Ochrona lokatorów

Tutaj zamieszczamy informacje o różnych projektach

Ochrona lokatorów

Postprzez kam » czwartek, 18 lipca 2019, 07:51

PROJEKT (druk 3672)

USTAWA z dnia 2019 r.
o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1234, 1496) wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 16 dodaje się art. 16a w brzmieniu:
„Art. 16a. 1. Osoba, wobec której sąd orzekł nakaz opróżnienia lokalu bez uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, może wytoczyć powództwo o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, jeżeli w ciągu roku od dnia nadania klauzuli wykonalności wyrokowi nakazującemu opróżnienie lokalu nie został złożony wniosek o wszczęcie egzekucji, a okoliczności uzasadniające zawarcie umowy najmu socjalnego lokalu nie istniały w chwili zamknięcia rozprawy w postępowaniu o opróżnienie lokalu.
2. Osoba, która utraciła status lokatora w związku z postanowieniem o przysądzeniu własności albo postanowieniem o przyznaniu własności nieruchomości, obowiązana do opróżnienia lokalu na podstawie prawomocnego postanowienia o przysądzeniu własności albo postanowienia o przyznaniu własności nieruchomości, może wytoczyć powództwo o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające zawarcie takiej umowy.
3. Powództwa, o których mowa w ust. 1 i 2, wytacza się przeciwko gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.
4. W sprawach o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu sąd z urzędu zawiadamia wierzyciela w celu umożliwienia mu wstąpienia do sprawy. Do udziału wierzyciela stosuje się przepisy o interwencji ubocznej, z wyjątkiem art. 78, art. 79 zdanie drugie i art. 83 Kodeksu postępowania cywilnego. Wierzyciel nie musi wykazywać interesu prawnego
w przystąpieniu do sprawy.
5. W sprawach, o których mowa w ust. 4, przepisy art. 14 ust. 2 - 7 stosuje się odpowiednio.
6. Sąd może z urzędu udzielić zabezpieczenia przez wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu zakończenia postępowania w sprawie o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.
7. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 4, jest wolne od opłat sądowych.”;
2) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przepisów art. 14, art. 16 i art. 16a nie stosuje się, gdy powodem opróżnienia lokalu jest stosowanie przemocy w rodzinie lub wykraczanie w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, albo niewłaściwe zachowanie czyniące uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcie lokalu nastąpiło bez tytułu prawnego.”.
Art. 2. 1. Przepisu art. 16a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się
w sprawach, w których wyrok nakazujący opróżnienie lokalu został wydany
w postępowaniu wszczętym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a także do spraw, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy uprawomocniło się postanowienie o przysądzeniu własności albo postanowienie
o przyznaniu własności nieruchomości, stosuje się przepis art. 16a ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Projekt ciekawy i potrzebny, ale jak udzielić zabezpieczenia przeciwko wierzycielowi w sprawie, w której nie bierze udziału? I dlaczego wolne od opłat?
kam
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 2399
Dołączył(a): wtorek, 15 stycznia 2008, 08:37
Lokalizacja: niedaleko Warszawy

Re: Ochrona lokatorów

Postprzez Włóczykij » czwartek, 18 lipca 2019, 10:41

wydaje się bardzo ok,
ale co z innymi, którzy ubiegają się o miejsce na liście lokali komunalnych ? bo chyba taki wyrok korzysta z pierwszeństwa, a sytuacje życiowe są bardzo różne i to pierwszeństwo nie jest wymiarowione
do tego przesłanki z uchwał gmin plus ustawa, że orzekając stricte, a nie wg przesłanki " sąd może, ale w podanych przykładach musi" opcja lokalu socjalnego to tak skrajna sytuacja, że sama gmina powinna w niej działać (w tym sensie, że nie powinna być obojętna skoro realizuje zadania)


generalnie - jest podstawa i może to komuś pomóc, więc jest ważna, ale jednocześnie to ułuda dla wielu, że u nich zadziała, a sytuacja mieszkaniowa jednak jest jak widać

widać ten sens, żeby badać sytuację w związku z tym, że wyrok leżał, więc tu pomysł wydaje się ok

kam to zabezpieczenie to zwykłe zawieszenie postępowania egzekucyjnego jak w powództwie przeciwegzekucyjnym, ale masz rację w kwestii konieczności gwarancji dla egzekwującego, bo chyba nie tylko gmin ten przepis dotyczy - jest tam jednak przepis o włączeniu wierzyciela do postępowania, więc jest ok

brak opłat jest ok, bo przecież ludzie w sytuacji uprawnień do lokalu socjalnego, więc po co przedłużać wnioskiem o zwolnienie z kosztów sądowych
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów (art. 54 Konstytucji RP)
Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei (art. 10 EKPC)

? http://www.rp.pl/Opinie/304129969-Gwiaz ... w-KRS.html
? https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/ ... eniem.html
Avatar użytkownika
Włóczykij
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 20425
Dołączył(a): środa, 6 maja 2009, 18:46
Kim jestem ?: sobą

Re: Ochrona lokatorów

Postprzez kam » czwartek, 18 lipca 2019, 11:09

Ale na etapie zabezpieczenia wierzyciel nie będzie uczestnikiem postępowania... Potem też niekoniecznie. Czy w przepisach ogólnych będzie podstawa do doręczenia mu postanowienia o zabezpieczeniu?
Nawet jeśli powoda można by zwolnić od opłaty (choć podstawową mógłby zapłacić...) to dlaczego wierzyciela jako interwenienta i gminę?
kam
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 2399
Dołączył(a): wtorek, 15 stycznia 2008, 08:37
Lokalizacja: niedaleko Warszawy

Re: Ochrona lokatorów

Postprzez Włóczykij » czwartek, 18 lipca 2019, 11:54

kam napisał(a):[i]PROJEKT (druk 3672)

USTAWA z dnia 2019 r.
o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1234, 1496) wprowadza się następujące zmiany:
1)
4. W sprawach o ustalenie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu sąd z urzędu zawiadamia wierzyciela w celu umożliwienia mu wstąpienia do sprawy. Do udziału wierzyciela stosuje się przepisy o interwencji ubocznej, z wyjątkiem art. 78, art. 79 zdanie drugie i art. 83 Kodeksu postępowania cywilnego. Wierzyciel nie musi wykazywać interesu prawnego
w przystąpieniu do sprawy.

7. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 4, jest wolne od opłat sądowych.”;


ale czy trzeba aż tak łyżeczkować ?
wierzyciel ma możność wstąpienia - więc jego decyzja, co dalej z dalszymi decyzjami w sprawie jego wyroku (można było założyć oblig udziału, ale procesowo nie byłoby jak go wstawić do procesu)

a opłaty ? skoro taki typ przymusu opieki od państwa, to ok. że i inni bez opłat

jest widoczna spójność założeń i regulacji
Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów (art. 54 Konstytucji RP)
Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania
poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei (art. 10 EKPC)

? http://www.rp.pl/Opinie/304129969-Gwiaz ... w-KRS.html
? https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/ ... eniem.html
Avatar użytkownika
Włóczykij
pełnoprawny sędzia
pełnoprawny sędzia
 
Posty: 20425
Dołączył(a): środa, 6 maja 2009, 18:46
Kim jestem ?: sobą


Powrót do Projekty

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości