Strona 2 z 3

PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 08:51
przez adela
Podobno przywrócili w pełni delegacje pionowe :evil: <zalamka>

PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 09:03
przez mariusz78
Czy ktoś wie gdzie można znaleźć poprawki zgłoszone przez senatorów?

PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 10:13
przez rudy kot
adela napisał(a):Podobno przywrócili w pełni delegacje pionowe :evil: <zalamka>


Moim zdaniem pionowe by z hukiem padły przed TK gdyby ktoś je zaskarżył, ale coś czuję, że na KRS nie ma co liczyć w tej kwestii.

PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 10:41
przez Gotka
adela napisał(a):Podobno przywrócili w pełni delegacje pionowe

to bardzo zła wiadomość :/: :( :evil:

PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 10:59
przez AQUA
STANOWISKO KRS AD DELEGACJI PIONOWEJ:

Delegacje do sądu wyższego są potrzebne. Delegowanie do sądów (i Biura Krajowej Rady
Sądownictwa) powinno leżeć w kompetencjach Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, co jest
zgodne z ogólnym postulatem Rady, by to Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego sprawował
nadzór nad działalnością administracyjną sądów powszechnych.

PROJEKT PRZEPISU ZE STRONY KRS AD DELEGACJI PIONOWEJ:

Art. 77. § 1. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może delegować sędziego, za jego zgodą,
do pełnienia obowiązków sędziego:
1)w innym sądzie,
2) w Sądzie Najwyższym,
3)w sądzie administracyjnym – na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego
– na czas określony.
§ 1a. Sędzia może być delegowany do sądu wyższego, jeżeli co najmniej dwa lata pełni
obowiązki służbowe w sądzie bezpośrednio niższym niż ten, do którego następuje
delegacja.
§ 1b. Prezes sądu apelacyjnego ogłasza o wolnych stanowiskach sędziowskich
przeznaczonych do obsadzenia w trybie delegowania sędziów sądów bezpośrednio
niższych. Obwieszczenia dokonuje się we wszystkich sądach odpowiedniego szczebla na
terenie apelacji. Zgłoszenia składa się w ciągu miesiąca od ogłoszenia w danym sądzie.
§ 1c. Zgłoszenie złożone po terminie prezes sądu apelacyjnego pozostawia bez
rozpatrzenia, zawiadamiając o tym zgłaszającego. Art. 57 § 2a zd. 2 – 4 stosuje się.
§ 1d. Po upływie terminu do składania zgłoszeń prezes sądu apelacyjnego zarządza
dokonanie oceny kwalifikacji kandydatów przez wizytatora. Art. 57a § 2 i 3 stosuje się.
Prezes sądu apelacyjnego niezwłocznie zapoznaje kandydata z oceną kwalifikacji.
Kandydat może złożyć prezesowi sądu apelacyjnego pisemne uwagi do oceny najpóźniej
przeddzień posiedzenia kolegium na którym będą oceniane zgłoszenia, w godzinach
urzędowania sądu. Uwagi są złożone w terminie jeśli wpłynęły do prezesa sądu
apelacyjnego w tym terminie.
§ 1e. Po zapoznaniu wszystkich kandydatów z ocenami kwalifikacji ich dotyczącymi,
prezes sądu apelacyjnego wyznacza i ogłasza termin posiedzenia kolegium, nie
wcześniejszy niż dwa tygodnie i nie późniejszy niż sześć tygodni od daty dokonania tego
ogłoszenia. Ogłoszenia dokonuje się tylko w tych sądach, z których dokonano zgłoszeń.
§ 1f. Prezes sądu apelacyjnego na posiedzeniu kolegium przedstawia wszystkie zgłoszenia,
oceny kwalifikacji i uwagi do nich zgłoszone. Kolegium wyraża opinie o każdym
kandydacie.
§ 1g. Prezes sądu apelacyjnego przedstawia wszystkie zgłoszenia Pierwszemu
Prezesowi Sądu Najwyższego wraz z oceną kwalifikacji, zgłoszonymi uwagami oraz opinią
kolegium.
§ 1h. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego może w razie potrzeby wyznaczyć
wysłuchanie kandydatów, wizytatorów lub innych osób, a także sporządzenie dodatkowej
oceny kwalifikacji kandydata lub odebranie informacji uzupełniających albo stanowiska
wizytatora na piśmie – w szczególności w razie zgłoszenia uwag do oceny kwalifikacji.


PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 11:08
przez Gotka
AQUA napisał(a):Delegacje do sądu wyższego są potrzebne.


no to kawał uzasadnienia
Słowacki zachwyca , bo wielkim poetą był.

a dlaczego sa potrzebne, komu i do czego?

PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 11:18
przez AQUA
Gotka napisał(a):
AQUA napisał(a):Delegacje do sądu wyższego są potrzebne.To KRS tak twierdzi, a nie ja. :roll:

PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 12:06
przez Gotka
AQUA napisał(a):To KRS tak twierdzi, a nie ja.


oczywiście, przepraszam Pani AQUO, uciekł cudzysłów w cytowaniu

PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 17:36
przez iga
Gotka napisał(a):
adela napisał(a):Podobno przywrócili w pełni delegacje pionowe

to bardzo zła wiadomość :/: :( :evil:


wiadomośc to będzie zła jak w końcu jakiś skazany przez sędziego delegowanego to zaskarży

PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 19:02
przez Włóczykij
ciekawe pozostaje, że by zostać sędzią nie trzeba próby, a gdy się "ktoś wyróżnia", by pójść dalej - trzeba próby .../a i gdy były próby można zdarzało się jednak nomiowanie bez próby, więc jakie mamy prawdziwe uzasadnienie dla takiej regulacji ... /

PostNapisane: piątek, 22 lipca 2011, 21:19
przez rosan
będąc młodym asesorem bardzo ceniłem sobie comiesięczne (obowiązkowe) delegacje do rewizji,wtedy uczono ,nie wykorzystywano...,teraz to inna bajka :cry:

PostNapisane: sobota, 23 lipca 2011, 01:10
przez kowboj
To nie senat przywrócił delegacje pionowe. Delegacje pionowe ministerialne - te najbardziej krytykowane - przywrócił cichcem do projektu już dawno minister, to przecież główna metoda awansowania sędziów w sposób... no, oczekiwany przez ministra. Komisja senacka na wniosek KRS zaproponowała przywrócić tylko tzw. wypomóżki, delegacje pionowe prezesa (tym razem ma to być prezes SA) na pojedyncze sprawy, do 30 dni w roku. Bo to te delegacje tylko miały być zniesione jako niepotrzebne ministrowi.

PostNapisane: sobota, 23 lipca 2011, 15:33
przez Włóczykij
ale te wypomóżki to tylko krzywdzenie sędziów (że pozór próby..), no ale że KRS o to wniósł to czemuż się dziwić ... /patrz jednolitość śordkowiska, jego interesów etc./

PostNapisane: piątek, 29 lipca 2011, 09:56
przez Andrzej Sobótka
Dostępny jest stenogram z wczorajszego posiedzenia Senatu.
http://www.senat.gov.pl/k7/dok/sten/081/81sten2.pdf

PostNapisane: piątek, 29 lipca 2011, 12:06
przez Jarosiński
Przeczytajcie wystąpienie senatora Romaszewskiego :evil:

PostNapisane: piątek, 29 lipca 2011, 12:13
przez censor
Jarosiński napisał(a):Przeczytajcie wystąpienie senatora Romaszewskiego :evil:
To jest normalnie :shock:. Człowiek tak zasłużony w czasach PRL... Co się z nim stało? :evil:

PostNapisane: piątek, 29 lipca 2011, 13:36
przez kropek
wystąpienie KRS (przew. Kęska):
"Krajowa Rada Sądownictwa w odróżnieniu od niektórych organizacji sędziowskich nie była od początku przeciwna ocenom pracy sędziów, ocenom okresowym. Mieliśmy tylko duże zastrzeżenia co do formy tych ocen zaproponowanej w pierwotnej wersji projektu. Trzeba uczciwie powiedziec, że ta pierwotna wersja projektu została mocno zmieniona w pracach podkomisji sejmowej i ona w tej chwili jest do przyjęcia."

PostNapisane: piątek, 29 lipca 2011, 13:37
przez Beleg
A mnie szczególnie do gustu przypadła ta oto wypowiedź :

Mianowicie w tym projekcie przewiduje się możliwość powierzenia obowiązków wizytatorów sedziom w stanie spoczynku. Niektórzy sedziowie w stanie spoczynku są w ewidentnej kondycji, mam tu na myśli ich wiedzę, ich kondycję psychiczną, dlatego chcemy wykorzystaćich do pracy, zatrudnić ich jako sędziów wizytatorów.

Z całym szacunkiem dla wszystkich znajdujących się w stanie spoczynku, ale kto będzie weryfikował tę "ewidentą kondycję psychiczną" i bieżącą wiedzę merytoryczna, z która taka osoba nie ma już kontaktu?
Robi się naprawdę coraz bardziej zjawiskowo :evil:

PostNapisane: piątek, 29 lipca 2011, 13:39
przez kreska
a ja sobie myślę, że autorzy tego pomysłu i jego wierni fani przewrócą się o własne nogi! Poczekam...

PostNapisane: piątek, 29 lipca 2011, 14:16
przez Jarosiński

PostNapisane: piątek, 29 lipca 2011, 14:17
przez censor
kropek napisał(a):wystąpienie KRS (przew. Kęska):
"Krajowa Rada Sądownictwa w odróżnieniu od niektórych organizacji sędziowskich nie była od początku przeciwna ocenom pracy sędziów, ocenom okresowym. Mieliśmy tylko duże zastrzeżenia co do formy tych ocen zaproponowanej w pierwotnej wersji projektu. Trzeba uczciwie powiedziec, że ta pierwotna wersja projektu została mocno zmieniona w pracach podkomisji sejmowej i ona w tej chwili jest do przyjęcia."
Parafrazując znaną z historii sentencję, chciałoby się powiedzieć tak: I Ty, Krajowa Rado Sądownictwa, przeciwko nam... :/: :(

PostNapisane: piątek, 29 lipca 2011, 15:35
przez Volver
censor napisał(a):Człowiek tak zasłużony w czasach PRL... Co się z nim stało? :evil:


A Burusewicz?I jego głupie pytanie?o pracy do 14 stej?Zaczynam współczuwać ministrowi Wałejko;ależ władza ogłupia.

PostNapisane: piątek, 29 lipca 2011, 18:14
przez AQUA
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/5 ... sadow.html

Nie ma nic na temat poprawki ad opiniowana kandydatów na SSO przez ZO sędziów(przestawicieli) SO, wobec czego nie wiemy, czy ostatecznie będzie ich opiniować ZO sędziów SO, czy ZO sędziów apelacji.

Niezależnie od tego istotnego szczegółu: jest bardzo źle, niestety. :(

PostNapisane: piątek, 29 lipca 2011, 20:33
przez Włóczykij
teżś uważam, że to jakiś abusr, że sędzai w stanie spoczynku jest oceniany, że już nie powinin orzekać, a może oceniać
w ogóle osoba, która czynnie nie siedzi w orzekaniu nie daje rękojmii (nawet jeśli byłyby chlubne wyjątki)

zaczynając od wstępu stengramu, to sami zaznaczają, że to nie jakieś poprawki, tylko gruntowna zmiana... :!: a temu towarzyszył taki blamaż...piękna historia ...
no ale odnotowali nasz sprzeciw (w tym KRS) i sygnalizowanie zagrożeń
głos IS odnotowali, ale Themis chyba jednak nie ...
czy to poważne, że za konsultacje odpowiada jedne człowiek ? prof. Chmaj :roll:

nasz MS:"Nawet jeoeli w jakiejoe cz&ecirc;oeci oerodowiska projekt
mo&iquest;e nie wzbudza&aelig; entuzjazmu, to i tak jestem
g³&ecirc;boko przekonany, &iquest;e prezentowanie tego przez
ministra sprawiedliwooeci wzbudza wi&ecirc;kszy entuzjazm
ni&iquest; ewentualnooe&aelig;, &iquest;e ten projekt prezentowa
³by minister finansów."
"Zasadnicze kierunki zmian, które przedstawilioemy
w tej nowelizacji, co chcia³bym bardzo mocno
podkreoeli&aelig;, odpowiadaj&sup1; zaleceniom przyj&ecirc;tym
przez Komitet Ministrów Rady Europy oraz przez
ministrów sprawiedliwooeci"

Senator A.Zając o kulturze urzędowania :roll:
:)
i znowu o nagrywaniu jako powszechnym .../to tylko już chyba tylko w aspekcie finansowym idzie nam zwlaczać/

PostNapisane: piątek, 29 lipca 2011, 21:19
przez rosan
żebym miał od 31 do 45 lat to w ogóle bym się nie zastanawiał nad zmianą forum...