Ministerstwo Sprawiedliwości

Miejsce w którym znajdziemy wszystkie perełki dotyczące sędziów !!!
W celu zamieszczenia znalezionych przez Was linków należy skontaktować się z moderatorami działu

Ministerstwo Sprawiedliwości

Postprzez kzawislak » środa, 28 marca 2012, 00:22

Rzeczpospolita 10.01.2012
Katalogowanie fałszuje statystyki. Agata Łukaszewicz
Zdaniem sędziów Ministerstwo Sprawiedliwości próbuje zwiększyć liczbę załatwionych spraw. MS zaprzecza. Od kilku dni na sędziowskim forum wrze. Zamieszanie powstało za sprawą zarządzenia ministra sprawiedliwości z 29 grudnia 2011 r., wprowadzającego zmiany do instrukcji sądowej. Ich podstawowym skutkiem była konieczność zakreślenia (przeniesienia do innego katalogu) wielu najprostszych spraw cywilnych (prowadzonych w trybie uproszczonym).
http://www.rp.pl/artykul/792777,789174- ... spraw.html
................................................................................
INFORMACJA O ILOŚCI SĘDZIÓW DELEGOWANYCH DO MS.
odpowiedź na wniosek HFPCz o udzielenie informacji publicznej
http://www.hfhrpol.waw.pl/legislacja/im ... owiedz.pdf
...............................................................................................
Rzeczpospolita 18.01.2012
Braki kadrowe w sądach, ale nie w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Sędziowie są delegowani do pracy w resorcie sprawiedliwości. Tymczasem sądy mają zaległości w rozpoznawaniu spraw
Wczoraj na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości pojawił się komunikat Departamentu Kadr informujący, że w związku z zaległościami w rozpoznawaniu spraw w warszawskich sądach okręgowych i rejonowych poszukiwani są sędziowie, którzy zgodziliby się na delegowanie do pełnienia obowiązków sędziego co najmniej przez rok w tych sądach.
Jak wskazują dane przesłane do redakcji, do pracy w samym Ministerstwie Sprawiedliwości na dzień 31 października 2011 r. delegowanych było 154 sędziów, w tym na czas określony - 25 sędziów.
Nasuwa się tutaj pytanie, czy nie powinno się delegować do poszczególnych sądów, w których są braki kadrowe i w związku z tym wystąpiły zaległości w rozpoznawaniu spraw - sędziów delegowanych do pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, a na ich miejsce zatrudnić urzędników służby cywilnej.
http://www.rp.pl/artykul/793783-Delegow ... adach.html
..................................................................................
lex. Kancelaria 19.01.2012
Delegowanie sędziów do ministerstwa ma także dobre strony. Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
Delegowanie sędziów do Ministerstwa Sprawiedliwości ma tę zaletę, że nie urzędnicy a sędziowie nadzorują działalność administracja sądów. Minusem jest to, że ich wynagrodzenie pozostaje w budżecie wymiaru sprawiedliwości, a nie administracji rządowej. Ponadto delegacja sędziego może zakłócić funkcjonowanie sądów powszechnych.
http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/a ... bre-strony
.......................................................
Rzeczpospolita 19.01.2012
Raport: delegowanie sędziów do MS powinno być ograniczone.
"W krajach europejskich w instytucjach, które pełnią nadzór nad sądami, pracują delegowani sędziowie; sytuacja polska nie jest więc nadzwyczajna" - zaznaczyła sędzia SN i członek Krajowej Rady Sądownictwa Katarzyna Gonera. Według wiceprezesa Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" Łukasza Piebiaka okres delegacji do MS powinien być ograniczony maksymalnie do dwóch lat, w tym czasie nie powinien być także możliwy awans zawodowy sędziego.
Obecnie okres delegowania sędziego do MS może nastąpić na czas określony - nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. Delegowanie sędziego oznacza przerwanie jego działalności orzeczniczej - trzy lata temu Trybunał Konstytucyjny uznał, że nie można łączyć obowiązków w resorcie sprawiedliwości z orzekaniem.
http://www.rp.pl/artykul/61797,794643-S ... czone.html
................................................................................
Gazeta Prawna 19.01.2012
Raport: delegowanie sędziów do MS powinno być ograniczone.
Praktyka delegowania sędziów do resortu sprawiedliwości powinna być ograniczona i poddana przejrzystym procedurom - wskazuje raport Fundacji Helsińskiej. Według ministerstwa delegowanie jest konieczne i wynika z pełnienia nadzoru administracyjnego nad sądami.
"W ciągu ostatnich kilku lat liczba sędziów delegowanych do resortu sprawiedliwości wzrosła niemal dwukrotnie, a sam nabór sędziów do ministerstwa podlega niejasnym normom prawnym i nie ma charakteru w pełni otwartego" - mówił autor raportu Dawid Sześciło. Dodał, że jeszcze w 2005 r. w ministerstwie było około 75 sędziów, teraz ich liczba przekracza 150 osób.
Sześciło wskazał, że aktualna praktyka może pociągać negatywne skutki dla wymiaru sprawiedliwości. "Jeśli odbieramy sądom tak dużą liczbę sędziów, można zapytać, jakie to powoduje konsekwencje dla efektywności i sprawności funkcjonowania tych sądów; tym bardziej, że sędzia wracający do orzekania po kilkuletniej pracy w ministerstwie może mieć problemy, aby w sposób płynny objąć swoje obowiązki" - zaznaczył. Kolejnym problemem, według autora raportu, jest możliwość mianowania sędziego na stanowisko wiceministra - podsekretarza stanu. "To jest stanowisko polityczne" - ocenił Sześciło.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/5 ... czone.html
...............................................................................
lex. Kancelaria. 21.01.2012
Tomasz Kałużny: miejsce sędziego jest na sali rozpraw, a nie w administracji
W związku z delegacją sędziów do ministerstwa sprawiedliwości pojawiły się w sądzie ogromne perturbacje organizacyjne związane przede wszystkim z zaprzestaniem orzekania w sprawach prowadzonych przez sędziego, ze szkodą dla tych czynności i ryzykiem przewlekłości postępowania.
http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/a ... inistracji
................................................................................
Gazeta Prawna 28.01.2012
Sędziowie zamiast orzekać pracują w ministerstwie nawet kilkanaście lat.
Sędziowie powinni być delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub do jednostek mu podległych, np. Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, na okres nie przekraczający dwóch lat – uważa Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia. Proponuje również wprowadzenie innych ograniczeń dla sędziów, którzy zdecydują się na tego typu delegację. Postulują m.in., aby okres, w którym będą oni wykonywali czynności administracyjne w resorcie czy też krakowskiej szkole, nie był wliczany do stażu, od którego uzależniona jest możliwość awansu do sądu wyższego rzędu.
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/5 ... wosci.html
...........................................................................
lex 26.01.2012
Helsińska fundacja pyta ministra sprawiedliwości o odmowy uznania za osobę pokrzywdzoną. Włodzimierz Kazimierczak
HFPC wystosowała pismo do Ministra Sprawiedliwości dotyczące odmów nadawania statusu osoby pokrzywdzonej w sprawach o popełnienie przestępstwa przeciwko dobru ogólnemu. W związku ze zróżnicowaną praktyką organów procesowych oraz zbyt wąską definicją pokrzywdzonego, HFPC zwróciła się z prośbą o zajęcie stanowiska i podjęcie stosownych działań w tej sprawie.
http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/hels ... krzywdzona
....................................................................................
lex. Kancelaria 26.01.2012
Antoni Górski: nadzór jest dla sędziów. Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
Lepiej, gdy nadzór administracyjny nad sądownictwem powszechnym wykonuje sędzia niż urzędnik - uważa Antoni Górski, przewodniczący KRS. Odpowiedzialność sędziego w ministerstwie jest mniejsza niż na sali sądowej, gdy orzeka on pod przewodnictwem prezesa sądu.
http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/a ... la-sedziow
.............................................................................
lex. Kancelaria 31.01.2012
Sędzia-urzędnik nie podlega hierarchicznemu podporządkowaniu. Katarzyna Żaczkiewicz - Zborska
Osoby delegowane do ministerstwa powinny dysponować dużą wiedzą i doświadczeniem, a jako sędziowie-urzędnicy pozostawać niezależni. Nie mogą nigdy zapominać, ze są niezawisłymi sędziami – twierdzi sędzia Barbara Godlewska-Michalak, rzeczniczka Krajowej Rady Sądownictwa. Nadzór administracyjny nad sądami powszechnymi jest sprawowany przez ministra sprawiedliwości. I zakres tego nadzoru określa ustawa i właśnie ustawa nas krepuje - uważa sędzia Godlewska-Michalak. Natomiast w sądownictwie administracyjnym taki nadzór sprawuje prezes NSA.
Osoby delegowane do ministerstwa powinny dysponować dużą wiedzą i doświadczeniem, i jako sędziowie urzędnicy muszą być na prawdę niezależni. Nie powinni nigdy zapominać, ze są sędziami. Nie należy też tracić z oczu problemu, że urzędnik w przeciwieństwie do sędziego jest hierarchicznie podporządkowany. Sędzia jest niezawisły i niezależny. Jeśli więc delegować ich trzeba do administracji rządowej, to na niezależnych osobach nam bardzo zależy. Ale ważniejszą kwestią jest dobra kadra sędziowska. Oddelegowani sędziowie nie mogą awansować. Pod znakiem zapytania pozostaje ścieżka ich kariery zawodowej w sądach - konkluduje sędzia Barbara Godlewska-Michalak..
http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/a ... zadkowaniu
.......................................................................
Gazeta Prawna 1.02.2012
Minister sprawiedliwości chciałby utworzyć jeden sąd rejonowy w Warszawie. Rozsyłałby wtedy sędziów po Polsce bez ich zgody - mówi Stanisław Dąbrowski, I prezes Sądu Najwyższego.

SD: Chodziło o to, żeby ministerstwo miało większy wpływ na zarządzanie sądami. I o nic więcej.
- Ale po co ministrowi ta władza?
SD: Ja nie mówię tutaj o ministrze sprawiedliwości, a o resorcie jako zespole ludzi, który teoretycznie ma być tylko aparatem pomocniczym ministra sprawiedliwości, ale w istocie uzurpuje sobie, i w praktyce rzeczywiście decyduje o zarządzaniu sądami. Mówię o urzędnikach ministerstwa wyższego i średniego szczebla.
- Co zyskają?
SD: Dla nich rozmowy z prezesami sądów są dziś bardzo trudne, bo prezesi sądów po pierwsze są niezależni jako sędziowie, po drugie są powoływani na określone kadencje i praktycznie nieodwoływalni. Lepiej się rozmawia z kimś, kto jest całkowicie dyspozycyjny, prawda?
- Czy w takim razie taki model zarządzania sądami może przekraczać granicę dopuszczalnego nadzoru ministra sprawiedliwości nad sądami?
SD: Tu już nie chodzi o nadzór, a o bezpośrednie zarządzanie sądami. Zgodnie z art. 173 konstytucji sądy są władzą odrębną i niezależną od innych władz. A bezpośrednie zarządzanie sądami z całą pewnością przekreśla tę niezależność. Z tych też powodów KRS będzie skarżyć do TK również przepisy odnoszące się do niezależności dyrektorów sądów od prezesów sądów i te, które pozbawiają prezesa sądu możliwości kierowania pracownikami pomocniczymi.
http://prawo.gazetaprawna.pl/wywiady/58 ... ustwo.html
...............................................................
TokFM.pl 2.02.2012
Wydruki z KRS nieważne. Ministerstwo nawaliło: jest ustawa, ale zapomnieli o systemie. Michał Janczura
Miało być lepiej, a wyszło jak zawsze. Tak szybko wprowadzali udogodnienia dla obywatela, że nie da się z nich korzystać. Elektroniczny Krajowy rejestr sądowy teoretycznie działa od 1 stycznia i każdy może z niego korzystać nie wychodząc z domu. Udało się zmienić ustawę, udało się nawet stworzyć rozporządzenie - ale jak ustalił reporter TOK FM, ktoś zapomniał o systemie informatycznym. Niestety cierpią na tym obywatele...
Od 1 stycznia teoretycznie każdy może wejść na stronę ministerstwa i pobrać wyciąg z KRS na przykład potwierdzający istnienie fundacji czy stowarzyszenia i iść z nim choćby do sądu. Niestety, jak mówi sędzia Rafał Piebiak z Sądu Rejonowego w Warszawie tak jest tylko teoretycznie. - Ustawa da się wykonać, ale nie spełnia warunków, które spełnia dokument, za który trzeba zapłacić i osobiście pofatygować się do siedziby KRS -tłumaczy.
http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,1108 ... _jest.html
......................................................................
lex. Kancelaria 6.02.2012
Katarzyna Gonera: sędziowie w całej Europie są odciągani od sądzenia
Polski model delegacji sędziów do ministerstwa sprawiedliwości nie jest niczym nadzwyczajnym. Zgodzić się trzeba, że nadzór nad działalnością sądów powinien leżeć w rękach sędziów, a nie urzędników - twierdzi sędzia SN Katarzyna Gonera.
(...) TK orzekł o niemożności orzekania przez sędziów delegowanych do ministerstwa, ze względu na kolizję władzy wykonawczej z sadowniczą. Konsekwencje tego orzeczenia, wydanego w 2009 r. są już widoczne: nie ma szczególnego zainteresowania sędziów praca w ministerstwie, nie ma silnej motywacji odchodzenia z sądów. Prawdopodobnie jedną z przyczyn może być fakt, że dla osoby ambitnej, starającej się o stały rozwój zawodowy, powstaje problem niemożności awansowania do wyższego sądu. Jeśli mamy na jedno miejsce kilku lub kilkunastu kandydatów ( do okręgowych - 6 na jedno miejsce, do rejonowych – 40), to delegacja do ministerstwa trwająca powyżej trzech lat, niemal automatycznie eliminuje taką osobę z konkurencji - uwaza sędzia Gonera.
http://www.kancelaria.lex.pl/czytaj/-/a ... d-sadzenia
.................................................................................
Rzeczpospolita 8.02.2012
Sędziowie wracają z delegacji na sale rozpraw. Agata Łukaszewicz
Blisko 40 sędziów pracujących dziś w Ministerstwie Sprawiedliwości wraca do orzekania. Wszyscy dostaną propozycję zasilenia sądów warszawskich W najbliższych dniach 30 sędziów, a potem kolejnych dziesięciu odejdzie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Każdy z nich może jeszcze wykorzystać trzy miesiące okresu tzw. Ustąpienia. To sporo, biorąc pod uwagę liczbę zatrudnionych. W sumie dziś w resorcie sprawiedliwości pracuje 149 sędziów i 25 prokuratorów oraz 700 urzędników. (...)
Zwalnianie delegowanych sędziów to niejedyny pomysł na usprawnienie wymiaru sprawiedliwości. Ministerstwo Sprawiedliwości chce także wspomóc sądy w stolicy. Na swoich stronach internetowych zawiesiło nawet ogłoszenie w tej sprawie. Zgodnie z nim sędziowie z całego kraju mogą zgłaszać swoją gotowość przeniesienia się do pracy w jednym z sądów w Warszawie. Delegacja taka nie powinna być krótsza niż rok.
http://www.rp.pl/artykul/61797,808192-S ... sadow.html
.............................................................................
kzawislak
 

Powrót do MEDIA - OBIETNICE itp.

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 1 gość