Strona 1 z 5

Zapytanie w drodze informacji publicznej o docelowe mnożniki

PostNapisane: wtorek, 15 września 2009, 22:37
przez Dreed
Koleżanki i koledzy sędziowie.

W dniu dzisiejszym rozpoczynamy drugi z punktów nowego harmonogramu.
Jest nim masowe, żądanie udzielenia informacji przez MS o los docelowych, obiecanych od 2010 roku mnozników.


Pozwolę sobie przypomnieć, że w toku prac nad zmianą naszych uposażeń przewidziano mnożniki, które wprawdzie nas nie satysfakcjonują, ale miały być modelowym i docelowym wg rządu rozwiązaniem obowiązującym od 2010 roku...

Rozpoczynamy akcję mailową z zapytaniem w trybie dostępu do informacji publicznej, gdzie jest projekt rządu?????....

Obecna akcja ma na celu naoczne zapoznanie się przez nas, jakie są rzeczywiste plany obecnego rządu w stosunku do naszej grupy zawodowej.


Myślę, że każdy sędzia Rzeczypospolitej Polskiej, chce otrzymać pisemną odpowiedź własnego rządu i poznać projekty ustaw. Nie możemy pozwolić sobie na dalsze zbywanie nas obietnicami.

[b]Dlatego zachęcam, a nawet wzywam do masowego i szerokiego udziału w akcji… Otrzymane odpowiedzi, oprócz znacznej dolegliwości dla Kancelarii Rady Ministrów, pozwolą każdemu sędziemu w Polsce podjąć decyzję, do jakiego stopnia może pozostawać bierny oraz jak długo, będzie traktowany na poziomie przeciętnego urzędnika państwowego, a nie przedstawiciela równorzędnej władzy !!!!!!


Poniżej zamieszczam wzór wniosku, który należy skopiować do edytora tekstu i przesłać na adresy mailowe: wi@ms.gov.pl, infoobywatel@kprm.gov.pl, infolex@kprm.gov.pl

Kopię maila proszę wysłać na adres petycja@sedziowie.kei.pl – opcja DW w Waszych programach pocztowych..


Gorąco zachęcam do wysłania wniosku mailem oraz za pośrednictwem poczty, listem poleconym !!!! Pamiętajmy, że "mail" zawsze może przez dziwny przypadek nie zostać doręczony...


Listy polecone proszę kierować na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
• 00-583 Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3

PostNapisane: wtorek, 15 września 2009, 22:39
przez Dreed
Wzór wniosku:

http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/dload.ph ... file&id=61


A oto tekst:

dnia 16 września 2009 r.

Jan Nowak
Sędzia Sądu Rejonowego/Okręgowego/Apelacyjnego
w
zam.

Wydział Informacji
Biuro Ministra
Ministerstwo Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

Działając w oparciu o art. 2, art. 6 i art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198)
wnoszę
o udzielenie informacji publicznej i poinformowanie mnie o przebiegu prac legislacyjnych w sprawie wynagrodzeń sędziowskich.

W szczególności proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1) czy są prowadzone i w jakim zakresie, dalsze prace legislacyjne nad docelowym, mającym obowiązywać od 2010 roku, uregulowaniem wysokości mnożników od których są naliczane uposażenia sędziów sądów powszechnych ;
2) kiedy stosowny projekt zmiany załącznika do ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych zostanie przedłożony w Sejmie;

Informację proszę przesłać w drodze mailowej na adres:
(tu podajemy maila)

Uzasadnienie
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) daje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej prawo do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Od wnioskodawcy nie jest wymagane wykazanie interesu prawnego lub faktycznego.
W dniu 20 lutego 2009 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił rządowy projekt zmiany Ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
Jedną z najistotniejszych zmian zawartych w projekcie ustawy załączonym do sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka jest odejście od kształtowania wysokości wynagrodzeń sędziów i prokuratorów na podstawie dotychczasowej kwoty bazowej określanej corocznie w ustawie budżetowej i zastąpienie jej przeciętnym wynagrodzeniem w II kwartale roku poprzedniego, ogłaszanym w Monitorze Polskim przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Jednocześnie w ustawie zostały unormowane mnożniki służące do określania wysokości poszczególnych stawek, w których ustala się wynagrodzenie.

Przedmiotowe mnożniki, które uchwaliła Wysoka Izba stanowiły realizację zapowiedzi rządu podwyżek o 1000 złotych brutto dla każdego stanowiska sedziowksiego.
W toku dyskusji zarówno podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka jak i podczas debaty w Sejmie, wszyscy podkreślali, że jest to rozwiązanie jedynie przejściowe na 2009 rok.
Szanowny Pan poseł Jerzy Kozdroń w swoim wystąpieniu w imieniu klubu PO jednoznacznie stwierdził, że: „…Postanowiliśmy zbliżyć się w realizacji do zasad konstytucyjnych, wyrażonych w art. 178 i 195 konstytucji, w których mówi się o tym, że sędziom, w tym sędziom Trybunału Konstytucyjnego, zapewnia się warunki pracy i warunki wynagradzania odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi pełnionych przez nich obowiązków….”
Obowiązkiem władzy ustawodawczej i wykonawczej jest jednak w pełni przestrzegać Konstytucji, a nie tylko zbliżać się do jej przestrzegania. Sędziowie oczekują, że przedstawiciele władz politycznych przystąpią niezwłocznie do prac zapewniających pełną realizację konstytucyjnego nakazu.
Projekt rządowy w pierwotnej wersji zakładał docelowe uregulowanie od roku 2010, w którym przyjmował wysokości mnożników określone w sposób racjonalny, począwszy od 2,50 dla sędziego w pierwszej stawce awansowej.
http://g.infor.pl/p/_wspolne/pliki/3800 ... _38297.pdf

Z uwagi na obawę kryzysu gospodarczego rząd wycofał się z pierwotnej wersji ustawy. Tymczasem przedstawiciele władzy wykonawczej z dumą twierdzą, że kryzys gospodarczy nie dotknął Polski tak mocno, jak inne kraje i szczycą się tym, że dzięki ich decyzjom sytuacja gospodarcza kraju jest dobra. W budżecie państwa znalazły się środki na podwyżki dla grup opłacanych z budżetu, których skutki finansowe będą daleko większe od wiążących się z realizacją postulatów sędziów.

Udzieloną przez Radę Ministrów odpowiedź na Dezyderat nr 2 Komisja rozpoznawała na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2008 r. Z protokołu posiedzenia Komisji (Biuletyn nr 1522/VI; http://orka.sejm.gov.pl/B...gskrnr6/SPC-96) wynika, iż zaproponowane przez Radę Ministrów w odpowiedzi na Dezyderat nr 2 rozwiązania w postaci jednorazowej podwyżki wysokości wynagrodzeń sędziowskich średnio o kwotę brutto 1000 złotych przy braku zamiaru dalszego podwyższenia mnożników, według których liczone są wynagrodzenia sędziów, Komisja uznała za niewystarczające i nieuwzględniające postulatów Komisji.

Ponieważ aktualnie w toku prac nad zmianą ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych nie zostały zgłoszone stosowane zmiany, wnoszę o udzielenie informacji jak na wstępie.

Z poważaniem
……………………
PostNapisane: środa, 16 września 2009, 00:29
przez K.Ierownik
wysłałem. :grin:

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 00:36
przez kzawislak

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 08:00
przez sebus
I tu też wysłałem :mrgreen:

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 08:36
przez kzawislak
sebus, ale z wiekszym optymizmem proszę ( :arrow: avatar) :wink:

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 08:37
przez Dreed
Potwierdzonych 8 maili :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 08:39
przez kzawislak
a to rozumiem optymizm sebusa :neutral:

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 08:58
przez chomik
wysłałem

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 09:07
przez totep
Poszło :wink:

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 09:12
przez okapi
jam też :mrgreen:

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 09:13
przez Dreed
okapi napisał(a):jam też :mrgreen:


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

To jeszcze drugi: http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopic.php?t=2661 :wink:

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 09:54
przez Markiel
i ja

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 10:00
przez WO
wysłane

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 10:12
przez TEZ
Poszło...

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 10:32
przez IURISTA
i poszło X 2 sztuki

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 11:15
przez Dreed
Na chwilę obecną mamy potwierdzone 33 maile !!! Więcej niż do komisji :wink: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Potwierdzone, czyli takie w których dodano jako adresata - petycja@sedziowie.kei.pl

Proszę Was o dodawanie tego adresu, gdyż jest to jedyny sposób na ustalenie ilu sędziów "zapchało' skrzynki :wink:

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 11:18
przez art_60
Tu też wysłałem. Zamierzam również skorzystać z konserwatywnej metody przekazu informacji listem poleconym.

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 11:41
przez bruno
wysłałem rzecz jasna

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 12:44
przez Dreed
Z wielką przyjemnością informuję, że mamy już 68 :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 12:50
przez bruno
czy za tymi zapytaniami "mas" poszło oficjalne zapytanie Stowarz.."I"?
To wg mnie niezbędne !

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 12:54
przez mpl
wysłałam ale z tradycyjnym może być problem

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 13:25
przez sblok
jak sie ma adres wskazany przez dreeda : kancelaria prezesa rm do wydzial infiormacji biura MMS, czy wysylajac zwyklym listem nalezy zmienic naglowek na kancelarie rm?

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 13:54
przez Dreed
sblok napisał(a):jak sie ma adres wskazany przez dreeda : kancelaria prezesa rm do wydzial infiormacji biura MMS, czy wysylajac zwyklym listem nalezy zmienic naglowek na kancelarie rm?


MS od pewnego czasu ma utworzona nową komórkę zajmującą się pytaniami w drodze dostępu do informacji publicznej.

W ramach pytania do RM to jak najbardziej pasowałoby zmienić nagłówek

PostNapisane: środa, 16 września 2009, 14:01
przez a_szymek
jest kolejny
:mrgreen: