacji uposażeń sędziowskich.
Do udziału w tych pracach Minister Sprawiedliwości zaprosił przedstawicieli środowiska sędziowskiego, w tym Krajowej Rady Sądownictwa, co jest wyrazem wagi jaką Minister Sprawiedliwości przywiązuje do głosu sędziów we wszystkich sprawach dotyczących wymiaru sprawiedliwości, w tym także zagadnienia właściwego uregulowania wynagrodzeń sędziów.
Zdaniem Ministra Sprawiedliwości wysokie wymagania zawodowe i etyczne jakie społeczeństwo stawia sędziom, w ich odpowiedzialnej i ciężkiej pracy, powinny łączyć się z obowiązkiem zapewnienia sędziom odpowiedniego statusu materialnego. Spełnienie tego warunku jest niezbędne jeśli zawód sędziego ma być „ukoronowaniem” zawodów prawniczych.

Wydział Informacji
Ministerstwo Sprawiedliwości
i pisemne stanowisko Prokuratora Generalnego, które wpłynęło do TK w sierpniu 2008 r. w przedmiocie zasadności pyt. prawnych zawisłych w Trybunale, sformułowane przy nie zmienionym od 25 stycznia 2008r. poziomie wynagrodzeń sędziów

tujs napisał(a): Wg Prok. Gen zakwestionowane przepisy płacowe sędziów są zgodne z Konstytucją

a o to 2 cytaty z uzasadnienia autorstwa zastępcy Prok. Gener.

Wyrażone w pytaniach prawnych twierdzenia odnośnie braku jakiegokolwiek wzrostu wynagrodzeń sędziów nie znajdują potwierdzenia. Mocą ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o mianie ustawy (usp)... przewidziano bowiem wprowadzenie od dnia 1 lipca 2008 r. zmian w zakresie wynagrodzeń sędziów. Wejscie w życie przepisów wprowadzajacych zmiany proporcji wysokości stawek wynagrodzenia sędziów oraz 5-letni okres, po którym następowałoby przejście sędziego do wyższej stawki awansowej spowoduje także konieczność wprowadzenia również nowych wysokości stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego od dnia 1 lipca 2008 r. (...)

Uznać należy, iż nie dochodzi do naruszenia zasad kształtowania wynagrodzeń sędziowskich przez zaskarżone przepisy.
Po pierwsze, zachowana bowiem została zasada wzrostu wysokości tych wynagrodzeń w przypadku wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej.
Po drugie, zachowana została stała tendencja wzrostowa wynagrodzeń sedziowskich.
Po trzecie, brak jest niekorzystnych wahań wysokości wynagrodzen sedziowskich mimo oszczędnosci w wydatkach budżetowych.
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8422
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Dreed » wtorek, 23 września 2008, 17:34

Uchwała SSP „IUSTITIA” Oddział Piotrków Tryb. z dnia 19 września 2008 r.

Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszeni w piotrkowskim oddziale Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, wobec brak jakichkolwiek działań Rządu RP zmierzających do systemowego uregulowania kwestii wynagrodzeń sędziowskich popierają działania protestacyjne ogłoszone na forum internetowym www.sedziowie.net polegające na:
• tygodniu bez orzecznictwa w okresie od dnia 24 listopada 2008r. do dnia 28 listopada 2008r., w którym nie będą wydawane orzeczenia na rozprawach i na posiedzeniach,
• dwóch tygodni bez orzecznictwa w okresie od dnia 22 grudnia 2008r.,
• odmowie uczestnictwa sędziów w komisjach wyborczych.

W uchwale z dnia 27 czerwca 2008r. oddział piotrkowski akcentował wyraźnie, że intencją Sędziów nie jest uzyskanie jednorazowej podwyżki wynagrodzeń o kilkaset złotych. Zmiany wynagrodzeń Sędziów musza mieć charakter kompleksowy i systemowy np. przez powiązanie ich wynagrodzeń z wynagrodzeniami przedstawicieli pozostałych władz państwowych. Pomimo wielu apeli środowiska sędziowskiego do dnia dzisiejszego nie ma nawet projektu aktu prawnego, który wyszedłby naprzeciw oczekiwaniom Sędziów RP. Próżno też doszukać się w jakimkolwiek projekcie aktu prawnego obiecywanej ostatnio przez Pana Ministra Sprawiedliwości podwyżki w kwocie 1039 zł. Sędziowie swoje postulaty kierują bezpośrednio do Ministra Sprawiedliwości co najmniej od stycznia 2008r. Upłynęło już zatem 9 miesięcy, w czasie których Rząd RP nie zdołał przygotować żadnego rozwiązania i wykazał całkowite lekceważenie naszych żądań.
Z tych względów oddział piotrkowski Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” zwraca się do Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Sędziów Polskich „IUSTITIA”, który odbędzie się w dniach od 25 do 26 października 2008r. w Zegrzu, o podjęcie uchwały zmierzającej do zintensyfikowania ogólnopolskich działań protestacyjnych Sędziów RP i poparcie wyżej wskazanych form protestu.
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8422
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez iga » czwartek, 25 września 2008, 10:19

mia napisał(a):Sędziowie słoweńscy w 2006 wygrali w sadzie konstytucyjnym, ktory stwierdzil, ze tworza oni 1 z 3 galezi wladzy, wykonuja tyle pracy co posl./ministr. i dlatego powinni byc tez tak oplacani. Protestuja, bo wladza sie nie zastosowala do tego orzeczenia.
Avatar użytkownika
iga
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 14059
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: Kraków

Postprzez rhalabis » czwartek, 25 września 2008, 12:20

Skoro o wynagrodzeniach tu mowa, to jasno trzeba zwerbalizować, że projektowane powiązanie przyszłych wynagrodzeń sędziów z wynagrodzeniem minimalnym jest nie do przyjęcia!!! Byłoby to rozwiązanie wedle przysłowia "Zamienił stryjek ...", czyli kwotę bazową na wynagrodzenie minimalne - obie ustalane i zależne od czynnika politycznego.
rhalabis
młody sędzia
młody sędzia
 
Posty: 21
Dołączył(a): wtorek, 1 kwietnia 2008, 20:50

Postprzez magda,n » piątek, 26 września 2008, 16:03

Powodem mojego protestu są nie tylko niskie zarobki, ale przede wszystkim niesprawiedliwy system awansowania ,złe zarządzanie i zorganizowanie wymiaru sprawiedliwości.Przychylam się w całości do poglądów sędziego Jacka Ignaczewskiego z SR w Olsztynie wyrażonych w artykule "SĄDY POTRZEBUJĄ ODWAGI" (Gazeta Wyborcza z dnia 26.09.2008 r.).Panie Sędzio- wielki szacunek..
Pozdrowienia dla Olsztyna.
magda,n
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 165
Dołączył(a): wtorek, 24 czerwca 2008, 19:36

Postprzez Dreed » środa, 1 października 2008, 12:30

Koleżanki i koledzy Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej

Dziękujemy Wam za masowy udział w proteście wrześniowych w postaci „dni bez wokand”. Udział ponad 70-ciu procent sędziów dał sygnał pozostałym władzom, że nie można permanentnie ignorować słusznych żądań sędziów i pozostawać obojętnym wobec naszego nawoływania do zmian systemowych.

Z wielką przykrością odebraliśmy słowa Pana Ministra, nazywającego nas „podżegaczami”, a nasz protest politycznym, a nie merytorycznym. Właśnie nieuchronna wizja zapaści sądownictwa Polsce legła u podstaw naszych działań. To brak rozmów, przedkładających się na rzetelne projekty ustaw, przyjęte przez RM, zmusza nas do publicznego wskazywania „dalszej drogi”…

Sytuacja sędziów w Polsce została dostrzeżona nawet przez przedstawicieli innych zawodów prawniczych, którzy w pełni się solidaryzują z nami..
Przykładem może być poniższy artykuł Pana Krzysztof Kluj „Władza wykonawcza oceniła protest sędziów” opublikowany w gazecie Rzeczpospolita: http://www.rp.pl/artykul/61797,197431_W ... ziow_.html

Całkowicie nietrafnym argumentem, powielanym przez poszczególne ekipy rządzące, są „trudności budżetowe”. Każdy obserwator życia politycznego, jest zorientowany, że zakładany deficyt budżetowy jest obecnie o 15 mld złotych niższy od zakładanego…

Niestety do dnia dzisiejszego, nadal nie zauważamy woli rozmowy i prób zapewnienia przestrzegania w Polsce należącej do Unii Europejskiej przepisów Konstytucji.

Tym samym, pozostając w oczekiwaniu na projekty ustaw, pozwalające pozytywnie ocenić działania zmierzające do realnego uczynienia z zawodu sędziego „korony zawodów” prawniczych, a dbając o interes społeczeństwa, któremu służymy musimy przygotować się do długofalowego, dalszego protestu.
Społeczeństwo nie jest winne wieloletnim zaniedbaniom poszczególnych rządów, a tym samym działając w trosce o nie, musimy przygotować się do dalszych działań.

Ostateczne decyzje odnośnie protestów i ich form, zapadną w Zegrzu k. Warszawy, w dniach 25 i 26 października 2008r. podczas Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, na którym ponadto zostanie wybrany nowy Zarząd Główny.

Przypominam, że graniczną datą liczby delegatów przypadających na poszczególne oddziały Stowarzyszenia jest dzień 11 października 2008r.
Tym samym zachęcam do włączenia się w proces zmian i wstępowanie do Iustitii !!! Wasz udział pozwoli na zwiększenie siły i reprezentacji waszych oddziałów podczas zjazdu. Przypominam, że na każda rozpoczętą 14-tkę członków przypada jeden delegat !!!
Każdy oddział posiada listę rezerwowa delegatów, dzięki czemu, w sytuacji zwiększenia ilości członków dojdą nowi delegaci.

Podczas zjazdu będziemy decydować i dyskutować odnośnie harmonogramu protestu.

Aktualny harmonogram wygląda następująco:


1/ 3-15 października 2008r. - akcja mailowa z zapytaniem, gdzie znalazło miejsce te słynne i pewne 1000 zł brutto, a które zniknęło z autopoprawki rządu do ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury...

2/ 25-26 października 2008r. Nadzwyczajny zjazd delegatów Iustitii w Zegrzu k.Warszawy - wybór nowego zarządu i przyjęcie uchwał protestacyjnych...

3/ w okresie od 24 listopada 2008 r. do dnia 28 listopada 2008r. pierwszy systematyczny „TYDZIEŃ BEZ ORZECZNICTWA” !!!

4/ od dnia 1 grudnia 2008r. - masowe składanie oświadczeń o rezygnacji z uczestnictwa w komisjach wyborczych

Groźba paraliżu wyborów uzupełniających oraz przyszłorocznych do europarlamentu, jest chyba największą obawą polityków…wzór zamieszczę w tym tygodniu !!!

Przykładem skuteczności takiej formy jest Lublin !!! : http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbc ... /818329406

5/ od 22 grudnia 2008 roku – „DWA TYGODNIE BEZ ORZECZNICTWA”

6/ od stycznia 2009r. kontynuacja tygodni bez orzecznictwa, do czasu prawdziwych zmian, a nie kosmetycznych 1000-złotowych podwyżek…..Termin naszych działań nie jest przypadkowy, albowiem w tym czasie odbędą się bardzo ważne wydarzenia:

- wizyta misji EAJ w Polsce od 26 listopada 2008r. - nasz protest zostanie zauważony
- uchwalanie budżetu w tym okresie !!!!!!


Przypomnę ponadto, że na chwilę obecną doszło do wycofania się z deklaracji podwyżki 1000 zł poprzez jej wykreślenie z projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.


Zachęcam wszystkie Oddziały Stowarzyszenia do przyjmowania podczas swoich zebrań uchwał odnośnie dalszych metod i terminów protestu.!!!!

Przykłady uchwal wzywających do powstrzymania się od wyznaczania rozpraw w ostatnim tygodniu listopada i następnych dni bez orzecznictwa, jak tez nowego pomysłu protestu zamieszczam poniżej…

Przyjmujcie podobne, im większa masowość i intensyfikacja naszych działań tym pewniejszy skutek powodzenia oraz dotarcie do jak najszerszego grona Sędziów !!!!

Oto uchwały już przyjęte:

Uchwała SSP „IUSTITIA" Oddział Piotrków Tryb. z dnia 19 września 2008 r
.

Sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej, zrzeszeni w piotrkowskim oddziale Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA", wobec braku jakichkolwiek działań Rządu RP zmierzających do systemowego uregulowania kwestii wynagrodzeń sędziowskich popierają działania protestacyjne ogłoszone na forum internetowym http://www.sedziowie.net/, polegające na :
• tygodniu bez orzecznictwa w okresie od dnia 24 listopada 2008 r. do dnia 28 listopada 2008 r., w którym nie będą wydawane orzeczenia na rozprawach i na posiedzeniach,
• dwóch tygodni bez orzecznictwa w okresie od dnia 22 grudnia 2008r .,
• odmowie uczestnictwa sędziów w komisjach wyborczych.
W uchwale z dnia 27 czerwca 2008 r. oddział piotrkowski akcentował wyraźnie, że intencją Sędziów nie jest uzyskanie jednorazowej podwyżki wynagrodzeń o kilkaset złotych. Zmiany wynagrodzeń Sędziów muszą mieć charakter kompleksowy i systemowy np. przez powiązanie ich wynagrodzeń z wynagrodzeniami przedstawicieli pozostałych władz państwowych. Pomimo wielu apeli środowiska sędziowskiego do dnia dzisiejszego nie ma nawet projektu aktu prawnego, który wyszedłby naprzeciw oczekiwaniom Sędziów RP. Próżno też doszukać się w jakimkolwiek projekcie aktu prawnego obiecywanej ostatnio przez Pana Ministra Sprawiedliwości podwyżki w kwocie 1039 zł. Sędziowie swoje postulaty kierują bezpośrednio do Ministra Sprawiedliwości co najmniej od stycznia 2008 r. Upłynęło już zatem 9 miesięcy, w czasie których Rząd RP nie zdołał przygotować żadnego rozwiązania i wykazał całkowite lekceważenie naszych żądań.
Z tych wszystkich względów oddział piotrkowski Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA" zwraca się do Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA", który odbędzie się w dniach od 25 do 26 października 2008 r. w Zegrzu, o podjęcie uchwały zmierzającej do zintensyfikowania ogólnopolskich działań protestacyjnych Sędziów RP i poparcie wyżej wskazanych form protestu.Uchwała nr 8/ 2008
Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
Oddział w Krakowie
z dnia 26 września 2008 rokuStowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Krakowie popiera uchwałę Zebrania Członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Gdańsku z dnia 13 września 2008 roku.Uchwała nr 9/ 2008
Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
Oddział w Krakowie
z dnia 26 września 2008 roku

Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Krakowie popiera uchwałę Zebrania Członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” Oddział w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 19 września 2008 r. i zwraca się do sędziów okręgu krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego o wstrzymanie się z wyznaczaniem wokand w okresie od dnia 24 listopada do dnia 28 listopada 2008 roku oraz w okresie dwóch tygodni od dnia 22 grudnia 2008 roku - do czasu podjęcia dalszych, stosownych decyzji o przebiegu protestu sędziów polskich przez Zgromadzenie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, które odbędzie się w dniach 25 i 26 października 2008 roku.


Uchwała Zebrania Członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" Oddziału Gdańskiego z dnia 13 września 2008 r.

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia" Oddział Gdański wyraża dezaprobatę dla dotychczasowych działań Rządu, pogłębiających degradację sądownictwa, stanowiącego trzecią władzą.
Kolejne obietnice spełnienia gwarancji niezależności i niezawisłości sędziów Rzeczypospolitej Polskiej poprzez podniesienie poziomu ich wynagrodzenia w żadnym zakresie nie spełniają oczekiwań środowiska z jednej strony, z drugiej zaś wymogów wskazanych w Konstytucji RP w art. 178 ust.2.
Ogłoszone przez Rząd zmiany wysokości uposażeń sędziów w latach 2009-2010 nie doprowadzą do realizacji zasady ekonomicznej niezależności sędziów, zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Proponowany wzrost wynagrodzenia w roku 2009 o kwotę 1039,50 złotych brutto wyrówna jedynie brak podwyżek w ostatnich trzech latach i będzie rozwiązaniem prowizorycznym, natomiast projekt wprowadzenia ośmiu stawek od roku 2010 jest kolejnym dowodem lekceważenia słusznych postulatów środowiska, skoro podstawą naliczania wynagrodzenia miałoby być najniższe wynagrodzenie. Powyższe rozwiązanie nie jest bowiem niczym innym, jak zmianą wysokości kwoty bazowej. O wysokości wynagrodzenia decydować nadal będzie gremium, w skład którego nie wchodzą przedstawiciele sędziów i w oparciu o kryteria nieobiektywne.
Domagamy się stworzenia uniwersalnego, zgodnego z Konstytucją RP systemu kształtowania wynagrodzeń opartego o obiektywny wskaźnik - średnie wynagrodzenie określane przez Główny Urząd Statystyczny. Tylko takie rozwiązanie może zapewnić godność i konstytucyjność naszych wynagrodzeń.
Stwierdzając brak woli politycznej rzeczywistego i systemowego rozwiązania problemu kształtowania wynagrodzeń sędziowskich, Stowarzyszenie Sędziów Polskich Oddział Gdański popiera apel, skierowany do Zarządu SSP Iustitia przez Oddział w Piotrkowie Trybunalskim uchwałą z dnia 27 czerwca 2008 roku, o podjęcie kroków zmierzających do zintensyfikowania ogólnopolskich działań protestacyjnych sędziów, w pierwszej zaś kolejności polegających na wyznaczeniu kolejnych „dni bez wokand".
Apelujemy do Przedstawicieli Rządu i Parlamentarzystów, aby prace nad stworzeniem nowego systemu kształtowania wynagrodzeń sędziów potraktowali jako niezwykle pilne. Brak regulacji w tym przedmiocie pogłębi istniejący już kryzys wymiaru sprawiedliwości.
Nadto wzywamy Ministra Sprawiedliwości do natychmiastowego przedstawienia spójnej koncepcji dochodzenia do zawodu sędziego. Proponowane bowiem cząstkowe rozwiązania nie zapobiegną zapaści wymiaru sprawiedliwości. Ostrzegamy, że jeżeli natychmiast nie zostaną podjęte prace, których celem będzie stworzenie modelu kariery sędziowskiej, to od maja 2009 roku rozpocznie się nieuchronny upadek sądownictwa.
Członkowie Oddziału Gdańskiego SSP Iustitia z niepokojem przyjmują wypowiedzi Ministra Sprawiedlliwości o politycznym podłożu protestu środowiska sędziowskiego. Przypominamy więc, iż zgodnie z Konstytucją RP (art. 173) Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz oraz że sędziowie nie mogą należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Ponadto sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. (art. 178).
Zarzut politycznego podłoża protestu sędziów Rzeczypospolitej Polskiej nie może się ostać wobec kategorycznej treści Dezyderatu nr 2 Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, do Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń sędziowskich uchwalonego na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r., a sygnowanego przez wszystkich posłów, bez względu na opcję polityczną.

Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8422
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez iga » czwartek, 2 października 2008, 08:21


Uchwała Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich w Olsztynie z dnia 24 września 2008 roku

Zebranie Członków Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w Olsztynie - jako reprezentant środowiska sędziowskiego - z głębokim niepokojem przyjmuje dalszy brak reakcji ze strony władzy ustawodawczej i wykonawczej na postulaty naszego środowiska związane ze statusem sędziego, w tym przede wszystkim brak przedstawienia konkretnych projektów wprowadzenia systemowych rozwiązań kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości i rzeczywistej woli uczynienia z zawodu sędziego „korony zawodów prawniczych” wbrew głoszonym przez przedstawicieli tych władz deklaracjom oraz brak rzeczywistych projektów ustaw zmierzających do wprowadzenia obiektywnych zasad wynagradzania sędziów, które uniezależniłyby ich poziom od doraźnie podejmowanych decyzji władz politycznych.

Dalszy brak kompleksowej reformy wymiaru sprawiedliwości doprowadzi do zapaści wymiaru sprawiedliwości, co będzie związane z likwidacją z dniem 6 maja 2009 roku instytucji asesora oraz wystąpieniem wielu doświadczonych - zarówno zawodowo, jak i życiowo – sędziów ze służby.

Jedną z gwarancji niezawisłości i niezależności sędziów jest poziom ich wynagrodzeń.

Wynagrodzenia te powinny być określone na takim poziomie, który ochroni sędziów przed jakimikolwiek naciskami na podejmowane decyzje oraz zapewnia im realną ekonomiczną niezależność.

Wynagrodzenia sędziów Rzeczpospolitej Polskiej kryteriom powyższym nie odpowiadają, skutkiem czego najlepsi sędziowie zaczynają już odchodzić do innych zawodów prawniczych, bardziej atrakcyjnych dla nich finansowo.
Proponowany aktualnie przez Rząd projekt podwyższenia wynagrodzeń sędziowskich mógłby być uznany przez środowisko sędziowskie za krok w dobrym kierunku, gdyby nie fakt, iż jest to propozycja rozwiązania doraźnego a nie systemowego.

Zwracamy uwagę na fakt, że władza sądownicza jest władzą równorzędną pozostałym dwóm władzom, tj. ustawodawczej i wykonawczej, stąd też wynagrodzenia przedstawicieli władzy sądowniczej winny być ustalane w oparciu o mierniki obiektywne i być uniezależnione od decyzji politycznej pozostałych dwóch władz, jak to ma miejsce w chwili obecnej.
Przypominamy, że zgodnie z przepisem art. 178 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sędziowie mają konstytucyjnie zagwarantowane prawo do warunków pracy i wynagrodzenia odpowiadającego godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
Przypominamy też, że Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, w której zasiadają przedstawiciele wszystkich opcji politycznych, na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r. zwróciła uwagę na kwestię wynagrodzeń sędziowskich w dezyderacie do Rządu RP, w którym zwróciła się o podjęcie działań zmierzających do takiego określenia wynagrodzeń sędziów, by były zgodne z Konstytucją.
Na kwestię wynagrodzeń sędziowskich zwróciła uwagę także Europejska Unia Sędziów w swojej rezolucji z dnia 24 maja 2008 r., w której wyrażono zaniepokojenie sposobem ustalania wynagrodzenia sędziów w Polsce i nieprzestrzeganiem fundamentalnych zasad wyrażonych w przyjętych przez społeczność międzynarodową aktach prawnych dotyczących tej materii.
Dlatego też jako przedstawiciele środowiska sędziowskiego zwracamy się do Przedstawicieli Władzy Ustawodawczej i Władzy Wykonawczej o jak najszybsze podjęcie prac związanych z kompleksową reformą wymiaru sprawiedliwości i zapobieżenie w ten sposób grożącemu upadkowi sądownictwa.

Jednocześnie zwracamy się do Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia”, który odbędzie się w dniach 25 – 26 października 2008 roku, aby w przypadku dalszego braku stosownej reakcji na postulaty naszego środowiska ze strony pozostałych władz, podjąć uchwałę zmierzającą do kontynuacji i zintensyfikowania działań protestacyjnych stosownie do harmonogramu ogłoszonego na forum internetowym www.sedziowe.net..

Nadto z głębokim ubolewaniem przyjmujemy ostatnie wypowiedzi Ministra Sprawiedliwości o politycznym charakterze protestu naszego środowiska. Podkreślamy, że zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej sędziowie są władzą apolityczną, niezależną od innych władz. Stąd też zarzut, iż nasz protest ma charakter polityczny, przyjmujemy za całkowicie nieuzasadniony i wprowadzający w błąd opinię publiczną.
Avatar użytkownika
iga
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 14059
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: Kraków

Postprzez iga » czwartek, 2 października 2008, 08:27

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Lech Gardocki o protestach sędziów:

http://www.rp.pl/artykul/61797,198889_S ... ityka.html
Avatar użytkownika
iga
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 14059
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: Kraków

Postprzez iga » sobota, 11 października 2008, 21:59

ujw napisał(a):Ku pokrzepieniu serc - poniższy list otwarty został skierowany do Premiera. Myślę, że dobrze, że takie sygnały pojawiają się i oby ich było więcej.

Sz.P.
Prezes Rady Ministrów
Donald Tusk
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Szanowny Panie Premierze,

Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Sędziów, stowarzyszenie sędziów i prokuratorów obu krajów, za cel swej działalności postawiło sobie między innymi przyczynienie się do integracji systemów prawnych naszych krajów w ramach Unii Europejskiej oraz umocnienie sędziowskiej niezawisłości poprzez udzielanie sobie wzajemnej pomocy.
Pozwoli Pan zatem, że powodowani troską o obecną sytuację polskich sędziow, zwracamy do Pana Premiera. Naszym zdaniem obecne wynagrodzenie sędziów i prokuratorów w Polsce nie jest adekwatne do ich zakresu zadań, do ich odpowiedzialności względem funkcjonowania państwa prawa oraz ich pozycji w ramach struktury władz państwowych.
Wynagrodzenie początkującego sędziego po siedmiu latach wykształcenia wynosi ok, 3.000 złotych, czyli ok 885 euro.
Nawet po uwzględnieniu późniejszjszych podwyżek, wynagrodzenie to nie odpowiada wynagrodzeniom przedstawicieli innych instytucji państwowych na podobnych stanowiskach, a tym bardziej wynagrodzeniom osiąganym w innych zawodach prawniczych.
Do tego dochodzi fakt, że zakres sędziowskich zadań stale się powiększa i sędziowie często zmuszeni są do pracy przekraczającej ich regularną ilość godzin. To samo dotyczy prokuratorów.
Taka sytuacja narusza sędziowską niezawisłość i powoduje problemy w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości państwa prawa.
Pozwolimy sobie zwrócić uwagę na brzmienie sformuowania zawartego pod numerem 6 Karty Europejski z dnia 10.07.1998r. dotyczącego statusu prawnego sędziów, które mówi w sposób nastepujący:
„6.1 Działalność zawodowa sędziów wymaga wynagrodzenia, którego wysokość stanowi ochronę przed naruszeniem ich niezawisłości i bezstronności jak również przed wpływami na ich decyzje jak i ich sędziowskie zachowanie.
6.2 Wynagrodzenie może być stopniowane według stażu pracy, sędziowskich zadań albo według opartych na przejrzystych kryteriach ocenach wartości.”
Naszym zdaniem również art.178 II polskiej konstytucji zawiera tą samą treść.
Wielu ekspertów obawia się, że obecne wynagrodzenie polskich sędziów, zwłaszcza w niższych instancjach, nie odpowiada tym zasadom. Wskazuje na to również fakt, że często zwłaszcza dobrzy sędziowie odchodzą, aby pracować w innych, lepiej opłacanych zawodach prawniczych.
Innym powodem zaniepokojenia jest naszym zdaniem fakt, że ustalenie wysokości wynagrodzen sędziowskich jest – inaczej niż w innych krajach europejskich, w tym w Niemczech, - w geście rządu a nie ustawodawcy.
Prosimy Pana Premiera by wysłuchał apelu polskich sędziów i przychylnie sprawdził możliwość polepszenie ich sytuacji płatniczej.
Z wyrazami wielkiego szacunku

Wolfgang Howald
Przewodniczący Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia Sędziów
Wiceprezydent Krajowy Sąd Pracy w Saksonii
Niemiecko-Polskie Stowarzyszenie Sedziow
Avatar użytkownika
iga
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 14059
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: Kraków

Postprzez iga » niedziela, 12 października 2008, 22:24

Łukasz G. napisał(a):Biuletyn z posiedzenia Komisji Sprawiedliwości w wiadomej sprawie znalazł się na stronie Sejmu. Ciekawa lektura. :evil:

http://orka.sejm.gov.pl/Biuletyn.nsf/0/ ... enDocument
Avatar użytkownika
iga
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 14059
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: Kraków

Postprzez okapi » niedziela, 12 października 2008, 22:34

no ciekawe

Poseł Jerzy Kozdroń (PO):
Odnosząc się do wątpliwości posła Mularczyka, chciałbym powiedzieć, że jest to stanowisko grupy posłów. Ministerstwo Sprawiedliwości sporządza opinię odnośnie do projektu poselskiego. Chciałbym się też odnieść do stanowiska zaprezentowanego przez sędziego reprezentującego Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”.

Panie sędzio. Chodzi o ważną rzecz, której się boimy. Boimy się „bizantyjskich” tytułów. W Polsce po pierwszej wojnie światowej zlikwidowano tytuły hrabiów, cześników, stolników, książąt. Tych tytułów już nie ma. Dziś chcemy wprowadzić tytuły, za którymi nic nie stoi. O pieniądzach możemy rozmawiać. Możemy doprowadzić do tego, że w sądach rejonowych będziemy mieć sędziów sądów okręgowych, a może za kilka lat także sędziów sądów apelacyjnych lud sędziów Sądu Najwyższego. Gdy popatrzymy na ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych, jak opisuje procedurę dochodzenia do tych wyższych stanowisk to w zasadzie nie jest ona niczym ograniczona. Okazuje się, że nawet negatywna opinia o pracy sędziego nie będzie przeszkodą do uzyskania przez niego kolejnych tytułów.

Chcemy, żeby stanowisko sędziego odpowiadało jego funkcji, którą będzie pełnił w sądzie.
:lol:

najlepsze to o hrabiach..a podobno pan poseł był kiedys sędzią..????

wierzyć sie nie chce
okapi
 

Postprzez Dreed » poniedziałek, 20 października 2008, 06:13

Dlaczego protestujemy?

1. w ostatniej dekadzie wysokość naszych zarobków drastycznie spadła:
kwota bazowa dla sędziów wynosiła w porównaniu do prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz do płacy minimalnej odpowiednio:
- 1999 r. - 83,1% (prognozowanego wynagrodzenia) 215% (płacy minimalnej);
- 2000 r. - 66,3 % i 173,1%
- 2001 r. - 62,2 % i 171,5%
- 2002 r. - 60,5% i 171,5 %
- 2003 r. - 61,7% i 169,5%
- 2004 r. - 60,9% i 169,5%
- 2005 r. - 59,4% i 169,4%
- 2006 r. - 59,5% i 162,4%
- 2007 r. - 55,8% i 155,9%
- 2008 r. - 52% i 132, 6%

2. wysokość naszych zarobków jest jedną z najniższych w Europie
, mniej zarabiają tylko sędziowie rosyjscy, łotewscy, ukraińscy, albańscy, rumuńscy i bułgarscy; wg danych Cepej (Eur. Kom. ds. Wym. Spraw.) z 2004 r.- porównanie wysokości średniego rocznego wynagrodzenia brutto sędziego I. instancji na początku pracy
- Irlandia Północna - 181.181,00 Eur
- Anglia i Walia - 150.135,00 Eur
- Irlandia - 125.563,00 Eur
- Austria - 41.301,00 Eur
- Niemcy - 38.829,00 Eur
- Węgry - 20.729,00 Eur
- Słowacja - 17.632,00 Eur
- Czechy - 16.344,00 Eur
- Litwa - 14.316,00 Eur
- POLSKA - 11.633 Eur
- Rosja - 10.428,00 Eur
- Łotwa - 8.552,00 Eur
- Ukraina - 7.679,00 Eur

3. nie jest prawdą, że płace sędziów nie mogą rosnąć z uwagi na mechanizm powiązania
. Wydatki związane z wprowadzeniem zmiany w u.s.p. według projektu MS przewidywane w tegorocznym budżecie, która nota bene nie weszła w życie - wynosiły:
1) sędziowie - 254.898.000 zł.
2) prokuratorzy - 162.298.000 zł.
3) sądy administracyjne - 28.437.000 zł.
4) referendarze - 27.800.000 zł.
5) Sąd Najwyższy - 11.877.000 zł.
6) IPN - 5.680.000 zł.
7) sądy wojskowe - 2.755.000 zł.

W rezultacie podwyżka dla sędziów wynosząca 254.898.000 zł. pociąga za sobą konieczność zagwarantowania środków dla innych grup powiązanych w wysokości 238.847.000 zł. Porównajmy te dane z kwotą około 6 miliardów przeznaczoną w tegorocznym budżecie na wynagrodzenia dla nauczycieli, kwotą 5 miliardów przeznaczoną na służbę zdrowia itd.

4. mitem jest także twierdzenie, że sędziowie w Polsce są zbyt liczni w porównaniu do sędziów w innych krajach europejskich. Jak wynika z raportu Banku Światowego na 100 tys. mieszkańców w Polsce jest 20 sędziów, w Austrii 21, Słowacji 23, na Węgrzech 27. Podobny stosunek jest we Włoszech, Belgii, Szwecji.

Istotne są jednak inne dane: ilość spraw na 1 sędziego (w Polsce na 1 sędziego przypadało 883 spraw karnych. W Holandii 325, w Austrii 300)
oraz ilość spraw zakończonych w przeliczeniu na 1 EUR (Sądy holenderskie 1,8 spraw cywilnych i 1 karna, austriackie 2,9 cywilnych i 0,8 karnych – a w Polsce - 8,2 cywilnych i 8,2 karnych. Patrząc na nasze zarobki w stosunku do ilości rozpatrywanych spraw mamy w Polsce najbardziej wydajny i najtańszy w Europie wymiar sprawiedliwości

5. protestujemy też dlatego:

Zdanie odrębne sędziego Trybunału Konstytucyjnego do uzasadnienia wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie K 12/03
w którym czytamy:
warto tu też przypomnieć, że według opublikowanej niedawno instrukcji z 2 czerwca 1947 r. przygotowanej przez KGB dla ambasady radzieckiej (Jacek, Julian Jadacki, Myśli o wychowaniu narodu, Odra nr 4/2002, s. 11 i nast.) zalecane było doprowadzenie do tego, aby pracownicy polskiego wymiaru sprawiedliwości otrzymywali niskie pobory (pkt 9 Instrukcji). Takie zalecenie było więc dziełem przeciwników suwerennego Państwa Polskiego, którego jednym z najważniejszych atrybutów były niezależne sądy i niezawiśli sędziowie


Mamy już sukcesy:


1. na skutek akcji wysyłania maili oraz wystąpienia delagata Stowarzyszenia Iustitia:

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów w Turku dnia 24 maja 2008r. przyjęło następującą rezolucję:

REZOLUCJA

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów przyjęło do wiadomości okoliczności, które powodują zaniepokojenie Stowarzyszenia Sędziów Polskich. Są nimi:
a) mechanizm ustalania wynagrodzeń sędziów, który modyfikowany jest corocznie i zależny jest całkowicie od woli politycznej władzy wykonawczej,
b) brak jakichkolwiek prawnych środków, którymi sędziowie mogliby skłonić władzę wykonawczą do zmiany wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ich wynagrodzeń,
c) sposób określania wynagrodzenia sędziów, który jest nieodpowiedni i prowadzi do obniżania poziomu wynagrodzenia sędziów oraz zaciera zasadę trójpodziału władzy wyrażoną w art. 10 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
d) ustalanie przez władzę wykonawczą podstawy wynagrodzeń sędziów na poziomie, który jest niezgodny z art. 178 § 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i który każdego roku obniża wartość wynagrodzeń sędziów.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów zaniepokojone jest tym, że:
1. System ustalania wynagrodzenia sędziów w Polsce prowadzi do powstania znacznych różnic pomiędzy poziomem dochodów sędziów a innymi wskaźnikami gospodarki narodowej.
2. Rezultatem tej niedopuszczalnej, ogromnej różnicy, jest uznanie przez Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów, że fundamentalne zasady wyrażone w takich przyjętych przez społeczność międzynarodową aktach jak:
- Europejska Karta Statutu Sędziego (The European Charter on the Status of Judges),
(Art. 6.1: Sędziowie sprawujący wymiar sprawiedliwości są uprawnieni do wynagrodzenia na poziomie, który ochroni ich przed jakimikolwiek naciskami na podejmowane decyzje i tym samym utwierdzi ich niezależność i bezstronność)
- Uniwersalna Karta Sędziego (The Universal Charter of the Judge),
(Art. 13: Sędzia musi otrzymywać wynagrodzenie, które chroni jego faktyczną niezależność ekonomiczną i nie może być zależne od efektów pracy sędziego, a także nie może być obniżane w trakcie sprawowania urzędu)
- Karta Sędziów Europejskich (The Judges Charter in Europe),
(Art. 8: Zarobki sędziów muszą zapewniać sędziemu realną ekonomiczną niezależność i nie mogą zostać zredukowane na żadnym etapie sprawowania urzędu)

nie są przestrzegane przez Polski rząd.

Wyrażając powyższe obawy, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ponagla władze polskie, aby stosowały te międzynarodowe standardy niezależności sądów. W związku z tym organy władzy wykonawczej i ustawodawczej muszą powstrzymać się od jakichkolwiek działań, które mogłyby zagrozić niezawisłości sędziów.
Europejskie Stowarzyszenie Sędziów ponagla także władze polskie, aby upewniały się, że powszechnie uznane standardy niezawisłości są przestrzegane przez cały czas i nie są podejmowane żadne działania, które mogłyby zostać uznane za ich osłabianie.

2. listy kierowane do Prezydenta RP stanowiły przyczynek do złożenia veta pod ustawą likwidującą awanse poziome:


Na podstawie art. 122 ust. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. odmawiam podpisania ustawy z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę o prokuraturze oraz ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Odmowę podpisania ustawy motywuję następującymi względami:

I. Ustawa z dnia 25 czerwca 2008 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, ustawę
o prokuraturze oraz ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych;
w przypadku wejścia w życie; uniemożliwi nagradzanie sędziów z długoletnim stażem orzeczniczym, nienagannie wykonujących swoje obowiązki i z różnych przyczyn nieaspirujących do objęcia stanowisk sędziowskich w sądach wyższych. Ustawa likwiduje oczekiwaną przez środowisko sędziowskie instytucję tzw. awansu poziomego i tym samym, wbrew obietnicy ustawodawcy z 2007 r., negatywnie wpływa na sytuację sędziów z długoletnim stażem, których, w imię dobra wymiaru sprawiedliwości, należy powstrzymać od porzucenia togi sędziowskiej na rzecz wykonywania innego, nieporównywalnie lepiej opłacanego zawodu prawniczego.
Odmowa podpisania ustawy nie jest spowodowana wyłącznie kierowanymi do Kancelarii Prezydenta RP licznymi apelami środowiska sędziowskiego o zawetowanie ustawy, jest przede wszystkim reakcją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na sposób, w jaki Rząd jako projektodawca oraz reprezentanci Sejmu i Senatu, z pominięciem konstytucyjnego wymogu równoważenia władz, wpływają na status sędziów i z narażeniem prawidłowości funkcjonowania państwa demokratycznego niewłaściwie zabezpieczają pozycję materialną osób ferujących wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej (...)
Celem odmowy podpisania ustawy, poza zakwestionowaniem zawartych w niej regulacji, jest również umożliwienie powrotu do dyskusji dotyczącej statusu sędziów i w konsekwencji spowodowanie podjęcia pilnych działań zmierzających do zmiany zasad wynagradzania sędziów. (...)
O aprobacie przez sędziów instytucji "awansu poziomego" świadczą wnioski kierowane do prezesów właściwych sądów przez sędziów spełniających kryteria powołania na wyższe stanowiska sędziowskie wprowadzone ustawą z 2007 r., i to pomimo uchwalenia przez Sejm ustawy znoszącej nową formułę awansu sędziowskiego.
O aprobacie możliwości poziomego awansowania świadczy również treść apeli kierowanych do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o odmowę podpisania ustawy z dnia 25 czerwca 2008 r. W petycjach przekazanych Prezydentowi przez sędziów Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, Sądu Rejonowego w Brzesku, Sadu Rejonowego w Choszcznie, Sądu Rejonowego w Elblągu, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem, Sądu Rejonowego w Koninie, Sądu Rejonowego w Toruniu, Sądu Rejonowego w Chrzanowie, Sądu Rejonowego w Turku, Sądu Rejonowego w Sulęcinie, Sądu Rejonowego w Koninie, Sądu Rejonowego w Mrągowie, Sądu Rejonowego w Kwidzynie, Sądu Rejonowego w Legnicy, Sądu Rejonowego w Myśliborzu, Sądu Okręgowego w Łodzi, Sądu Okręgowego w Warszawie oraz w uchwałach Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku oraz Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Opolskiego, zasadnie wskazuje się na podstawowy walor rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę w 2007 r., to jest uwzględnienie sytuacji sędziów orzekających w sądach mających siedziby w mniejszych ośrodkach.

3. pisma kierowane do członków Komisji Sejmowej oraz udział Przedstawicieli IS skutkowały dezyderatem Sejmowej Komisji Sprawiedliwości uchwalonym na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r. do Rady Ministrów w sprawie wynagrodzeń sędziowskich

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka w dniu 23 lipca 2008 r. odbyła posiedzenie na temat planowanych regulacji wynagrodzeń oraz awansu sędziów i prokuratorów.
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka uważa, iż aktualne wynagrodzenia sędziów nie odpowiadają zasadzie zawartej w art. 178 ust. 2 Konstytucji, czyli nie odpowiadają godności sprawowanego przez nich urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
Komisja postuluje, aby Rada Ministrów podjęła działania zmierzające do pełnej realizacji zasady dotyczącej wynagrodzeń sędziowskich, wyrażonej w art. 178 ust. 2 Konstytucji.
Komisja postuluje także, aby wskaźniki wynagrodzeń sędziowskich nie były zależne w jakimkolwiek stopniu od czynnika politycznego i administracyjnego.


4. na skutek naszych działań temat wynagrodzeń sędziowskich stał się faktem medialnym, co mogło wpłynąć na skierowanie przez Krajową Radę Sądownictwa wniosku do TK:


w sprawie zgodności z Konstytucją art. 91 § 1, § 1a oraz § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów (Dz. U. Nr 83, poz. 761 ze zm.)
Na podstawie art. 191 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 186 ust. 2 i art. 188 pkt 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Krajowa Rada Sądownictwa

wnosi o stwierdzenie, że:

art. 91 § 1, § 1a oraz § 1b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Prezydenta RP z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie stawek podstawowych wynagrodzenia zasadniczego sędziów sądów powszechnych, asesorów i aplikantów sądowych oraz stawek dodatku funkcyjnego sędziów (Dz. U. Nr 83, poz. 761 ze zm.) w zakresie, w jakim stanowią podstawę prawną mechanizmu ustalania wynagrodzeń sędziowskich, którego funkcjonowanie prowadzi do systematycznego zmniejszania tych wynagrodzeń są niezgodne z art. 2, art. 10 ust. 1, art. 173 oraz art. 178 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej


W dniu 26 listopada 2008r. do Polski przyjeżdża misja EAJ, która będzie się spotykać z Stowarzyszeniem, Prezydentem, Premierem i MS....

Aktualnie, wbrew merytorycznym argumentom, nadal ignoruje się nasze stanowisko i "łaskawie" proponuje 1000zł przejściowej podwyzki na 2009r. oraz podniesienie kwoty bazowej o 30 zł (inflacyjne).
Jest mi bardzo przykro, że kolejna ekipa rządząca, nie zauważa zagrożeń płynących dla społeczeństwa, jakim jest nieuchronna zapaść sądownictwa.
Przykładów można mnożyć wiele. Z najbliższych to wiosenne wejście w życie orzeczenia TK odnośnie asesorów oraz ponona próba likwidacji awansów poziomych, bez wcześniejszego rozpoznania weta Pana Prezydenta i nadal przy łamaniu przepisów proceduralnych ..

W tym stanie rzeczy Sędziom Rzeczypospolitej Polskiej nie pozostaje już inna droga... Chcielibyśmy rozmawiać i przekonywać, ale przy odgórnym założeniu, że nasze argumenty nie są trafne i ich całkowitym lekceważeniu, jestesmy zmuszeni do działania..
Ostatnio edytowano poniedziałek, 20 października 2008, 08:05 przez Dreed, łącznie edytowano 1 raz
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8422
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Darkside » poniedziałek, 20 października 2008, 09:36

Głównym powodem mojego protestu jest brak działań pozostałych władz w kwesti "asesorów sądowych".

Przypominam, że zgodnie z Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2007 roku w sprawie sygn. SK 7/06, z dniem 6 maja 2009 roku z polskiego sądownictwa zniknie instytucja asesora sądowego.
Około 1000 z orzekających w dniu dzisiejszym w chwili wejścia w życie w/w Wyroku TK nie będzie spełniało wymogów określonych przez Ustawę o sądach powszechnych. Ich odejście spowoduje znaczne wydłużenie okresu rozpoznawania spraw, a w sprawach karnych, powtórzenie całego procesu niezależnie od jego stadium.

Do chwili wejścia w życie powyższego orzeczenia pozostało już niespełna 6,5 miesiąca zaś wobec braku racjonalnych i konstruktywnych działań ustawodawcy w zakresie stosownych rozwiązań prawnych, prawdopodobieństwo wystąpienia tegoż kryzysu jest bardzo wysokie.

Przypominam, że procedura związana z powołaniem na stanowisko jest długotrwała, zawiera określone przepisami prawa stadia, przez co trwa najkrócej 7 miesięcy. Istniejący projekt Ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury jednakże nie został jeszcze uchwalony, miało miejsce dopiero jego I czytanie w sejmie. W konsekwencji istnieje realne zagrożenie, iż ponad 1000 asesorów nie będzie miało możliwości ubiegania się o powołanie na stanowisko sędziego, co będzie miało niebagatelne konsekwencje dla prawidłowego funkcjonowania sądownictwa w Polsce.

Nadto istnieje wysokie prawdopodobieństwo zawetowania wspomnianego projektu a niestety Rząd nie przygotował tzw. "opcji awaryjnej".

Przez pozostały czas do wejście w życie w/w orzeczenie TK można sytuację opanować, wymaga to jednak konstruktywnych działań i przede wszystkim współpracy wszystkich władz.
Darkside
 

Postprzez iga » poniedziałek, 27 października 2008, 18:49

[center]Uchwała
XII Wyborczego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
z dnia 25 października 2008 r. w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów
[/center]

My, sędziowie Rzeczypospolitej Polskiej zrzeszeni w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich IUSTITIA, kierowani troską o dobro wymiaru sprawiedliwości i godność urzędu sędziego, realizując statutowe cele stowarzyszenia, zwracamy się do wszystkich sędziów, którzy podzielają ideały sądownictwa prawdziwie niezawisłego, sprawnego i samorządnego, o aktywne włączenie się do działań zmierzających do naprawy obecnego stanu rzeczy. Celem Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA jest doprowadzenie do zmian ustawodawczych, które zagwarantują każdemu sędziemu warunki sprawowania urzędu odpowiednie do jego rangi ustrojowej. Chcielibyśmy uważać się za reprezentantów całego środowiska sędziowskiego i dlatego apelujemy do wszystkich sędziów RP o wstępowanie w szeregi Stowarzyszenia. Zjednoczeni i solidarni musimy udowodnić pozostałym dwóm władzom, że nie pozwolimy na dalsze deprecjonowanie naszej służby. Zwracamy uwagę, że poprzez niedofinansowanie sądownictwa, brak efektywnego rozwiązania kwestii naboru do zawodu sędziego, podporządkowanie sądów powszechnych Ministrowi Sprawiedliwości, są naruszane konstytucyjne prawa obywateli. Sytuacja ta nas głęboko niepokoi. Powinna ulec radykalnej zmianie. Do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej apelujemy o uwzględnienie zgłaszanych przez nas postulatów. Zmierzają one do stworzenia silnego sądownictwa, niezbędnego w demokratycznym państwie prawa. Sprawne sądownictwo jest również niezbędne dla uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską należnej jej pozycji w Unii Europejskiej i realizacji prawa do rzetelnego procesu gwarantowanego przez art. 47 ust. 2 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Mając powyższe na uwadze Zebranie Delegatów postuluje:

1. wyodrębnienie budżetowe sądów powszechnych na wzór rozwiązań dotyczących Sądu Najwyższego oraz sądownictwa administracyjnego dla urzeczywistnienia zagwarantowanej Konstytucją RP zasady trójpodziału władzy;
2. ograniczenie nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi i przekazanie go Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego;
3. przywrócenie sądownictwu atrybutów samorządności, poprzez zapewnienie wszystkim sędziom udziału w samorządzie sędziowskim i zwiększenie uprawnień samorządu;
4. ograniczenie zakresu kognicji sądów i nieangażowanie sędziów w rozstrzyganie spraw, które zgodnie ze standardami konstytucyjnymi mogłyby być rozstrzygane przez inne organy;
5. zapewnienie sędziom godnych warunków pracy, umożliwiających sprawne wymierzanie sprawiedliwości na poziomie oczekiwanym przez społeczeństwo, zwłaszcza poprzez zreorganizowanie procesu zarządzania kadrami i poprawę warunków lokalowych;
6. stworzenie w wyniku debaty publicznej z udziałem sędziów właściwego modelu ich kariery zawodowej, zapewniającego jasne, czytelne i obiektywne kryteria awansu;
7. zmianę systemu wynagradzania sędziów w taki sposób, aby wynagrodzenie było kształtowane niezależnie od arbitralnych decyzji władzy politycznej i odpowiadało treści art. 178 ust. 2 Konstytucji RP, przy czym zasadnicze uposażenie sędziego sądu rejonowego nie powinno być mniejsze niż czterokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej;
8. odstąpienie od likwidacji tzw. awansu poziomego do czasu spełnienia postulatu z punktu 7;
9. zagwarantowanie przedstawicielom SSP IUSTITIA udziału w pracach nad nowym kształtem ustawy o ustroju sądów powszechnych.
Avatar użytkownika
iga
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 14059
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: Kraków

Postprzez iga » poniedziałek, 27 października 2008, 18:51

[center]Uchwała
XII Wyborczego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r.
w sprawie protestów[/center]


Sądy zgodnie z Konstytucją RP stanowią władzę równorzędną z ustawodawczą i wykonawczą. Tymczasem sędziowie traktowani są przez przedstawicieli władz politycznych w sposób przedmiotowy i lekceważący. Liczne uchwały i apele, często dramatyczne, przez nas podejmowane od Krajowej Rady Sądownictwa poprzez zgromadzenia ogólne sędziów po zebrania członków IUSTITII, są konsekwentnie ignorowane. Przedstawiciele rządu odmawiają z nami rozmów. Trzecia władza sprowadzana jest przez polityków do roli uciążliwego petenta. Oświadczamy, że sędziowie nie odstąpią od żądania przestrzegania Konstytucji. Nie jest naszym celem kierowanie protestu przeciwko społeczeństwu. Musimy jednakże zapobiec upadkowi polskiego sądownictwa, który niewątpliwie nastąpi, gdy wartościowi sędziowie porzucą ciężką, źle wynagradzaną i pozbawioną perspektyw służbę, odchodząc do innych zawodów prawniczych.
Apelujemy do wszystkich sędziów o udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie. Zapewniamy, że IUSTITIA będzie aktywnie uczestniczyć w obronie każdego sędziego, który przyłączy się do akcji Stowarzyszenia.

Wobec braku reakcji władz politycznych na zgłaszane przez sędziów postulaty - Zebranie Delegatów SSP IUSTITIA ogłasza ogólnopolską akcję protestacyjną w postaci:

I. solidarnego powstrzymania się przez sędziów od udziału w pracach komisji wyborczych. W tym celu wzywamy wszystkich sędziów do składania zbiorczych pisemnych oświadczeń o skorzystaniu z prawa do odmowy udziału w pracach komisji wyborczych.

II. periodycznego wyznaczenia „dni bez wokandy”, poczynając od listopada 2008 r. w następujących dniach: 26-28 listopada 2008 r., 19-23 stycznia 2009 r., 23-27 lutego 2009 r., 23-27 marca 2009 r., 20-24 kwietnia 2009 r., 25-29 maja 2009 r. i 22-26 czerwca 2009 r., przy czym w razie dalszego ignorowania postulatów środowiska zobowiązuje Zarząd do zaostrzenia protestu, w szczególności wskazania dodatkowych dni, w których sędziowie nie będą wydawać orzeczeń.
W tym celu apelujemy do wszystkich sędziów RP o rozważenie zmiany terminów zaplanowanych wcześniej rozpraw i posiedzeń.

III masowej akcji zawiadamiania przez sędziów swoich przełożonych o zagrożeniach dla swojej niezawisłości na podstawie z § 9 ust. 2 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów.
W tym celu Zarząd przygotuje w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały informację o zagrożeniach dla niezawisłości sędziowskiej i prześle ją do Oddziałów celem dalszego rozpropagowania wśród sędziów.

Zwracamy się do wszystkich sędziów o aktywny udział w akcjach protestacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie. W czasie dni bez orzekania każdy sędzia powinien w ramach protestu powstrzymać się od prowadzenia rozpraw oraz wydawania na posiedzeniach niejawnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawie. W tych dniach zajmijmy się pisaniem uzasadnień, przygotowywaniem się do rozpraw, samokształceniem. Każdy sędzia powinien jednak dołożyć najwyższej staranności, aby zostały załatwione przez niego sprawy niecierpiące zwłoki. W razie braku możliwości zmiany terminu rozpraw proponujemy odraczanie terminu ogłoszenia orzeczenia.
Jednocześnie Zebranie Delegatów upoważnia Zarząd do podjęcia uchwały o zawieszeniu wskazanych wyżej form protestu na czas oznaczony, nie dłuższy niż do najbliższego Zebrania Delegatów, jeśli zostaną uchwalone przez Sejm zmiany ustawodawcze uwzględniające postulaty zawarte w Uchwale o niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Avatar użytkownika
iga
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 14059
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: Kraków

Postprzez iga » poniedziałek, 27 października 2008, 18:52

[center]Uchwała
XII Sprawozdawczego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA
z dnia 25 października 2008 r. w sprawie asesorów i egzaminowanych aplikantów sądowych.[/center]


Głęboko zaniepokojeni brakiem postępów w wykonaniu przez Rząd RP wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2007 r. domagamy się niezwłocznego uregulowania w odrębnej ustawie sytuacji asesorów sądowych, którzy utracą prawo do orzekania z dniem 6 maja 2009 r. Postulujemy skrócenie okresu asesury i umożliwienie im otrzymania nominacji sędziowskiej do dnia 5 maja 2009 r.
Postulujemy także opracowanie przepisów zapewniających rzeczywiste wykorzystanie wiedzy i umiejętności egzaminowanych aplikantów sądowych na wykształcenie których Skarb Państwa poniósł znaczne wydatki, w szczególności poprzez otwarcie im drogi do wykonywania zawodu sędziego.
Avatar użytkownika
iga
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 14059
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: Kraków

Postprzez iga » poniedziałek, 27 października 2008, 18:53

[center]Uchwała programowa
XII Wyborczego Zebrania Delegatów
Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008r.[/center]

I. Zebranie Delegatów zobowiązuje Zarząd Stowarzyszenia do:
1) powołania zespołu problemowego do spraw opracowania projektu nowej ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych;
2) wystąpienia z inicjatywą stworzenia jednolitego prawa ustrojowego dla wszystkich sądów – tzw. „konstytucji sądów”;
3) podjęcia prac nad regulacją immunitetu cywilnego sędziów;
4) powołanie zespołu do spraw monitorowania postępowań dyscyplinarnych i postępowań o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej;

5) intensywniejszego wykorzystania istniejącej współpracy z EAJ, MEDEL i CCJE, a także ze stowarzyszeniami sędziów w innych krajach - celem podjęcia wspólnych inicjatyw na forum europejskim, w szczególności dążenia do zapewnienia sędziom polskim statusu gwarantowanego w prawie europejskim;
6) nawiązania kontaktów za pośrednictwem Rzecznika Prasowego Stowarzyszenia z mediami zagranicznymi celem przybliżenia problemów polskiego sądownictwa opinii publicznej za granicą;

7) zorganizowania i koordynacji akcji zawiadamiania przez sędziów swoich przełożonych o zagrożeniach dla swojej niezawisłości w związku z § 9 ust. 2 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów, przyjętego przez Krajowa Radę Sadownictwa uchwałą z dnia 19.02.2003 (uchwała nr 16/2003); w tym celu zobowiązuje do przygotowania w terminie 2 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały informacji o zagrożeniach dla niezawisłości sędziowskiej i prześle ją do Oddziałów celem dalszego rozpropagowania;

8 ) przygotowania pisemnej diagnozy sytuacji polskiego wymiaru sprawiedliwości celem jej przedstawienia delegacji EAJ podczas wizyty w listopadzie bieżącego roku;

9) zwrócenia się do Krajowej Rady Sądownictwa o wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności z Konstytucją nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych likwidującej awanse poziome;
10) opracowania treści oświadczeń sędziów o odmowie udziału w pracach komisji wyborczych w kolejnych wyborach powszechnych – oraz określenia trybu i terminu ich składania oraz ich adresata;
11) przesłania uchwały w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów do wiadomości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Ministra Sprawiedliwości oraz Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów.

II. Zebranie Delegatów upoważnia Zarząd Stowarzyszenia do zawieszenia akcji „bojkotu komisji wyborczych” oraz „tygodni bez wokand” na czas oznaczony nie dłuższej niż do najbliższego Zebrania Delegatów, jeśli zostaną uchwalone przez Sejm zmiany ustawodawcze postulowanych w uchwale o niezależności sadów i niezawisłości sędziów.
Zebranie Delegatów zobowiązuje jednocześnie Zarząd Stowarzyszenia do zaostrzenia form protestu, w przypadku nieprzedstawienia do dnia 30 kwietnia 2009 r. zaakceptowanych przez Radę Ministrów propozycji systemowego rozwiązania wynagrodzeń sędziowskich, uregulowanych w sposób niezależny od woli pozostałych dwóch władz i w wysokości gwarantującej spełnienie normy z art. 178 ust.2 Konstytucji.

III. Zebranie Delegatów rekomenduje ubieganie się przez Fundacje Centrum Szkolenia Sędziów IUSTITIA o uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego.
IV. Zebranie Delegatów apeluje do Oddziałów Stowarzyszenia o organizowanie spotkań z parlamentarzystami.

V. Zebranie Delegatów popiera prawna walkę sędziów i asesorów sądowych, którzy nie otrzymali nominacji sędziowskiej pomimo przejścia całej przewidzianej prawem procedury.
Avatar użytkownika
iga
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 14059
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: Kraków

Postprzez Dreed » wtorek, 28 października 2008, 11:51

Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8422
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Bielawy1 » czwartek, 6 listopada 2008, 19:08

Dziś odbyło się Zgromadzenie Ogólne sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, na którym SSA Wiktor Gromiec, delegat na zjazd Iusitii, przedstawił krótką relację ze zjazdu i zaproponował przyjęcie uchwały popierającej uchwały tam przyjęte.

Zgromadzenie przyjęło uchwałę jednogłośnie i wyraziło zgodę na jej opublikowanie również na forum sędziów, co też czynię.


UCHWAŁA

Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
z dnia 6 listopada 2008 r.

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku pamiętając, iż stanowimy część władzy państwowej, kierowani troską o dobro wymiaru sprawiedliwości i godność urzędu sędziego oświadczamy, że popieramy uchwały XII Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z dnia 25 października 2008 r. w sprawie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz w sprawie asesorów i egzaminowanych aplikantów sądowych.
Apelujemy do przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej o uwzględnienie wskazanych w nich postulatów. Zmierzają bowiem one do stworzenia silnego sądownictwa, stanowiącego filar silnego demokratycznego państwa prawa.

Formę zaś realizacji uchwały w sprawie protestów pozostawiamy do decyzji składów orzekających.
Ostatnio edytowano czwartek, 6 listopada 2008, 19:18 przez Bielawy1, łącznie edytowano 3 razy
pozdrawiam
Gdańsk/Toruń
Bielawy1
VIP
VIP
 
Posty: 384
Dołączył(a): czwartek, 11 grudnia 2008, 14:46

Postprzez AQUA » czwartek, 13 listopada 2008, 19:57

AQUA
VIP
VIP
 
Posty: 7450
Dołączył(a): środa, 6 lutego 2008, 16:46

Poprzednia stronaNastępna strona

Powrót do Kompendium PROTESTU

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron