Strona 1 z 5

AKCJA MAILOWA DO CZŁONKÓW KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI !!!!

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 11:34
przez Dreed
Jak wiadomo koleżankom i kolegom, do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy likwidujący awanse poziome.
Pamiętamy, że m.in. dzięki naszym apelom, Prezydent zawetował uprzedni projekt rządowy. Niestety na dzień dzisiejszy do KRS-u nie wpłynęły akta osobowe sędziów, którzy złożyli wnioski oraz zostali pozytywnie zaopiniowani przez organy kolegialne.
Tym samym KRS nie może nadać im biegu. :cry:

Rozpoczynamy masową (zgodną z harmonogramem) akcję mailową do wszystkich członków Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka !!! Akcja jest krótka, ponieważ już 17 września odbędzie się posiedzenie Komisji i na niej będzie rozpatrywany projekt.

Mając nadzieję, że po słynnym, jednomyślnym dezyderacie komisji, stwierdzającej, że nasze wynagrodzenia nie spełniają wymogów art. 178 ust 2 Konstytucji, liczymy na zainteresowanie posłów...MUSIMY WYSYŁAĆ SZYBKO - MAMY ZALEDWIE 5 dni !!!

Maile wysyłamy do wszystkich członków komisji - w programie pocztowym jako adresatów wpisujemy poniższe adresy oddzielając je znaczkiem ";" lub zwykłym przecinkiem.

Jako dodatkowego adresata, czyli w programie opcja "do wiadomości" - z reguły DW (znajduje się pod głównym adresatem) wpisujemy: petycja@maxima.webd.pl

System będzie zliczał ilość maili !!!

Dla osób bez programów dzisiaj zamieścimy automat - jak w listach do UE....

Oto adresy pod które wysyłamy:

Ryszard.Kalisz@sejm.pl
Arkadiusz.Mularczyk@sejm.pl
Beata.Kempa@sejm.pl
Wojciech.Wilk@sejm.pl
Iwona.Arent@sejm.pl
Barbara.Bartus@sejm.pl
Krzysztof.Brejza@sejm.pl
Stanislaw.Chmielewski@sejm.pl
Andrzej.Dera@sejm.pl
Zenon.Durka@sejm.pl
Marian.Filar@sejm.pl
Mariusz.Kaminski@sejm.pl
Grzegorz.Karpinski@sejm.pl
Jerzy.Kozdron@sejm.pl
Krzysztof.Maciejewski@sejm.pl
Stanislaw.Olas@sejm.pl
Witold.Pahl@sejm.pl
Damian.Raczkowski@sejm.pl
Stanislaw.Rydzon@sejm.pl
Lidia.Staron@sejm.pl
Bozena.Szydlowska@sejm.pl
Zbigniew.Wassermann@sejm.pl
Robert.Wegrzyn@sejm.pl
Marzena.Wrobel@sejm.pl
Jacek.Zalek@sejm.pl

Tekst maila dostępny w dziale download: http://maxima.webd.pl/phpBB2/dload.php? ... file&id=34 (word - nie spakowany...niektóre przeglądarki mają problemy) lub tutaj w wersji spakowanej zipem: http://maxima.webd.pl/phpBB2/dload.php? ... file&id=35

Zachęcamy Was gorąco - czasu jest niewiele !!!!

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 11:38
przez Dreed
Oto tekst:
Nie jest wyjustowany z uwagi na ograniczenia skryptu....

Szczecin, dnia 12 września 2008 roku

.....................................
Sędzia Sądu Rejonowego/Okręgowego

w ……
Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle,

Jako obywatel i Sędzia Rzeczypospolitej Polskiej chciałbym podziękować Pani Poseł/ Panu Posłowi i innym członkom sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka za jednomyślnie przyjęty na posiedzeniu w dniu 23 lipca 2008 r. dezyderat na temat planowanych regulacji wynagrodzeń oraz awansu sędziów i prokuratorów. Środowisko sędziowskie z wielkim zadowoleniem przyjęło Państwa kategoryczne stanowisko, iż aktualne wynagrodzenia sędziów nie odpowiadają zasadzie zawartej w art. 178 ust. 2 Konstytucji, czyli nie odpowiadają godności sprawowanego przez nich urzędu oraz zakresowi ich obowiązków, oraz postulat podjęcia działań zmierzających do pełnej realizacji powyższej konstytucyjnej zasady, w szczególności, aby wskaźniki wynagrodzeń sędziowskich nie były w przyszłości zależne w jakimkolwiek stopniu od czynnika politycznego i administracyjnego.

W oparciu o art. 21 ustawy z dnia 9 maja 1996r o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003r Nr 221 poz. 2199 ze zm.) zwracam się o kontynuację podjętego kierunku działań przez podjęcie pilnej inicjatywy w celu przeprowadzenia debaty parlamentarnej.

Sytuacja sędziów w Polsce obecnie jest najgorsza od kilkunastu lat i stanowi już także przedmiot zainteresowania organizacji międzynarodowych. Środowisko sędziów z niepokojem stwierdza brak spójnej koncepcji rozwiązania problemu asesorów sądowych, którzy utracą prawo do orzekania z dniem 06 maja 2009r.Postępuje również obniżanie rangi zawodu sędziego. Europejska Unia Sędziów w dniu 24 maja 2008 r. przyjęła rezolucję, w której stwierdza, że system ustalania wynagrodzenia sędziów w Polsce prowadzi do powstania znacznych różnic pomiędzy poziomem dochodów sędziów a innymi wskaźnikami gospodarki narodowej. Europejska Unia Sędziów uznała, że międzynarodowe akty:

- Europejska Karta Statutu Sędziego (The European Charter on the Status of Judges),
(Art. 6.1: Sędziowie sprawujący wymiar sprawiedliwości są uprawnieni do wynagrodzenia na poziomie, który ochroni ich przed jakimikolwiek naciskami na podejmowane decyzje i tym samym utwierdzi ich niezależność i bezstronność)

- Uniwersalna Karta Sędziego (The Universal Charter of the Judge),
(Art. 13: Sędzia musi otrzymywać wynagrodzenie, które chroni jego faktyczną niezależność ekonomiczną i nie może być zależne od efektów pracy sędziego, a także nie może być obniżane w trakcie sprawowania urzędu)

- Karta Sędziów Europejskich (The Judges Charter in Europe),
(Art. 8: Zarobki sędziów muszą zapewniać sędziemu realną ekonomiczną niezależność i nie mogą zostać zredukowane na żadnym etapie sprawowania urzędu)
nie są przestrzegane przez Polski rząd.

Sędziowie z niepokojem stwierdzają, że nie ma woli politycznej wzrostu ich wynagrodzeń, jak również uniezależnienia wysokości tychże uposażeń od czynnika politycznego i administracyjnego. Pogłębia się deprecjacja władzy sądowniczej względem pozostałych dwóch władz. Podjęta przez Rząd inicjatywa wzrostu wynagrodzeń sędziów od przyszłego roku o kwotę ok. 1 000 zł brutto nie wyrównuje nawet obserwowanego od kilku lat spadku realnej wartości wynagrodzenia sędziego. Sądy stoją w obliczu zapaści kadrowej i odejścia wielu doświadczonych sędziów do innych zawodów prawniczych, co już zresztą ma miejsce. Powoduje to konieczność powtarzania wielu rozpoczętych postępowań i grozi naruszaniem praw obywateli do rzetelnego procesu. Propozycje zmian zasad wynagradzania przedstawione przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 10 września 2008 r. nie spełniają oczekiwań środowiska.

Niestety, problemy sędziów Rzeczypospolitej Polskiej nie są znane wszystkim parlamentarzystom i w konsekwencji - opinii publicznej. Konieczna jest zatem szeroka dyskusja, ponad podziałami politycznymi, na forum Sejmu. Przyczynkiem do szerokiej dyskusji sejmowej powinien być poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 851) który w dniu 16 lipca 2008 r. wpłynął do laski marszałkowskiej, zaś 31 lipca 2008 r. - został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Proszę Panie i Panów Posłów o podjęcie efektywnych działań w celu szerokiej analizy projektu przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, co może się odbyć w ramach wysłuchania publicznego z udziałem sędziów, którzy w sposób swobodny mogliby przedstawić argumenty środowiska dotyczące zachowania instytucji awansu poziomego oraz reformy sądownictwa. Uważam, iż kwestionowana przez posłów – projektodawców instytucja winna być elementem długofalowej ścieżki kariery sędziego, pozwalającej na zatrzymanie w zawodzie najlepszych sędziów. Z powyższych względów system tzw. awansów poziomych dla długoletnich sędziów sądów rejonowych i okręgowych może stanowić jedyny instrument swoistego nagradzania sług Temidy nienagannie wykonujących swoje obowiązki, nieaspirujących z różnych przyczyn do sądów wyższych.

Niniejszy apel skierowany do Pani Poseł/Pana Posła jest aktem mojej determinacji - dlatego proszę Panią Poseł/ Pana Posła o złożenie pisemnego wniosku w trybie art. 70a pkt 3 Regulaminu Sejmu, tak, aby na forum parlamentu dokonano racjonalnej analizy obecnej sytuacji środowiska sędziowskiego z udziałem obywateli, w ramach tzw. wysłuchania publicznego przed Komisją Sprawiedliwości i Praw Człowieka.


Z poważaniem
………………

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 12:07
przez aniaB
Tekst nie otwiera się w żadnej wersji w DOWNLOAD. Czyli zasadniczo niedostępny jest dla niezalogowanych.

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 12:10
przez Dreed
aniaB napisał(a):Tekst nie otwiera się w żadnej wersji w DOWNLOAD. Czyli zasadniczo niedostępny jest dla niezalogowanych.


Niezalogowani mogą ściągnąć tekst z linka w ogłoszeniu na górze strony !!!

Dokładnie tutaj: http://upload.e6.com.pl/download.php?fi ... fe8173c9d9

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 12:34
przez Dreed
PIERWSZYCH 8 POTWIERDZONYCH MAILI !!!!!!!!!!!!!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 13:00
przez AQUA
mam odpowiedź:

"Szanowna Pani,

Bardzo dziękuję za przekazane informacje. Będziemy sprawę dalej monitorowali.

Z wyrazami szacunku
Robert Gawłowski
Asystent posła Grzegorza Karpińskiego"

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 13:18
przez Piotr71
:mrgreen: poszło - dołaczyłem takze załącznik aby potwierdzic wysłanie maila :mrgreen:

1 wiecej

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 13:37
przez okapi
też przed chwilą przesłałem :mrgreen:

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 13:58
przez Flatron
Wysłane !
Od Posla Mularczuka dostalem potwierdzenie dostarczenia maila.

Jak zwykle musialem nieco zmodyfikowac tresc pisma....

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 14:04
przez AQUA
Pan Poseł Mularczyk ma taki w skrzynce automat, informujący w odpowiedzi, że przeczyta wiadomość, gdy będzie to możliwe....

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 14:11
przez Flatron
Wiem.
To potwierdza ,ze mail doszedl wlasciwie. Czy go przeczyta to inna sprawa...a czy go zrozumie to juz calkiem inna bajka..:-)

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 14:53
przez Sandman
Maile poszły!

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 15:00
przez Markiel
też wysłałem, byłem w pierwszej 8-ce

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 15:02
przez efa
z Sądu Rejonowego w Wejherowie maile wysłały już na pewno dwie osoby - potwierdzenia poszły na adres forum. Sporo osób deklaruje, że wyśle. Harmonogram rozdaję od wczoraj i jak przy każdej akcji można na nas liczyć :grin:

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 15:44
przez picu
Poszedł mail do posłów oraz link do wysłania maili do znajomych sędziów

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 15:47
przez iudex1
aniaB napisał(a):Tekst nie otwiera się w żadnej wersji w DOWNLOAD. Czyli zasadniczo niedostępny jest dla niezalogowanych.


Dla zalogowanych też nie są dostępne te pliki. Wyświetla się komunikat, że strona nie istnieje. A może coś źle robię :roll: A tak chciałem wysłać sobie parę maili

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 15:59
przez Dreed
Z wielką przyjemnością informuję, że po zaledwie 3 godzinach mamy już potwierdzonych 39 sztuk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 15:59
przez jarocin
To wina Internet Explorera.
Proponuję zmienić przeglądarkę np. na http://www.mozilla-europe.org/pl/firefox/

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 16:50
przez Dreed
51 !!!!!!!!!!!!!! Wysyłamy - wszyscy !!!!! Zdaję sobie sprawę, że jesteście już zmęczeni takimi delikatnymi formami, ale proszę Was, im więcej maili wyślemy, tym większy będzie szum... Nawet jeśli niektórzy posłowie będą zbulwersowani ilością maili, to nie będzie można przejść do porządku dziennego z taką sytuacją....

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 16:53
przez AQUA
Zmieńcie przeglądarkę- mam porównanie, gdyż przez jakiś czas posługiwałam się IE - ta przeglądarka jest chyba bardzo awaryjna, niestety ...

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 17:50
przez AQUA
Wyrażam głęboką nadzieję, że powrót Pana posła jednak nastąpi....

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 17:58
przez mia
duralex napisał(a):serio, zaczynam się niepokoić, co się stało z posłem mularczykiem :?:

EURO się skończyło, IO również, a powrotu posła nie widać ...


przecież trwa jeszcze paraolimpiada!

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 18:41
przez Lamia
Moje maile również poszły, mam nadzieję, że trafią gdzie trzeba.

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 19:21
przez larakroft
Właśnie wysłałam swoje maile:). Nawet się postarałam i dokonałam ich segregacji pod kątem płci:). Jak dotąd jedyna odpowiedż - automat posła Mularczyka, który nie sposób nie spostrzec, że lekko sie spoufala;)

PostNapisane: piątek, 12 września 2008, 19:57
przez romanoza
Dreed napisał(a):51 !!!!!!!!!!!!!! Wysyłamy - wszyscy !!!!! Zdaję sobie sprawę, że jesteście już zmęczeni takimi delikatnymi formami, ale proszę Was, im więcej maili wyślemy, tym większy będzie szum... Nawet jeśli niektórzy posłowie będą zbulwersowani ilością maili, to nie będzie można przejść do porządku dziennego z taką sytuacją....

Mam nadzieję, że tym razem nikt jednak nie będzie przepraszał za zapchanie skrzynek :evil: