Strona 28 z 30

PostNapisane: środa, 22 czerwca 2011, 06:27
przez Darkside
kazanna napisał(a): <radocha> mówimy jednym głosem !!
wydawanie z siebie uchwał to nie jest mówienie jednym głosem, przykre ale prawdziwe. zobaczymy ile warte są te uchwały w chwili gdy trzeba będzie przystąpić do akcji "protestacyjnych" ... z prawdopodobieństwem bliskim pewności śmiem twierdzić, że w większości okręgów po uchwałach nie pozostaną nawet wspomnienia.

PostNapisane: środa, 22 czerwca 2011, 13:34
przez censor
To jest kwestia tkwiącego w wielu sędziach, zwłaszcza średniego i starszego pokolenia, poczucia legalizmu.

PostNapisane: środa, 22 czerwca 2011, 14:20
przez art_60
censor napisał(a):To jest kwestia tkwiącego w wielu sędziach, zwłaszcza średniego i starszego pokolenia, poczucia legalizmu.
Ja bym to zjawisko raczej określił mianem ,,balastu legalizmu". Tak rozumiany legalizm prowadzi do bycia ,,biernie godnym" (cytując kowboja), a to już jest nie do zaakceptowania w realiach naszych czasów, a więc słowo balast (obciążenie, które okazuje się czasem zbędne) jest tu moim zdaniem właściwe.

PostNapisane: środa, 22 czerwca 2011, 14:25
przez fidelio
beta napisał(a):Wklejam uchwałę Zgromadzenia z Łodzi.
Podjęliśmy jeszcze jedną uchwałę dotyczącą przedstawiania do nominacji przez KRS na stanowiska sędziów np. nie osoby wskazanej przez Zgromadzenie, ale takiej która miała ...0 głosów. Niestety tej uchwały nie mam, ale gdyby była potrzebna mogę wkleić. Pozdrawiam :-Dbeta wklej proszę tę drugą uchwałę, bo jest naprawdę interesująca, właśnie ją odczytałem na naszym sądowym serwerze, ale nie jestem w stanie jej zamieścić na forum.

PostNapisane: środa, 22 czerwca 2011, 14:53
przez censor
@Art_60
Zgoda co do tego, że - niestety - czasy są takie, iż zmuszają sędziów do tego, by ten balast z siebie zrzucali. Nie wszystkim przychodzi to łatwo. :(

PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2011, 00:07
przez Włóczykij
art_60 napisał(a):,,biernie godnym


ale o jakiej godności wówczas może być mowa ...

zawsze sztuką jest okazać się godnością

Bygoszcz b. Ci dziekujemy, bo jakoś jako oczywistość przyjęliśmy uchwałę zamiast wyrazić radość naszą wielką :)

PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2011, 00:10
przez beta
fidelio napisał(a):
beta napisał(a):Wklejam uchwałę Zgromadzenia z Łodzi.
Podjęliśmy jeszcze jedną uchwałę dotyczącą przedstawiania do nominacji przez KRS na stanowiska sędziów np. nie osoby wskazanej przez Zgromadzenie, ale takiej która miała ...0 głosów. Niestety tej uchwały nie mam, ale gdyby była potrzebna mogę wkleić. Pozdrawiam :-Dbeta wklej proszę tę drugą uchwałę, bo jest naprawdę interesująca, właśnie ją odczytałem na naszym sądowym serwerze, ale nie jestem w stanie jej zamieścić na forum.


Postaram się skopiować tę uchwałę po długim weekendzie. Rzeczywiście jest długa i nawet z soczystymi cytatami z KRS-u ;)

PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2011, 00:53
przez Volver
censor napisał(a):To jest kwestia tkwiącego w wielu sędziach, zwłaszcza średniego i starszego pokolenia, poczucia legalizmu.


Jesteś bardzo łagodny w tym momencie Censor.

Sędzia powinien nie tylko nadążać za zmianami w prawie,czy dokształcać się, czy kultywować "ethos"w formie narzucanej przez wymogi korporacyjne,ale w sytuacji takich uwarunkowań jak te ,które zaistniały po "postkomunie", sędzia taki (np.polski,węgierski,litewski) powinien kształtować w sobie wrażliwość oraz nieustannie poszukiwać źródeł prawdy o zdarzeniach otaczającego go świata.Sędzia nie powinien ulegać obiegowym czy opiniotwórczym przekazom.Tam bowiem, gdzie nauka demokracji raczkuje, a czasami ta demokracja przybiera wynaturzone formy- sędzia pozbawiony wrażliwości-łatwo zagubi w sobie głos...(w skrócie ujmując- Pana). ;)

Jakże trudno w naszych Zgromadzeniach o normalność- lecz staje się ona coraz częstsza.

PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2011, 12:43
przez censor
Volver napisał(a):Jesteś bardzo łagodny w tym momencie Censor.
My w tej wymianie zdań, Volverze, nadajemy na "ciut" odmiennych falach. Ja to napisałem z punktu widzenia opisowego, Ty zabrałeś głos w sensie postulatywnym. Ale Ci nie zaprzeczam.

PostNapisane: czwartek, 23 czerwca 2011, 12:56
przez Volver
censor napisał(a): Ja to napisałem z punktu widzenia opisowego, Ty zabrałeś głos w sensie postulatywnym. Ale Ci nie zaprzeczam.


nie całkiem tak;poprzez opis tego czego nie ma w sędziach,wyraża się to,co z nimi j e s t.

PostNapisane: piątek, 26 sierpnia 2011, 08:21
przez kzawislak
beta napisał(a):Aha, wiem że Sąd Apelacyjny ma również podjąć stosowną uchwałę.


Ogromna prośba do Łodzi o informację, czy taka uchwała ostatecznie zapadła.

TO OSTATNIA CHWILA, ABY UMIEŚCIĆ TAKĄ INFORMACJĘ W OPUBLIKOWANYM LIŚCIE.

PostNapisane: piątek, 26 sierpnia 2011, 09:49
przez beta
Już załączam uchwałę SA w Łodzi (wisiała cały czas na stronie IS):

[b]Uchwała Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 13 czerwca 2011 r. [/b]
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Apelacyjnego w Łodzi wyraża - podobnie jak ogół środowiska sędziowskiego w Polsce - dezaprobatę dla przygotowywanych zmian w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz sposobu, w jaki zmiany te są wprowadzane.

Mimo powszechnych zastrzeżeń prezentowanych w uchwałach zgromadzeń ogólnych sądów wszystkich instancji, a także zgłaszanych przez organ konstytucyjny, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, w dalszym ciągu forsowany jest projekt, który nie uzyskał pozyywnej opinii sędziów.

Powołując swię na dążenie do poprawy szybkości i efektywności działania sądów projektodawca przekonuje społeczeństwo o planowanej istotnej reformie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, podczas gdy w rzeczywistości trudno takie walory w aktualnym kształcie projektu dostrzec. Wyraża natomiast przekonanie, że jednym ze znaczących skutków nowej regulacji będzie zwiększenie wpływu władzy wykonawczej na działanie sądów. Służy temu np. ograniczenie roli prezesów oraz powierzenie polityki kadrowej dyrektorom sądów. Grozi to naruszeniem zastrzeżonego w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawa do odrębności i niezawisłości sądów od innych władz.

Zwiększenie wpływu władzy wykonawczej na działania sądów, w których o sprawach kadrowych i finansowych decydował będzie urzędnik, niewątpliwie ułatwi rządowi administrowanie sądami, ale w dłuższej perspektywie nie wzmocni to autorytetu żadnej z władz. Zdecydowanie domagamy się poszanowania opinii władzy sądowniczej jako równorzędnej władzom ustawodawczej i wykonawczej oraz realizowania przepisów prawa gwarantującego należny sędziom status i prestiż.

PostNapisane: piątek, 26 sierpnia 2011, 10:12
przez kzawislak
beta, wielkie dzięki :!:

PostNapisane: piątek, 9 marca 2012, 21:52
przez Sandman
09 marca 2012 r. Zgromadzenia Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu podjęło uchwałę w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze sądownictwa w Polsce, wyrażając swój stanowczy sprzeciw.
ZO zwróciło się do Prezesa SO o przekazanie treści uchwały do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Premiera, Ministra Sprawiedliwości, I Prezesa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa.


Tekst uchwały zostanie przekazany do zarządu I. po podpisaniu protokołu zgromadzenia.


[ Dodano: Wto Mar 13, 2012 11:08 pm ]
Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zamościu z dnia 9 marca 2012 r. w przedmiocie proponowanych zmian w strukturze sądownictwa w Polsce

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Zamościu w związku z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości przewidującym zniesienie 116 sądów rejonowych wyraża sprzeciw wobec tych planów, a zwłaszcza zlikwidowania Sądów Rejonowych w obszarze jego właściwości.
Zgodnie z przedstawionym projektem Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia sądów apelacyjnych, sądów okręgowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości, w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Zamościu mają być zniesione: Sąd Rejonowy w Hrubieszowie, Sąd Rejonowy w Janowie Lubelskim i Sąd Rejonowy w Krasnymstawie. Na wstępie podkreślić należy, iż projektowana likwidacja obejmuje jednostki bardzo dobrze wywiązujące się z nałożonych obowiązków orzeczniczych i prawidłowo zarządzane.
Zastrzeżenia budzi sposób przygotowania i wdrażania projektu znoszenia sądów rejonowych a mianowicie: zaniechania rzeczywistych konsultacji społecznych, braku pełnego uzasadnienia projektu, pominięcia znacznych nakładów ponoszonych przez społeczności lokalne oraz budżet państwa na modernizację obiektów znoszonych sądów, pominięcia względów organizacyjnych, demograficznych i geograficznych, zniszczenia utrwalonej historycznie i społecznie struktury sądownictwa.
Przyjęcie jako jedynego kryterium zniesienia sądów liczby etatów sędziowskich (według aktualnej wersji projektu rozporządzenia jest to 12 etatów, bez szczegółowego wyjaśnienia, dlaczego przyjęto akurat taki poziom), przy całkowitym pominięciu sposobu zarządzania, obciążenia i sprawności postępowania nie poprawi funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Proponowane zmiany wiązać się będą ze znacznymi utrudnieniami organizacyjnymi.
Ponadto kryterium efektywności, które powołane jest w uzasadnieniu projektu, jako główna przesłanka likwidacji niektórych sądów i przyłączania ich do sąsiednich jednostek, w przeważającej mierze dotyczy sądów o zbliżonej efektywności działania (biorąc pod uwagę dane statystyczne odnośnie wpływu spraw i załatwień), a więc połączenie takich sądów pozostanie bez jakiegokolwiek wpływu na zwiększenie sprawności działania utworzonej w ten sposób jednostki. W przypadku znoszonych sądów rejonowych w tutejszym okręgu nie będzie możliwe zrealizowanie założeń poczynionych przy opracowaniu projektu, dotyczących wielkości wydziałów sądu. Aktualna obsada znoszonych sądów nie pozwoli na utworzenie czterech wydziałów zamiejscowych (karnego, cywilnego, ksiąg wieczystych oraz rodzinnego i nieletnich) z co najmniej pięcioma etatami sędziowskimi w każdym, co czyni możliwym faktyczne zlikwidowanie znoszonych sądów w ich dotychczasowych siedzibach.
Zaakcentować należy obawy, iż znoszenie sądów i tworzenie w ich miejsce wydziałów zamiejscowych prowadzić będzie do regularnego przenoszenia sędziów z miasta do miasta, „w ramach tego samego sądu". Takie działanie stanowić będzie ewidentne ominięcie przepisów Konstytucji RP oraz Prawa o ustroju sądów powszechnych, zakazujących przenoszenia sędziów bez ich zgody.
Przepis art. 180 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zakazuje przenoszenia sędziów z sądu do sądu bez zaistnienia ściśle określonych w ustawie warunków. Jest to jedna z podstawowych gwarancji niezawisłości. Przypomnieć należy, że już w 2009 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z Konstytucją przepisy ustawy zmieniającej Prawo o ustroju sądów powszechnych, które pozwalały na delegowanie sędziów bez ich zgody do innych sądów.
Należy podkreślić, iż przedstawiony obecnie do zaopiniowania projekt rozporządzenia nie zawiera wyraźnego określenia, jakie faktycznie wydziały zamiejscowe zostaną utworzone w siedzibie znoszonego sądu. W przypadku, gdyby pozostać miały wszystkie wydziały znoszonego sądu, brak jest uzasadnienia faktycznego i ekonomicznego.
Jakkolwiek projektodawca odszedł w uzasadnieniu projektu od argumentu o oszczędnościach, podkreślić wprost należy, iż proponowane rozwiązanie wiązać się będzie z koniecznością poniesienia znacznych kosztów finansowych i społecznych.
Będą to koszty nie tylko związane z roszczeniami przenoszonych bez ich zgody sędziów, czy wynikające z konieczności wymiany tablic, pieczęci, urządzeń ewidencyjnych, ale również koszty stałe tj. dojazdów dotyczących przewożenia dokumentacji pomiędzy wydziałami zamiejscowymi i jednostką macierzystą.
Proponowane rozwiązania (znoszenie sądów rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości) budzą także poważne wątpliwości co do ich zgodności z Konstytucją RP, co znalazło wyraz we wniosku Krajowej Rady Sądownictwa skierowanym do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącym art. 1 pkt 13 ustawy z 18.08.2011 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192) w zakresie dotyczącym nowego brzmienia art. 20 Prawa o ustroju sądów powszechnych. Przede wszystkim wątpliwości budzi czy upoważnienie Ministra Sprawiedliwości do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia jest zgodne z art. 176 ust. 2 w związku z art. 180 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji RP, a także z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4.11.1950 r.
Z uwagi na zakres powyższego wniosku, zwracamy się do Krajowej Rady Sądownictwa o wystąpienie z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 20 ustawy o ustroju sądów powszechnych w brzmieniu także sprzed nowelizacji z dnia 18.08.2011 r.
Mając na uwadze akcentowane wątpliwości co do zgodności projektowanych zmian z przepisami Konstytucji RP, zasadnym jest więc apel o zawieszenie prac nad rozporządzeniem do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał Konstytucyjny.
Zwracamy się do Pana Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu o przekazanie treści niniejszej uchwały do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Premiera, Ministra Sprawiedliwości, I Prezesa Sądu Najwyższego oraz Krajowej Rady Sądownictwa.

PostNapisane: wtorek, 22 maja 2012, 12:06
przez Volver
UCHWAŁY, OPINIE i STANOWISKA
Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Sędziowie okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w poczuciu troski i odpowiedzialności za władzę sądowniczą, którą reprezentują, wyrażają stanowczy protest przeciwko działaniom władz: wykonawczej i ustawodawczej, już podjętym oraz zamierzonym, które naruszają przepisy Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej odnoszące się do władzy sądowniczej, lekceważąc jej ustrojowy status i związane z tym gwarancje, opacznie przypisując im przymiot przywilejów.
Obniżanie od dnia 01 stycznia 2012 roku wynagrodzeń sędziów w stosunku do dotychczas ustalonych zasad ich kształtowania, stanowi pogwałcenie art. 178 ust. 2 Konstytucji. Przyjęcie ustawy w tej materii w ekspresowym trybie, bez wymaganych stanowisk np. Krajowej Rady Sądownictwa oraz jej ogłoszenie z 24-godzinnym vacatio legis, jest nie do pogodzenia z konstytucyjnym zapisem, iż Rzeczpospolita jest państwem prawa. Dlatego też w pełni popieramy wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 22 grudnia 2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707).
Solidaryzujemy się ze wszystkimi zgromadzeniami ogólnymi i podjętymi przez nie uchwałami sprzeciwiającymi się zmianom w strukturze organizacyjnej sądownictwa poprzez nieprzemyślane znoszenie sądów rejonowych. Stanowczo protestujemy przeciwko planom zniesienia któregokolwiek sądu rejonowego w Naszym Okręgu z braku racjonalnych co do tego przesłanek.
Popieramy Apel uczestników „Okrągłego Stołu dla Sądownictwa", który został zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia" pod patronatem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, wyrażając nadzieję, iż przyniesie on oczekiwane rezultaty.

Brawo dla Piotrkowa.Brawo dla Zielonej Góry.

PS.Te uchwały mogą być oznaką,że listy wysłane do Prezesów Apelacji przez członka koordynatora-Zespołu Okrągłego Stołu dla Sądownictwa,dotarły do Zgromadzeń,które podejmowały uchwały ponad rok temu . Czy macie sygnały z innych okręgów, czy Prezesi Apelacyjni przekazali im informację?

PostNapisane: poniedziałek, 25 czerwca 2012, 20:30
przez MordimerMaderin
Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sądu Okręgowego w Kaliszu z 1 czerwca 2012 r.
Opublikowano: piątek, 01, czerwiec 2012 00:00

Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu kaliskiego popiera inicjatywę Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" w przedmiocie zorganizowania Okrągłego Stołu dla Sądownictwa. Zmiany, jakie nastąpiły w Polsce w ostatnim dwudziestoleciu, wymagają przemyślenia i kompleksowego uregulowania spraw związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości i statusem głównych jego uczestników. W ostatnich 11 latach konstytucja sądownictwa, czyli ustawa - Prawo o ustroju sądów powszechnych była nowelizowana ponad 50 razy. Zaistniała już taka sytuacja, aby uregulować przedstawione w apelu zagadnienia całościowo.

korzystając z nowej strony Iustitii ściagam ważną informację..kolejne Zgromadzenie do którego dotarły listy z okrągłego stołu;dzięki lara.

[ Dodano: Pon Cze 25, 2012 8:30 pm ]
za wysłanie tych listów

PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 11:15
przez Geralt
Wczoraj na wniosek IS O/Płock kwestią uchwały w sprawie przejęcia nadzoru nad sądami przez I PSN zajęło się ZO SA w Łodzi. Niestety, skutek nie był satysfakcjonujący. Co prawda projekt nie został odrzucony w pierwszym czytaniu (to i tak sukces), ale PSA uznał, iż wymaga on pogłębionego uzasadnienia i ta opinia została podzielona przez przygniatającą większość delegatów. W rezultacie musimy wnieść nowy projekt z pogłębionym uzasadnieniem, który będzie głosowany za 2 miesiące na kolejnym ZO.
W sumie przydałoby się jakieś (choćby moralne) wsparcie z innych oddziałów apelacji łódzkiej.

PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 11:23
przez Graffi
czyli - poczekamy, zobaczymy co zrobią inne ZO...

PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 11:34
przez Geralt
Graffi napisał(a):czyli - poczekamy, zobaczymy co zrobią inne ZO...

Prawdopodobnie :/:

PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 11:43
przez Graffi
Geralt napisał(a):
Graffi napisał(a):czyli - poczekamy, zobaczymy co zrobią inne ZO...

Prawdopodobnie :/:


prawdopodobieństwo graniczy z pewnością...

PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 18:56
przez Włóczykij
wg mnie ten ciąg jednak może/wskazuję, że jest obaw przed zmianami ... (o obrotach układów/czy jak mawiała Kopernik sfer ...)

PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 19:44
przez pioter
Geralt napisał(a):Wczoraj na wniosek IS O/Płock kwestią uchwały w sprawie przejęcia nadzoru nad sądami przez I PSN zajęło się ZO SA w Łodzi. Niestety, skutek nie był satysfakcjonujący. Co prawda projekt nie został odrzucony w pierwszym czytaniu (to i tak sukces), ale PSA uznał, iż wymaga on pogłębionego uzasadnienia i ta opinia została podzielona przez przygniatającą większość delegatów. W rezultacie musimy wnieść nowy projekt z pogłębionym uzasadnieniem, który będzie głosowany za 2 miesiące na kolejnym ZO.
W sumie przydałoby się jakieś (choćby moralne) wsparcie z innych oddziałów apelacji łódzkiej.


Podobnie było na ZOPSA w Gdańsku. W imieniu zarządu IS o. Gdańsk wystapilem z propozycją podjęcia uchwały, lecz niestety uznano, że idea słuszna, ale "co nagle to po diable" i należy przeanalizować jeszcze zaproponowaną treść, bo nic się nie stanie jak taką uchwałę podejmiemy na kolejnym zgromadzeniu, w styczniu następnego roku ...

PostNapisane: wtorek, 25 września 2012, 20:25
przez Geralt
pioter napisał(a):Podobnie było na ZOPSA w Gdańsku. W imieniu zarządu IS o. Gdańsk wystapilem z propozycją podjęcia uchwały, lecz niestety uznano, że idea słuszna, ale "co nagle to po diable" i należy przeanalizować jeszcze zaproponowaną treść, bo nic się nie stanie jak taką uchwałę podejmiemy na kolejnym zgromadzeniu, w styczniu następnego roku ...

My mamy następne w listopadzie. Ciekawe, czy do tej pory ktoś w kraju się wychyli

[ Dodano: Wto Wrz 25, 2012 8:33 pm ]
W pewnym sensie to pocieszające, że nie tylko ja zostałem w ten sposób przerobiony. Ale ogólnie to smutne, że stosuje się tego rodzaju triki. A w Gdańsku to się w ogóle dziwię, że mogą być jakieś wątpliwości co do uniezależnienia się od MS.

PostNapisane: czwartek, 4 października 2012, 09:27
przez Volver
Geralt napisał(a):Wczoraj na wniosek IS O/Płock kwestią uchwały w sprawie przejęcia nadzoru nad sądami przez I PSN zajęło się ZO SA w Łodzi. Niestety, skutek nie był satysfakcjonujący. Co prawda projekt nie został odrzucony w pierwszym czytaniu (to i tak sukces), ale PSA uznał, iż wymaga on pogłębionego uzasadnienia i ta opinia została podzielona przez przygniatającą większość delegatów. W rezultacie musimy wnieść nowy projekt z pogłębionym uzasadnieniem, który będzie głosowany za 2 miesiące na kolejnym ZO.


Brawo przyjaciele!

PostNapisane: czwartek, 4 października 2012, 10:04
przez rudy kot
U nas w stolycy ciężko cos zaplanować. Wciąż nie wiadomo jaki będzie skład ZSA- zawirowania, zawirowania..... nie wiadomo kto tam ostatecznie wejdzie.