Strona 2 z 33

PostNapisane: czwartek, 6 sierpnia 2009, 23:19
przez szyfrant
Ustawa znosząca awans poziomy sędziów wtargnęła na obszar zastrzeżony dla konstytucji – uważa doktor nauk prawnych, sędzia sądu okręgowego w Sądzie Rejonowym w Turku
http://www.rp.pl/artykul/4,345518_Awans ... siony.html

PostNapisane: piątek, 14 sierpnia 2009, 11:41
przez art_60
Taka cisza w tym temacie, a tu z pisma, które otrzymał Pan sędzia Leszczyński wynika, że Ministerstwo Sprawiedliwości ,,uznało" jednak awanse poziome :shock:
Cytuję z pima, które wkleił wyżej bladyświt: ,,W kolejnej, odmiennej opinii prawnej Ministra Sprawiedliwości
z dnia 16 lipca 2009r. DL-P-IV-023-79/09, skierowanej do Pana Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze Marka Witczaka Minister Sprawiedliwości zmienił swoje ustalenia odnośnie prawa sędziów, którzy zostali powołani na stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i na stanowiska sędziego apelacyjnego w sądzie okręgowym po dniu 22 stycznia 2009r.
co do nabycia prawa do wynagrodzenia zgodnego ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego bądź ze stanowiskiem sędziego sądu apelacyjnego, przedstawione we wcześniejszej opinii z dnia 18 maja 2009 r. numer DK-I-077-21/09.

W opinii z dnia 16 lipca 2009 r. Minister Sprawiedliwości na stronie trzeciej, drugi i trzeci wiersz od góry, wyraźnie stwierdza, że powołani na stanowiska sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym i na stanowiska sędziego sądu apelacyjnego w sądzie okręgowym sędziowie nabyli prawo do wynagrodzenia, zgodnego ze stanowiskiem sędziego sądu okręgowego bądź ze stanowiskiem sędziego sądu apelacyjnego. "
I co wy na to?

PostNapisane: piątek, 14 sierpnia 2009, 11:52
przez Dreed
Było warto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


I teraz wszystkie poziomki powinny ruszyć z lawiną pism !!!!!!!!!!

PostNapisane: piątek, 14 sierpnia 2009, 12:00
przez M.A.E.
Dreed napisał(a):Było warto :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


I teraz wszystkie poziomki powinny ruszyć z lawiną pism !!!!!!!!!!


mam nadzieję, że interpretacja zostanie przesłana do wszystkich okręgów i pisma nie będą potrzebne.....

dziękuję WSZYSTKIM, którzy się czynnie zaangażowali w potwierdzenie ( i faktyczne uzyskanie) należnego im na podstawie ustawy prawa

PostNapisane: sobota, 15 sierpnia 2009, 14:20
przez krysia59
Z ostrożności procesowej proszę aby wkleić pismo o sygnaturze cyt. wyż. bo nagle może się okazać że prezesi sądów okręgowych zapomną przesłać pismo obiegiem szczerze mówiąć chyba nawet nikt z MS nie przyśle im tego pisma do wiadomości i stosowania ale może się mylę

PostNapisane: wtorek, 18 sierpnia 2009, 10:53
przez AQUA
Po przeczytaniu wyżej powołanego pisma stwierdzam, że w opinii Ministerstwa należy mieć na uwadze wykładnię autentyczną i celowościową, wobec czego rozpoznanie wniosków o awans poziomy po dniu wejścia w życie ustawy likwidującej poziome będzie skutkowało nabyciem prawa do wynagrodzenia bez powoływania na stanowisko, które przestało istnieć.

Ministerstwo zatem nadal prezentuje pogląd, że akt powołania Prezydenta żadnego skutku prawnego nie ma. :roll:

PostNapisane: wtorek, 18 sierpnia 2009, 11:52
przez M.A.E.
AQUA napisał(a):Po przeczytaniu wyżej powołanego pisma stwierdzam, że w opinii Ministerstwa należy mieć na uwadze wykładnię autentyczną i celowościową, wobec czego rozpoznanie wniosków o awans poziomy po dniu wejścia w życie ustawy likwidującej poziome będzie skutkowało nabyciem prawa do wynagrodzenia bez powoływania na stanowisko, które przestało istnieć.

Ministerstwo zatem nadal prezentuje pogląd, że akt powołania Prezydenta żadnego skutku prawnego nie ma. :roll:


na szczęście Ministerstwo zmienia interpretacje

w ustawie jest wyraźnie: powołani przed 22.01. tracą tytuł zachowując prawo do wynagrodzenia z tego wynika, że powołani po 22.01 nie tracą tytułu

nadal jest o co walczyć - wątek wciąż aktualny

PostNapisane: czwartek, 20 sierpnia 2009, 14:07
przez art_60
Ciekawostka z Komentarza do usp T. Erecińskiego LexisNexis Wa-wa 2002 str.182.
Teza 5 do art. 65 usp, którego treść przytoczę dla przypomnienia:
Art. 65. § 1. Stosunek służbowy sędziego nawiązuje się po doręczeniu mu aktu powołania.
§ 2. Sędzia powinien zgłosić się w celu objęcia pierwszego stanowiska w ciągu czternastu dni od dnia otrzymania aktu powołania.
§ 3. W razie nieusprawiedliwionego nieobjęcia pierwszego stanowiska sędziowskiego w terminie określonym w § 2, powołanie traci moc; okoliczność tę stwierdza Minister Sprawiedliwości.

Otóż zdanie drugie tej tezy brzmi: ,,Komentowany przepis jednak nie normuje skutków, jakie wiążą się z nieobjęciem przez sędziego wyższego stanowiska, w związku z czym zachowanie sędziego, uchylającego się od objęcia stanowiska, traktować trzeba w kategoriach przewinienia służbowego rodzącego odpowiedzialność dyscyplinarną (art. 107 i nast.).”
Czy uprawniony jest więc wniosek, że ,,poziomki”, które nie używają nadanych im przez Prezydenta RP tytułów mogą mieć ,,na karku” rzecznika dyscyplinarnego?

PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2009, 10:23
przez art_60
W dniu dzisiejszym zwróciłem się do Prezesa Sądu Okręgowego z pismem, którego treść zamieszczam poniżej, do ewentualnego wykorzystania przez osoby, które uznają to za celowe. Najprawdopodobniej spotkam się z odmową ze strony prezesa, co spowoduje konieczność poddania tej spornej kwestii ocenie sądu powszechnego w drodze powództwa o ustalenie.

Prezes Sądu Okręgowego

w

za pośrednictwem

…imię i nazwisko…… Prezesa Sądu Rejonowego
Sędzia Sądu Okręgowego w
w Sądzie Rejonowym
w


Wobec powołania mnie na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w………, które doręczono mi w dniu .2009 r., i objąłem te stanowisko w dniu następnym, zwracam się o przyznanie wynagrodzenia w stawce piątej awansowej, zgodnie z treścią art. 91a § 1ustawy z dnia 27.07.2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zm.).

Uzasadnienie

W dniu .2009 r., Prezydent RP wręczył mi w Pałacu Prezydenckim akt powołania na stanowisko Sędziego Sądu Okręgowego w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem. Następnie Prezydent RP przyjął ode mnie ślubowanie sędziowskie według roty z art. 66 usp, co jest nieodzownym warunkiem skuteczności powołania. Z dniem .2009 r., objąłem stanowisko zgodne z aktem nominacyjnym wręczonym przez Prezydenta. Od dnia .2009 r., otrzymuję wynagrodzenie w stawce czwartej awansowej. Stosownie do treści art. 91a § 1 zdanie drugie usp, sędziemu obejmującemu stanowisko w sądzie okręgowym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w stawce czwartej albo piątej - przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, piątej albo szóstej. Wprawdzie powołany przepis nie określa wprost sytuacji w jakiej się znalazłem, a mianowicie sędziego sądu okręgowego w sądzie rejonowym, jednak oczywistym jest, że objąłem nowe, wyższe stanowisko – równoważne, czy też równorzędne z pozycją sędziego sądu okręgowego, jak wynika to przecież z literalnego brzmienia aktu nominacyjnego. Powołany wyżej przepis usp wyraźnie mówi o ,,niższym” i ,,wyższym” stanowisku i wyraźnie też różnicuje te sytuacje w zakresie otrzymywanego wynagrodzenia.
Dlatego od dnia objęcia nowego stanowiska powinienem otrzymywać wynagrodzenie w stawce piątej awansowej.

Łączę wyrazy szacunku

PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2009, 11:43
przez M.A.E.
już o to pytałam

ale ponowię: czy ktoś z nominowanych poziomo dostał wyższe wynagrodzenie po otrzymaniu nominacji ?

PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2009, 16:33
przez K.Ierownik
No i pięknie. :grin: Pozwolę sobie tylko przypomniec, że według znowelizowanego usp nie mamy już "stawek awansowych", a 8 "stawek wynagrodzenia".

PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2009, 20:07
przez M.A.E.
K.Ierownik napisał(a):No i pięknie. :grin: Pozwolę sobie tylko przypomniec, że według znowelizowanego usp nie mamy już "stawek awansowych", a 8 "stawek wynagrodzenia".


precyzuję: czy komuś kto otrzymywał wynagrodzenie w stawce IV po nominacji przyznano wynagrodzenie w stawce V?

PostNapisane: piątek, 21 sierpnia 2009, 22:07
przez rosan
ani widu ani słychu-w przyszłym tygodniu składamy pozwy

PostNapisane: wtorek, 25 sierpnia 2009, 14:11
przez krysia59
Przepraszam bardzo bo chyba nie w tym okienku ale nie ma pozycji sędziowie walczą o awans poziomy- dostałam info , że w piatek o 13 w warszawie odbieram nominację ale bez osób towarzyszących czy mimo wszystko mogę pojechać z moim mężem proszę jakąś poziomkę o radę . No i oczywiście we wtorek wysyłamy pismo do prezes SO o wyższe wynagrodzenia. Pozdrawiam wzystkie poziomki po nominacji i oczekujące. A czy ktoś dostał już wyższe wynagrodzenie

PostNapisane: wtorek, 25 sierpnia 2009, 19:12
przez dulka
krysia59 napisał(a):[...]czy mimo wszystko mogę pojechać z moim mężem[...]


jestem poziomką z 28 lipca i mimo,że zabraniali nam zabierać osoby towarzyszące,wpuszczali wszystkich,no może po lekkim oczekiwaniu,a pieniędzy większych nie dostałam.

PostNapisane: piątek, 28 sierpnia 2009, 08:12
przez AQUA
Czy ktoś jeszcze, oprócz Kolegi z Zielonej Góry, wniósł pozew ???

PostNapisane: piątek, 28 sierpnia 2009, 19:06
przez rosan
w poniedziałek składamy a jak złożymy to się odezwę-na marginesie powiem tylko ,ze służby finansowe na polecenie MS liczą dla poziomek ewentualne wyrównania,tak więc coś w sprawie się dzieje,zapraszamy userów z MS o uchylenie rąbka tajemnicy:)

PostNapisane: sobota, 29 sierpnia 2009, 12:37
przez aj111
A ja mam pytanie innej natury. Czy konstytucyjne jest by sędzia po awansie poziomym zarabiał więcej od sędziego bez awansu poziomego jeżeli wykonują tę samą pracę. Nie mam nic przeciwko awansom poziomym jestem za ich przywróceniem. Ale wydaje mi się że ci bez awansu poziomego też mają prawo do roszczeń, gdyż nie może być tak by kolega z pokoju zarabiał więcej. Wynagrodzenie sędziego winno być przecież jednakowe. Różnice mogą wynikać jedynie z dodatku stażowego lub funkcyjnego. Co wy na to?

PostNapisane: sobota, 29 sierpnia 2009, 12:40
przez krysia59
A wiec tak wczoraj stałam się poziomka , nie powiem byłam wzruszona, podobnie jak większość uczestników ceremonii, pan prezydent-pełen uznania dla stanu sędziowskiego, bardzo podkreślał, że jesteśmy trzecią władzą he,he- no i oczywiście przekazałam informacje na temat zmiany stanowiska MS wyrażonym w piśmie z dnia 16 lipca 2009r w poniedziałek faks będzie się grzał gdyż są starsi koledzy i koleżanki którzy nie czytają forum, nie znają internetu - natomiast wszyscy składają pisma do prezesów SO o kolejną stawkę awansową myślę że SA w SO pójdą naszym śladem, pozdrawiam gorąco

PostNapisane: sobota, 29 sierpnia 2009, 15:37
przez AQUA
Serdeczne gratulacje dla wszystkich sędziów, którzy wczoraj otrzymali awanse poziome!!!!!!

Lista jest długa, lecz w szczególności gratuluję oczywiście wszystkim Zaprzyjaźnionym Koleżankom i Kolegom :wink:

PostNapisane: sobota, 29 sierpnia 2009, 15:41
przez censor
aj111 napisał(a):A ja mam pytanie innej natury. Czy konstytucyjne jest by sędzia po awansie poziomym zarabiał więcej od sędziego bez awansu poziomego jeżeli wykonują tę samą pracę. Nie mam nic przeciwko awansom poziomym jestem za ich przywróceniem. Ale wydaje mi się że ci bez awansu poziomego też mają prawo do roszczeń, gdyż nie może być tak by kolega z pokoju zarabiał więcej. Wynagrodzenie sędziego winno być przecież jednakowe. Różnice mogą wynikać jedynie z dodatku stażowego lub funkcyjnego. Co wy na to?

Właśnie na tym polega istota awansu poziomego. Więc chyba jest tak, że jednak "masz coś" przeciwko awansom poziomym, skoro kwestionujesz ich istotę.

PostNapisane: sobota, 29 sierpnia 2009, 16:27
przez krysia59
W pełni popieram wywód censora- awans poziomy z założenia ma być wyrazem uznania dla starszej wiekowo grupy sędziów którzy z rozmaitych względów nie awansowali pionowo- nie ten wydział np rodzinni, wieczystoksięgowi itp.

PostNapisane: sobota, 29 sierpnia 2009, 17:01
przez aj111
Censor Ty mnie nie rozumiesz. Nie jestem przeciwko awansom poziomym. Nie wiem skąd taki wniosek wysnułeś. Gratuluję Tym którym się udało. Chodziło mi o ty, że skoro ustawa nie obowiązuje, to oznacza że przywilej ten pozostałych sędziów nie spotka. Z tego co pamiętam to usp stanowi w art 91 że wysokość wynagrodzenia sędziów sądów równorzędnych różnicuje staż pracy i pełnione funkcje. Oznacza to, że pomimo zniesienia awansu poziomego sędzia który uzyska staż pracy 15 lat będzie mógł ubiegać się o wynagrodzenie równe wynagrodzeniu, które wynikało z awansu poziomego uzyskanego przez niektórych sędziów.

PostNapisane: sobota, 29 sierpnia 2009, 18:05
przez suzana22
aj111 napisał(a):Censor Ty mnie nie rozumiesz. Nie jestem przeciwko awansom poziomym. Nie wiem skąd taki wniosek wysnułeś. Gratuluję Tym którym się udało. Chodziło mi o ty, że skoro ustawa nie obowiązuje, to oznacza że przywilej ten pozostałych sędziów nie spotka. Z tego co pamiętam to usp stanowi w art 91 że wysokość wynagrodzenia sędziów sądów równorzędnych różnicuje staż pracy i pełnione funkcje. Oznacza to, że pomimo zniesienia awansu poziomego sędzia który uzyska staż pracy 15 lat będzie mógł ubiegać się o wynagrodzenie równe wynagrodzeniu, które wynikało z awansu poziomego uzyskanego przez niektórych sędziów.


Podoba mi się Twoja wykładnia :grin:
O ile pamiętam to bodajże archie też wspominał o potrzebie wykorzystania tej drogi, którą nam - całej reszcie - poziomki utorowały.

PostNapisane: niedziela, 30 sierpnia 2009, 07:35
przez odest
Jestem sędzią orzekającym w I instancji w dużym sądzie okręgowym - pracy dużo, spraw o zorganizowaną przestępczość również. Często zarzało się, że prosiliśmy kolegów z sądów rejonowych, aby usiedli do składu ( w skłądach 5 osobowych). Odpowiedzią było, że im się nie chce. Zaznaczam, że chodziło tylko o udział w kilku rozrawach, bez brania sprawy do referatu, a więc bez pisania uzasadnienia ,mieli być tak zwanymi "wazonami" . Odpowidzią było stwierdznie, iż musieli by być głupi. Jest wysoce nienaganne i niemoralne, aby oni mienili się "sędziami Sądu Okręgowego w SR i jeszcze zarabiali tyle ile ich koledzy pracujący znacznie intensywniej. jestem zdecydowanie przeciw, ten awans zwłaszcza teraz, kiedy go nie ma jest zabawny i przypomina mi darowanie "INFLANT" przez Zagłobę. za czas pracy dostaje sie dodatek z tytułu wysługi lat. Sam nie wystąpiłem o tytuł SA w SO.
pozdrawiam i czekam , bo pewnie zaraz mi sie dostanie.