głos sedziów

Miejsce w którym znajdziemy wszystkie perełki dotyczące sędziów !!!
W celu zamieszczenia znalezionych przez Was linków należy skontaktować się z moderatorami działu

głos sedziów

Postprzez anpod » niedziela, 7 grudnia 2008, 23:32

Głos sędziów


Rzeczypospolita 07-01-2008
Sędzia z automatu Jacek Sobczak
Nie ma przekonujących argumentów uzasadniających różnicowanie sposobu przydzielania spraw sędziom w procedurze cywilnej i karnej – uważa sędzia Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi
http://www.rp.pl/artykul/81550.html
.....................................................................................................................
GazetaPraca.pl 10.01.2008r.
„Sędziowie też chcą podwyżek”
Wypowiedź Jarosława Benedyka, wiceprezesa Sądu Okręgowego i prezesa opolskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów "Iustitia"
http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,4827564.html
.................................................................................................................
Rzeczypospolita 11-01-2008
Reakcje: Senatorowie nie dadzą sędziom Lech Gardocki
I prezes Sądu Najwyższego Lech Gardocki o wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości Mariana Cichosza dotyczącej podwyżek sędziowskich uposażeń
http://www.rp.pl/artykul/61797,82962_Re ... dziom.html
...........................................................................................................
Rzeczpospolita 11-01-2008
„Dlaczego sędziowie się burzą” Jacek Sobczak
„W najbliższych tygodniach nawet kilka tysięcy sędziów może złożyć pozwy o wyrównanie wynagrodzenia z powołaniem się na przepisy konstytucji. Będzie to skutek uchwalenia ustawy budżetowej na 2008 rok – pisze sędzia Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi”
http://www.rp.pl/artykul/82890.html
.........................................................................................................................
Rzeczpospolita 24.01.2008r.
„Stare i nowe problemy sądownictwa” Lech Gardocki
„Ubiegły rok przyniósł ważne wydarzenia dotyczące sądownictwa, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Negatywnym i zagrażającym niezawisłości sędziowskiej wydarzeniem była nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych dokonana w połowie roku - pisze Lech Gardocki, pierwszy prezes Sądu Najwyższego”
http://www.rp.pl/artykul/86562.html
.................................................................................................................
Rzeczpospolita 14.02.2008r.
„Sądownictwo: Cudze chwalicie, swego nie znacie...” Marek Celej
„Który system jest lepszy: anglosaski z ławą przysięgłych czy kontynentalny ze składem ławników – zastanawia się sędzia, dyrektor Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa”
http://www.rp.pl/artykul/92422.html
..................................................................................................................
Rzeczypospolita 27-02-2008
Jak gratyfikować sędziów i prokuratorów Dariusz Wysocki
Naprawdę warto dobrze się zastanowić, zanim uda się zepsuć coś, czego jeszcze się nie naprawiło. Postawiony na głowie system gratyfikowania sędziów i prokuratorów zasługuje na przestawienie na nogi – uważa sędzia Sądu Okręgowego w Płocku Dariusz Wysocki
http://www.rp.pl/artykul/61797,98651_Ja ... torow.html
.........................................................................................................
Rzeczypospolita 29-03-2008
Prokurator nie musi zarabiać tyle co sędzia Jacek Sobczak
Prokuratorzy powinni zarabiać godnie, ale nie ma uzasadnionych argumentów za dalszym wiązaniem ich wynagrodzeń z płacami sędziów – uważa sędzia Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi
http://www.rp.pl/artykul/113229.html
...........................................................................................................................
Gazeta Prawna 1.04.2008 ( artykuł płatny )
Sędziowie chcą zmiany systemu płac Marcin Łochowski
Nawet jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości podniesie zarobki sędziów o 25 proc., to i tak będą one niższe od tych, jakie otrzymywali w 1997 roku. Taka podwyżka nie zadowoli sędziów,...
http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?ac ... &id=185233
......................................................................................................................
Rzeczypospolita 03-04-2008
Pierwszy prezes Sądu Najwyższego o wynagrodzeniach sędziów Lech Gardocki
Wypowiadałem się już o konieczności podwyższenia wynagrodzeń sędziów, ale wracam do tematu, bo dyskusja rozwija się i zaostrza - pisze Lech Gardocki, Pierwszy prezes Sądu Najwyższego
http://www.rp.pl/artykul/115390.html
.............................................................................................................................
Gazeta Prawna 04.2008
Zaprotestowało tylko 10 proc. sędziów
Rozmawiamy z sędzią RAFAŁEM PUCHALSKIM, jednym z pomysłodawców zorganizowania protestu sędziów przeciw niskim wynagrodzeniom
Zależność ekonomiczna jest skutecznym sposobem ograniczenia sędziowskiej niezawisłości. Nie ma lepszej metody na podporządkowanie sobie kogoś, niż uzależnienie ekonomiczne.
http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?ac ... &id=186078
.................................................................................................................................
Rzeczpospolita 08.05.2008r.
„Jedyny sprawiedliwy w państwie prawników” Lech Gardocki
Rzecznik praw obywatelskich dr Janusz Kochanowski udzielił ostatnio wywiadu („To nie jest państwo prawa”, „Fakt” z 4 kwietnia 2008 r.), w którym – trudno to inaczej określić – daje upust swojej niechęci do środowiska prawniczego, w szczególności do sędziów.
http://www.rp.pl/artykul/131231.html
.....................................................................................
Rzeczpospolita 12.05.2008r.
Rzeczpospolita 09.05.2008r.
„Sędziowskie płace: nowy projekt, stare grzechy” Jacek Sobczak
„Płaca sędziów nie może być dłużej obliczana od sztucznej kwoty bazowej, której wysokość dowolnie kształtuje władza polityczna w zależności od nastrojów społecznych – uważa sędzia Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi”
http://www.rp.pl/artykul/131733.html
.................................................................................................................................
Rzeczpospolita 13.05.2008r.
„Sędziowie walczą o wynagrodzenia z konstytucją w rękach” Marek Celej
„Już najwyższy czas na dokonanie przełomu w kształtowaniu wynagrodzeń sędziów – uważa Marek Celej, dyrektor Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa”
http://www2.rp.pl/artykul/133423.html
...............................................................................................................................
Rzeczpospolita 15.05.2008r.
„Czy sędziemu wypada protestować” Waldemar Żurek
„Sędzia sądu rejonowego dostanie w tym roku 90 zł netto podwyżki inflacyjnej – zauważa Waldemar Żurek, sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie”
http://www.rp.pl/artykul/134330.html
..............................................................................................................................
Gazeta Prawna 19.05.2008r.
„Gardocki: więcej uchwał SN, bo gorsza jakość prawa”
„Pogarszająca się jakość prawa spowodowała, że Sąd Najwyższy podjął w zeszłym roku więcej uchwał interpretujących przepisy, niż w poprzednim roku.”
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1 ... prawa.html
.......................................................................................................
RZeczypospolita 05-06-2008
Sędziowie nie mają gwarantowanego odpoczynku Artur Rycak ,
Wobec sędziów sądów rejonowych nagminnie naruszane są normy kodeksu pracy gwarantujące 11-godzinny nieprzerwany odpoczynek dobowy czy też 35-godzinny odpoczynek tygodniowy – twierdzi Artur Rycak sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie , delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
http://www2.rp.pl/artykul/143926.html
..................................................................................................................................
Rzeczypospolita 28-06-2008
Sędziowie: Legislacyjny ekspres może grozić zawetowaniem ustawy Jacek Sobczak
Pośpiech nie jest wskazany przy uchwalaniu ustawy dotyczącej ustroju władzy publicznej – stwierdza Jacek Sobczak sędzia Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi
http://www.rp.pl/artykul/155123.html
............................................................................................................................
Rzeczypospolita 30-06-2008
Jak zostać sędzią: droga z przeszkodami Dariusz Wysoki –SSO w Płocku
Takie są sądy, jacy sędziowie. Dlatego pozycja sędziego i droga do niej warte są i ustawy, i kompleksowej, harmonijnej koncepcji – uważa Dariusz Wysocki, sędzia Sądu Okręgowego w Płocku
http://www.rp.pl/artykul/155962.html
............................................................................................................................
Rzeczypospolita 11-07-2008
Wszyscy chcą sędziego w prawniczej koronie Marek Celej
Wszyscy popierają koncepcję urzędu sędziego jako ukoronowania kariery prawniczej, nie wszyscy jednak wiedzą, że niezbędne jest do tego podjęcie wielu działań legislacyjnych, tak by było przejrzyste dochodzenie do służby sędziowskiej, szkolenie kadry, ale przede wszystkim zmiana systemu wynagrodzeń - pisze Marek Celej, sędzia, dyrektor Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa
http://www.rp.pl/artykul/161049.html
........................................................................................................................
Rzeczpospolita 24.07.2008r.
„Zarobki sędziów: nieuzasadnione dysproporcje”
„Znaczące zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń sędziów sądów rejonowych i okręgowych w stosunku do sędziów wojewódzkich sądów administracyjnych nie jest uzasadnione nakładem pracy ani charakterem rozpoznawanych spraw – twierdzi Arkadiusz Nikiel sędzia Sądu Rejonowego – Sądu Pracy w Tarnowskich Górach”
http://www.rp.pl/artykul/61797,166743_Z ... orcje.html
..........................................................................................................................
Prawnik.pl 29.07.2008r.
„Czy sędzia jest obywatelem ?” Michał Olszewski, sędzia Sądu Rejonowego w Kościanie
http://prawnik.pl/na-goraco,opinie,8153 ... lem--.html
..........................................................................................................................
Prawnik.pl 12.08.2008
Sędziowie nie chcą obietnic...ale reformy wynagrodzeń
Rafał Puchalski, SSR w Jarosławiu, twórca i administrator forum dyskusyjnego dla sędziów, jeden z pomysłodawców protestu sędziów przeciw niskim płacom
http://prawnik.pl/na-goraco,felietony,8 ... odzen.html
................................................................................................................
Newsweek Numer 35/2008 „Sądzę, że …” prof. Marek Safjan
„Spór o pryncypia"
"W sporze o sędziowskie płace nie chodzi o to, aby zapewnić sędziom dochody identyczne z wynagrodzeniami prawników obsługujących prywatny biznes. Muszą być jednak zachowane właściwe proporcje, stwarzające sędziom warunki wykonywania tego zawodu niezależnie i bezstronnie.”
http://www.newsweek.pl/wy...p?Artykul=28935
.........................................................................................................
Gazeta prawna 11.08.2008r.
"Sędziowie chcą reformy wynagrodzeń, a nie obietnic" Małgorzata Kryszkiwicz
„Rozmawiamy z RAFAŁEM PUCHALSKIM, sędzią Sądu Rejonowego w Jarosławiu - Sędzia polski w 2001 roku rozstrzygnął prawie dwa razy więcej spraw cywilnych niż jego kolega z Holandii. Sądy w Polsce mają największą w Europie liczbę spraw do rozstrzygnięcia.”
http://prawo.gazetaprawna.pl/wywiady/30 ... etnic.html
...................................................................................
Rzeczpospolita 14.08.2008.
„Zarobki sędziów: Temida zaostrzy protest” Jacek Sobczak
„W najbliższych miesiącach czeka nas eskalacja protestu sędziów, gdyż rządząca koalicja nadal ignoruje konieczność przeprowadzenia reformy systemu wynagrodzeń – pisze Jacek Sobczak, sędzia Sądu Okręgowego – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi”
http://www.rp.pl/artykul/4,176362_Zarob ... otest.html
....................................................................................
Gazeta Prawna 02.09.2008. artykuł płatny
„Rząd nie chce dać sędziom podwyżek”
http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?ac ... &id=203197

„Obecny system wynagradzania sędziów stwarza dla rządzących pokusę, aby bez ryzyka dla budżetu państwa zaniżać kwotę bazową. Żaden minister finansów nie podwyższy w sposób znaczący kwoty bazowej. Nawet przegrana przed Trybunałem Konstytucyjnym będzie bowiem zmartwieniem dopiero przy konstruowaniu kolejnego budżetu, a może i nawet zmartwieniem dla jego następców.
Zawód sędziego nie będzie ukoronowaniem kariery prawniczej dopóty, dopóki wynagrodzenia sędziowskie będą zależeć od kwoty bazowej ustalanej przez władzę wykonawczą i ustawodawczą. Co więcej, dopóki obowiązywać będą dotychczasowe zasady ustalania wysokości tychże wynagrodzeń, dopóty sędziowie w porównaniu z innymi grupami społecznymi nie będą mieli zapewnionej należytej ochrony sądowej ich praw majątkowych. Gdy w klasycznym stosunku pracy pracodawca pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego wynagrodzenia, pracownikowi przysługują stosowne roszczenia majątkowe, których dochodzenie w postępowaniu przewidzianym dla roszczeń pracowniczych jest znacznie uproszczone w porównaniu z klasycznym procesem cywilnym. Sędzia, który poweźmie wątpliwość co do tego, czy jego wynagrodzenie pozostaje nadal w zgodzie z art. 178 ust. 2 konstytucji, najpierw musi doprowadzić do wzruszenia wysokości kwoty bazowej przed Trybunałem Konstytucyjnym (jeżeli sąd rozpoznający sprawę podzieli jego wątpliwości i wystąpi z pytaniem prawnym), a dopiero później może próbować w oparciu o art. 4171 par. 1 kodeksu cywilnego dochodzić roszczeń odszkodowawczych od Skarbu Państwa, i to z pełną świadomością trudności w precyzyjnym określeniu zakresu tychże roszczeń.
Pomijając aspekty ekonomiczne i procesowe, związane z problematyką dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, trzeba również odpowiedzieć na pytanie, czy można jeszcze mówić o godności sprawowania urzędu sędziego, zakładając z góry, że aby zachować swoje konstytucyjne prawa, sędziowie musieliby pozostawać w permanentnych sporach sądowych ze Skarbem Państwa i kontrolować ustalane corocznie kwoty bazowe.
Trybunał Konstytucyjny, wydając wyrok w sprawie P 8/00, przyjął założenie, że adresaci normy wyrażonej w art. 178 ust. 2 konstytucji, kierując się zapisami ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz wskazaniami zawartymi w uzasadnieniu tegoż wyroku, zapewnią w przyszłości wynagrodzenia sędziowskie na odpowiednim poziomie. Przyjmując, że obecnie nie jest wykonywanych około stu wyroków Trybunału Konstytucyjnego, naiwne byłoby jednak oczekiwanie, że pierwsza i druga władza będą realizowały wskazania wynikające zaledwie z uzasadnienia wyroku w sprawie P 8/00. Obecny system wynagradzania sędziów jest więc nie tylko kontrowersyjny z punktu widzenia ochrony praw majątkowych sędziów, ale także stwarza dla rządzących znaczną pokusę, aby bez większego ryzyka dla budżetu państwa zaniżać kwotę bazową. Sędziowie, zdając sobie sprawę ze wskazanych trudności procesowych, ale również z okresu oczekiwania na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, nie są skłonni do pozywania Skarbu Państwa, a brak takich roszczeń odszkodowawczych to z kolei czysty zysk dla budżetu państwa, co można łatwo zauważyć śledząc zmiany siły nabywczej wynagrodzenia sędziowskiego w latach 2000-2008. Żaden minister finansów, stojąc przed taką pokusą, nie podwyższy w sposób znaczący kwoty bazowej, mając na uwadze to, że nawet ewentualna przegrana przed Trybunałem Konstytucyjnym będzie zmartwieniem dopiero przy konstruowaniu kolejnego budżetu, a może i nawet zmartwieniem dla jego następców.
Obecna sytuacja skłania do wniosku, że albo zasady określania wynagrodzeń sędziowskich określone w uzasadnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 8/00 nie sprostały wymogom realiów ekonomicznych, albo, co bardziej prawdopodobne, że władza ustawodawcza i wykonawcza przez ostatnie osiem lat nie potrafiła sprostać wymogom postawionym jej w tymże uzasadnieniu. Wydaje się więc, iż jedynym racjonalnym rozwiązaniem tej sytuacji jest ustalanie wynagrodzeń sędziowskich w oparciu o takie wskaźniki makroekonomiczne, które nie podlegają żadnym manipulacjom. Z jednej strony zapewni to stały, raz określony poziom wynagrodzeń sędziowskich, co wpłynie na ustabilizowanie sytuacji ustrojowej sędziów, zaś z drugiej strony zapewni sędziom należytą ochronę ich praw majątkowych.
MICHAŁ OLSZEWSKI, sędzia Sądu Rejonowego w Kościanie”
..........................................................................................................................
Gazeta Prawna 2008-09-16
Przyszłoroczna podwyżka dla sędziów i prokuratorów jest niepewna
Rafał Puchalski, SSR w Jarosławiu,
Minister sprawiedliwości zapowiedział, że w przyszłym roku sędziowie i prokuratorzy dostaną podwyżkę o 1039 zł. Podwyżka ta została jednak zapisana w krytykowanym przez wiele środowisk projekcie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Nie ma zatem żadnych gwarancji, że ustawa wejdzie w życie w przedstawionym kształcie, a tym samym podwyżka może pozostać iluzoryczna.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/3 ... pewna.html
..............................................................................................................................
Rzeczpospolita 02.10.2008.
„Sędziowie i polityka” Lech Gardocki
„Z dużym zdziwieniem i zaskoczeniem przyjąłem wypowiedź ministra sprawiedliwości na temat ostatniego protestu sędziów, zwanego potocznie dniami bez wokand - pisze prof. Lech Gardocki, pierwszy prezes Sądu Najwyższego.”
http://www.rp.pl/artykul/4,198889_Sedzi ... ityka.html
...................................................................................................................................
Rzeczypospolita 20-10-2008
Kto odpowiada za przewlekłość postępowań sądowych Konrad Wytrykowski ,
Sędziowie nie mają wpływu ani na obowiązujące prawo, ani na organizację wymiaru sprawiedliwości – przypomina Konrad Wytrykowski, sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy
http://www.rp.pl/artykul/207164.html
............................................................................................................
Rzeczypospolita 23-10-2008
Sądownictwo domaga się pełnej niezależności
Agata Łukaszewicz
Sędziowie czują się niedoceniani. Twierdzą, że władza ich ignoruje. Mówili o tym na swoim II-gim kongresie, który trwa w stolicy
http://www.rp.pl/artykul/208541.html
.....................................................................................................................
Rzeczpospolita 24.10.2008.
„Reakcje: Awans poziomy sędziów” Dariusz Wysocki SSO w Płocku
„Nie chodzi o to, by sędziowie rejonowi nazywali się okręgowymi, a okręgowi apelacyjnymi.”
http://www.rp.pl/artykul/4,209292_Reakc ... dziow.html
.............................................................................................................
Gazeta prawna 28.10.2008.
„System wynagradzania sędziów powinni opracować eksperci” Marek Celej
„Model dochodzenia do zawodu sędziego z innych zawodów prawniczych nie może być zrealizowany bez reformy systemu wynagrodzeń sędziowskich. Rząd powinien skorzystać z pomocy stałego organu doradczego - z udziałem przedstawicieli Krajowej Rady Sądownictwa, wybitnych prawników i specjalistów od wynagrodzeń.”
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/9 ... perci.html
.........................................................................................................
Rzeczypospolita 20.11.2008
Najważniejsze to niezawisłość i niezależność sędziego Jolanta Kroner
Konstytucja wymienia tylko jedną profesję – sędziów – jako tę, która powinna być godnie wynagradzana. A ma to niewątpliwie związek z gwarancją niezawisłości i niezależności władzy sądowniczej - mówi Bohdan Zdziennicki, prezes Trybunału Konstytucyjnego
.................................................................................
Gazeta Prawna 04.11.2008.
"Minister nie powinien ustalać wynagrodzeń sędziów" Małgorzata Kryszkiewicz
„Rozmawiamy z MARKIEM CELEJEM, sędzią z Krajowej Rady Sądownictwa - Od 2010 roku wynagrodzenie sędziego ma zależeć od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce - przewiduje projekt nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych.”
http://prawo.gazetaprawna.pl/wywiady/93 ... dziow.html
.....................................................................................................................
Rzeczypospolita 14-11-2008
Termin rozprawy prawem niezawisłego sędziego Rafał Puchalski
W artykule z 12 listopada „Czy niepokorni sędziowie odpowiedzą za protesty” ostrzeżono sędziów przed możliwością postępowań dyscyplinarnych za udział w proteście w postaci tzw. dni bez wokand.
http://www.rp.pl/artykul/61797,219023.html
..................................................................................................
Rzeczpospolita 15.11.2008.
Czy warto likwidować sądy gospodarcze Łukasz Piebiak
Bez wątpienia specjalna procedura pozwala na szybsze rozpoznawanie spraw gospodarczych – dowodzi sędzia, przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy
http://www.rp.pl/artykul/4,219545_Czy_w ... cze__.html
...........................................................................................................................
Rzeczpospolita 24.11.2008.
Sędzia z przymusu Arkadiusz Nikiel
Jeszcze można zapobiec załamaniu wymiaru sprawiedliwości – apeluje sędzia, członek zarządu SSP Iustitia
http://www.rp.pl/artykul/4,223815_Sedzi ... musu_.html
...........................................................................................................................
Rzeczpospolita 19.12.2008r.
Niezawisłość sędziowska wymaga niezależności finansowej Marek Celej
Zgodnie z nowym projektem rządu to władza wykonawcza będzie decydowała o wysokości wynagrodzeń sędziowskich, bez udziału przedstawicieli władzy sądowniczej – pisze Marek Celej, sędzia, dyrektor Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa
http://www.rp.pl/artykul/61797,236481_N ... wej__.html
..........................................................................................................................
Newsweek 09.2008.
Sądne dni sądów Tomasz Wojciechowski, Dariusz Koźlenko
Jacek Sobczak, Konrad Wytrykowski
Przeciążeni pracą, źle opłacani sędziowie odchodzą z zawodu. Tak źle jeszcze nie było - mówią i podnoszą bunt. A za kilka miesięcy może być jeszcze gorzej.
http://www.newsweek.pl/artykuly/wydanie ... ow,30038,1
...................................................................................................
Rzeczpospolita 19.12.2008.
Niezawisłość sędziowska wymaga niezależności finansowej Marek Celej
Zgodnie z nowym projektem rządu to władza wykonawcza będzie decydowała o wysokości wynagrodzeń sędziowskich, bez udziału przedstawicieli władzy sądowniczej – pisze Marek Celej, sędzia, dyrektor Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa
http://www.rp.pl/artykul/4,236481_Nieza ... wej__.html
...................................................................................................
Gazeta Wyborcza 31.12.2008r.
Jakie ''przywileje sędziów'' - polemika dr Konrad Wytrykowski
Ani rząd, ani żadna grupa społeczna nie płaci za sędziów składek na ubezpieczenie społeczne. Od wynagrodzenia sędziów nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne. Skoro składek tych w ogóle się nie odprowadza, to jest oczywiste, że nie odprowadza ich również rząd. Wynika z tego, że zapowiadana reforma sprowadzi się do tego, że rząd przestanie robić coś, czego nigdy nie robił. Co więcej, jak wynika z cytowanej publikacji dziennika "Polska the Times" - znalazła się osoba, która policzyła oszczędności, jakie to zaniechanie przyniesie Skarbowi Państwa... Science fiction, czy raczej mistrzostwo świata w ekonomii?
http://wyborcza.pl/1,76842,6111565,Jaki ... emika.html
....................................................................................................
merlin książki.pl
Naprawdę jesteśmy trzecią władzą Lech Gardocki
2008 - Naprawdę jesteśmy trzecią władzą autorstwa Profesora Lecha Gardockiego (ur. 1944r.) to zbiór 49 felietonów publikowanych przez Autora co miesiąc na łamach ?Rzeczypospolitej? w latach 1998-2007.
http://merlin.pl/Naprawde-jestesmy-trze ... 77227.html
...................................................................................................
Gazeta Wyborcza. Lublin. 2009-01-13
Odpływu sędziów nie będzie
Z nowym Prezesem SA w Lublinie rozmawiał Karol Adamaszek
"To nie do pomyślenia, aby sędzia protestował - mówi o ogłaszaniu kolejnych dni bez wokandy sędzia Marek Wolski, prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie".
http://miasta.gazeta.pl/lublin/1,35640, ... edzie.html
...................................................................................................
Rzeczpospolita 13.01.2009.
Notarialne poświadczenie dziedziczenia, czyli diabeł tkwi w szczegółach Piotr Borkowski
Funkcjonujące od 2 października 2008 r. przepisy o notarialnym poświadczeniu dziedziczenia wywołują wiele wątpliwości praktycznych, które muszą prowadzić do ich zmiany – dowodzi Piotr Borkowski, sędzia Sądu Rejonowego w Limanowej.
http://www.rp.pl/artykul/4,247347_Notar ... olach.html
......................................................................................................
rmf.fm 19.01.2009
Wywiad z Sebastianem Góreckim, SSR w Gorzowie, Viceprezesem Oddziału Terenowego Iustitii
http://www.rmg.fm/news/show/2059

tvp gorzów 19.01.2009
Wywiad z Sebastianem Góreckim, SSR w Gorzowie, Viceprezesem Oddziału Terenowego Iustitii
http://ww6.tvp.pl/16093,20090119865830.strona
......................................................................................................
Ostatnio edytowano wtorek, 20 stycznia 2009, 14:09 przez anpod, łącznie edytowano 4 razy
anpod
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 4498
Dołączył(a): czwartek, 11 grudnia 2008, 14:46

Postprzez duralex » wtorek, 20 stycznia 2009, 09:01

Źródło Gazeta Prawna 20 stycznia 2009r. "Specjalnie dla prawnika" artykuł płatny
Cytat:

Sędziowie nie mają obowiązku pracować w komisji wyborczej KRZYSZTOF ROMUALD KOZŁOWSKI sędzia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem

Sędzia może odmówić pracy w komisji wyborczej. Jego podstawowym obowiązkiem jest wymierzanie sprawiedliwości.

Krajowa Rada Sądownictwa opublikowała stanowisko w sprawie akcji protestacyjnych organizowanych w sądach. Należy podzielić jej zaniepokojenie faktem zaistnienia protestu, ale przecież nie pojawił się on bez przyczyny. Analizując to stanowisko, można nabrać wątpliwości, czy rzeczywiście służy ono przybliżeniu nas do rozwiązania zaistniałego problemu, czy skupia się tylko na skutkach protestu zamiast na przyczynach. KRS w krytycznym tonie wypowiada się o sposobach protestu. Jesteśmy zgodni, że sędziom nie wolno strajkować, wszystkie działania w służbie i poza nią muszą mieścić się w granicach prawa. Dążąc do zmian, sędziowie dopuszczają więc wyłącznie legalne środki.

Odmowa pracy w komisji wyborczej jest zgodna z polskim ustawodawstwem. Zasadniczym celem zawodowej aktywności sędziego jest przecież wymierzanie sprawiedliwości. Od wypełniania takich zadań żaden sędzia nie może się legalnie uchylić. Obok działalności jurysdykcyjnej sędziowie mogą też sprawować administrację sądową, o ile zgodzą się na to. Niezmiernie trudno byłoby dopatrzyć się podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziemu, który nie chce być prezesem sądu. Identycznie jest w przypadku udziału w wyborach sędziów jako członków komisji wyborczych. Żaden konkretny sędzia nie ma takiego obowiązku. Ordynacja wyborcza daje możliwość udziału w komisji wszystkim sędziom, a ta teoretyczna możliwość materializuje się dopiero z chwilą powołania konkretnej osoby. Stosownie do art. 17 Ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego sędziów do składu komisji zgłasza minister sprawiedliwości. Wybór, którego dokonuje, nie jest dla sędziego wiążący.

Ustawodawca przewidział możliwość zrzeczenia się członkostwa w okręgowej komisji wyborczej. I wówczas członkostwo danego sędziego wygasa, a minister powołuje kolejnego sędziego, który również może zrezygnować. Mówi o tym art. 18 ust. 1 Ordynacji, z którego wynika prawo każdego sędziego do rezygnacji z uczestnictwa w komisji. Dla złożenia rezygnacji nie muszą być spełnione żadne przesłanki - jest to osobista decyzja sędziego, z której nie musi się nikomu tłumaczyć. Motywy takiej decyzji mogą być różne, a więc także potraktowanie jej jako sposobu na zmianę nieakceptowanej rzeczywistości w obrębie trzeciej władzy. Oczywiście w sytuacji gdy inne, wcześniej stosowane i łagodniejsze środki zawiodły.

Prawo sędziego do zrzeczenia się członkostwa w komisji powstaje z chwilą powołania go w jej skład przez Państwową Komisję Wyborczą. Nie ma przy tym ustawowych kryteriów doboru sędziów do komisji. Skoro sędzia ma zamiar skorzystania z tego prawa, to może lojalnie, z góry, uprzedzić o nim ministra, składając pisemne oświadczenie, aby ten wykluczył jego kandydaturę. Pozostaje żywić nadzieję, że każdy sędzia, rozważając swój ewentualny udział w pracy komisji wyborczej w najbliższych wyborach, nie ugnie się pod żadną presją i podejmie odpowiedzialną decyzję. Wysoki poziom administrowania procesem wyborczym jest istotną wartością państwa prawa. Czy jednak jest ważniejszy od zapewnienia temu państwu wysokiego poziomu wymierzania sprawiedliwości? Gdy tak się dzieje, że trzeba dać prymat którejś z tych wartości, KRS eksponuje wybory. Wielu sędziów widzi to inaczej. Olsztyn i Lublin były tego przykładem. Nie jest jeszcze za późno i wartości te można pogodzić. Wybory mogą się odbyć bez otoczki skandalu. Potrzebne są jednak decyzje, a nie same deklaracje w celu zaradzenia problemom trzeciej władzy.
http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?ac ... &id=222279
...............................................................................................
Rzeczpospolita 21-01-2009,
Sędzia bez praktyki? Adam Kanafek:
"Istnieje niebezpieczeństwo zbyt słabego przygotowania praktycznego kandydata na sędziego – uważa sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, członek Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia"
http://www.rp.pl/artykul/4,251342_Adam_ ... yki__.html
..................................................................................................
Rzeczpospolita 29.01.2009.
Awans poziomy sędziów: czy aby na pewno zniesiony Konrad Wytrykowski
Wskutek legislacyjnej nieporadności Sejm uchwalił to, czego nie chciał – pisze sędzia Sądu Rejonowego w Legnicy, przewodniczący Wydziału Karnego, doktor nauk prawnych Konrad Wytrykowski.
http://www.rp.pl/artykul/4,255729_Awans ... iony_.html
............................................................................................................
Gazeta Prawna 02.02.2009.
Wymiar sprawiedliwości czeka na reformy
Jerzy Stępień, sędzia, były prezes TK: Nie będę komentował zmian na stanowisku ministra sprawiedliwości, postaram się natomiast zwrócić uwagę na kryzys naszego wymiaru sprawiedliwości, czego dymisja ministra jest symptomem. Kryzys korzeniami sięga bowiem samych początków III Rzeczpospolitej i jest konsekwencją braku wyraźnej wizji, czym w istocie jest władza sądownicza we współczesnym państwie demokratycznym.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1 ... formy.html
.............................................................................................................
Rzeczypospolita 8.02.2009
Czasem względy polityczne wygrywają z rozsądkiem Agata Łukaszewicz
Najbliższy rok to dla wymiaru sprawiedliwości czas sprawdzianu. Zbuntowane środowisko sędziowskie, znikający z sal rozpraw asesorzy i częste zmiany prawa nie służą Temidzie. O jej problemach z punktu widzenia sędziego Sądu Najwyższego mówi Piotr Hofmański
http://www.rp.pl/artykul/4,260619_Czase ... dkiem.html
.......................................................................................................
Gazeta Prawna 10.02.2009
"Potrzebny jest sędzia pokoju"
Rozmawiamy z WALDEMAREM ŻURKIEM, sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie - Czego sędziowie oczekują od nowego ministra sprawiedliwości?
- Polskie sądy już od lat czekają na reformę, która musi sięgnąć fundamentów państwa, a nie być jedynie doraźnym łataniem dziur i myśleniem w perspektywie dwóch lat. Aby ją przeprowadzić, trzeba wytyczyć sobie ambitne cele i mieć wiarę, że to może się udać.
http://prawo.gazetaprawna.pl/wywiady/11 ... okoju.html
.........................................................................................................
Gazeta Prawna 10.02.2009 - artykuł płatny
Uratowano asesorów, ale nie sądy artykuł autorstwa Rafała Krawczyka SSO w Toruniu
Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury doprowadzi do pogorszenia kondycji sądów. Nieatrakcyjność finansowa zawodu sędziowskiego nie pozwoli zapewnić elitarnego charakteru...
http://egp.gazetaprawna.pl/index.php?ac ... &id=225688
link do pełnego tekstu http://sedziowie.kei.pl/phpBB2/viewtopi ... ght=#93651
..............................................................................................
Rzeczpospolita 13.02.2009.
Asesorzy sądowi na bruku Rafał Puchalski
Znowu pojawiła się groźba pogłębienia zapaści sądownictwa – ostrzega Rafał Puchalski, sędzia Sądu Rejonowego w Jarosławiu, członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Iustitia
http://www.rp.pl/artykul/4,262602_Aseso ... bruku.html
.....................................................................................................
Rzeczpospolita 14.02.2009.
Czy dyscyplinarne przeniesienie sędziego jest zgodne z konstytucją Arkadiusz Nikiel
Kara nie może wywoływać skutków niezamierzonych przez sąd ją orzekający ani przez samego ustawodawcę – dowodzi sędzia, członek zarządu SSP Iustitia i przewodniczący zespołu ds. postępowań dyscyplinarnych
http://www.rp.pl/artykul/4,263170_Czy_d ... ucja_.html
....................................................................................................
Gazeta Prawna 19.02.2009.
Iustitia: dodatkowe stawki awansowe nie rozwiązują problemu zarobków sędziów
Dodatkowe stawki awansowe dla sędziów sądów rejonowych i okręgowych generalnie nie rozwiązują problemu zbyt małych zarobków w zawodzie sędziowskim - uważa rzecznik Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", Bartłomiej Przymusiński.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1 ... dziow.html
........................................................................................................
Rzeczypospolita 20.02.2009
Zabraknie komisarzy? Wojciech Wybranowski
Sędziowie rozpoczęli akcję rezygnacji z pracy w komisjach wyborczych. To część protestu w sprawie podwyżek pensji
http://www.rp.pl/artykul/16,265980_Zabr ... arzy_.html
.........................................................................................................
Rzeczpospolita 24.02.2009r.
Bez sędziów nie byłoby Unii Europejskiej Marek Domagalski
O wpływie prawa europejskiego na polskie oraz o ewolucji Unii w stronę wspólnoty politycznej rozmawiamy z prof. Markiem Safjanem, nowym sędzią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
http://www.rp.pl/artykul/4,268116_Bez_s ... skiej.html
........................................................................................................
Dziennik Polski 01.04.2009.
Dlaczego sądy kuleją
ROZMOWA. - Od dawna apeluję o wprowadzenie "gminnego szeryfa" - mówi WALDEMAR ŻUREK, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie
http://www.dziennik.krakow.pl/Artykul.1 ... 53d.0.html
.......................................................................................................
Gazeta Prawna 10.03.2009.
Minister może nadzorować sądy Marek Celej
Nieprecyzyjność pojęcia nadzoru umożliwia ministrowi sprawiedliwości wkraczanie na grunt orzecznictwa sądów. Może naruszać to niezawisłość sądów.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1 ... _sady.html
.................................................................
sędzia Marek Celej, Dyrektor Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa
W dniu 15 stycznia 2009 r. pełny skład Trybunału Konstytucyjnego badał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa o uznanie za niekonstytucyjne licznych zapisów zawartych w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych, w tym najważniejszego art. 9 dotyczącego nadzoru administracyjnego sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nad sądami powszechnymi.
http://www.krs.pl/admin/files/100555.pdf
................................................................
Rzeczpospolita 01.04.2009.
Sondaże nie zmienią sytuacji w wymiarze sprawiedliwości Marek Celej
U nas proces Fritzla trwałby nie cztery dni, jak w Austrii, lecz co najmniej rok, ale nie z winy sędziów – pisze sędzia, dyrektor Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa
http://www.rp.pl/artykul/4,285398_Sonda ... osci_.html
................................................................
Gazeta Wyborcza 20.03.2009.
Dlaczego proces Fritzla trwałby w Polsce 4 lata - rozmawia Ewa Siedlecka
Prof. Stanisław Waltoś i sędzia Marek Celej: Co zrobić, by w Polsce sądzić przestępców tak szybko jak w Austrii? Pozwolić prokuratorowi ścigać przestępcę nie za wszystko, co zrobił, lecz tylko za to, co można mu sprawnie udowodnić. Tymczasem u nas podczas procesu wszystko trzeba wyjaśnić drobiazgowo i do końca. Np. wysłuchać wszystkich świadków, co do złotówki określić wysokość strat. Trzeba to zmienić
http://wyborcza.pl/1,75515,6405734,Dlac ... _lata.html
..............................................................................................
Gazeta Wyborcza 04.03.2009.
Co nagle to po diable. Polemika z prof. Waltosiem i sędzią Celejem
Aby ustalić, czy oskarżony jest winny i na jaką karę zasługuje, trzeba czasu i wysiłku
http://wyborcza.pl/1,75515,6462214,Co_n ... osiem.html
............................................................................................
Rzeczypospolita 10-06-2009
Medialny szum nie służy sędziom - sędzia Marek Celej
Postulat wyboru poszczególnych sędziów przez społeczeństwo, jak proponuje Bronisław Wildstein, wydaje się błędny. Sądownictwa nie można reformować zbyt pochopnie
http://www.rp.pl/artykul/2,317932_Celej ... ziom_.html
...........................................................................................
Gazeta Prawna 5.05.2009
"Nie będzie chętnych do pracy w sądach"
Rozmawiamy z sędzią MARCINEM ŁOCHOWSKIM, sędzią, rzecznikiem Sądu Okręgowego Warszawa-Praga - Nie wszyscy asesorzy zostaną powołani na stanowisko sędziego. Nie ma też wystarczającej liczby asystentów i referendarzy, którzy mogliby ubiegać się o nominację sędziowską. W sądach może więc niedługo zabraknąć sędziów.
http://prawo.gazetaprawna.pl/wywiady/31 ... adach.html
.................................................................................................
Rzeczpospolita 15.07.2009.
Sędziowie narzekają na nadzór ministra Marek Celej
Nadzoru administracyjnego nad jednostką organizacyjną, jaką jest sąd, nie wolno mylić z nadzorem judykacyjnym sprawowanym przez sąd wyższej instancji – pisze sędzia, dyrektor Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa
http://www.rp.pl/artykul/4,334202_Sedzi ... istra.html
........................................................................
Rzeczpospolita 17.07.2009.
Jaki jest, a jaki być powinien ustrój sądów powszechnych Marek Siwek
W dyskusji nad projektem nowelizacji prawa o ustroju sądów powszechnych pomija się rozwiązania mające na celu zwiększenie uprawnień sędziów – dowodzi sędzia Sądu Okręgowego w Lublinie
http://www.rp.pl/artykul/4,335504_Jaki_ ... hnych.html
......................................................................
Rzeczpospolita 30.07.2009.
Awanse poziome sędziów: są, chociaż ich nie ma Krzysztof Romuald Kozłowski
Czy prezydent RP może tworzyć fikcję, powołując sędziów na stanowiska, które nie istnieją, i wydawać postanowienia, z których nie wynikają żadne skutki prawne? Ministerstwo Sprawiedliwości twierdzi, że tak – zwraca uwagę sędzia sądu okręgowego w Sądzie Rejonowym w Wysokiem Mazowieckiem, komisarz oddziału SSP Iustitia w Łomży
http://www.rp.pl/artykul/4,341904_Awans ... e_ma_.html
.............................................................................................

Jakie uprawnienia mają sędziowie- wywiad z sedzią Ireną Piotrowską, rzecznikiem KRS
http://bi.gazeta.pl/im/9/6866/m6866569.mp3?skad=rss
...........................................................................................
Rzeczpospolita 07.08.2009.
Awans poziomy sędziów nie mógł być zniesiony Andrzej Stempniak
Ustawa znosząca awans poziomy sędziów wtargnęła na obszar zastrzeżony dla konstytucji – uważa Andrzej Stempniak, doktor nauk prawnych, sędzia sądu okręgowego w Sądzie Rejonowym w Turku
http://www.rp.pl/artykul/4,345518_Awans ... siony.html
...........................................................................................
Ostatnio edytowano piątek, 14 sierpnia 2009, 18:59 przez duralex, łącznie edytowano 7 razy
duralex
 

Postprzez anpod » czwartek, 3 września 2009, 09:00

Rzeczpospolita 11.08.2009.
Dyskusja: Jaki jest, a jaki być powinien ustrój sądów powszechnych Elżbieta Sawko, Iwona Bujak
Nieuzasadnione jest uprzywilejowanie pozycji sędziów sądów apelacyjnych kosztem sędziów dwóch pozostałych szczebli – uważają sędziowie Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza oraz SR w Słupsku Iwona Bujak i Elżbieta Sawko
http://www.rp.pl/artykul/4,347164_Dysku ... hnych.html
................................................................
Monitor Prawniczy 15/09
Sędziów uwag kilka w związku z projektem zmian ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych Iwona Bujak, Elżbieta Sawko, Katarzyna Zawiślak
Pod koniec marca 2009 r. Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło raport z badania opinii publicznej, z którego wynika, że 44% badanych osób negatywnie oceniło działania wymiaru sprawiedliwości. Niespełna 2 miesiące później Minister Sprawiedliwości przedstawił projekt nowelizacji1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych2. Zbieżność w czasie tych wydarzeń trudno uznać za przypadkową. Nie ulega wątpliwości, że sądownictwo powszechne wymaga głębokich reform3. Środowisko sędziowskie ma tego świadomość i chce brać aktywny udział w tym procesie. Sędziowie pragną, aby ich głos został usłyszany nie tylko przez przedstawicieli władzy ustawodawczej oraz wykonawczej, ale przede wszystkim przez społeczeństwo, czego przykładem jest niniejszy artykuł.
http://www.monitorprawniczy.pl/index.ph ... 21&id=2489
...................................................................................................................
Rzeczypospolita 03.09.2009
Sąd dla obywatela Jacek Przygucki
Konieczne są choćby częściowe zmiany w prawie, by usprawnić wymiar sprawiedliwości – uważa Jacek Przygucki, sędzia Sądu Okręgowego w Suwałkach, członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
Od lat polski wymiar sprawiedliwości postrzegany jest jako niewydolny. Obywatele skarżą się na nadmiernie skomplikowane procedury, orzeczenia sądów, których nie są w stanie zrozumieć i zaakceptować, a przede wszystkim na trwające latami postępowania.
http://www.rp.pl/artykul/4,357686_Sad_d ... atela.html
...............................................................................................................
Rzeczypospolita 10.09.2009
Wymiar sprawiedliwości wciąż potrzebuje reformy Zbigniew Miczek
Po 1989 roku w wymiarze sprawiedliwości było sporo zmian, ale reforma tylko jedna: prawa karnego – twierdzi Zbigniew Miczek, sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie
Przemiany, jakie nastąpiły w minionych dwóch dekadach, spowodowały niebywały rozwój stosunków społeczno-gospodarczych, na skalę dotąd niespotykaną. Państwo i społeczeństwo nie było do nich dostosowane, co prowadziło do konfliktów, na których rozwiązanie nikt nie był przygotowany.
http://www.rp.pl/artykul/212831,361002_ ... formy.html
...................................................................................................................
Rzeczpospolita 28.09.2009
Okresowe oceny sędziów: rzeczywista potrzeba czy brak rozeznania Paweł Kijowski
Wobec nader rozległych uprawnień kontrolnych i dyscyplinujących ze strony różnych organów propozycja dodatkowych ocen okresowych sędziów wydaje się wynikać nie z rzeczywistej potrzeby, lecz z braku dostatecznego rozeznania tej materii – uważa sędzia Sądu Okręgowego w Tarnowie
http://www.rp.pl/artykul/4,369528.html
.....................................................................................................................
Rzeczpospolita 16.10.2009.
Oceny okresowe sędziów na cenzurowanym Adam Kanafek
Pomysł ocen okresowych budzi sprzeciw, bo ich wprowadzenie nie wynika z potrzeb praktyki – uważa sędzia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
http://www.rp.pl/artykul/344732,378242_ ... wanym.html
.....................................................................................................................
prawnik.pl 14.09.2009
Funkcja Sędziego - ukoronowanie zawodu prawnika - felieton Prezesa TK, Bogdana Zdziennickiego
Rola sędziego jest pochodną władzy sądowniczej, która, zgodnie z art. 10 Konstytucji, jest niezależna i równorzędna władzy wykonawczej i ustawodawczej. Należy pamiętać, że każdy sędzia jest reprezentantem tej władzy. Nie tylko sędziowie najwyższej rangi, ale też podstawowi sędziowie w rejonie - każdy decyduje o losie i prawach obywateli w kwestiach spornych.
http://www.prawnik.pl/felietony-prezesa ... wnika.html
............................................................................................................
prawnik.pl 5.10.2009
Słów kilka o edukacji prawników w Polsce - felieton Prezesa TK, Bogdana Zdziennickiego
Mówiąc o edukacji prawników w Polsce należałoby się zastanowić nad tym czym jest prawo?
W mojej opinii pojęcie prawa należy rozumieć bardzo szeroko. To nie jest tylko znajomość właściwych norm, przepisów, ale wszystkich związanych z tym zasad i wartości. Prawo należy traktować jako regulator życia społecznego. Prawo jest więc nie tylko faktem normatywnym, ale faktem społecznym. Jako fakt społeczny ma swoje przyczyny i różne uwarunkowania oraz wywiera określone skutki.
Dlatego prawnik powinien rozumieć zachodzące zmiany w kraju i na świecie, a do tego nie wystarczy znajomość jedynie przepisów prawa.
http://www.prawnik.pl/felietony-prezesa ... olsce.html
..............................................................................................................
gazeta prawna 14.12.2009
"Nagrania z rozpraw nie szybko zastąpią tradycyjne protokoły" - rozmawiamy z sędzią GRZEGORZEM CHMIELEM - Jakie skutki będzie miało wprowadzenie nagrywania rozpraw dla funkcjonowania sądów?
Zastąpienie tradycyjnego protokołu nagrywaniem przebiegu rozprawy rozwiąże niektóre problemy związane z tradycyjnym protokołowaniem, na przykład zastrzeżenia co do zgodności zaprotokołowanej wypowiedzi z treścią zeznań świadka. Jednocześnie wiązać się będzie z dodatkowymi wyzwaniami. Sędziowie, ale także adwokaci i radcowie prawni, będą musieli przyzwyczaić się do pracy z nowym rodzajem protokołu, odpowiednie zmiany będą musiały także dotyczyć sposobu funkcjonowania sekretariatów sądowych.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/3 ... okoly.html
.....................................................................................................
blog rp.pl 22.12.2009r.
Sądy: niesprawiedliwość w sprawiedliwości
Wszystkimi siłami dążyć trzeba do odbudowania stabilnej, doświadczonej i wartościowej kadry sędziowskiej w sądach rejonowych i okręgowych – uważa Dariusz Wysocki, sędzia Sądu Okręgowego w Płocku
http://blog.rp.pl/goracytemat/2009/12/2 ... iedliwosci
................................................................................................
Rzeczypospolita 10.02.2010
Sędziowie nie obawiają się rzetelnej oceny swojej pracy Agata Łukaszewicz
rozmawia z Maciejem Strączyńskim - nowym prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
Rz: Został pan prezesem w szczególnych okolicznościach. Nie boi się pan, że zwolennicy byłej prezes, sędzi Ireny Kamińskiej, będą panu nieprzychylni?
Maciej Strączyński: Od ponad 11 lat jestem w zarządzie, przez osiem byłem wiceprezesem, ostatnio właśnie na prośbę sędzi Kamińskiej. Zajmowałem się zawsze organizacją wewnętrzną, oddziałami i członkami. To mnie przez lata poznali osobiście sędziowie. Byłem jedynym kandydatem. Mój wynik okazał się dużo lepszy, niż się spodziewałem – 73 proc. poparcia. Lepszy miała prezes Maria Teresa Romer w 2004 r. Nie sprawdziły się prognozy, że Iustitia po tych wyborach się rozpadnie. Wyszła z nich zwarta, z pełną świadomością, że muszą w niej być różne zdania. Musi być większość i mniejszość.
http://www.rp.pl/artykul/4,431656_Sedzi ... acy__.html
...........................................................................................................
Ostatnio edytowano piątek, 12 marca 2010, 08:42 przez anpod, łącznie edytowano 5 razy
aby pomóc, wystarczy kliknąć - dzieciom :) psiakom :) chorym :)
anpod
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 4498
Dołączył(a): czwartek, 11 grudnia 2008, 14:46

Postprzez anpod » piątek, 12 marca 2010, 08:49

[center]BLOGI SĘDZIÓW[/center]


Iustitia non debet claudicare

Blog członka zarządu i rzecznika SSP Iustitia Bartłomieja Przymusińskiego - o stowarzyszeniu, sędziach, prawie ...
http://przymusinski.blogspot.com/
.........................................................................................................................
Sub iudice - blog falkensteina

http://sub-iudice.blogspot.com/2010/02/poczatek.html
...........................................................................................................................

O sędziach i dla sędziów

Blog Rafała Puchalskiego, załozyciela i Administratora Forum sedziów, Wiceprezesa Zarządu SSP Iustitia

http://sedziowie.blox.pl/html
...........................................................................................................................
aby pomóc, wystarczy kliknąć - dzieciom :) psiakom :) chorym :)
anpod
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 4498
Dołączył(a): czwartek, 11 grudnia 2008, 14:46

Postprzez anpod » niedziela, 1 sierpnia 2010, 22:40

"]Monitor prawniczy
Taka sprawiedliwość, jaki jej wymiar – Dariusz Wysocki
Oddzielenie „sprawiedliwości” od słowa „wymiar”, z którym tworzy ona związek wyrazowy, z jednoczesnym odwróceniem kolejności obydwu słów uzmysławia zachodzące między nimi zależności. Większość słowników pod pojęciem „sprawiedliwość” rozumie ocenianie według jednakowych, równych i zobiektywizowanych zasad oraz pewien system, w którym się to dokonuje. Słowo „wymiar” ma zdecydowanie podwójną konotację. Wyraża zarówno rozmiar, jak i dawanie czegoś (wymiar świadczeń, wymierzanie razów). „Wymiar sprawiedliwości” oznacza więc zarówno organy powołane do sprawowania sprawiedliwości, jak i system rozdzielania (dawania) tego, na co kto zasłużył. Można zatem powiedzieć, że sprawiedliwość oznacza taki stan, w którym każdy znajduje to, co mu się słusznie należy, a towarzysząca temu świadomość składa się na poczucie sprawiedliwości. Taka jest sprawiedliwość, jaki jej wymiar.
http://www.monitorprawniczy.pl/index.ph ... =2613&p=12

……………............
Rzeczpospolita 31.03.2010r.
Obywatelu, aresztuj się sam – Dariusz Wysocki
Takie poszerzenie przepisów, wedle których obowiązywałaby zasada, że cwaniacy siedzą w willach, a frajerzy w więzieniach, nie zasługuje na aprobatę – podkreśla sędzia Sądu Okręgowego w Płocku
http://www.rp.pl/artykul/55756,454650_O ... e_sam.html
……………………………..

Rzeczpospolita 01.04.2010r.
Sędzia powinien umieć iść pod prąd – Agata Łukaszewicz
Rozmowa z Antonim Górskim, nowym przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa, sędzią Izby Cywilnej Sądu Najwyższego
http://www.rp.pl/artykul/455273_Sedzia_ ... prad_.html
…………………………
LEX Polski Serwer Prawa 13.05.2010r.
Skąd brać dobrych sędziów do sądów rejonowych
Realizowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości reforma sądów powszechnych jest kolejną z podejmowanych w ciągu ostatnich lat próbą poprawy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W przeciwieństwie do dotychczasowych reform sprawia wrażenie kompleksowej, opartej na czytelnej wizji tego, co chciałoby się osiągnąć, jednak nie jest w stanie przynieść znaczącej zmiany sytuacji ani poprawić w sumie bardzo niskiej społecznej oceny działania sądów. Czy znajdzie ona jednak sposób na przyciągniecie do sądów odpowiednich ludzi? - pyta Dariusz Wysocki, sędzia Sądu Okręgowego w Płocku.
http://lex.pl/?cmd=artykul,4708,title,s ... ejonowych-
……………………………………………..
Rzeczpospolita 21.05.2010r.
Trzecia władza na rozdrożu - Marek Celej
Sądownictwo będzie trzecią władzą wtedy, gdy zostaną spełnione konstytucyjne zasady dotyczące równowagi trzech władz – pisze dyrektor Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa
http://www.rp.pl/artykul/482803_Trzecia ... drozu.html
…………………………………………..
Rzeczpospolita 31.05.2010r.
Rada to nie strażak do gaszenia emocji - Agata Łukaszewicz
Podkreśla sędzia Antoni Górski, nowy przewodniczący KRS, w rozmowie z Agatą Łukaszewicz
Został pan przewodniczącym Krajowej Rady Sądownictwa w bardzo trudnym dla sędziów momencie. Akcje protestacyjne, niezadowolenie z projektu ustawy sędziowskiej i wynagrodzeń. Poradzi pan sobie z opanowaniem sędziowskich emocji?
http://www.rp.pl/artykul/344732,487528_ ... ocji_.html

………………………………………………
Rzeczpospolita 31.05.2010r.
Kadencyjność w sądach - Wojciech Łukowski
Jeśli stanowisko przewodniczącego wydziału ma być kadencyjne, to kierownika sekretariatu też – uważa sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu, prezes Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej
http://www.rp.pl/artykul/344732,487522_ ... adach.html

………………………………………………
Blog rp gorący temat
Nie każdy protest przystoi sędziemu
Od lat w środowisku sędziowskim działa Iustitia. Po co tworzyć nowe stowarzyszenie?
Anna Czapracka, sędzia sądu okręgowego, prezes zarządu Stowarzyszenia Sędziów Themis: Znamy i podziwiamy 20-letnią tradycję Iustitii. Wielu założycieli Themis uczestniczyło w jej tworzeniu, ale obecna formuła nie wystarcza do zaspokojenia wszystkich potrzeb środowiska sędziowskiego, np. zacieśniania kontaktów międzynarodowych.
http://blog.rp.pl/goracytemat/2010/06/1 ... -sedziemu/
……………………………


Bardzo, bardzo dziękuję pomysłodawcy działu MEDIA za pomoc w dalszym prowadzeniu prasówki i uporządkowaniu ostatnich kilku miesięcy :)

Durka
.*
aby pomóc, wystarczy kliknąć - dzieciom :) psiakom :) chorym :)
anpod
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 4498
Dołączył(a): czwartek, 11 grudnia 2008, 14:46

Postprzez anpod » niedziela, 1 sierpnia 2010, 23:15

Blog sędziego jak scenariusz komedii

Od kilku miesięcy pewien sędzia pisze bloga. Robi to anonimowo. W kilkudziesięciu dotychczasowych wpisach pokazał więcej absurdów prawnych niż odbywające się kilka razy w roku ogólnopolskie narady wybitnych przedstawicieli środowiska.
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzeni ... medii.html
...................................................................................
Gazeta Prawna 16.08.2010
"Program ministra nie uzdrowi sądów"
Trzy pytania do BARTŁOMIEJA PRZYMUSIŃSKIEGO, sędziego Sądu Rejonowego w Poznaniu, rzecznika prasowego Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia -
W opinii ministra Kwiatkowskiego wprowadzenie menedżerów do sądów przyczyni się do lepszego ich funkcjonowania. Teoretycznie ma to odciążyć prezesów sądów i pozwolić im skupić się nad działalnością orzeczniczą sądów i sędziów. Jednak nie bez powodu pomysł ten krytykowany jest przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia i Krajową Radę Sądownictwa.
http://prawo.gazetaprawna.pl/wywiady/44 ... sadow.html
............................................................................................................
Wywiad w Tok Fm z Łukaszem Piebiakiem członkiem zarządu SSP Iustitia oraz prezesem oddzialu warszawskiego na temat dni bez wokandy - 17-18 listopad 2010 roku, przyczyn ogłoszenia protestu, ocen okresowych w projekcie zmian usp oraz wynagrodzeń sędziów wraz ze stanowiskiem MS reprezentowanym przez dyr. Grzegorza Wołejko.

http://bi.gazeta.pl/im/0/8332/m8332480.mp3
..................................................................................................
RZeczypospolita 21.09.2010
Żeby w sądach było sprawniej Anna Adamska-Gallant , Jacek Przygucki

Dlaczego i jakich zmian w procedurze karnej domagają się sędziowie – tłumaczą członkowie zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia
http://www.rp.pl/artykul/538469-Zeby-w- ... wniej.html
.......................................................................................
rp.pl 5.10.2010
sędziowie - akcje protestacyjne - wywiad z B. Przymusińskim, rzecznikiem SSP Iustitia
http://www.rp.pl/artykul/307546,545269.html
....................................................................
Rzeczypospolita 9.10.2010
Sędziowie na aucie Leon Tyszkiewicz - SSA w stanie spoczynku
Czy sędzia korzysta z prawnej ochrony czasu pracy – zastanawia się sędzia sądu apelacyjnego w stanie spoczynku, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego
http://www.rp.pl/artykul/546887-Sedziow ... ucie-.html
.........................................................................................
Rzeczypospolita 2.11.2010
Czy wymiar sprawiedliwości potrzebuje reformy Dariusz Wysocki
Sądom rejonowym i okręgowym szkodzi nie nadzór ministra sprawiedliwości i jego otoczenia, lecz zurzędniczeli sędziowie wprzęgnięci w strukturę nadzoru administracyjnego – zwraca uwagę sędzia w Sądzie Okręgowym w Płocku
http://www.rp.pl/artykul/344732,557842- ... formy.html
.........................................................................................................
Rzeczypospolita 8.01.2011
Ustrój sądów powszechnych powinien być stabilny Marek Domagalski
Dyrektorzy są potrzebni, ale nowela nadmiernie uzależnia ich od ministra – mówi Waldemar Żurek, sędzia z Krakowa
Sędziowie są już teraz permanentnie oceniani – zaznacza Waldemar Żurek
Rz: Sędziowie narzekają, że chorobą polskiego ustawodawstwa są ciągłe zmiany. Ostatnio objęły one także ustawę o ustroju sądów powszechnych? Jak je ocenić?
http://www.rp.pl/artykul/590566_Ustroj- ... bilny.html
............................................................................
widziane "naszymi" ;) oczami - relacja z wysłuchania publicznego 11.01.2011
Wysłuchanie
Dziś w sali kolumnowej w budynku Sejmu odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, którego przedmiotem było wysłuchanie publiczne w przedmiocie projektu zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych. A ja tam byłem, wodę mineralną piłem i słuchałem co na ten temat publiczność miała do powiedzenia.
http://sub-iudice.blogspot.com/2011/01/wysuchanie.html
Ostatnio edytowano wtorek, 8 marca 2011, 11:09 przez anpod, łącznie edytowano 5 razy
aby pomóc, wystarczy kliknąć - dzieciom :) psiakom :) chorym :)
anpod
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 4498
Dołączył(a): czwartek, 11 grudnia 2008, 14:46

Postprzez anpod » wtorek, 8 marca 2011, 11:10

Rzeczypospolita 7.03.2011
Sędziowie nie stają do rankingów popularności Agata Łukaszewicz
- Nie chcemy wojny z Ministerstwem Sprawiedliwości – twierdzi prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia Maciej Strączyński. Przekonuje, że sądy to nie przedsiębiorstwa, na których państwo ma zarabiać
http://www.rp.pl/artykul/622564_Sedziow ... nosci.html
.....................................................................................................
aby pomóc, wystarczy kliknąć - dzieciom :) psiakom :) chorym :)
anpod
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 4498
Dołączył(a): czwartek, 11 grudnia 2008, 14:46

Postprzez kzawislak » niedziela, 9 października 2011, 13:41

Gazeta Prawna 24.01.2011 r.
"Areszt domowy nie sprawdzi się w każdym postępowaniu karnym"
Rozmowa z Maciejem Strączyńskim - sędzią, prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/4 ... _cele.html
......................................................
Na wokandzie, nr IV
Debata: nowelizacja u.s.p. Projekt pełen kontrowersji
Prócz przepisów o samorządzie, w zasadzie większość proponowanych zmian w u.s.p. budzi sprzeciw sędziów. Zamiast wprowadzać kolejne prowizoryczne rozwiązania, lepiej przygotować nową ustawę o sądach – twierdzi sędzia Bartłomiej Przymusiński z SSP „Iustitia”.
http://nawokandzie.ms.gov.pl/opinie-iv/ ... ntrowersji
.................................................
Na wokandzie, nr IV
Debata: nowelizacja u.s.p. Ministerstwo czyli sędziowie
„Iustitia” powinna starać się, by na delegacje do Ministerstwa Sprawiedliwości udawali się najlepsi, otoczeni szacunkiem środowiska sędziowie. To od ich pracy w głównej mierze zależy kształt ustrojowy oraz kondycja naszego sądownictwa – zauważa sędzia Bohdan Zdziennicki.
http://nawokandzie.ms.gov.pl/opinie-iv/ ... -sedziowie
.......................................................
Rzeczpospolita 08-03-2011
Menedżer w sądzie Zbigniew Ciechanowicz
Z projektu nowelizacji ustawy sądowej wynika, że jedyną jakościową zmianą będzie faktyczne pozbawienie prezesa sądu zwierzchności służbowej nad dyrektorem oraz, co istotniejsze, nad urzędnikami sądowymi – uważa sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie
http://www.rp.pl/artykul/344732,623117- ... e.html?p=1
.........................................................
Monitor Prawniczy 2/2011
Nagrywanie rozpraw w sprawach cywilnych – wybrane aspekty zagadnienia. Maciej J. Naworski
W MoP Nr 19 ukazał się artykuł na temat nagrywania rozpraw sprawach cywilnych, którego autorzy wypowiadają się pozytywnie na temat spodziewanych skutków nowelizacji KPC, dokonanej ustawą z 29.4.2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Zdaniem Autora trafna jest jednak odmienna opinia, co daje asumpt do polemiki z tezami powołanego opracowania. Wspomnianą nowelizacją ustawodawca regulując techniczną w istocie kwestię protokołowania posiedzeń sądowych, wprowadza zasadniczą zmianę w postępowaniu cywilnym. Nowe rozwiązania nie tylko nie spowodują oczekiwanych rezultatów, lecz w znacznej mierze utrudnią pracę sędziów, skomplikują postępowanie i w konsekwencji doprowadzą do spowolnienia pracy sądów. Rozważania przedstawione w artykule odnoszą się do rozpraw w sprawach rozpoznawanych w postępowaniu procesowym. Są one jednak aktualne w odniesieniu do posiedzeń jawnych we wszystkich rodzajach cywilnego postępowania sądowego.
http://www.monitorprawniczy.pl/index.ph ... 20&id=2832
...........................................................
Rzeczpospolita 22.03.2011
Nakaz sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy. Stanisław Dąbrowski
Zasadniczym problemem wymiaru sprawiedliwości jest potrzeba odnalezienia na nowo tożsamości konstytucyjnej sądu, to znaczy oznaczenia w dzisiejszej rzeczywistości jego roli – pisze Stanisław Dąbrowski.
http://www.rp.pl/artykul/344732,630328- ... prawy.html
.......................................................................
Gazeta Prawna 13.04.2011
Sędzia nie zostawia etyki w sali rozpraw
Sędzia ma obowiązek postępować etycznie w każdej minucie swojego życia. Musi odróżniać dobro od zła. Rozmowa z Teresą Romer, sędzią Sądu Najwyższego w stanie spoczynku
http://prawo.gazetaprawna.pl/wywiady/50 ... zpraw.html
.....................................................
Rzeczpospolita 12.05.2011
Sądy kapturowe nie zdały egzaminu. Marek Celej
Dobrze, że sąd rozpatrujący sprawę gen. Kiszczaka nie wziął pod uwagę gromkiego wołania: „ukrzyżuj go” – pisze prawnik
Uniewinniający wyrok wydany w sprawie gen. Czesława Kiszczaka wzbudził wiele skrajnych emocji. Sąd miał do rozpatrzenia konkretny zarzut: czy był związek między szyfrogramem gen. Czesława Kiszczaka a śmiercią dziewięciu górników z kopalni Wujek pacyfikowanej w grudniu 1981 r. Sąd takiego związku nie znalazł. Zomowcy, którzy w Wujku i Manifeście Lipcowym użyli broni, nie znali nawet szyfrogramu.
http://www.rp.pl/artykul/656674_Prawnik ... czaka.html
..................................................
kzawislak
 

Postprzez kzawislak » środa, 19 października 2011, 23:34

Gazeta Prawna 27.05.2011
Sędziowie: czujemy się oszukani przez rząd. Małgorzata Kryszkiewicz
Rząd, szukając oszczędności, wykazuje się dużą hipokryzją. Podwyżkę dostaną np. nauczyciele. Natomiast płace sędziowskie pozostaną na poziomie z 2010 roku. Rozmowa z Waldemarem Żurkiem, sędzią Sądu Okręgowego w Krakowie, członkiem Krajowej Rady Sądownictwa
http://prawo.gazetaprawna.pl/wywiady/51 ... _rzad.html
........................................
Gazeta Prawna 20.06.2011
Strony muszą zrozumieć wyrok sądowy. Adam Makosz
Po wydaniu wyroku sędzia musi za każdym razem zrozumiale wyjaśnić stronom, dlaczego wydał takie, a nie inne rozstrzygnięcie. Jest to umiejętność trudna, gdyż język prawniczy jest hermetyczny.
Rozmawiamy z Aleksandrą Rutkowską, sędzią Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieście
http://prawo.gazetaprawna.pl/wywiady/52 ... adowy.html
.........................................
ebos.pl 21.06.2011
Sąd nie jest powolny i ociężały. Krzysztof A. Trybulski
Kreowany niekiedy obraz sądów, jako powolnej, ociężałej i wrogiej obywatelowi machiny urzędniczej, jest niezgodny ze spostrzeżeniami tych, którzy w rzeczywistości korzystają z usług sądownictwa - mówi prezes oławskiego Sądu Rejonowego, Sędzia Sławomir Pałka.
http://www.ebos.pl/wiadomosci/1243_sad_ ... i_ociezaly
.............................................
"Krajowa Rada Sądownictwa" - numer 2 z 2011 r.
Sądy po 20 latach od okrągłego stołu - Adam Kanafek
Historyczny okrągły stół, który dał początek reformom ustrojowym u schyłku PRL, zakończył obrady 5.04.1989 r. Nie obchodzimy aktualnie żadnej okrągłej rocznicy tego wydarzenia, choć rocznice takie są zazwyczaj okazją do wspomnień, podsumowań i analiz. Istnieje jednak inny powód ku temu, aby wrócić do dorobku okrągłego stołu akurat teraz: chodzi o forsowanie przez rząd daleko posuniętej nowelizacji ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, kontestowanej przez środowisko sędziowskie, domagające się - w znacznej swej części - poniechania prac nad ustawą i zwołania okrągłego stołu dla sądownictwa. Nie negując tej idei, a nawet wyrażając dla niej poparcie - zaskakująca będzie konstatacja, że... drzwi są otwarte, a dorobek okrągłego stołu sprzed ponad 20 lat jest zadziwiająco aktualny.
Wersja artykułu w formacie pdf: http://lex.pl/?cmd=czasopisma_artykul,1703
..................................................
Wokanda VI
U.s.p. czyli lekcja historii. Marek Celej
Spór pomiędzy władzą sądowniczą a wykonawczą w zakresie kształtowania ustroju sądownictwa zaistniał nie po raz pierwszy. Sędziowie, pomni historycznych doświadczeń związanych z ograniczaniem swojej niezawisłości, na każde próby zmiany status quo w wymiarze sprawiedliwości patrzą z dużą nieufnością – pisze sędzia Marek Celej z Krajowej Rady Sądownictwa.
http://www.nawokandzie.ms.gov.pl/forum- ... a-historii
........................................................
Wokanda VI
Verba volant, scripta manent. Jolanta Machura-Szczęsna
Przygotowywanie pisemnych uzasadnień praktycznie w każdej sprawie to zmora sądów rejonowych. Przywrócenie symbolicznych opłat za sporządzanie uzasadnień odciąży i tak już przepracowanych sędziów – postuluje Jolanta Machura-Szczęsna, sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach.
http://www.nawokandzie.ms.gov.pl/forum- ... pta-manent
.........................................................
Ebos.pl 6.07.2011
Sędzio - bądź wielki!
„Dziesięć przykazań” dla sądownictwa, autorstwa prof. Ewy Łętowskiej
Państwo, które nie dba o swych sędziów, to nie jest państwo mądrze rządzone. Dbać o swych sędziów można w różny sposób. Nie tylko wynagrodzenie pieniężne jest ważne. Ważny jest szacunek i stworzenie poczucia bezpieczeństwa. Z tym nie jest najlepiej. Nie jest dobrze, gdy sędziowie są zmuszani dochodzić swych praw pracowniczych na drodze sądowej, ale jest jeszcze gorzej, gdy za to są publicznie karceni jak uczniacy. Nie jest dobrze, gdy mówi się o nich (autentyczne!) per „wredne gęby” i daje do zrozumienia, że dopiero po jakichś działaniach weryfikacyjnych zasłużą na pełnię zaufania.
http://www.ebos.pl/wiadomosci/1260_sedz ... ielki.html
................................................
Gazeta Wyborcza. pl 11.07.2011
Sędziowie i prokuratorzy protestują w poniedziałek. Z Bartłomiejem Przymusińskim rozmawiał Bogdan Wróblewski
BW: Jaki jest cel protestu?
BP: - Po pierwsze sprzeciw wobec procesu stanowienia prawa jaki zaprezentowano podczas uchwalania noweli ustawy o ustroju sadów powszechnych uchwalonej kilkanaście dni temu przez Sejm. "Iustita" uczestniczyła we wszystkich posiedzeniach komisji w Sejmie i odnieśliśmy wrażenie, że nie liczą się argumenty. Zapadła decyzja polityczna. Naszym obowiązkiem jest sygnalizować zagrożenia dla niezależności i niezawisłości sędziowskiej. A umocnienie nadzoru administracyjnego ministra sprawiedliwości nad sądami jest takim zagrożeniem.
BW: Bo?
BP: Istnieje ryzyko, że pod hasłem nadzoru będzie można sędziom nakazać wykonać konkretne czynności w sprawie np. rezygnację z przesłuchania określonych świadków
http://wyborcza.pl/1,75478,9925863,Sedz ... ialek.html
…………………………………………….
Przegląd nr 30/2011
Kto naciska na sędziów. Robert Walenciak.
W zderzeniu z państwem, z organami ścigania obywatel nie ma szans. Ostatnią deską ratunku jest dla niego sąd. Dlatego sędzia musi mieć poczucie, że jest władzą - mówi Barbara Piwnik, była minister sprawiedliwości. I dodaje: - Sędzia musi dokonać oceny przedłożonych mu materiałów. I oceniając je, nie powinien się zastanawiać, co o nim jutro napiszą. Bać się, że go skopią i nikt nie stanie w jego obronie. Kiedy władza wykonawcza tupie w mediach i mówi, co ma zrobić sąd i że temu sądowi też pensję przymrozimy, to do Polaków idzie czytelny komunikat, że jesteśmy zepchnięci do szeregu. Sędzia Piwnik mówi też, że wielokrotnie karani oskarżeni opowiadają podczas rozpraw, jak różni prokuratorzy – wymieniają ich z nazwiska – proponują obciążenie jej za określone profity, czytaj: odzyskanie wolności.
http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/arty ... na-sedziow
..............................................
Onet. Wiadomości 28.07.2011
Sędzia nie może się bać. Robert Walenciak
Dwa lata temu koalicja PO-PSL uchwaliła zasady wynagradzania sędziów, szumnie opowiadając, że właśnie przyjęto rozwiązania na lata. Te rozwiązania przetrwały do roku 2011, bo właśnie rząd, ogłaszając pakiet oszczędnościowy, z owych zasad się wycofuje. Sędziowie nie kryją niesmaku: – Jesteśmy rozczarowani jakością klasy politycznej i jakością argumentów, których politycy używają, rozmawiając z nami – mówi Bartłomiej Przymusiński ze Stowarzyszenia Iustitia, które organizowało niedawny protest sędziów i prokuratorów.
Przymusiński nie ukrywa, że protest nie przyniósł spodziewanych efektów, bo ustawa o ustroju sądów powszechnych, którą przygotowuje rządząca koalicja, zostanie uchwalona praktycznie w wersji rządowej, a media, relacjonując protest, skupiły się głównie na sprawach płacowych. – Sprawy płacowe nie były najważniejsze – mówi.
http://wiadomosci.onet.pl/kiosk/kraj/se ... omosc.html
............................................................
Rzeczpospolita 2.09.2011
Sędziowie są pełni obaw o przyszłość Temidy. Antoni Górski
Czy uchwalone zmiany ustawy o ustroju sądów powszechnych poprawią sytuację – zastanawia się Antoni Górski sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Trzeba zatem podkreślić stanowczo, że protest sędziów przeciwko zapowiedzi takiego rozwiązania ma głębokie uzasadnienie ustrojowe i nie może być przedstawiony jako przejaw postaw roszczeniowych tego środowiska.
http://www.rp.pl/artykul/406510,710669- ... y.html?p=2
.................................................
kzawislak
 

Postprzez kzawislak » piątek, 6 stycznia 2012, 19:07

Prawo Europejskie w Praktyce nr 07/08 lipiec/sierpień 2011
Kasty sędziowskie i majstersztyk wyborczy. Bogdan Kostyk.
Twórcy konstytucji w art. 187 ust. 1 pkt 2 i 3 zafiksowali w procesie wyłaniania członków Krajowej Rady Sądownictwa równe prawa wyborcze każdego sędziego w sądach powszechnych i szczególnych oraz każdego parlamentarzysty, zakazując ustawodawcy zwykłemu dokonywania jakiegokolwiek ich rozróżnienia. A jak wygląda praktyka?
http://pewp.pl/images/pe_0711.pdf
...............................................................................
Rzeczpospolita 19.09.2011
Procedura karna: pół kroku naprzód, pół kroku w bok. Jacek Przygucki
O zmorze procesów karnych, tj. uchylaniu spraw do ponownego rozpoznania, pisze wiceprezes SO w Suwałkach, przewodniczący II Wydziału Karnego Jacek Przygucki
http://www.rp.pl/artykul/212825,719223- ... rokow.html
...................................................................................................
Rzeczpospolita 19.09.2011
Za wcześnie na powrót do ogólnych reguł. Krzysztof Pietkowski
Całościowe uchylenie przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych jest zabiegiem chybionym – uważa przewodniczący Wydziału Gospodarczego SR w Koszalinie Krzysztof Pietkowski
http://www.rp.pl/artykul/719229-Noweliz ... h.html?p=1
.....................................................................................................
Rzeczpospolita 5.10.2011
Zbieg egzekucji: groźba paraliżu. Bartosz Lewandowski, Katarzyna Kamińska-Krawczyk
Nierzetelni dłużnicy otrzymali jeszcze jedną możliwość przedłużania egzekucji - piszą sędziowie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Widzewa, Sekcja Egzekucyjna przy II Wydziale Cywilnym
http://www.rp.pl/artykul/406510,727711- ... raliz.html
........................................................................................................
lex. Kancelaria 14.10.2011
Tylko ustne uzasadnienie? To możliwe, ale trudniejsze. Krzysztof Sobczak rozmawia z SSN Katarzyną Gonerą
Postulowane przez niektórych sędziów przejście na system tylko ustnych uzasadnień wyroków jest możliwe - twierdzi sędzia Sądu Najwyższego Katarzyna Gonera. Podkreśla jednak, że takie rozwiązanie oznacza dla sędziów obowiązek bardzo solidnego i precyzyjnego przygotowania takiego uzasadnienia.
http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/a ... rudniejsze
...........................................................................................................
Rzeczpospolita 20.10.2011
Temida w oparach absurdu. Marek Celej
Z nadzorem zwierzchnim nad sądami, choć anachronicznym, za żadną cenę nie chcą się rozstać kolejni ministrowie sprawiedliwości – zwraca uwagę sędzia w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Czy jednak ciągle rozbudowywane i przerabiane warianty nadzoru nad sądami w ustawie ustrojowej uleczą niemrawy i nieskuteczny zdaniem przedstawicieli resortu sprawiedliwości polski sąd?
http://www.rp.pl/artykul/344732,736051- ... surdu.html
..............................................................................................................
Rzeczpospolita 12.10.2011
Sąd ma być przyjazny dla stron. Czy sędziom cywilnym starczy sił i czasu. Marek Domagalski
Sędziowie i adwokaci chwalą poluzowanie procedury cywilnej, krytykują natomiast zmiany dotyczące egzekucji komorniczej.
Wypowiedzi m.in. SSO Marcina Łochowskiego, SSO Waldemara Żurka
http://www.rp.pl/artykul/344732,731473- ... czasu.html
.................................................................................................................
Gazeta Prawna 16.11.2011
W Polsce sędzia zarabia o wiele mniej niż jego koledzy z Europy Zachodniej. Waldemar Żurek
Miałem nadzieję, że przez najbliższe lata nie będę musiał pisać o sędziowskich wynagrodzeniach. Niestety, podobnie jak wielu innych sędziów w Polsce czuję się po prostu oszukany. A dla tych, którzy twierdzą, że to zbyt mocne słowa, bo sędziowie przecież nie mają tak źle, odpowiedź mam krótką: trudno jest podejmować polemikę z osobą, która ma z góry założoną tezę.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/5 ... dniej.html

cały list sędziego Waldemara Żurka: http://ebos.pl/wiadomosci/1416_list_sed ... miera.html
.........................................................................................................
Rzeczpospolita 2.12.2011
Trzecia władza o swoim statusie. Marek Celej
Zmniejszenie kognicji sądów mogłoby spowodować oszczędności dla budżetu, które można przeznaczyć na sędziowskie wynagrodzenia – sugeruje Marek Celej sędzia sądu apelacyjnego w Sądzie Okręgowym w Warszawie.
Niedawno opublikowany raport o wysokości zarobków sędziów europejskich („Efficiency and quality of justice" – CEPEJ 2010) obrazuje przepaść między zarobkami polskich sędziów a sędziów z Europy. Polska znajduje się na 14. miejscu, lecz nie o miejsce chodzi najbardziej. Ważniejsze jest, że młodzi sędziowie zarabiają 18 000 euro, co w porównaniu z europejską średnią – 53 000 euro – oznacza około trzech razy mniej.
http://www.rp.pl/artykul/61797,763306-W ... e.html?p=1
...................................................................
Na wokandzie VIII
Obsługa interesanta. Jolanta Machura-Szczęsna
Pomoc obywatelowi czy porada prawna? Analiza obowiązujących przepisów
Sąd nie udziela porad prawnych – na taki slogan w kontaktach z obywatelami powołują się niektórzy sekretarze sądowi. Wynika on z nadinterpretacji, nie zaś interpretacji przepisów, wydaje się też sprzeczny ze standardami państwa prawa.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by urzędnicy sądowi na co dzień przyjęli postawę otwartości na udzielanie drobnych porad prawnych. Taka postawa przyczyni się do podniesienia świadomości prawnej obywateli oraz osiągnięcia przez sąd statusu instytucji życzliwej obywatelom.
http://nawokandzie.ms.gov.pl/obsluga-in ... -przepisow
.............................................................................................
Rzeczpospolita 25.11.2011
Elektroniczny protokół sądowy: zalety i wady. Elżbieta Fijałkowska
Informatyzacja wymiaru sprawiedliwości jest konieczna, ale dlaczego przy tej okazji bagatelizuje się pracę sądów odwoławczych? – pyta sędzia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, rzecznik prasowy
http://www.rp.pl/artykul/759822-Elektro ... y.html?p=1
...........................................
Nasz Dziennik 28.12.2011
Z Maciejem Strączyńskim, przewodniczącym Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", rozmawia Jacek Dytkowski
- W całej Polsce średnia wysokość uposażeń wzrosła o ponad 5 proc., a nasze wynagrodzenia mają być wstrzymane. Tymczasem są one obliczone jako określony procent średniego wynagrodzenia w kraju. Jeżeli więc ktoś wstrzymuje waloryzację, to w rzeczywistości sprawia, że sędzia sądu rejonowego zamiast zarabiać 2,05 razy średniego wynagrodzenia - jak to jest w ustawie - otrzyma tylko 1,94 razy. Jest to zatem obniżenie wynagrodzenia, a nie zamrożenie czy wstrzymanie waloryzacji.
http://www.naszdziennik.pl/index.php?da ... d=po21.txt
..............................................................................
Rzeczpospolita 4.01.2012
Czy minister kupi sędziom mieszkania.
Agata Łukaszewicz
Sędzia Maciej Strączyński ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia nie tylko jest przeciwny likwidacji na tak dużą skalę, ale wskazuje też kłopoty, jakie mogą się w związku z przenosinami pojawić.
Nieracjonalne decyzje
Przykład? Jego zdaniem sędzia, którego sąd jest znoszony, zostaje przeniesiony do innego sądu. – W takim wypadku na mocy art. 76 prawa o ustroju sądów powszechnych należy mu się zwrot kosztów przeniesienia, a rozliczyć to powinien minister sprawiedliwości. W grę może wchodzić też kupno mieszkania. Nie wspominając o dojazdach do pracy i dietach – zwraca uwagę.
http://www.rp.pl/artykul/80755,786346-L ... lipcu.html
........................................................................
Gazeta Prawna 4.01.2012
Ustawa okołobudżetowa nie zamraża wynagrodzeń sędziów. Po prostu je obniża. Rafał Krawczyk
W trakcie dyskusji nad ustawą okołobudżetową w parlamencie zgłaszano liczne zastrzeżenia co do zgodności z przepisami Konstytucji RP proponowanych rozwiązań. Niestety kwestie te znalazły wyraz tylko w bardzo zdawkowej dyskusji nad projektem, która odbyła się podczas obrad sejmowej komisji finansów publicznych. Zamienne jest przy tym, że na temat zmian dotyczących ustawy ustrojowej sądów nie wypowiadała się wbrew regulaminowi Sejmu komisja sprawiedliwości i praw człowieka, zaś w trakcie obrad plenarnych nad projektem ustawy okołobudżetowej kwestie te poruszone były zupełnie marginalnie. Wcześniej projekt ustawy nie został w odpowiednim trybie przedłożony celem zaopiniowania Krajowej Radzie Sądownictwa, co wynika wprost z treści uchwały tego organu z 16 listopada 2011 r.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/5 ... bniza.html
...................................................................
Na Wokandzie XII
Sędzia w czasach kryzysu. Teresa Romer
Warto czasem przyjrzeć się postawom kolegów z innych krajów europejskich. Zobaczyć, jakimi problemami żyją. Uzmysłowić sobie, że można i trzeba myśleć o kryzysie przez pryzmat praw podstawowych i konieczności ochrony prawnej jednostek najsłabszych ekonomicznie, a nie wyłącznie przez pryzmat własnej wygody czy własnych uposażeń. Bycie sędzią zobowiązuje
http://nawokandzie.ms.gov.pl/felieton-1 ... ch-kryzysu
.....................................................................................
Rzeczpospolita 29.01.2012
Sędzia bezmózg i dureń, kombinujący jak pozbawić człowieka majątku
Orzekanie to niełatwe zajęcie. Przeczytaj historię sędziego, który badał łatwą z pozoru sprawę spadkową
List sędziego do niezadowolonej z rzekomej opieszałości sądu strony zamieścił portal ebos.pl. Ukazana jest w nim z jednej strony nieznajomość prawa przyszłej spadkobierczyni i jej lekceważący stosunek do wymiaru sprawiedliwości, jak również pewnego rodzaju bezsilność sędziego, który nie jest w stanie wytłumaczyć osobie, dlaczego postępowanie przebiega tak, a nie inaczej i opóźnienia w wydaniu orzeczenia nie wynikają z jego złej woli.
http://www.rp.pl/artykul/61797,799743-S ... jatku.html
.........................................................................
Gazeta Prawna 1.02.2012
Minister sprawiedliwości chciałby utworzyć jeden sąd rejonowy w Warszawie. Rozsyłałby wtedy sędziów po Polsce bez ich zgody - mówi Stanisław Dąbrowski, I prezes Sądu Najwyższego.

Jednak sędziom zamrożono płace na rok 2012.

- To tzw. zamrożenie wydaje się być w istocie obniżeniem. Bo w rzeczywistości nie było to zamrożenie na poziomie roku 2010, a na poziomie II kwartału 2009 r., jeżeli chodzi o porównanie do przeciętnych wynagrodzeń. W tym okresie inflacja wyniosła ok. 10 proc., a wynagrodzenia wzrosły o około 12 proc. Sędziowie są więc niezadowoleni i to niezadowolenie wzrasta. Praca w sądzie ma w istocie charakter służby, do której prawidłowego wykonywania potrzeba dużego entuzjazmu. A tego chyba ostatnio sędziom brakuje.

Zaskarżył pan ustawę okołobudżetową do Trybunału Konstytucyjnego. Czy to oznacza, że nie zgadza się pan z ministrem Gowinem, że sędziowie, jako elita, powinni zgodzić się na zaciskanie pasa dla wspólnego dobra?

- Ja się z panem ministrem zgadzam. Ale tu nie chodzi o brak udziału w zaciskaniu pasa, bo nikt przecież nie żąda dla sędziów ekstrapodwyżek. Chodzi tylko o to, aby ich podwyżki odpowiadały średnim podwyżkom w gospodarce, które przecież w sytuacji kryzysowej wynoszą niewiele ponad wskaźnik inflacji. Poza tym jak można mówić o solidarności, skoro wynagrodzenia w gospodarce wzrastają? Nie wszystkie grupy pobierające wynagrodzenia z budżetu państwa będą miały zamrożone płace na ten rok. Podwyżki dostaną m.in. policjanci czy wojskowi. Takie różnicowanie prowadzi do rozgoryczenia, a w konsekwencji do buntu.

Czym sugerował się pan składając wniosek do TK?

- Kwestia wynagrodzenia sędziów jest istotna, nawet z punktu widzenia niezawisłości oraz prestiżu sędziego. Taką zależność dostrzegł również ustawodawca, bo w art. 178 ust. 2 konstytucji powiada, że wynagrodzenia sędziów powinny być godne sprawowanego urzędu i zadań wykonywanych przez sędziów. Ze względu na kwestie niezawisłości wynagrodzenia nie powinny być wolontarystycznie ustalane przez władzę wykonawczą i ustawodawczą.

Żadna inna władza nie powinna mieć wpływu na wynagrodzenia sędziowskie?

- Oczywiście nie chodzi o to, żeby sędziowie samodzielnie ustalali wysokość swoich zarobków. Ich wynagrodzenia są ustalane przez władzę ustawodawczą i z tym się trzeba zgodzić. Ale wysokość płac nie powinna być zależna tylko od widzimisię którejś z władz.

I dlatego w 2009 roku wypracowano kompromis, że na wysokość płac sędziowskich będzie miała wpływ wysokość średniego wynagrodzenia w gospodarce w II kwartale roku poprzedniego. A teraz rząd tę umowę zrywa.
(...)
Ma on spowodować, że sądy będą działały sprawniej.

- Wszystkie instytucje powinny być zarządzane sprawnie, to oczywiste. Ale oszustwem jest mówienie, że ta zmiana ma na celu odciążenie prezesów od dodatkowych obowiązków.

Argument, że prezes sądu nie powinien zajmować się zakupem ołówków, brzmi jednak rozsądnie.

- Oczywiście, że nie powinien. Co więcej, nie powinien tego robić także dyrektor sądu. Takimi sprawami powinna zajmować się osoba, która sądem nie zarządza. Przytaczanie takich argumentów uważam za populizm. Moim zdaniem dyrektorzy sądów będą stanowić obcą narośl w strukturze sądownictwa.

To w takim razie po co przeforsowano tę zmianę?

- Chodziło o to, żeby ministerstwo miało większy wpływ na zarządzanie sądami. I o nic więcej.

Ale po co ministrowi ta władza?

- Ja nie mówię tutaj o ministrze sprawiedliwości, a o resorcie jako zespole ludzi, który teoretycznie ma być tylko aparatem pomocniczym ministra sprawiedliwości, ale w istocie uzurpuje sobie, i w praktyce rzeczywiście decyduje o zarządzaniu sądami. Mówię o urzędnikach ministerstwa wyższego i średniego szczebla.

Co zyskają?

- Dla nich rozmowy z prezesami sądów są dziś bardzo trudne, bo prezesi sądów po pierwsze są niezależni jako sędziowie, po drugie są powoływani na określone kadencje i praktycznie nieodwoływalni. Lepiej się rozmawia z kimś, kto jest całkowicie dyspozycyjny, prawda?

Czy w takim razie taki model zarządzania sądami może przekraczać granicę dopuszczalnego nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami?

- Tu już nie chodzi o nadzór, a o bezpośrednie zarządzanie sądami. Zgodnie z art. 173 konstytucji sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. A bezpośrednie zarządzanie sądami z całą pewnością przekreśla tę niezależność. Z tych też powodów KRS będzie skarżyć do TK również przepisy odnoszące się do niezależności dyrektorów sądów od prezesów sądów i te, które pozbawiają prezesa sądu możliwości kierowania pracownikami pomocniczymi.

http://prawo.gazetaprawna.pl/wywiady/58 ... ustwo.html
...............................................................
Rzeczpospolita 13.02.2012
Sądy: wbrew konstytucji i rozsądkowi. Maciej Strączyński
Sądy, które zniesie obecny minister sprawiedliwości, też zostaną przywrócone, tak jak to się stało w 2001 r. – prorokuje prezes SSP Iustitia Maciej Strączyński
Gwarancja niezawisłości
Zasady pełnienia służby sędziowskiej wynikają jednak z konstytucji. Ta zaś stanowi (art. 180 ust. 2), że przeniesienie sędziego do innej siedziby lub na inne stanowisko wbrew jego woli może nastąpić jedynie na mocy orzeczenia sądu i tylko w wypadkach określonych w ustawie. Te dwa warunki muszą więc wystąpić jednocześnie. Konstytucja chroni sędziego przed przeniesieniem tak samo jak przed złożeniem z urzędu i zawieszeniem w urzędowaniu. Jest to ważna gwarancja niezawisłości, gdyż przeniesienie może być represją. W czasach PRL pewien sędzia odmówił orzeczenia kary śmierci w aferze gospodarczej, choć żądał tego sam Władysław Gomułka. Za nieposłuszeństwo przeniesiony został do innego miasta. Niejednego zbyt niezawisłego sędziego spotkał podobny los. Dlatego konstytucyjny zakaz przenoszenia sędziów jest tak istotny i stanowczy.
http://www.rp.pl/artykul/757643,811227- ... dkowi.html
..................................................................
kzawislak
 


Powrót do MEDIA - OBIETNICE itp.

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość