Strona 1 z 1

awans poziomy, a sędziowie w stanie spoczynku

PostNapisane: niedziela, 13 lipca 2008, 17:00
przez arnold pander
Czy awans poziomy dotyczy również sędziów w stanie spoczynku?

PostNapisane: niedziela, 13 lipca 2008, 18:11
przez iga
Moim zdaniem nie - bo objęcie stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym czy sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym wymaga chyba jednak czynnego udziału w służbie. Myślę, że stanowiska tego z przyczyn oczywistych (nie orzekania) nie można objąć będąc w stanie spoczynku. Natomiast uważam, że można próbować ubiegać się o waloryzację uposażenia - z powodów o jakich pisałam w temacie "ranking sądów" - z uwagi na dyskryminację. To oczywiście tylko moje zdanie.

PostNapisane: wtorek, 15 lipca 2008, 10:35
przez arnold pander
Z treści art 72 USP wynika, że z sędzią przechodzącym w stan spoczynku nie rozwiązuje się stosunku służbowego. Natomiast z art 100§1 i 2 ,że . sędziemu przechodzącemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku, choroby lub utraty sił przysługuje uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku.. Uposażenie, to jest waloryzowane w terminach i w wysokości stosownie do zmian wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo. Art 63a mówi, że na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym może być powołany sędzia sądu rejonowego, który pełnił służbę na zajmowanym stanowisku co najmniej piętnaście lat ,czyli awans uzależnia od tego czy pełnił służbę a nie od tego czy ją pełni.
Ponieważ awans na wyższe stanowisko związane jest ze zmianą wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo ,należy przyjąć iż dotyczy to również sędziów w stanie spoczynku którzy pełnili służbę na stanowisku sędziego co najmniej 15 lat. Podobnie jest również w wypadku ‘mundurowych” awansowanych również w stanie spoczynku. A stan spoczynku sędziów wzorowany jest na stanie spoczynku „mundurowych”

PostNapisane: wtorek, 15 lipca 2008, 12:33
przez arczi
jedno zastrzeżenie: sedzia w stanie spoczynku pobiera uposażenie, a nie wynagrodzenie, a uposażenie nie jest waloryzowane, tylko waloryzowane jest wynagrodzenie, które pobierał przed przejściem w stan spoczynku. Ono nie może się zatem zmieniać poza wypadkami waloryzacji - a więc zmiany kwoty bazowej.
Tak więc mam odmienne zdanie, niestety :neutral:

PostNapisane: wtorek, 15 lipca 2008, 14:08
przez bladyswit
.... co nie zaszkodzi spróbować złożyć wnioski o awans ....

PostNapisane: wtorek, 15 lipca 2008, 18:04
przez iga
arnold pander napisał(a):Z treści art 72 USP wynika, że z sędzią przechodzącym w stan spoczynku nie rozwiązuje się stosunku służbowego. Natomiast z art 100§1 i 2 ,że . sędziemu przechodzącemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku, choroby lub utraty sił przysługuje uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku.. Uposażenie, to jest waloryzowane w terminach i w wysokości stosownie do zmian wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo. Art 63a mówi, że na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym może być powołany sędzia sądu rejonowego, który pełnił służbę na zajmowanym stanowisku co najmniej piętnaście lat ,czyli awans uzależnia od tego czy pełnił służbę a nie od tego czy ją pełni.
Ponieważ awans na wyższe stanowisko związane jest ze zmianą wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo ,należy przyjąć iż dotyczy to również sędziów w stanie spoczynku którzy pełnili służbę na stanowisku sędziego co najmniej 15 lat. Podobnie jest również w wypadku ‘mundurowych” awansowanych również w stanie spoczynku. A stan spoczynku sędziów wzorowany jest na stanie spoczynku „mundurowych”


To są sensowne argumenty..... Myślę, że warto złożyć wniosek.

PostNapisane: wtorek, 15 lipca 2008, 19:33
przez mati
Pisałem już o tym wcześniej w propozycjach do zmian usp -
wydaje mi się,że warto próbować by w usp powstał zapis o tym by sędziowie w stanie spoczynku mieli nie tylko waloryzowaną kwotę bazową ale w przypadku zmiany mnożników by i to ich obejmowało.Byłoby to dla nich korzystne.
Inaczej sędziowie w stanie spoczynku ubożeją i to bardzo.....

PostNapisane: wtorek, 15 lipca 2008, 19:40
przez arczi
na przyszłość oczywiście postulaty są słuszne. Załóżmy, a nie jest to założenie abstrakcyjne, że rząd dla oszczędności zdecyduje kiedys podnieśc sedziom wynagrodzenie o to 100 zł ale uczyni to podwyższając tylko mnożniki by z tej podwyżki nie korzystali sedziowie w stanie spoczynku, zaś kwotę bazową podwyższy o 30 groszy... Może, może i nikt mnnie nie przekona, że to jest niemożliwe. Tak więc warto o to walczyć.
Na dzień dzisiajszy nie widzę szans na stawki awansowe dla sedziów w stanie spoczynku :mad: , niestety. Ale to oczywiście tyloko moje zdanie

PostNapisane: środa, 16 lipca 2008, 16:18
przez K.Piotrowski
mati arczi -- bardzo dziękuję że leży Wam na sercu dobro sędziów w stanie spoczynku tylko dlaczego w przyszłości??? :wink:W jedności siła!!!

PostNapisane: piątek, 18 lipca 2008, 19:32
przez M.P.
Jak najbardziej ppieram uwzględnienie w awansach poziomych sędziów w stanie spoczynku. Tę instytucje wprowadzono po to aby sws nie mógł, jako emeryt, być dodatkowo zatrudniany. To po pierwsze. Po drugie SSR w stanie spoczynku to osoba która przepracowała ponad 40 lat, w trudnych warunkach, nie poddawała się różnym naciskom, a zarabiała połowę tego co niewykwalifikowany robotnik po 7 klasach szkoły specjalnej.

PostNapisane: niedziela, 20 lipca 2008, 05:22
przez michałek
Ustawa mówi ,że na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym może być powołany sędzia sądu rejonowego, który pełnił służbę na zajmowanym stanowisku co najmniej piętnaście lat ,czyli awans uzależnia nie od tego czy sędzia jest czynny zawodowo lecz od ilości lat j służby(art63a USP).Ponieważ z sędzią przechodzącym stan spoczynku nie rozwiązuje się stosunku służbowego w związku z tym ma wszystkie obowiązki ,ale zachowuje też wszelkie uprawnienia sędziego.(art 72 USP).Sędzia w stanie spoczynku jedynie nie świadczy pracy i dlatego otrzymuje nie wynagrodzenie , ale uposażenie zależne od wysokości wynagrodzenia sędziego czynnego zawodowo(art 100§1 i 2 USP).Jeżeli więc ustawa przewiduje awans poziomy sędziów dotyczy to wszystkich sędziów z tym ,że sędziowie w stanie spoczynku otrzymają uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat ,sędziego czynnego zawodowo.

PostNapisane: niedziela, 20 lipca 2008, 09:04
przez iga
Słusznie. Przekonaliście mnie.

PostNapisane: niedziela, 27 lipca 2008, 18:38
przez korund
Czy uposażenie sędziego w stanie spoczynku waloryzowane jest tylko w zakresie kwoty bazowej? Według mnie waloryzacja obejmuje zarówno kwotę bazową, jak i wysokość mnożnika. Czy ktoś ma pełną wiedzę na ten temat?

PostNapisane: niedziela, 27 lipca 2008, 18:46
przez K.Piotrowski
Sędziowie w stanie spoczynku łączciesię !!!


W jedności siła!!!

[ Dodano: Sro Lip 30, 2008 4:29 pm ]
Proszę w kontekscie pow. dywagacji o możliwie jasne stanowisko - czy sędziowie w stanie spoczynku mają szansę na awams poziomy?Czy warto pisać wniosek?


W jedności siła!!!

sędziowie w stanie spoczynku

PostNapisane: sobota, 17 lipca 2010, 13:11
przez baśka
Dzień dobry tutaj Baśka, jestem na forum od kilku dni.Jestem w stanie spoczynku od 1 .10.2009.Jestem bardzo zaskoczona że uwzlędniacie na forum problemy sędziów w stanie spoczynku, byłam przekonana że dla nas są tylko ikony emocji ew reklama ''Geriawitu''. NIe wypowiadam się merytorycznie bo jeszcze nie jestem w temacie.
mam problem -cz kobiety sędziowie przechodzą w stan spoczynku z uwagi na wiek mając lat 60 czy też 65 ?

PostNapisane: sobota, 17 lipca 2010, 13:16
przez suzana22
Basiu, w wieku dokładnie takim, jak mężczyźni. Nikt tu nas nie dyskryminuje za przeproszeniem :twisted: A może raczej dyskryminuje właśnie, jeśli potraktujemy na poważnie ostatni werdykt TK :?: :!:

PostNapisane: sobota, 17 lipca 2010, 13:22
przez efa
suzana22 napisał(a):Basiu, w wieku dokładnie takim, jak mężczyźni. Nikt tu nas nie dyskryminuje za przeproszeniem :twisted: A może raczej dyskryminuje właśnie, jeśli potraktujemy na poważnie ostatni werdykt TK :?: :!:

a może właśnie w związku z tym werdyktem należałoby wystąpić do TK?
osobiście bardzo lubię czytać niektóre karkołomne uzasadnienia, że czarne jest białe, a białe jest czarne - ciekawa jestem, w jaki sposób TK uzasadniłoby konstytucyjność rozwiązań z usp - może przywilejem kobiet w togach?
ps. Basiu - każdy z nas ma nadzieję, że przejdzie w stan spoczynku :-D

PostNapisane: sobota, 17 lipca 2010, 23:13
przez epokutycka
ja nie dożyję... i nie ma się o co martwić...

PostNapisane: sobota, 17 lipca 2010, 23:21
przez kazanna
ja mam taki pomysł - żeby dożyć... wcześniejszego stanu spoczynku ;)
ale życie może to zweryfikować :)

PostNapisane: niedziela, 18 lipca 2010, 15:17
przez iga
na wniosek można przejść wcześniej, ale trzeba mieć przepracowane na stanowisku sędziego 25 lat w przypadku kobiety i 30 w przypadku mężczyzny:

Art. 69. § 1. Sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65 roku życia, chyba że Krajowa Rada Sądownictwa na wniosek sędziego, po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu, wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez sędziego 70 roku życia.
§ 2. Sędzia przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku, z zachowaniem prawa do uposażenia określonego w art. 100 § 2, po ukończeniu 55 lat przez kobietę, jeżeli przepracowała na stanowisku sędziego nie mniej niż 25 lat, a 60 lat przez mężczyznę, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego nie mniej niż 30 lat.
§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się do Krajowej Rady Sądownictwa najpóźniej na sześć miesięcy przed ukończeniem przez sędziego 65 roku życia. W razie niezakończenia postępowania związanego z rozpoznaniem wniosku, sędzia pozostaje w służbie do czasu zakończenia postępowania, w tym postępowania przed Sądem Najwyższym.

PostNapisane: niedziela, 18 lipca 2010, 20:24
przez suzana22
Niestety tu nie liczy się do stażu czas asesury (dla niektórych to prawie cztery lata :!: ).
Pamiętamy, że czas asesury liczy się do stawek awansowych, więc dlaczego ma się nie wliczać do stażu na potrzeby stanu spoczynku :?:

Niestety Iustitia przy okazji negocjacji usp, chyba odpuściłą tę kwestię :(

PostNapisane: niedziela, 18 lipca 2010, 20:30
przez violan
suzana22 napisał(a):Niestety Iustitia przy okazji negocjacji usp, chyba odpuściłą tę kwestię :(


Ale może jeszcze nic nie stracone. Nie może być tak, że do stawek się liczy a do stażu sędziowskiego nie. Jeszcze czas na tę niekonsekwencję zwrócić uwagę.

PostNapisane: niedziela, 18 lipca 2010, 21:59
przez larakroft
De facto negocjacje wciąż trwają. Poza tym w projekcie zmian usp było tyle złych rozwiązań, że nie sposob było za każdym razem mówić o wszystkich istotnych kwestiach.

PostNapisane: niedziela, 18 lipca 2010, 22:45
przez iga
suzana22 napisał(a):Niestety tu nie liczy się do stażu czas asesury (dla niektórych to prawie cztery lata :!: ).


Wydaje mi się, że właśnie z powodu różnicy w długości asesury a nie analogii do stawek awansowych byłaby szansa wliczenia asesury do stażu na stanowisku sędziego.
Nie powinno być tak, że osoby, które miały krótszą asesurę przechodzą w stan spoczynku wcześniej niż te, których asesura była znacznie dłuższa.

PostNapisane: niedziela, 18 lipca 2010, 23:02
przez violan
iga napisał(a):
suzana22 napisał(a):Niestety tu nie liczy się do stażu czas asesury (dla niektórych to prawie cztery lata :!: ).


Wydaje mi się, że właśnie z powodu różnicy w długości asesury a nie analogii do stawek awansowych byłaby szansa wliczenia asesury do stażu na stanowisku sędziego.
Nie powinno być tak, że osoby, które miały krótszą asesurę przechodzą w stan spoczynku wcześniej niż te, których asesura była znacznie dłuższa.


Każdy argument jest dobry i każdy trzeba wykorzystać :>