Strona 9 z 10

PostNapisane: środa, 28 września 2011, 15:05
przez AQUA
Jarosiński napisał(a):Jeżeli w posiedzeniu
uczestniczy małoletni sędzia może zaniechać
używania stroju urzędowego.”;


To taki wyrozumiały ukłon w kierunku małoletnich sędziów - przesłuchując w niebieskim pokoju nie będą musieli ubierać stroju urzędowego. :mrgreen:

P.S. Z tego, co pamiętam, to jednak po obróbce w senacie przecinek się pojawił.

PostNapisane: środa, 28 września 2011, 15:46
przez amelius
Wcale nie jestem pewien czy z puntu widzenia zasad prawidłowej interpunkcji powinien tam się pojawić przecinek.

PostNapisane: środa, 28 września 2011, 18:55
przez censor
Moim zdaniem powinien; jego brak wypacza sens zdania.

PostNapisane: środa, 28 września 2011, 22:25
przez TDK
amelius napisał(a):Wcale nie jestem pewien czy z puntu widzenia zasad prawidłowej interpunkcji powinien tam się pojawić przecinek.


Jest to zdanie podrzędne okolicznikowe warunku - inaczej zdanie warunkowe.
Zdanie warunkowe łączy się ze zdaniem nadrzędnym przy pomocy spójnika: jeżeli, jeśli, jeśliby, gdyby, żeby, kiedy, gdy, jak.

W tym wypadku mamy:

Jeżeli w posiedzeniu uczestniczy małoletni - zdanie warunkowe
sędzia może zaniechać używania stroju urzędowego - zdanie nadrzędne (główne).

Przecinek rodzielajacy te zdania musi być OBOWIĄZKOWO - ze względów składniowych (i logicznych - to tak przy okazji).

W tej chwli to zdanie zawiera błąd interpunkcyjny !!

Można je poprawić tak:

Jeżeli w posiedzeniu uczestniczy małoletni, sędzia może zaniechać używania stroju urzędowego.

Lub też tak:

Jeżeli w posiedzeniu uczestniczy małoletni sędzia, może zaniechać używania stroju urzędowego."

I w ten sposób mamy: "małoletniego sędziego" :->

PostNapisane: środa, 28 września 2011, 23:32
przez amelius
Masz rację, ale żeby to zrozumieć, musiałem zacząć od zdania nadrzędnego. :mrgreen:

PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 01:54
przez Pudlonka
dla ułatwienia link do tekstu opublikowanego w Dz U

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_ ... df#zoom=90

PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 07:07
przez AQUA
http://lex.pl/?cmd=artykul,15825,title, ... ogloszona-


Nowelizacja prawa o ustroju sądów ogłoszona

PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 11:24
przez Pudlonka
czy ktoś dysponuje tekstem jednolitym :?:

PostNapisane: czwartek, 29 września 2011, 12:17
przez censor
Urzędowego tekstu jednolitego nie ma bo i być nie musi. A jak "znam życie", to najprędzej pojawi się tu: http://isap.sejm.gov.pl/

PostNapisane: piątek, 30 września 2011, 18:47
przez Johnson
TGC napisał(a): Jeżeli w posiedzeniu uczestniczy małoletni sędzia może zaniechać używania stroju urzędowego."[/i]


Jako to małoletni sędzia ??? ;)

Ale to fatalnie ja na posiedzeniach nie będących rozprawami nie używałem togi.

PostNapisane: sobota, 1 października 2011, 14:03
przez bruno
Johnson napisał(a):
TGC napisał(a): Jeżeli w posiedzeniu uczestniczy małoletni sędzia może zaniechać używania stroju urzędowego."[/i]


Jako to małoletni sędzia ??? ;)

Ale to fatalnie ja na posiedzeniach nie będących rozprawami nie używałem togi.

tak było , z reszta daruj sobie - nadgorliwość ...
kto złoży skargę , ze sedzia nie miał togi...
jeszcze trochę i do roboty każą w togach - chyba , żeby biedę zakryć :lol:

PostNapisane: środa, 11 stycznia 2012, 10:11
przez TEZ
O tym, że nie całe środowisko sędziowskie negatywnie ocenia nowelizację usp wiedziałem od dawna. Zwolennicy nowelizacji nie wypowidali się jednak otwarcie, w formie naukowej. Kilka dni temu odkryłem artykuł sędzi Magdaleny Jasińskiej (Nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych: krok naprzód czy zamach na niezależność sądów?, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2011, Zeszyt Specjalny, s.116-134) który w sposób metodyczny rozprawia się z argumentami krytyków nowelizacji, a szczególnie z tezami zawartymi w uchwale zebrania przedstawicieli sądów zwołanego przez KRS w ubiegłym roku.

Oto fragment artykułu:

"Podsumowanie
Podsumowując dotychczasowe rozważania, można stwierdzić, że nowelizacja
ustawy o ustroju sądów powszechnych zawiera wiele ciekawych i nowatorskich
rozwiązań. Nie oznacza to, że nie ma w niej regulacji niedoskonałych lub
takich, które niekoniecznie muszą sprawdzić się w praktyce. Często też widać
– jak w przypadku przepisów o delegowaniu sędziów do sądów wyższych szczebli
– że przyjęte regulacje są wynikiem kompromisu i nie realizują w pełni założeń
projektu. w moim jednak przekonaniu ustawa w kształcie nadanym nowelizacją
w większym stopniu niż ustawa w wersji obowiązującej dostosowuje się
do potrzeb sądownictwa, a przy tym zawiera przepisy lepiej usystematyzowane
i o większym stopniu spójności. Wbrew podnoszonym zarzutom pozycja sędziów
ulega wzmocnieniu, nie zaś osłabieniu, dostają bowiem uprawnienia, jakich nie
posiadali: możliwość zgłaszania uwag do oceny kwalifikacji przy powoływaniu
na wyższe stanowisko, zaskarżania zmiany zakresu obowiązków, składania wyjaśnień
przed wytknięciem im uchybienia, a sędziowie rejonowi – opiniowania
kandydatów na prezesa sądu i szerszego udziału w organach samorządu. Nadzór
Ministra Sprawiedliwości nad sądami ulega ograniczeniu i uporządkowaniu,
precyzuje się środki nadzoru przysługujące poszczególnym organom, wprowadza
ustawowy tryb powoływania sędziów wizytatorów i określa ich status. Minister
Sprawiedliwości traci uprawnienie do oceniania kandydatów na wolne stanowisko
sędziowskie i nie może już zgłaszać własnych kandydatów z pominięciem
organów samorządu sędziowskiego. Wzmocnieniu ulega rola prezesa sądu apelacyjnego,
który m.in. zyskuje uprawnienie do powoływania prezesów sądów rejonowych,
co dotychczas było kompetencją Ministra Sprawiedliwości. Wszystkie
te rozwiązania muszą być uznane za korzystne dla pozycji sądów. Przedstawiciele
zgromadzeń ogólnych sędziów okręgowych zajęli jednak na temat tego samego
aktu prawnego (w wersji już uchwalonej przez Sejm, a więc niemal identycznej
z omawianą w niniejszym tekście) opinię zupełnie odmienną, ogłaszając swój
absolutny sprzeciw wobec całości regulacji. Analiza krytykowanych w uchwale
z 4.7.2011 r. przepisów nowelizacji, której wnioski przedstawiłam wyżej, nie pozwala
niestety wskazać innego niż czysto publicystyczny charakteru uchwały.
Przede wszystkim trudno stwierdzić, że uchwała została poprzedzona rzetelną,
obiektywną oceną poszczególnych przepisów albo – jeżeli ocenę taką przeprowadzono
– że zawiera tezy bezstronne. Jest oczywiste, że przepisy te mogą być różnie
oceniane. Jednak przesadna krytyka, która ucieka się do emocjonalnych haseł,
przestaje być głosem w merytorycznej dyskusji. Jest to okoliczność niekorzystna
dla wszystkich sędziów, gdyż nieuzasadnione bicie na alarm może mieć ten skutek,
że głos środowiska sędziowskiego stanie się w przyszłości mniej słyszalny"

Jeśli administrator nie będzie miał nic przeciwko temu moge wkleić link do artykułu w pdf-ie. :cool:

PostNapisane: środa, 11 stycznia 2012, 10:18
przez suzana22
bruno napisał(a):
Johnson napisał(a):
TGC napisał(a): Jeżeli w posiedzeniu uczestniczy małoletni sędzia może zaniechać używania stroju urzędowego."[/i]


Jako to małoletni sędzia ??? ;)

Ale to fatalnie ja na posiedzeniach nie będących rozprawami nie używałem togi.

tak było , z reszta daruj sobie - nadgorliwość ...
kto złoży skargę , ze sedzia nie miał togi...


Jak to kto? oczywiście pełne szacunku dla sędziego strony :lol:

Koleżanka musiała się gęsto tłumaczyć, że będąc asesorem orzekała bez łańcucha (kryzys był z łańcuchami jakiś wtedy, po prostu nie miała własnego, a nie chciała się prosić za każdym razem o pożyczenie). Po aferze dostałą nowiutki łańcuch, błyszczący i już było wszystko godnie ;)

PostNapisane: środa, 11 stycznia 2012, 10:42
przez wanam
nie trzeba wklejać linku


każdy zainteresowany może przecież napisać do

Biura Dyrektora KSSIP

głównego specjalisty Magdaleny Jasińskiej :-D

PostNapisane: poniedziałek, 16 lipca 2012, 18:08
przez TEZ
POSTANOWIENIE
z dnia 26 czerwca 2012 r.
Sygn. akt K 8/12

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Andrzej Rzepliński – przewodniczący
Stanisław Biernat – sprawozdawca
Zbigniew Cieślak
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Adam Jamróz
Marek Kotlinowski
Teresa Liszcz
Małgorzata Pyziak-Szafnicka
Stanisław Rymar
Piotr Tuleja
Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz
Andrzej Wróbel
Marek Zubik,

po rozpoznaniu, na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 czerwca 2012 r., wniosku Krajowej Rady Sądownictwa o zbadanie zgodności:
1) ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 203, poz. 1192) z art. 2 w związku z art. 7 oraz art. 119 ust. 1 i art. 186 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) art. 1 pkt 4 i 5 ustawy powołanej w punkcie 1, w zakresie dotyczącym nadania nowego brzmienia art. 9 i dodania art. 9a w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, ze zm.) z art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,
3) art. 1 pkt 13 ustawy powołanej w punkcie 1, w zakresie dotyczącym nadania nowego brzmienia art. 20 ustawy z 27 lipca 2001 r. powołanej w punkcie 2, z art. 176 ust. 2 w związku z art. 180 ust. 1, 2 i 5 Konstytucji, a także z art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, ze zm.),
4) art. 1 pkt 14 lit. d ustawy powołanej w punkcie 1, w zakresie dotyczącym nadania nowego brzmienia § 3 w art. 21 ustawy z 27 lipca 2001 r. powołanej w punkcie 2, z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,
5) art. 1 pkt 15 lit. a ustawy powołanej w punkcie 1, w zakresie dotyczącym nadania nowego brzmienia § 1 w art. 22 ustawy z 27 lipca 2001 r. powołanej w punkcie 2, z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,
6) art. 1 pkt 21 ustawy powołanej w punkcie 1, w zakresie dotyczącym dodania art. 31a § 1 pkt 1, 3 i 4 w ustawie z 27 lipca 2001 r. powołanej w punkcie 2, z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,
7) art. 1 pkt 24 ustawy powołanej w punkcie 1, w zakresie dotyczącym dodania w ustawie z 27 lipca 2001 r. powołanej w punkcie 2 art. 32b § 1 i 3 oraz art. 32c § 1 i 2, z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,
8) art. 1 pkt 31 ustawy powołanej w punkcie 1, w zakresie dotyczącym dodania w ustawie z 27 lipca 2001 r. powołanej w punkcie 2 art. 37g § 5 oraz art. 37h § 2, 3 i 4, z art. 10 ust. 1 i art. 173 Konstytucji,
9) art. 1 pkt 60 ustawy powołanej w punkcie 1, w zakresie dotyczącym dodania w ustawie z 27 lipca 2001 r. powołanej w punkcie 2 art. 106c, z art. 2, art. 10 ust. 1 i art. 178 ust. 1 Konstytucji, a w zakresie dotyczącym dodania art. 106e, z art. 2, art. 10 ust. 1, art. 92 ust. 1 i art. 178 ust. 1 Konstytucji,

p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie.

***

Stało się... :cry:
Mam nadzieję, że KRS ponowi wniosek, i tym razem zrobi to skutecznie :roll:

PostNapisane: poniedziałek, 16 lipca 2012, 18:20
przez Dred
wyraźnie widać, że TeZet dopiero wrócił z urlopu ;)

PostNapisane: poniedziałek, 16 lipca 2012, 18:21
przez Łukasz
Dred napisał(a):wyraźnie widać, że TeZet dopiero wrócił z urlopu ;)


I do tego chyba w dość dzikim i odciętym od mediów miejscu przebywał :mrgreen:

PostNapisane: poniedziałek, 16 lipca 2012, 18:56
przez Volver
Cóż, po prostu nie jest fanem KRSu :-P

PostNapisane: poniedziałek, 16 lipca 2012, 20:21
przez TEZ
Ależ ja jestem fanem KRS-u! I rzeczywiście przebywałem w dzikim i odciętym... miejscu. :cool:

PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 08:59
przez KOP
TK leci pprostu w gumy. Z naszym wnioskiem zrobił to samo. Przyczepił się do uchwały, że była przyjęta w głosowaniu elektronicznym (zamrożenie). Co do USP umorzył uznawszy brak legitymacji z uwagi na nieprawidłową treść uchwały. Wnosimy jeszcze raz oba.

PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 10:39
przez Łukasz
KOP napisał(a):TK leci pprostu w gumy. Z naszym wnioskiem zrobił to samo. Przyczepił się do uchwały, że była przyjęta w głosowaniu elektronicznym (zamrożenie). Co do USP umorzył uznawszy brak legitymacji z uwagi na nieprawidłową treść uchwały. Wnosimy jeszcze raz oba.


Ciekawe co im to da? Tacy formaliści się nagle znaleźli. Jak były formalizmy w procedurze cywilnej to były beeeeee ale to co innego: to są NASZE formalizmy, a one są zgodne ze wszystkim. Ciekawe czy się spodziewali, że tak wszystkich zabolą te umorzenia, że nie złożą ponownie?

PostNapisane: wtorek, 17 lipca 2012, 23:59
przez need
wniosek ZZ z 2010 r. też chcieli uwalić na uchwałę ale im nie wyszło :mrgreen:

PostNapisane: czwartek, 19 lipca 2012, 11:10
przez bogumil
TK tak jak każdy organ i sądy też najpierw sprawdzają procedury i jeżeli da się załatwić sprawę to się nie patyczkują. Zresztą TK to ciało czysto polityczne, które dba o I i II władzę. O złym funkcjonowaniu świadczy fakt, że od 2008 roku TK nie rozpoznał zarejestrowanej tam skargi konstytucyjnej. Przez tą opieszałość WSA w W-wie zawiesił postępowanie z mojej skargi na Kancelarię Prezydenta i Prezydenta RP. Ale to już inna bajka.

PostNapisane: czwartek, 19 lipca 2012, 11:13
przez censor
No to dyscyplinarą i oceną okresową ich. :twisted:

[ Dodano: Czw Lip 19, 2012 11:14 am ]
Ech, nie ma edycji, miało być :twisted:

PostNapisane: czwartek, 19 lipca 2012, 20:36
przez Greebo
censor napisał(a):No to dyscyplinarą i oceną okresową ich.
Wiesz, jakby to byli sędziowie to pewnie tak. Ale z tego co pamiętam tylko jeden z nich miał wcześniej togę na sobie.