Strona 1 z 1

Informacja o zebraniu i rezygnacji

PostNapisane: środa, 11 stycznia 2012, 11:54
przez Beleg
Wrocław, dnia 5 stycznia 2012 r.
Pani/Pan
Członkowie SSP „Iustitia” Oddział we Wrocławiu

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA” we Wrocławiu,
na podstawie § 38 Statutu S.S.P. „IUSTITIA” zwołuje Zwyczajne Zebranie Członków Oddziału na dzień 10 lutego 2012 roku (piątek), które odbędzie się w sali konferencyjnej w „Dworze Polskim” we Wrocławiu - I piętro - Rynek 7,
o godzinie 16.00
Zarząd proponuje następujący porządek Zebrania Członków:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Przyjęcie porządku Zebrania;
3. Powołanie Komisji skrutacyjnej i wnioskowej;
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu i Komisarza za rok 2011 r.;
5. Dyskusja nad zadaniami na rok 2012;
6. Zgłoszenie Delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w dniu 23-25.03.2012 w Strykowie k/Łodzi;
7. Dyskusja programowa;
8. Ogłoszenie wyników wyborów Delegatów na Zebranie Delegatów Stowarzyszenia;
9.. Uchwalenie programu – Kalendarium działania i projektu budżetu na 2012 rok
10. Sprawy różne i wnioski.
11. Zamknięcie zebrania.

12. Od godziny 18.00 – 24.00 spotkanie karnawałowe Członków Oddziału przy muzyce i dyskusja na temat samorządności sędziowskiej i czekających nas zmian w 2012 roku.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału,
Za Zarząd
Prezes Zarządu
Tadeusz Szewioła


W dniu 09 stycznia 2012r. złozyłam oświadczenie o rezygnacji z udziału w Zarządzie SSP Iustitia Oddział Wrocław.

PostNapisane: środa, 11 stycznia 2012, 22:40
przez Łukasz
Fatalnie. Bardzo żałuję. Kolejna zła wiadomość ...

PostNapisane: środa, 11 stycznia 2012, 22:42
przez Alicja
To wielka strata dla zarządu i dla IS w ogóle :cry:

PostNapisane: czwartek, 12 stycznia 2012, 01:26
przez kowboj
Beleg dostałą stypendium zagraniczne!

PostNapisane: piątek, 13 stycznia 2012, 00:34
przez Łukasz
kowboj napisał(a):Beleg dostałą stypendium zagraniczne!


Wiem - należało się to stypendium jak mało komu! Ale to naszego smutku nie zmniejsza, że jej nie ma już tam gdzie jest tak potrzebna.