Strona 7 z 9

PostNapisane: sobota, 7 marca 2009, 12:37
przez ela_b
AQUA napisał(a):
ela_b napisał(a):Arczi!
Dziękujemy za informację o dalszych zamiarach Prezydenta w sprawie awansów poziomych. Jesteśmy zainteresowani i bardzo ciekawi jak dalej sprawy sie potoczą! :???:


To, że w ciągu kilku miesięcy Prezydent zgłosi projekt ustawy nie oznacza przecież, że ustawa zostanie uchwalona.


Oczywiście wiemy o tym. Namawiam kolegów aby wystąpić w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego / o czym już wyżej pisałam/ :mrgreen:

PostNapisane: sobota, 7 marca 2009, 14:05
przez AQUA
Moim zdaniem awansowani poziomo po 22 stycznia 2009, skoro stosuje się do nich przepisy dotychczasowe, stają się sędziami okręgowymi w sądzie rejonowym. Pojawia się jednak pytanie, czy po wejściu w życie aktualnie procedowanej ustawy, która do sytuacji awansowanych poziomo nie odnosi się, lecz wprowadza poprawkami senatu w załączniku nr 3 sposób przyporządkowania do poszczególnych stawek na dzień 01 stycznia 2009, a w załączniku nr 1 określa stawki możliwe do osiągnięcia dla sędziów poszczególnych szczebli, sędziowie nominowani poziomo nie stracą w przyszłości możliwości osiągnięcia kolejnych stawek ( za wyjątkiem piątej po pięciu latach, to jest po dniu 01 stycznia 2014)?
W projekcie z poprawkami senatu dla stawki szóstej nie uwzględnia się ogólnego stażu pracy, lecz wyłącznie staż pracy na danym stanowisku, a w takim razie sędziowie z nominacji poziomych w szóstą stawkę po 01 stycznia 2014 roku nie wejdą i nadal pozostaną w stawce piątej.

Dokładnie to samo dotyczy SSO- dojdą najwyżej do stawki ósmej.
Dyskusyjna jest dla mnie kwestia odnoszenia się do aktualnych stawek SSR i SSO w przyszłości, bo po wejściu w życie noweli za 5 i za 10 lat to ona będzie miała zastosowanie.

Jak myślicie?

PostNapisane: sobota, 7 marca 2009, 17:34
przez bladyswit
problem jest taki, że aktualnie nie ma przepisów, które by określały wysokość wynagrodzenia SSAwSO czy SSOwSR.

PostNapisane: sobota, 7 marca 2009, 18:00
przez M.A.E.
bladyswit napisał(a):problem jest taki, że aktualnie nie ma przepisów, które by określały wysokość wynagrodzenia SSOwSR, czy SSAwSO.


nie ma, ustawa o nich nie wspomina - jedynie z faktu odejścia od liczenia przy wyższych stawkach dla SO i SA ogólnego stażu pracy, można wnioskować, że nie będą one dostępne dla awansowanych poziomo, co z kolei powoduje sprzeczność z ustawą uchylającą poziome- tracą tytuł zachowując prawo do wynagrodzenia;
kolejny bubel wyprodukowany w w kooperacji MS/sejm :sad:

PostNapisane: sobota, 7 marca 2009, 18:07
przez bladyswit
M.A.E. napisał(a): tracą tytuł zachowując prawo do wynagrodzenia;
kolejny bubel wyprodukowany w w kooperacji MS/sejm :sad:


tracą tylko ci sedziowie, ktorzy powołania odebrali przed 22.01.2009 r. A pozostali ? które przepisy do nich zastosujemy ? skoro brak regulacji wprost, uważam, że per analogiam do SSOwSR należałoby stosować stawki, jak dla SSO, tj. od IV stawki w górę do VIII.

PostNapisane: sobota, 7 marca 2009, 18:24
przez iga
bladyswit napisał(a):problem jest taki, że aktualnie nie ma przepisów, które by określały wysokość wynagrodzenia SSRwSO, czy SSOwSA.


raczej SSO w SR i SSA w SO

PostNapisane: sobota, 7 marca 2009, 18:29
przez bladyswit
iga napisał(a):
bladyswit napisał(a):problem jest taki, że aktualnie nie ma przepisów, które by określały wysokość wynagrodzenia SSRwSO, czy SSOwSA.


raczej SSO w SR i SSA w SO


jasne :oops:

ładną ściezkę awansu zaproponowałem naszym sędziom odwoławczym ... :wink:

PostNapisane: sobota, 7 marca 2009, 18:34
przez M.A.E.
bladyswit napisał(a):
M.A.E. napisał(a): tracą tytuł zachowując prawo do wynagrodzenia;
kolejny bubel wyprodukowany w w kooperacji MS/sejm :sad:


tracą tylko ci sedziowie, ktorzy powolania odebrali przez 22.01.2009 r. A pozostali ? które przepisy do nich zastosujemy ? skoro brak regulacji wprost, uważam, że per analogiam do SSOwSR należałoby stosować stawki, jak dla SSO, tj. od IV stawki w górę do VIII.
zgadzam się z Tobą, czytałam Twój artykuł w RZ - według brzmienia ustawy ci, którzy otrzymali/ją nominacje po 22.01. jak najbardziej zachowują tytuł;
z wynagrodzeniem też mi się wydawało, że jest tak jak piszesz - zasugerowałam się wypowiedzią AQUY- jakie w takim razie ( o ile ustawa przejdzie w tym stanie jak wczoraj) ma znaczenie pominięcie ogólnego stażu pracy przy wyższych stawkach SO i SA?
a czytałeś wczorajszy senat i wypowiedź ( uzasadnienie projektu) przedstawiciela MS?

PostNapisane: sobota, 7 marca 2009, 21:25
przez AQUA
bladyswit napisał(a):
M.A.E. napisał(a): tracą tytuł zachowując prawo do wynagrodzenia;
kolejny bubel wyprodukowany w w kooperacji MS/sejm :sad:


tracą tylko ci sedziowie, ktorzy powolania odebrali przez 22.01.2009 r. A pozostali ? które przepisy do nich zastosujemy ? skoro brak regulacji wprost, uważam, że per analogiam do SSOwSR należałoby stosować stawki, jak dla SSO, tj. od IV stawki w górę do VIII.


Niestety, w nawiązaniu do wypowiedzi Z. Wrony w senacie, wyjaśniającej istotę poprawki nr 3,

w art 1 pkt 3, w art. 91a:

b) paragraf 5 otrzymuje brzmienie:

"par.5. Sędziemu, któremu z chwilą objęcia stanowiska w sądzie okręgowym przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej albo piątej, a także sędziemu, któremu z chwilą objęcia stanowiska w sądzie apelacyjnym przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej albo ósmej, do okresu pracy niezbędnego do uzyskania wynagrodzenia w stawce bezpośrednio wyższej zalicza się okres pracy na stanowisku bezpośrednio niższym, w którym sędziemu przysługiwało wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, trzeciej albo czwartej, szóstej albo siódmej."

stwierdzam, że ten właśnie przepis dotyczy a contrario awansowanych poziomo. Mowa jest bowiem wyłącznie o sędziach, którzy objęli stanowisko w sądzie okręgowym i odpowiednio w sądzie apelacyjnym, czyli- a contrario- nie dotyczy ten przepis sędziów, którzy objęli stanowisko SO w SR i SA w SO.

Tak chyba tę poprawkę należy rozumieć, zwłaszcza, że co do zasady w stawkach szóstej i siódmej oraz dziewiątej i dziesiątej nie uwzględnia się wg poprawki nr 12 ogólnego stażu pracy (poprawiony załącznik nr 3).

W tej sytuacji- o ile dobrze rozumuję- do awansowanych poziomo od dnia 01.01.2014 będzie miała zastosowanie stawka piąta i to będzie stawka ostatnia z możliwych.

Czyli: poprawka jest niekonstytucyjna.

chyba, że macie inne pomysły interpretacyjne ?

PostNapisane: niedziela, 8 marca 2009, 20:16
przez efa
nie wiem, jakiego tytułu używa większość nominowanych poziomo, którzy nominację otrzymali po wjeściu w życie ustawy likwidującej te awanse, ale wiem z bardzo dobrego źródła, że Przewodniczący KRSu, sędzia Dąbrowski, w pół prywatnej rozmowie, wyraził opinię, iż jego zdaniem nie ma wątpliwości, że osoby, które otrzymały awans po tej dacie, zachowują stanowisko SSO w SR i odpowiednio SSA w SO.
Podobne zdanie ma również inna osoba, ktorą śmiało nazwać można autorytetem z dziedziny prawa. Otwartą jest kwestia, w jaki sposób wykorzystają to osoby, które nominację otrzymały przed dniem wejścia w życie ustawy likwidującej awanse. I oczywiście, czy problemem tym ma ochotę zając się sama Rada.

PostNapisane: niedziela, 8 marca 2009, 20:30
przez rosan
i to jest jakiś absurd,że nominowani poziomo w czasie obowiązywania ustawy czyli do 22.01.2009 są w gorszej sytuacji niż ci,którym póżniej wręczono nominacje na nieistniejące de facto stanowiska

PostNapisane: niedziela, 8 marca 2009, 20:34
przez efa
rosan napisał(a):i to jest jakiś absurd,że nominowani poziomo w czasie obowiązywania ustawy czyli do 22.01.2009 są w gorszej sytuacji niż ci,którym póżniej wręczono nominacje na nieistniejące de facto stanowiska

to nie jest żaden absurd :) , tylko zwykłe niechlujstwo ustawodawcy, który uchwala kolejne przepisy już na pierwszy rzut oka niezgodne z Konstytucją - a przypominam, że proces legislacyjny każdej ustawy sporo kosztuje podatników, nie wspominając już o kosztach związanych z ewentualnym późniejszym postępowaniem przed TK i innymi kosztami związanymi z uznaniem konkretnego przepisu lub całej ustawy za niezgodne z ustawa zasadniczą.

PostNapisane: środa, 11 marca 2009, 12:22
przez rosan
to w końcu który przepis dotyczy poziomych,skoro nie zostali pozbawieni wynagrodzenia?

PostNapisane: czwartek, 7 maja 2009, 16:01
przez magda,n
Zgodnie z nową usp Prezydent ma 1 miesiąc na powołanie sędziów od otrzymania wniosku. To jest pocieszenie dla sędziów czekających od 10 miesięcy na awans poziomy.Miejmy nadzieję ,że wszyscy powinni przestrzegać prawa.

PostNapisane: czwartek, 7 maja 2009, 16:52
przez rosan
tylko,że powołanie to nie to samo co wręczenie nominacji

PostNapisane: czwartek, 7 maja 2009, 19:00
przez magda,n
Czy ktoś wie dlaczego wnioski o awans poziomy są przetrzymywane w KRS od grudnia 2008r. i nie zostały do tej pory przedstawione Prezydentowi?

PostNapisane: środa, 20 maja 2009, 20:04
przez AQUA
Prokuratorzy otrzymali odpowiedź z Ministerstwa na ich pismo w sprawie awansów poziomych.

Pełny tekst w pdf-ie na forum prokuratorów:

http://www.prokuratorzy.net/wazne-infor ... /msg32437/

PostNapisane: czwartek, 21 maja 2009, 16:53
przez kazanna
Dla osób zainteresowanych ewentualnym wykorzystaniem tego pisma- udostępniam za zgoda autora :

Miejscowość, dnia …… 2009 r.

imię nazwisko
Sąd Rejonowy….

Prezes
Sądu Rejonowego w….

oraz

za pośrednictwem Prezesa

Prezes
Sądu Okręgowego w …

Wnoszę o ustalenie i przyznanie mi wynagrodzenia od dnia 10 marca 2009 r.
według piątej stawki awansowej.

Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w ….
z dnia przykładowo 24 kwietnia 2009 r. nr. …, , zostało mi przyznane od dnia
1 stycznia 2009 r. wynagrodzenie zasadnicze według czwartej stawki awansowej.

W przedmiotowym zarządzeniu nie uwzględnił Prezes Sądu Okręgowego faktu,
że dnia przykładowo 10 marca 2009 r. Prezydent R.P. powołał mnie na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w….
Zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2009 r. powinno uwzględniać okres do nominacji oraz po nominacji.
Za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 9 marca 2009 r. mam prawo do wynagrodzenia zasadniczego w czwartej stawce awansowej- i ta stawka została mi przyznana – natomiast od dnia 10 marca 2009 r. powinno mi być przyznane wynagrodzenie według piątej stawki awansowej, gdyż dnia 10 marca 2009 r,. zostałem powołany na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w….

Pominięcie w przedmiotowym zarządzeniu Prezesa Okręgowego okresu od wręczenia mi nominacji i nie przyznanie od dnia 10 marca 2009 r. piątej stawki awansowej stanowi naruszenie przepisu art. 91 a § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust.3 ustawy
z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z dnia 7 kwietnia 2009 r. nr 56, poz. 459 ).

91a. § 1. Sędziemu obejmującemu stanowisko w sądzie rejonowym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej. Sędziemu obejmującemu stanowisko w sądzie okręgowym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w stawce czwartej albo piątej - przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, piątej albo szóstej. Sędziemu obejmującemu stanowisko w sądzie apelacyjnym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w stawce siódmej albo ósmej - przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, ósmej albo dziewiątej.

Uważam za błędne ustalenie i przyznanie mi wynagrodzenia w stawce czwartej
od dnia 10 marca 2009 r.- od dnia powołania mnie do pełnienia urzędu na stanowisku Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w….
w sytuacji, gdy prawo do stawki czwartej nabyłem dnia 1 stycznia 2009 r.- czyli przed powołaniem mnie na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w …..
Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 65b. § 4 u.s.p. w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 31 lipca 2007 r. Nr. 136, poz.959 ) stanowisko sędziego okręgowego w sądzie rejonowym jest równorzędne pod względem wynagrodzenia ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego.
Przepis art. 65b został uchylony na podstawie kolejnej nowelizacji u.s.p.-
w art.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z dnia 7 stycznia 2009r. Nr.1 poz.4 ), jednak sędziowie powołani na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym zachowują prawo do wynagrodzenia nabytego na podstawie uchylonego art. 65b §4 u.s.p. o czym wprost stanowi art.4 powołanej ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.

Uważam także, że przepis art.4pkt.1 powołanej ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r., w części, w której stanowi, że z dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy- to jest z dniem 22 stycznia 2009 r.-sędziowie powołani na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego
w sądzie okręgowym stają się odpowiednio, sędziami sądów rejonowych
i sędziami sądów okręgowych, zawiera błąd legislacyjny, opisany w artykule sędziego K.Wytrykowskiego „Awans poziomy sędziów : czy aby na pewno zniesiony”
opublikowanym w dodatku prawnym „ Rzeczpospolitej „
z dnia 30 stycznia 2009 r.
Innymi słowy powołany przepis art.4pkt.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. unieważnił akty mianowana wręczone przez Prezydenta R.P.
do dnia 22 stycznia 2009 r. , to jest do dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy nowelizującej u.s.p. .
Hipoteza przedmiotowego przepisu art.4pkt.1 dotyczy wyłącznie tylko tych sędziów, którzy otrzymali akty mianowania do dnia 22 stycznia 2009 r.
Wszystkie akty powołania sędziów na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym wręczone sędziom po dniu 22 stycznia 2009 r.- to jest po wejściu w życie art.4pkt.1 powołanej ustawy- pozostają w mocy.
Zachowuję prawo do urzędu zgodnego z aktem mianowania wręczonym dnia 10 marca 2009 r. przez Prezydenta R.P.-
Jeżeli otrzymam odmowę przyznania wynagrodzenia według piątej stawki awansowej sędziego sądu okręgowego to rozważę także celowość wystąpienia do sądu pracy z powództwem nie tylko o zasądzenie stosownej kwoty z tytułu niewypłaconej części wynagrodzenia ale także o ustalenie, że pełnię urząd Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w …… zgodnie z aktem mianowania wręczonym przez Prezydenta R.P. dnia 10 marca 2009 r.
Ustawa znosząca awanse poziome zawiera błąd legislacyjny i nie unieważnia nadanych nominacji, rozważam także czy nie podnieść zarzutu nieważności art.4 pkt.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. z powodu sprzeczności
z Konstytucją R.P. a także z przepisami u.s.p. w części , w jakiej przedmiotowy przepis unieważnia akty powołania na stanowiska sędziowskie nadane przez Prezydenta R.P.;

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 65. § 1. u.s.p. stosunek służbowy sędziego nawiązuje się po doręczeniu mu aktu powołania.
Pan Prezydent R.P.– co podkreślam- powołał mnie na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w… po wejściu w życie przepisu
art.4 pkt.1 ustawy zmieniającej u.s.p. z dnia 19 grudnia 2008r. i dlatego przepis ten nie odnosi się – nie unieważnia- wręczonego mi aktu mianowania.

Wnoszę aby ….Prezes Okręgowy… uzupełnił braki zarządzenia
z dnia 24 kwietnia 2009 r. nr… poprzez uwzględnienie okresu
od dnia 1 stycznia do dnia 9 marca 2009 r. oraz okresu od dnia 10 marca 2009 r.

Prezesa Sądu Rejonowego proszę o traktowanie mojego pisma także jako przedsądowego wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia zasadniczego
za okres od dnia 10 marca 2009 r., w wysokości stanowiącej różnicę między wynagrodzeniem zasadniczym wyliczonym według piątej stawki awansowej
a wypłaconym mi wynagrodzeniem według zaniżonej- czwartej stawki awansowej.

Z poważaniem

Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym
w …
…………...

[ Dodano: Czw Maj 21, 2009 4:55 pm ]
I drugie pismo :

Miejscowość, dnia….. 2009 r.

Imię Nazwisko
Sąd…..

Prezes
Sądu Rejonowego …

oraz

za pośrednictwem Prezesa Rejonowego

Prezes
Sądu Okręgowego w …..

Uzupełniam wniosek z dnia…… 2009 r., który przedłożyłem Prezesowi Rejonowemu i Prezesowi Okręgowemu.

Wnoszę o potwierdzenie, że pełnię urząd na stanowisku
Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w ……
zgodnie z aktem mianowania wręczonym mi przez Prezydenta R.P.
dnia …… 2009 r

W dniu 19 grudnia 2008 r. koalicja- Sejm- odrzucił prezydenckie weto do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. W uzasadnieniu projektu ustawy stwierdzono, że jej celem jest „odejście od instytucji awansu poziomego i zastąpienie go projektowanym dwuetapowym mechanizmem wzrostu wynagrodzeń sędziowskich”.
Dla oceny skutków ustawy decydujące znaczenie ma jej treść,
a nie domniemana wola ustawodawcy, wyrażona w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw i w medialnych wypowiedziach polityków.
Z analizy treści ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.( Dz.U. nr.1, poz.4, z 2009r.) wynika zaś, że ustawodawca, pośpiesznie uchylając przepisy o tzw. „awansie poziomym”, doprowadził do sytuacji, kiedy to przepisy o awansie poziomym pozostawił w mocy co do nominacji wręczonych po dniu 22 stycznia 2009 r..
Teza ta odnosi się do sędziów (również prokuratorów) – tych, którzy złożyli wnioski o awansowanie poziome do dnia wejścia w życie ustawy
z dnia 19 grudnia 2008 r. i jednocześnie zostali powołani przez Prezydenta R.P. po dniu wejścia w życie przedmiotowej ustawy.
Wedle treści art. 4 ustawy: „z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
1) sędziowie powołani na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym stają się, odpowiednio, sędziami sądów rejonowych i sędziami sądów okręgowych, które stanowią ich miejsce służbowe, zachowując prawo do wynagrodzenia nabyte na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 136, poz. 959);
2) prokuratorzy, powołani na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej i prokuratora prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej stają się, odpowiednio, prokuratorami prokuratur rejonowych i prokuratorami prokuratur okręgowych, które stanowią ich miejsce służbowe, zachowując prawo do wynagrodzenia nabyte na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw;
3) wnioski złożone w trybie art. 65a ustawy, o której mowa w art. 1 i art. 11a ustawy, o której mowa w art. 2, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają rozpoznaniu na podstawie przepisów dotychczasowych”.

Skoro zgodnie z art.4 pkt 3 wnioski o awans poziomy złożone przed dniem wejścia w życie ustawy, podlegają rozpoznaniu na podstawie przepisów dotychczasowych, to jest oczywiste, że nominacje dla sędziów sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziów sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym (podobnie dla prokuratorów prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej i prokuratorów prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej) będą wręczane też po dniu wejścia ustawy w życie, tj. po dniu 22 stycznia 2009 r.

Natomiast art. 4 pkt. 1 (pkt. 2 dotyczy prokuratorów) stanowi, że sędziowie powołani na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym stają się, odpowiednio, sędziami sądów rejonowych i sędziami sądów okręgowych.

Ustawa precyzuje, że utrata ich stanowisk następuje „z dniem wejścia w życie ustawy”, tj. z dniem 22 stycznia 2009 r. .
Jeśli więc sędzia zostanie powołany na wyższe stanowisko w ramach awansu poziomego po dniu 22 stycznia 2009 r. - zachowa stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym, czy sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym (to samo dotyczy prokuratorów). Nie jest bowiem możliwe,
by stanowisko to utracił z dniem 22 stycznia 2009 r. („z dniem wejścia w życie ustawy”), skoro w tym dniu stanowiska tego jeszcze nie zajmował.
Wobec wyraźnej deklaracji autorów projektu ustawy i stanowiska rządu jałowe wydają się rozważania, czy takie rozwiązanie było celowym zamierzeniem ustawodawcy, czy jest po prostu efektem jego legislacyjnej nieporadności, zwłaszcza, że ustawa z 19 grudnia 2008 r. była już drugą próbą uchylenia przepisów o awansie poziomym sędziów i prokuratorów – weto Prezydenta do niemal identycznej ustawy z dnia 25 czerwca 2008 r. nie zostało nawet poddane pod głosowanie Sejmu.

Podtrzymuję zarzut, że przepis art.4 pkt.1 powołanej ustawy
z dnia 19 grudnia 2008 r., o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w części, w której stanowi,
że z dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy- to jest
z dniem 22 stycznia 2009 r.-sędziowie powołani na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym stają się odpowiednio, sędziami sądów rejonowych i sędziami sądów okręgowych, zawiera błąd legislacyjny, opisany w artykule sędziego K.Wytrykowskiego opublikowanym w dodatku prawnym „ Rzeczpospolitej „
z dnia 30 stycznia 2009 r., którego argumenty niemal dosłownie przytoczyłem w niniejszym piśmie.

Innymi słowy powołany przepis art.4 pkt.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. unieważnił tylko akty mianowana wręczone przez Prezydenta R.P.
do dnia 22 stycznia 2009 r. , to jest do dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy nowelizującej u.s.p. .
Hipoteza przedmiotowego przepisu art.4 pkt.1 i 2 dotyczy wyłącznie tylko tych sędziów- a także prokuratorów, którzy otrzymali akty mianowania
do dnia 22 stycznia 2009 r.

Wszystkie akty powołania sędziów na stanowisko sędziego sądu okręgowego
w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym wręczone przez Prezydenta R.P. sędziom po dniu 22 stycznia 2009 r.- to jest po wejściu w życie art.4 pkt.1 powołanej ustawy- pozostają w mocy. Wywód ten dotyczy także prokuratorów, którzy otrzymali nominacje prokuratorskie.
Podtrzymuję także zarzut nieważności art.4 pkt.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r. z powodu sprzeczności z Konstytucją R.P. a także z przepisami u.s.p.
w części , w jakiej przedmiotowy przepis unieważnia akty powołania na stanowiska sędziowskie wręczone przez Prezydenta R.P. do dnia 22 stycznia 2009 r..

Zgodnie z art. 65. § 1. u.s.p. stosunek służbowy sędziego nawiązuje się po doręczeniu mu aktu powołania.
Pan Prezydent R.P.– co podkreślam- powołał mnie na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w…. po wejściu w życie przepisu art.4 pkt.1 ustawy zmieniającej u.s.p. z dnia 19 grudnia 2008r. –po dniu 22 stycznia 2009 r. - i dlatego przepis ten nie ma zastosowania-nie unieważnia wręczonego mi przez Prezydenta R.P. aktu mianowania.

Sprawa o ustalenie, że wręczona mi nominacja jest prawnie skuteczna,
że nie została w części unieważniona na podstawie art.4 pkt.1 powołanej ustawy, problem nieważności przedmiotowego przepisu z powodu jego sprzeczności
z Konstytucją R.P. , zarzut zaniżenia mojego wynagrodzenia poprzez zaniżenie stawki awansowej - dotyczy znacznej grupy sędziów a także prokuratorów.

W przypadku odpowiedzi odmownej bądź braku odpowiedzi
do dnia……2009 r. wystąpię ze stosownym powództwem do sądu pracy a także jednocześnie wniosę skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o przystąpienie do procesu po mojej stronie – po stronie powoda, który wytoczę.
Wniosę także skargę do Krajowej Rady Sądownictwa.

Z poważaniem
Sędzia Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym
…………

PostNapisane: czwartek, 21 maja 2009, 18:10
przez cibarius
Jestem za! Odwagi poziomki , walczcie o swoje . Może Ci którym niewiele miesięcy brakowało by także móc wystąpić o taką nominacje poziomą będą mogli , w przypadku przywrócenia tych przepisów , które dały możliwość na ich uzyskanie , także otrzymać to co ich koledzy . Wszak wszyscy powinni mieć taki sam status w sytuacji , gdy spełniają te same warunki tj, mają taki sam staż .

PostNapisane: niedziela, 24 maja 2009, 09:01
przez magda,n
Jesteście super!
Zastanawiam się tylko nad tym po co potwierdzenie od prezesa niepodważalnego faktu powołania na stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym, skoro macie w ręku akt powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.Chyba ,że ten fakt prezesi podważają.
Pozdrawiam i mam nadzieję ,że przyłączę się niebawem.

PostNapisane: wtorek, 2 czerwca 2009, 18:37
przez kazanna
A to scalone w jeden dwa poprzednie pisma do prezesa. Jeżeli ktoś chce - może z nich skorzystać. Udostępniam je za zgodą SSO w SR Tomasza Leszczyńskiego z Zielonej Góry.


Miejscowość, dnia….. 2009 r.
Imię Nazwisko
Sąd…..

Prezes
Sądu Rejonowego …

oraz

za pośrednictwem Prezesa Rejonowego

Prezes
Sądu Okręgowego w …..

1

Wnoszę o potwierdzenie, że pełnię urząd na stanowisku
Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w ……
zgodnie z aktem mianowania wręczonym mi przez Prezydenta R.P.
dnia …… 2009 r

2

Wnoszę o ustalenie i przyznanie mi wynagrodzenia od dnia 10 marca 2009 r.
według piątej stawki awansowej.

Wnoszę o traktowanie mojego pisma także jako przedsądowego wezwania do zapłaty zaległego wynagrodzenia zasadniczego
za okres od dnia 10 marca 2009 r., w wysokości stanowiącej różnicę między wynagrodzeniem zasadniczym wyliczonym według piątej stawki awansowej
a wypłaconym mi wynagrodzeniem według zaniżonej- czwartej stawki awansowej.

UZASADNIENIE

W dniu 19 grudnia 2008 r. koalicja- Sejm- odrzucił prezydenckie weto do ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. W uzasadnieniu projektu ustawy stwierdzono, że jej celem jest „odejście od instytucji awansu poziomego i zastąpienie go projektowanym dwuetapowym mechanizmem wzrostu wynagrodzeń sędziowskich”.

Dla oceny skutków ustawy decydujące znaczenie ma jej treść,
a nie domniemana wola ustawodawcy, wyrażona w uzasadnieniu projektu ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw i w medialnych wypowiedziach polityków.
Z analizy treści ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.( Dz.U. nr.1, poz.4, z 2009r.) wynika zaś, że ustawodawca, pośpiesznie uchylając przepisy o tzw. „awansie poziomym”, doprowadził do sytuacji, kiedy to przepisy o awansie poziomym pozostawił w mocy co do nominacji wręczonych po dniu 22 stycznia 2009 r..
Teza ta odnosi się do sędziów (również prokuratorów) – tych, którzy złożyli wnioski o awansowanie poziome do dnia wejścia w życie ustawy
z dnia 19 grudnia 2008 r. i jednocześnie zostali powołani przez Prezydenta R.P. po dniu wejścia w życie przedmiotowej ustawy.
Wedle treści art. 4 ustawy: „z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy:
1) sędziowie powołani na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym stają się, odpowiednio, sędziami sądów rejonowych i sędziami sądów okręgowych, które stanowią ich miejsce służbowe, zachowując prawo do wynagrodzenia nabyte na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 136, poz. 959);
2) prokuratorzy, powołani na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej i prokuratora prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej stają się, odpowiednio, prokuratorami prokuratur rejonowych i prokuratorami prokuratur okręgowych, które stanowią ich miejsce służbowe, zachowując prawo do wynagrodzenia nabyte na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i niektórych innych ustaw;
3) wnioski złożone w trybie art. 65a ustawy, o której mowa w art. 1 i art. 11a ustawy, o której mowa w art. 2, przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, podlegają rozpoznaniu na podstawie przepisów dotychczasowych”.

Skoro zgodnie z art.4 pkt 3 wnioski o awans poziomy złożone przed dniem wejścia w życie ustawy, podlegają rozpoznaniu na podstawie przepisów dotychczasowych, to jest oczywiste, że nominacje dla sędziów sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziów sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym (podobnie dla prokuratorów prokuratury okręgowej w prokuraturze rejonowej i prokuratorów prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okręgowej) będą wręczane też po dniu wejścia ustawy w życie, tj. po dniu 22 stycznia 2009 r.

Natomiast art. 4 pkt. 1 (pkt. 2 dotyczy prokuratorów) stanowi, że sędziowie powołani na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym stają się, odpowiednio, sędziami sądów rejonowych i sędziami sądów okręgowych.

Ustawa precyzuje, że utrata ich stanowisk następuje „z dniem wejścia w życie ustawy”, tj. z dniem 22 stycznia 2009 r. .

Jeśli więc sędzia zostanie powołany na wyższe stanowisko w ramach awansu poziomego po dniu 22 stycznia 2009 r. - zachowa stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym, czy sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym (to samo dotyczy prokuratorów). Nie jest bowiem możliwe,
by stanowisko to utracił z dniem 22 stycznia 2009 r. („z dniem wejścia w życie ustawy”), skoro w tym dniu stanowiska tego jeszcze nie zajmował.
Wobec wyraźnej deklaracji autorów projektu ustawy i stanowiska rządu jałowe wydają się rozważania, czy takie rozwiązanie było celowym zamierzeniem ustawodawcy, czy jest po prostu efektem jego legislacyjnej nieporadności, zwłaszcza, że ustawa z 19 grudnia 2008 r. była już drugą próbą uchylenia przepisów o awansie poziomym sędziów i prokuratorów – weto Prezydenta do niemal identycznej ustawy z dnia 25 czerwca 2008 r. nie zostało nawet poddane pod głosowanie Sejmu.

Podtrzymuję zarzut, że przepis art.4 pkt.1 powołanej ustawy
z dnia 19 grudnia 2008 r., o zmianie ustawy- Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw w części, w której stanowi,
że z dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy- to jest
z dniem 22 stycznia 2009 r.-sędziowie powołani na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym stają się odpowiednio, sędziami sądów rejonowych i sędziami sądów okręgowych, zawiera błąd legislacyjny, opisany w artykule sędziego K.Wytrykowskiego opublikowanym w dodatku prawnym „ Rzeczpospolitej „
z dnia 30 stycznia 2009 r., którego argumenty niemal dosłownie przytoczyłem
w niniejszym piśmie.

Innymi słowy powołany przepis art.4 pkt.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2009 r. unieważnił tylko akty mianowana wręczone przez Prezydenta R.P.
do dnia 22 stycznia 2009 r. , to jest do dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy nowelizującej u.s.p. .
Hipoteza przedmiotowego przepisu art.4 pkt.1 i 2 dotyczy wyłącznie tylko tych sędziów- a także prokuratorów, którzy otrzymali akty mianowania
do dnia 22 stycznia 2009 r.

Wszystkie akty powołania sędziów na stanowisko sędziego sądu okręgowego
w sądzie rejonowym i sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym wręczone przez Prezydenta R.P. sędziom po dniu 22 stycznia 2009 r.- to jest po wejściu w życie art.4 pkt.1 powołanej ustawy- pozostają w mocy.
Wywód ten dotyczy także prokuratorów, którzy otrzymali nominacje prokuratorskie.

Podnoszę także zarzut nieważności art.4 pkt.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008r.
z powodu sprzeczności z Konstytucją R.P. a także z przepisami u.s.p.
w części, w jakiej przedmiotowy przepis unieważnia akty powołania na stanowiska sędziowskie wręczone przez Prezydenta R.P.
do dnia 22 stycznia 2009r..

Zgodnie z art. 65. § 1. u.s.p. stosunek służbowy sędziego nawiązuje się po doręczeniu mu aktu powołania.
Pan Prezydent R.P.– co podkreślam- powołał mnie na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w…. po wejściu w życie przepisu art.4 pkt.1 ustawy zmieniającej u.s.p. z dnia 19 grudnia 2008r. –po dniu 22 stycznia 2009 r. - i dlatego przepis ten nie ma zastosowania-nie unieważnia wręczonego mi przez Prezydenta R.P. aktu mianowania.

Zarządzeniem Prezesa Sądu Okręgowego w ….
z dnia przykładowo 24 kwietnia 2009 r. nr. …, , zostało mi przyznane od dnia
1 stycznia 2009 r. wynagrodzenie zasadnicze według czwartej stawki awansowej.

W przedmiotowym zarządzeniu nie uwzględnił Prezes Sądu Okręgowego faktu,
że dnia przykładowo 10 marca 2009 r. Prezydent R.P. powołał mnie na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w….
Zarządzenie z dnia 24 kwietnia 2009 r. powinno uwzględniać okres do nominacji oraz po nominacji.
Za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 9 marca 2009 r. mam prawo do wynagrodzenia zasadniczego w czwartej stawce awansowej- i ta stawka została mi przyznana – natomiast od dnia 10 marca 2009 r. powinno mi być przyznane wynagrodzenie według piątej stawki awansowej, gdyż dnia 10 marca 2009 r,. zostałem powołany na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w….

Pominięcie w przedmiotowym zarządzeniu Prezesa Okręgowego okresu od wręczenia mi nominacji i nie przyznanie od dnia 10 marca 2009 r. piątej stawki awansowej stanowi naruszenie przepisu art. 91 a § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu ustalonym przez art. 1 ust.3 ustawy
z dnia 20 marca 2009 r. o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z dnia 7 kwietnia 2009 r. nr 56,poz.459)

Art. 91a.§1. Sędziemu obejmującemu stanowisko w sądzie rejonowym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce pierwszej. Sędziemu obejmującemu stanowisko w sądzie okręgowym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w stawce czwartej albo piątej - przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, piątej albo szóstej. Sędziemu obejmującemu stanowisko w sądzie apelacyjnym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce siódmej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w stawce siódmej albo ósmej - przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, ósmej albo dziewiątej.

Uważam za błędne ustalenie i przyznanie mi wynagrodzenia w stawce czwartej
od dnia 10 marca 2009 r.- od dnia powołania mnie do pełnienia urzędu na stanowisku Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w….
w sytuacji, gdy prawo do stawki czwartej nabyłem dnia 1 stycznia 2009 r.- czyli przed powołaniem mnie na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w …..
Należy mieć na uwadze, że zgodnie z art. 65b. § 4 u.s.p. w brzmieniu ustalonym przez ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 31 lipca 2007 r. Nr. 136, poz.959 ) stanowisko sędziego okręgowego w sądzie rejonowym jest równorzędne pod względem wynagrodzenia ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego.
Przepis art. 65b został uchylony na podstawie kolejnej nowelizacji u.s.p.-
w art.1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy-Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z dnia 7 stycznia 2009r. Nr.1 poz.4 ), jednak sędziowie powołani na stanowisko sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym zachowują prawo do wynagrodzenia nabytego na podstawie uchylonego art. 65b §4 u.s.p. o czym wprost stanowi art.4 powołanej ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.

Sprawa o ustalenie, że wręczona mi nominacja jest prawnie skuteczna,
że nie została w części unieważniona na podstawie art.4 pkt.1 powołanej ustawy, problem nieważności przedmiotowego przepisu z powodu jego sprzeczności
z Konstytucją R.P. , zarzut zaniżenia mojego wynagrodzenia poprzez zaniżenie stawki awansowej - dotyczy znacznej grupy sędziów a także prokuratorów.

W przypadku odpowiedzi odmownej bądź braku odpowiedzi
do dnia 30 czerwca 2009 r. wystąpię ze stosownym powództwem do sądu pracy o ustalenie i o zapłatę zaległego wynagrodzenia a także jednocześnie wniosę skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o przystąpienie do procesu po mojej stronie – po stronie powoda, który wytoczę.
Wniosę także skargę do Krajowej Rady Sądownictwa.
Sędzia Sądu Okręgowego
w Sądzie Rejonowym w …..
…………..

PostNapisane: niedziela, 5 lipca 2009, 21:54
przez kreska
Kto z poziomych jedzie na audiencję 8 lipca????

PostNapisane: niedziela, 5 lipca 2009, 22:04
przez AQUA
kreska?

PostNapisane: niedziela, 5 lipca 2009, 22:28
przez kreska
kreska!!

[ Dodano: Nie Lip 05, 2009 10:28 pm ]
(czyżby sama??)

PostNapisane: niedziela, 5 lipca 2009, 22:44
przez M.A.E.
kresko, GRATULACJE!!! :grin: :grin: :grin:

napisz proszę jak było :wink: