SENATOROWIE - OBUDŹCIE SIĘ !!!!!!!!!!!!! AKCJA MAILOWA

Dział dostępny do czytania bez konieczności logowania się

SENATOROWIE - OBUDŹCIE SIĘ !!!!!!!!!!!!! AKCJA MAILOWA

Postprzez Dreed » czwartek, 16 października 2008, 17:07

Koleżanki i koledzy Sędziowie.
Na 20-tym posiedzeniu Senatu, które odbędzie się w dniach 29, 30 i 31 października 2008 r. zostanie podjęte stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, likwidujące instytucję awansu poziomego.

Zgodnie z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu z dnia 13.10.2008r., podpisanego przez Głównego legislatora Panią Agatę Karwowską-Sokołowską przedstawiony projekt nie budzi żadnych zastrzeżeń legislacyjnych…

Niestety jak w wielu wypadkach, mamy przykład „niechlujstwa” legislacyjnego.
Licząc na „opamiętanie” senatorów, rozpoczynamy akcję mailową, w której apelujemy do Izby Wyższej o interwencję.

W sytuacji, jeżeli pomimo naszych argumentów, projekt uzyska akceptację Senatu, mamy już przygotowany następny krok, czyli wniosek o zawetowanie ustawy przez Prezydenta.
Na dzień dzisiejszy masowo weźmy udział w aktualnej akcji…

Przypomnę, że projekt ten jest kolejną manipulacją nad ustrojem sądów powszechnych!!! Nie pozwólmy na łamanie przepisów. Zdaję sobie sprawę, że większość z nas żyje już zjazdem Delegatów Stowarzyszenia Iustitia, ale nie możemy zapominać o sprawach bieżących!!!

Podane niżej adresy są już przygotowane do skopiowania w całości i wklejenia w okno adresatów !!! Reasumując zaznaczamy wszystkie adresy, dajemy kopiuj i wklej

Jako wiadomość wklejamy poniższy tekst apelu, lub dołączamy w załączniku…

Kopię (opcja DW) w programie pocztowym proszę o przesłanie na nasz znany adres: petycja@maxima.webd.pl

Zdaję sobie sprawę, że większość z nas jest już zmęczona apelami do naszych „wybrańców”, ale musimy masowo protestować przeciwko jawnemu naruszeniu trybu…

Oto adresy:


borusewicz@nw.senat.gov.pl, bochenek@nw.senat.gov.pl, romaszewski@nw.senat.gov.pl, ziolkowski@nw.senat.gov.pl, bl@nw.senat.gov.pl, biuro@abgarowicz.info, senator@malgorzataadamczak.pl, biuro@mieczyslawaugustyn.pl, biuro@grzegorzbanas.pl, kiklublin@poczta.onet.pl, senator@bergierjozef.pl, blaszczyk@senat.pl, biuro@krystynabochenek.pl, biuro@biurosenatorskie.pl, biuro@chroscikowski.senat.pl, biurosen1@wp.pl, biuro@grzegorzczelej.pl, jan_dobrzynski@wp.pl, jaroslaw@duda.org.pl, biuro@glowski.pl, biuro@ryszardgorecki.pl, biuro@iwan.senat.pl, kaleta.piotr@poczta.fm, s.karczewski@wp.pl, biuro@leonkieres.pl, biuro@kazimierzkleina.pl, biuro@maciejklima.pl, ryszard@knosala.com, biuro@marek-konopka.pl, senator.krajczy@interia.pl, roman@ludwiczuk.pl, zbigniewmeres@o2.pl, tomasz.misiak@platforma.org, biuro@misiolek.senat.gov.pl, antoni@motyczka.pl, biuro@rafalmuchacki.pl, biuro@okla-senat.pl, kontakt@janolech.pl, biuro@ortyl.senat.pl,
sekretariat@panczyk.senat.pl, senatorbp@onet.pl, biuro@antonipiechniczek.pl, krzysztof@piesiewicz.pl, marek@rocki.pl, rulewski@janrulewski.pl, wladyslaw@sidorowicz.org, biuro@skorupa.senat.pl, biuro@skurkiewicz.pl, senator@eryksmulewicz.pl, z.szaleniec@wp.pl, a@szewinski.senat.pl, senator@trzcinski.senat.pl, wach@po.opole.pl, biuro@piotrwach.org.pl, biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl, biuro@wittbrodt.pl, hmw@wozniak.senat.pl, szajac@wp.pl, biuro@zaremba.org.pl, biuro@zientarski.pl,

TEKST APELU PONIŻEJ LUB DZIAŁ DOWNLOAD !!!!!!!!!

Panie i Panowie Senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej
Jako Sędzia Rzeczypospolitej Polskiej pragnę zwrócić uwagę Państwa na istotny fakt naruszenia procedury uchwalenia ustawy z dnia 8 października 2008 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. W sposób sprzeczny z treścią art. 119 ust. 1 Konstytucji RP i art. 37 ust. 2 i 3 Regulaminu Sejmu zaniechano bowiem przeprowadzenia pierwszego czytania projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu.
Czytanie to przeprowadzono jedynie w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka na posiedzeniach w dniach 17 i 23 września 2008 r., chociaż przepisy prawne objęte tą regulacją dotyczą wynagrodzenia i awansu poziomego sędziów, należących do materii ustroju władzy sądowniczej.
Należy zauważyć, iż z mocy art. 37 ust. 2 Regulaminu Sejmu pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu przeprowadza się obligatoryjnie w odniesieniu do projektów ustaw: o zmianie Konstytucji, budżetowych, podatkowych, dotyczących wyboru Prezydenta, Sejmu i Senatu oraz organów samorządu terytorialnego, regulujących ustrój i właściwość władz publicznych, a także kodeksów.
Niewątpliwie tworzenie i znoszenie stanowisk Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym oraz Sędziego Sądu Apelacyjnego w Sądzie Okręgowym - oznacza wprowadzenie nowych stanowisk w sądach, a zatem determinuje ich organizację. Warto tylko wspomnieć, że Dział II u.s.p. pt. „Sędziowie” dzieli się na dwa rozdziały; pierwszy z nich nosi tytuł „Status sędziego” , natomiast drugi - „Prawa i obowiązki sędziów”.
Uwzględniając tę systematykę, należy przyjąć, że przepisy rozdziału 1 normują stan prawny sędziów, ich pozycję ustrojową i jurysdykcyjną oraz usytuowanie w stosunku do organów władzy wykonawczej (Ministra Sprawiedliwości), natomiast przepisy rozdziału 2 koncentrują się głównie wokół zagadnień wypływających ze stosunku służbowego, w tym stosunku pracy.
Należy podkreślić, że zarówno przepisy określające status sędziego, jak i przepisy dotyczące jego praw i obowiązków, połączone z art. 178-181 Konstytucji, tworzą ustrojową zasadę odrębności pozycji sędziego, mającego wśród funkcjonariuszy państwowych status wyjątkowy (por. S. Gołąb: Organizacja sądów powszechnych, Kraków 1938, s. 32; J. Gudowski: Urząd sędziego w prawie o ustroju sądów powszechnych, PS 1994, nr 11-12, s. 22).

Identyczne stanowisko zaprezentował dr Ryszard Piotrowski z Uniwersytetu Warszawskiego: "Jeżeli projekt ustawy dotyczy zasad zajmowania stanowisk sędziowskich, czyli awansowania sędziów, czy też, ogólnie biorąc, zasad wykonywania urzędu sędziego, to są to przepisy, które regulują ustrój sądownictwa, a więc jednej z władz publicznych" ( Gazeta Prawna z dnia 9 czerwca 2008r.).

Wprowadzenie nowych stanowisk w sądach nastąpiło w drodze III czytań plenarnych projektu ustawy, a zatem prawidłowego toku legislacyjnego, z uwzględnieniem konsultacji w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, a wcześniej - konsultacji ze środowiskiem sędziowskim. Tymczasem ustawa uchylająca je została przyjęta z całkowitym pominięciem tej procedury, co oznacza istotne naruszenie przepisów proceduralnych.
Zauważyć należy, iż Trybunał Konstytucyjny wielokrotnie zwracał uwagę, że władza ustawodawcza parlamentu i związane z nią uprawnienia innych podmiotów realizują się za pomocą sformalizowanej procedury ustawodawczej, składającej się z poszczególnych stadiów (faz), w ramach których poszczególnym uczestnikom tego procesu przysługuje prawo podejmowania określonych działań mających wpływ na treść lub formę ustawy.
W toku procesu ustawodawczego każde z tych działań (czynności) posiada określony cel, a skorzystanie z niego wywołuje określone konsekwencje prawne. Posłużenie się jakąś czynnością niezgodnie z jej przeznaczeniem, czy też w niewłaściwej fazie procesu ustawodawczego, zniweczyć może podstawowe wartości tkwiące w parlamentarnym sposobie tworzenia prawa (zob. orzeczenie TK z 23 listopada 1993 r., sygn. K 5/93, OTK w 1993 r., cz. II, poz. 39, s. 389 oraz wyroki: z 24 czerwca 2002 r., sygn. K 14/02, OTK ZU nr 4/A/2002, poz. 45; z 7 lipca 2003 r., sygn. SK 38/01, OTK ZU nr 6/A/2003, poz. 61).

W świetle powyższego stanowiska Trybunału Konstytucyjnego podnieść zatem należy, że po raz kolejny w odniesieniu do procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy regulującej ustrój sądów doszło do naruszenia konstytucji, a w szczególności art. 119 ust.1, albowiem trudno w tych okolicznościach przyjąć, że pierwsze czytanie projektu tej ustawy odbyło się - skoro pominięto uczestnictwo wszystkich posłów nie wchodzących w skład Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Z tego też względu zwracam się z prośbą o odrzucenie przedmiotowego projektu ustawy.

(imię i nazwisko – Sąd Rejonowy/Okręgowy/Apelacyjny w ….)
Ostatnio edytowano piątek, 14 listopada 2008, 12:43 przez Dreed, łącznie edytowano 2 razy
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8506
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez joasmy01 » czwartek, 16 października 2008, 17:21

Już wysłałam!
Jeden adres był nieprawidłowy: biuro@glowski.pl
Aha, i jeszcze ryszardgorecki trzeba dodać kropke po ryszard.
joasmy01
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 145
Dołączył(a): piątek, 11 stycznia 2008, 10:50

Postprzez Dreed » czwartek, 16 października 2008, 17:25

joasmy01 napisał(a):Już wysłałam!
Jeden adres był nieprawidłowy: biuro@glowski.pl
Aha, i jeszcze ryszardgorecki trzeba dodać kropke po ryszard.


Zapomniałem wstawić przecinek - już poprawione. Być może dlatego wysypało. Dziękuję - JESTEŚ PIERWSZA !!!!!!!!!!! :mrgreen:
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8506
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Dreed » czwartek, 16 października 2008, 17:44

UWAGA UWAGA !!!!!!

Właśnie okazało się, że niektórzy dostawcy kont pocztowych nie zezwalają na wysłanie maili do wszystkich senatorów jednocześnie !!!!!

Rozwiązanie jest bardzo proste i następujące - DZIELIMY ADRESY NA 3 MAILE. Wytestowane !!! Wprawdzie uciążliwe, ponieważ trzeba wysłać trzykrotnie, ale metoda pewna !!

Przykład:

borusewicz@nw.senat.gov.pl, bochenek@nw.senat.gov.pl, romaszewski@nw.senat.gov.pl, ziolkowski@nw.senat.gov.pl, bl@nw.senat.gov.pl, biuro@abgarowicz.info, senator@malgorzataadamczak.pl, biuro@mieczyslawaugustyn.pl, biuro@grzegorzbanas.pl, kiklublin@poczta.onet.pl, senator@bergierjozef.pl, blaszczyk@senat.pl, biuro@krystynabochenek.pl, biuro@biurosenatorskie.pl, biuro@chroscikowski.senat.pl, biurosen1@wp.pl, biuro@grzegorzczelej.pl, jan_dobrzynski@wp.pl, jaroslaw@duda.org.pl, biuro@glowski.pl,

biuro@ryszardgorecki.pl, biuro@iwan.senat.pl, kaleta.piotr@poczta.fm, s.karczewski@wp.pl, biuro@leonkieres.pl,
biuro@kazimierzkleina.pl, biuro@maciejklima.pl, ryszard@knosala.com, biuro@marek-konopka.pl, senator.krajczy@interia.pl, roman@ludwiczuk.pl, zbigniewmeres@o2.pl, tomasz.misiak@platforma.org, biuro@misiolek.senat.gov.pl, antoni@motyczka.pl, biuro@rafalmuchacki.pl, biuro@okla-senat.pl, kontakt@janolech.pl, biuro@ortyl.senat.pl,


sekretariat@panczyk.senat.pl, senatorbp@onet.pl, biuro@antonipiechniczek.pl, krzysztof@piesiewicz.pl, marek@rocki.pl, rulewski@janrulewski.pl, wladyslaw@sidorowicz.org, biuro@skorupa.senat.pl, biuro@skurkiewicz.pl, senator@eryksmulewicz.pl, z.szaleniec@wp.pl, a@szewinski.senat.pl, senator@trzcinski.senat.pl, wach@po.opole.pl, biuro@piotrwach.org.pl, biuro.senatorskie@kazimierzwiatr.pl, biuro@wittbrodt.pl, hmw@wozniak.senat.pl, szajac@wp.pl, biuro@zaremba.org.pl, biuro@zientarski.pl,
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8506
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez Dreed » czwartek, 16 października 2008, 18:06

Niezmiernie miło jest mi powiadomić, że po zaledwie 60 minutach mam już potwierdzonych 14 maili !!!!!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8506
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez kazanna » czwartek, 16 października 2008, 18:09

nam też miło :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Nie narzucaj światu swojego formatu."
Sztaudynger
Avatar użytkownika
kazanna
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 6528
Dołączył(a): piątek, 8 lutego 2008, 12:04
Lokalizacja: zachodniopomorskie
Kim jestem ?: Jestem fanem tego forum :)

Postprzez Zuza » czwartek, 16 października 2008, 18:31

Poszło i rzeczywiście adresy trzeba podzielić.
Zuza
 

Postprzez joasmy01 » czwartek, 16 października 2008, 19:19

Odpowiedzialo mi już biuro senatora Augustyna. Automat :wink: Kilka maili wróciło bez doręczenia, m. in. od M. Borusewicza.
joasmy01
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 145
Dołączył(a): piątek, 11 stycznia 2008, 10:50

Postprzez bogs » czwartek, 16 października 2008, 20:26

Kolejny wysłany
bogs
 

Postprzez Nata » czwartek, 16 października 2008, 20:57

Poszło :!: :!: :!:
Nata
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 201
Dołączył(a): środa, 2 stycznia 2008, 23:39

Postprzez iga » czwartek, 16 października 2008, 21:00

Na razie mam potwierdzenie od Głowskiego, Smulewicza i Augustyna.
Avatar użytkownika
iga
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 14145
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: Kraków

Postprzez lukaszja » czwartek, 16 października 2008, 21:38

Wysłałem dzieląc na trzy "paczki"! :mrgreen:
lukaszja
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 80
Dołączył(a): sobota, 16 lutego 2008, 18:57
Lokalizacja: Wrocław

Postprzez tujs » czwartek, 16 października 2008, 21:52

poszło .... :grin:

może przedstawiciele Izby Refleksji opamiętają się i nie zaakceptują kolejnego bubla legislacyjnego
tujs
 

Postprzez arczi » czwartek, 16 października 2008, 22:01

tujs napisał(a):poszło .... :grin:

może przedstawiciele Izby Refleksji opamiętają się i nie zaakceptują kolejnego bubla legislacyjnego


a moje już wcześniej :razz: :mrgreen:
arczi
VIP
VIP
 
Posty: 3171
Dołączył(a): środa, 2 stycznia 2008, 22:30
Lokalizacja: ŚLĄSK

Postprzez praefectus » czwartek, 16 października 2008, 22:13

Poszło!

Automaty w skrzynkach senatorów Mieczysława Augustyna i Głowskiego wygenerowały odpowiedź, natomiast lisdygula@wp.pl i senatorbp@onet.pl są już chyba zapchane :mrgreen:

PS. przy okazji polecam darmowe konto mailowe googla, co najmniej tak dobre jak wyszukiwarka :mrgreen: www.gmail.com

Nigdy nie miałem jakichkolwiek problemów, nie trzeba dzielić adresów itd. Poza tym najwygodniejsza ze wszystkich skrzynek, jakie widziałem na oczy - a jestem gościem, który pierwsze konto mailowe zakładał sobie na nieistniejącym już polboxie (czy ktoś jeszcze pamięta?) w latach 90-tych... NIE PRZYSYŁA REKLAM, filtruje spam... Interfejs tak prosty i przejrzysty, że przestałem korzystać z programów pocztowych. W każdym razie - do protestów jak znalazł.
praefectus
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 594
Dołączył(a): czwartek, 10 stycznia 2008, 20:32

Postprzez Łukasz » czwartek, 16 października 2008, 23:01

Poszło :!:

Przy okazji również (patrz post wyżej) polecam gmaila. Od około roku używam intensywnie i przechodzi właściwie wszystko: duże pliki, setka adresów na raz itd., a poza tym pojemność skrzynki: gigantyczna :cool:
Łukasz
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 1412
Dołączył(a): czwartek, 21 lutego 2008, 15:34
Lokalizacja: Warszawa

Postprzez Dreed » czwartek, 16 października 2008, 23:07

Aktualny wynik potwierdzonych maili to ... już 53, a zaledwie mamy 6 godzin akcji :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8506
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez AQUA » piątek, 17 października 2008, 07:48

poszło
AQUA
VIP
VIP
 
Posty: 7450
Dołączył(a): środa, 6 lutego 2008, 16:46

Postprzez Ignotus » piątek, 17 października 2008, 08:09

Wysłane :mrgreen:
Avatar użytkownika
Ignotus
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 511
Dołączył(a): środa, 13 lutego 2008, 12:06
Lokalizacja: okręg wrocławski

Postprzez tancul » piątek, 17 października 2008, 09:24

e-mail do senatorów wysłany.
tancul
 

Postprzez romanoza » piątek, 17 października 2008, 09:35

duralex napisał(a):oczywiście wysłałem i dostałem chyba dwie konkretne mailowe odpowiedzi:

1. "ING Usługi Finansowe S.A... Chcesz mieć 1000 zł więcej? i

2. "Anna Kędzierska - Mamy dla Ciebie pieniądze

;)

Widzę w tym rękę MS, obiecany tysiak pkt. 1 i podwyżki w bliżej nieokreślonej przyszłości pkt. 2 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
δоκει δε μоι και Кαρχεδονα μη ειναι
Avatar użytkownika
romanoza
Global Moderator
Global Moderator
 
Posty: 12519
Dołączył(a): środa, 19 grudnia 2007, 10:48
Lokalizacja: lubelskie

Postprzez Sandman » piątek, 17 października 2008, 09:41

Maile poszły.....
Avatar użytkownika
Sandman
Moderator
Moderator
 
Posty: 5890
Dołączył(a): poniedziałek, 7 stycznia 2008, 21:29

Postprzez Dreed » piątek, 17 października 2008, 10:03

[scroll]81 !!!!!!!!![/scroll]
Avatar użytkownika
Dreed
Site Admin
Site Admin
 
Posty: 8506
Obrazy: 7
Obrazy: 7
Dołączył(a): niedziela, 30 listopada 2008, 23:58
Lokalizacja: SSR Jarosław
Kim jestem ?: Zły admin

Postprzez ujw » piątek, 17 października 2008, 10:13

Poszło! :grin:
ujw
 

Postprzez ossa » piątek, 17 października 2008, 10:41

własnie wysłałam i mam juz dwa potwierdzenia
Avatar użytkownika
ossa
VIP
VIP
 
Posty: 4417
Dołączył(a): poniedziałek, 7 kwietnia 2008, 12:20
Lokalizacja: dokąd???!!!!!

Następna strona

Powrót do AWANSE POZIOME - kolejne akcje !!!

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość

cron